Rating of (Українська) Херсон 2018:

69.17%

Publicity Index

79%

City Mayor publicity

62%

Executive bodies publicity

69%

Publicity of council deputies

Summary:

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Transparency?

CITY MAYOR76%

Information on the On City Mayor and His Activities?62%

(Українська) Біографія міського голови розміщена на сайті міста в розділі автобіографій кандидатів на місцевих виборах 2015 року, через це її складно знайти пересічному громадянину. Декларація про доходи міського голови розміщена на сайті НАЗК, проте відсутня на сайті ради. Декларація містить усі відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови та членів його сім’ї. На офіційній веб-сторінці ради наявна інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови.

Прийом міського голови проводиться двічі на місяць кожного першого і третього понеділка місяця. Запис проводиться начальником відділу за зверненням громадян у 107 кабінеті. Ця інформація зазначена на веб-сайті ради. Але посилання на начальника відділу відсутнє на сайті ради. Також на сайті не розписано порядок здійснення прийому.

З переліком повноважень міського голови можна ознайомитись у статуті міста. Однак для цього необхідно завантажити заархівований файл.

На загал, інформація про діяльність міського голови оперативно висвітлюється на сайті ради. У середньому 2-3 рази на місяць головна посадова особа місцевого самоврядування безпосередньо взаємодіє з представниками ЗМІ.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?80%

(Українська) На веб-сайті не представлено інформацію про помічників, радників міського голови (штатних – патронатна служба та позаштатних). За допомогою інформаційного запиту можна отримати ці дані у вигляді списків з вказаними прізвищем, ім’ям та по батькові, однак  без зазначення контактів та сфери їх відповідальності. Дані працівників міської ради та підпорядкованих раді структур оприлюднені лише частково, оскільки вичерпна інформація наявна тільки про начальників відділів без переліку спеціалістів.

У вільному доступі на сайті ради можна ознайомитись з “Порядком прийняття на службу до виконавчих органів Херсонської міської ради”. Оголошення про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад (начальники відділів, управлінь, департаментів) вчасно оприлюднюються в офіційних джерелах ради, а саме газеті “Прямо в руки” та на офіційному веб-сайті.

Розпорядження міського голови про призначення на посаду службовця/заміщення вакантної посади на сайті розміщено у розділі “Кадрові питання – Кадрові зміни”, зазначена вся основна інформація, але самі документи відсутні. Протоколи засідання конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад доступні тільки через інформаційний запит.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?74%

(Українська) Моніторинг сайту Херсонської міської ради показав, що у вільному доступі знаходиться «Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки» (затверджена рішенням міської ради від 29.12.2015 № 10) та «Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2019-2021 роки (затверджена рішенням міської ради від 21.12.2018 № 1783). Обидві програми стратегічного розвиту міста є ґрунтовним та вичерпним: кожен з них можна завантажити в заархівованих папках з документами у форматі ZIP, в яких містяться матеріали про прийняття та зміст.

Програма соціально-економічного розвитку міста на 2016-2018 роки містить основний документ на 100 сторінок, а також додатки з розрахунками у форматі Excel. Основний документ містить оцінку тенденцій економічного і соціального розвитку м. Херсона у 2015 році; опис мети та пріоритетних напрямків економічного та соціального розвитку, які планується досягти у 2016-2018 роках; забезпечення умов для подальшого соціально-економічного розвитку; опис розвитку реального сектора економіки – промисловість, будівництво, інвестиції, торгівля тощо; соціальна та гуманітарні сфери; природокористування та безпеку діяльності людини. Додатки містять перелік прогнозних макропоказників соціально-економічного розвитку міста, основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку, перелік заходів щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку, перелік міських цільових програм розвитку, які передбачається виконувати у 2016-2018 роках; перелік об’єктів, на яких доручається управлінню капітального будівництва міської ради виступати замовником та виконувати роботи із будівництва, реконструкції та капітального ремонту; прогнозні показники  надходження до міського бюджету податку на  прибуток від підприємств комунальної власності територіальної громади; прогнозні показники  надходження до міського бюджету частини  прибутку, що вилучається до бюджету, від підприємств комунальної власності територіальної громади; перелік інвестиційних проектів на 2016-2018 роки. Програма розвитку на 2019-2021 роки містить основний документ на 71 сторінку, а також додатки  у форматах Excel та Word.

Основний документ містить оцінку тенденцій економічного і соціального розвитку м.Херсона у 2018 році; опис мети та пріоритетних напрямків економічного та соціального розвитку, які планується досягти у 2019-2021 роках; забезпечення умов економічної і соціальної діяльності: формування економіки та фінансових ресурсів, управління земельними ресурсами та об’єктами комунальної власності, містобудування та архітектура, розвиток підприємництва, інформаційні технології та відкритість влади і т.д. Додатки містять аналогічну інформацію, що і у попередній програмі, тільки на 2019-2021 роки.

На офіційному веб-сайті оприлюднений генеральний план міста, але інформація опублікована не у повному обсязі, оскільки містить дані з обмеженим доступом. Розділ “Водопостачання” (глава XII Пояснювальної записки) та креслення “Схеми водопостачання та каналізації” Генерального плану м. Херсона, затвердженого рішенням міської ради від 26.12.2003 №443, мають гриф “ДСК” – для службового користування. Вказані матеріали містять відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, координати джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору тощо, які відповідно до наказу Мінрегіону від 06.06.2011 №68 є службовою інформацією.

На сайті ради розміщено рішення про затвердження міського бюджету на поточний рік з усіма додатками. Через систему пошуку на сайті за ключовими слова можна знайти відповідні документи за 20 грудня 2018 позначені “Про міський бюджет на 2019 рік”. Вони доступні для скачування у форматі ZIP з додатками. Доступні документи містять таку інформацію: рішення про міський бюджет на 2019 рік, додатки, пояснювальна записка до проекту міського бюджету на 2019 рік, уточнений міський бюджет на 2019 рік. У рішенні міськради було визначено доходи міського бюджету у сумі 2 946 530 541 гривень, видатки міського бюджету у сумі 2 946 584 381 гривень, повернення кредитів до міського бюджету у сумі 491 350 гривень, надання кредитів з міського бюджету у сумі 437 510 гривень.

В міській раді не запроваджено систему управління якістю (ISO).

У міській раді функціонує система електронних петицій. Вони доступні на сайті ради за посиланням: http://www.city.kherson.ua/articles/elektronni-peticiyi-2. Для запобігання  фальсифікації результатів голосувань, з 09.02.2017 авторизація осіб, які створюють петиції або залишають свій підпис на підтримку петицій адресованих Херсонській міській раді, переведена в режим лише за допомогою банківських систем ідентифікації (Bank-id) або ЕЦП з посиленим сертифікатом.

У Херсоні не прийнято програмний (стратегічний) документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних.

Regulatory Documents of Municipality?86%

(Українська) З чинним Статутом територіальної громади Херсона можна детально ознайомитись на сайті ради. Основний документ складається з 26 сторінок і містить здебільшого загальні положення проведення місцевого референдуму, загальних зборів громадян за місцем проживання, громадських слухань, місцевих ініціатив, колективних та індивідуальних звернень (петиції) жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, участі у роботі органів місцевого самоврядування. У документі відсутні детальні описи та роз’яснення тих, чи інших процедур.

На сайті ради вчасно оприлюднюються всі розпорядження міського голови. Є можливість пошуку документів за різними критеріями (дата, назва документу, слова з тексту, вид).

На сайті в розділі “Публічна інформація” можна ознайомитись з нормативним документом, який регулює порядок доступу до відкритих даних.

Щодо бюджету участі, то він був запроваджений рішенням міської ради №1593 від 28 серпня 2018 р. «Про затвердження Положення про громадський бюджет у місті Херсоні та Міської цільової програми «Громадський бюджет у місті Херсоні на 2018 – 2022 роки». Загальний обсяг громадського бюджету на бюджетний рік становить 10 мільйонів гривень. Загальний обсяг коштів громадського бюджету на 2020 рік збільшується до 15 мільйонів гривень (на суму коштів, які не були використані у 2019 році на реалізацію проектів, визначених переможцями у 2018 році). Обсяг громадського бюджету для великих та малих проектів визначається рішенням Координаційного комітету громадського бюджету Херсона. Проекти для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету міста поділяються на «тверді» (благоустрій, облаштування територій та громадських місць, висаджування дерев та зелених насаджень, капітальні видатки тощо – це інфраструктурні проекти, які мають тривалий результат та, як правило, мають на меті реальне матеріальне вираження в матеріальних об’єктах навколишнього світу) та «м’які» (фестивалі, концерти, конкурси, проведення заходів, інші проекти, які мають разовий результат та не мають у результаті втілення в матеріальних об’єктах навколишнього світу).

Міська рада використовує систему електронних закупівель PROZORRO. За період з жовтня 2017 року і до кінця 2018 року головними розпорядниками коштів та комунальними підприємствами міста було проведено 544 процедур публічних закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету. Всі вищеперераховані процедури здійснювались через систему PROZORRO.

EXECUTIVE BODIES69%

Information on Executive Bodies and Their Heads?55%

(Українська) На сайті ради наявна інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради; про структуру та персональний склад виконавчих органів. Але відсутня вичерпна інформація про керівників виконавчих органів (наприклад, біографії та фото). На сайті практично відсутня інформація про заступників міського голови, окрім стаціонарних телефонів, іноді електронної пошти. Декларації всіх заступників міського голови можна знайти на сайті НАЗК, тоді як на офіційному веб-сайті ради ця інформація відсутня.

На веб-сайті міської ради в PDF форматі оприлюднений графік особистого прийому громадян міським головою, секретарем міської ради, першим заступником, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, з вказаними днем, місцем та годинами прийому. А от процедуру запису до кожного з них не зазначено.

У розділі “Міська влада” можна ознайомитись з текстом Регламенту виконавчих органів Херсонської міської ради, в якому є інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь).

Інформація про підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління виконавчих органів опублікована у вільному доступі. Відсутня інформація (керівники, контактна інформація) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що відноситься до сфери управління виконавчих органів. Проте наявні посилання на окремі сайти деяких установ, наприклад, управління освіти.

Information on the City Council Executive Committee?50%

(Українська) На офіційній веб-сторінці відсутня інформація про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету, а також розміщена неповна інформація про персональний склад виконкому на веб-сторінці ради (із зазначенням усіх посад), відсутні біографічні дані та фотографії членів виконкому, не оприлюднено інформацію про повноваження виконавчого комітету. В розділі «Міська влада-Керівники» можна ознайомитись із складом виконавчого комітету, де зазначено тільки прізвище, ім’я та по батькові його членів. Також в цьому розділі розміщено Рішення міської ради від 19.10.2018 № 1635 про оновлення складу виконкому. В додатку зазначено повний новий склад з 27 чоловік.

В розділі «Новини» через пошук можна знайти оголошення про засідання виконкому з зазначенням дати, часу та місця проведення. На сайті ради відсутня інформація про адресу та електронну пошту керуючого справами (виконавчого комітету), але зазначено номер телефону.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?62%

(Українська) Рішення виконавчого комітету оприлюднюються на офіційній веб-сторінці в розділі “Нормативні акти міської ради”, але іноді з затримкою в кілька днів від установлених норм. Проекти рішень виконкому оприлюднюються в розділі “Публічна інформація”.

З регуляторною діяльністю можна ознайомитись на сайті у розділі «Економічна сфера-Регуляторна діяльність», в якому розміщено план підготовки проектів регуляторних актів на чинний рік, план-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів на чинний рік, проекти регуляторних актів, повідомлення, реєстр діючих регуляторних актів, інформація про здійснення регуляторної діяльності, а також наявний архів за 2012-2018 роки. План підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік включає в себе зазначення форми -розпорядження, наказ, рішення тощо, назву проекту регуляторного акту, мету прийняття, строк підготовки, вказано який підрозділ відповідальний за розробку. В розділі «Повідомлення» розміщуються повідомлення про оприлюднення проектів регуляторного акта, які містять основні цілі, стислий виклад змісту проекту, вказано де можна ознайомитись з проектом рішення та аналізом регуляторного впливу зазначеного регуляторного акта, адресу для прийому пропозицій та зауважень. На сайті проекти регуляторних актів оприлюднюються іноді з затримкою. Рішення регуляторних актів публікуються в місцевих ЗМІ. Плани закупівель і зміни до них можна знайти на сайті prozorro.gov.ua або на сайті міського голови «Відкритий бюджет».

На веб-сайті міської ради публікується інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхня вартість. Однак відсутня інформація про пільги для всіх категорій населення та різних видів послуг. Відсутня інформація про формули розрахунку тарифів на комунальні послуги.

На сайті міського голови – «Відкритий бюджет» розміщено місцеві цільові програми, які фінансують з місцевого бюджету поточного року. Натомість не виявлено переліку укладених органами місцевого самоврядування договорів за 2018 рік.

На офіційному сайті ради функціонує система пошуку, але не завжди можна знайти необхідну інформацію, так як ключові слова мають відповідати відмінкам, які викладено в тексті повідомлень. Також наявний пошук в базі даних нормативно-правових актів (розпорядження міського голови, рішення виконкому, рішення міської ради, проєкти рішень Херсонської міської ради), що розміщені на сайті. Критерії пошуку інформації в нормативно-правових актах: № документу, фраза з документу, проміжок дати ухвалення.

Municipal Property and Land of Municipality?84%

(Українська) У загальному доступі є рішення про проведення земельних торгів, але вони не містять всіх необхідних даних (перелік земельних ділянок, стартову ціну кожного лота, умови користування земельною ділянкою, особу, уповноважену укласти відповідний договір). Результати земельних торгів також оприлюднюються в друкованих ЗМІ, а саме в газеті “Прямо в руки”.

Містобудівний кадастр міста доступний на ресурсі “Публічна кадастрова карта України”, також функціонує служба містобудівного кадастру міського рівня.

В межах моніторингу виявлено, що у 2018 році на офіційних ресурсах міської ради було оприлюднено 15 повних та 3 часткових наборів відкритих даних з 34, що мають бути розміщені у вільному доступі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». Серед оприлюднених даних:

 • основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій;
 • перелік об’єктів комунальної власності;
 • перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
 • інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів;
 • генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства складають інформацію з обмеженим доступом);
 • дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу;
 • звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств;
 • паспорти бюджетних програм місцевого бюджету;
 • звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету;
 • титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою;
 • інформація про інвестиційні договори, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них;
 • відомості щодо схем розміщення засобів пересувної торгівлі;
 • відомості щодо схем розміщення засобів сезонної торгівлі;
 • розклад руху громадського транспорту;
 • перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
 • схеми планування територій громад та плани зонування територій (для сільських, селищних, міських рад).

Частково оприлюднено:

 • інформація про інвестиційні договори, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них;
 • відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них;
 • бази даних щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт.

На офіційному сайті міської ради в розділі «Публічна інформація-Відкриті дані» розміщено тільки відкриті дані Департаменту містобудування та землекористування міської ради, а також відкриті дані за 2019 рік Управління естетики та зовнішньої реклами. Інші відкриті дані розпорошені по сайту. Більша частина опублікованих ВД знаходиться в розділі «Херсонцю-Для громадян».

Херсонська міська рада для публікації відкритих даних використовує такі формати, як DOC(X), PDF, (X)HTML, JPG (JPEG), PNG та ZIP.

Місцева рада не прийняла рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємствах. Також не прийняте рішення про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств.

DEPUTIES71%

Information on the City Council Deputies?41%

(Українська) Про депутатів Херсонської міської ради та їхню діяльність, а також про засоби зв’язку з ними вичерпна інформація на сайті ради відсутня. Інформація про номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти депутатів на сайті міської ради відсутні. В розділі, присвяченому обранцям, наявні їхні фото, також можна знайти дані за підсумками місцевих виборів, а саме фінансовий звіти за 2015 рік. Декларації про майновий стан відсутні. Серед депутатів не розповсюджена практика подавати актуальну інформацію про свої доходи та біографічні дані. Відділ громадських зв’язків кожного року звертається до депутатів з відповідними проханнями надати інформацію для розміщення на сайті, але у більшості випадків ці прохання ігноруються.

У Регламенті Херсонської міської ради можна ознайомитись з інформацією про права та обов’язки депутатів міської ради. На сайті ради є інформація про графік прийому (дні, години та місце прийому) громадян депутатами. Практика особисто прийому громадян відповідно до графіку розповсюджена серед депутатського корпусу.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?67%

(Українська) Регламент роботи міської ради є публічно доступним на вебсторінці міської ради, також у вільному доступі є положення про роботу постійних депутатських комісій. Відомості про біографічні дані, повноваження та декларації Секретаря ради відсутні. В розділі «Міська влада-Керівники міста» в форматі PDF зазначено дні, місце та час прийому громадян Секретарем міської ради. У вільному доступі наявна інформація про склад депутатських фракцій та зміни у них, а також перелік і склад постійних комісій міської ради.

Депутатські фракції та групи. Розподіл депутатів в Херсонській міській раді по фракціям є таким: “Солідарність” – 6 чол.; ПП “Опозиційний блок” – 3 чол.; ВО “Свобода” – 4 чол.; ПП “Об’єднання Самопоміч” – 2 чол.; ВО “Батьківщина” – 5 чол.; Партія “Наш Край” – 9 чол.; ПП “УКРОП” – 4 чол.; “Радикальна партія Олега Ляшка” – 2 чол. Позафракційними є 18 депутатів ради. В міській раді представлено 7 депутатських груп: “Діловий Херсон”, “Таврійський”, “Успішний Херсон”, “Комфортне місто”, “Рідне місто”, “Херсонський формат” (створено у 2018 році), “Опозиційна платформа за життя” (створено у 2019 році).

При Херсонській міській раді працює 6 постійних депутатських комісій, 5 депутатів не увійшло до складу жодної з комісій. Функціонують такі комісії:

 • Постійна комісія мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, прав людини та взаємодії з громадськими організаціями, антикорупційної політики, сприяння децентралізації, розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, свободи слова та інформації;
 • Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та регуляторної політики;
 • Постійна комісія з питань містобудування, архітектури, комунальної власності та регулювання земельних відносин;
 • Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження та інженерної інфраструктури;
 • Постійна комісія з питань освіти, спорту, культури, медицини, соціального захисту населення, охорони навколишнього середовища та у справах молоді;
 • Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, торгівлі, туризму, транспорту, дорожньої інфраструктури і зв’язку, реклами та сфери послуг.

Не увійшло до складу постійних комісій 4 депутати Херсонської міської ради.

У вільному доступі є інформація про графіки засідань постійних депутатських комісій. Інформація про депутатів та межі округів незручна для використання, відповідна карта відсутня. Функції апарату міської ради та її виконавчі органи прописані на сайті ради за відповідним посиланням.

На сайті ради зазначено прізвище, ім’я і по батькові працівників відділу забезпечення депутатської діяльності Херсонської міської ради та їхні номери телефонів.

City Council Plenary Sessions?74%

(Українська) До відома населення рішення про скликання сесії ради на офіційному веб-сайті доводиться не завжди вчасно (пізніш як за 10 днів до її проведення). Проект порядку денного сесії оприлюднюється на веб-сторінці ради іноді із запізненнями. Проте всі проекти рішень оприлюднюються вчасно.

У міській раді наявна електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях не оприлюднюється на веб-сторінці ради. Результати поіменного голосування оприлюднюються в день голосування, або на наступний робочий день. Запити депутатів оприлюднюються на веб-сайті ради. Рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання, оприлюднено тільки за 2016 рік, пізніше інформація не оновлювалась.

Під час засідань сесії ведеться регулярна відеотрасляція (відео можна переглянути в YouTube), тоді як аудіотрансляція відсутня. Протоколи (стенограми) сесій міської ради не оприлюднюються.

У міській раді є Етичний кодекс, який затверджено розпорядженням міського голови від 29.05.2012, але він стосується посадових осіб виконавчих органів міської ради, а не самих депутатів.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?95%

(Українська) На сайті ради оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях, але іноді з затримкою. У розділі “Міська рада” є підрозділ “Результати голосувань ради VII скликання”, в якому розміщено всі результати голосувань з пленарних засідань під час сесій міськради. В меню кожного пленарного засідання можна знайти інформацію про початок сесії, регламент, ознайомитись з конкретними пропозиціями від виступаючих, а також ознайомитись з кінцевими рішеннями.

В підрозділі “Рада VII скликання” доступні:

 • Положення про постійні комісії міської ради VII скликання;
 • План роботи міської ради на 2018 рік;
 • Графік засідань постійних комісій міської ради VII скликання;
 • Протоколи робочої групи;
 • Протоколи координаційної ради;
 • Протоколи та висновки постійних комісій міської ради VІІ скликання.

Протоколи комісій за 2018 рік структуровано за напрацюваннями відповідної комісії та доступні для скачування в форматі doc(x). В протоколах вказано інформацію про присутніх на засіданнях постійних комісій, в т.ч. представників ЗМІ, питання порядку денного, розгляд питань порядку денного та детальний опис ходу засідання.

Openness?

CITY MAYOR74%

Public Participation?74%

(Українська) Записатися на прийом до міського голови можна безпосередньо у приміщенні ради, а також через портал державних послуг iGov. На сайті «Відкритий бюджет» є функція звернення до міського голови. Час очікування на відповідь звернення може тривати до 30 днів, що не дозволяє мешканцям оперативно комунікувати безпосередньо з міським головою. На сайті ради детально не описано процедуру прийому громадян міським головою, а також варто відзначити, що вона доволі складна і може бути доступною не для кожного.

Відповідно до Регламенту виконавчих органів Херсонської міської ради, затвердженого рішенням виконкому від 20.01.2015 року, особистий прийом громадян міським головою проводиться лише після попереднього розгляду порушених питань на особистих прийомах заступників міського голови, директорів департаментів відповідно до розподілу обов’язків з наданням письмової відповіді про заходи, вжиті для їх вирішення. Варто зазначити, що міський голова витрачає 4 години на місяць для прийому громадян: 1-й та 3-й понеділки щомісяця, з 14.00 до 16.00.

У міські раді створені умови для доступу осіб з інвалідністю до приміщення, що дає можливість потрапити різним верствам населення на прийом до голови та інших представників органів місцевого самоврядування. Міський голова проводить виїзні зустрічі (прийоми) з громадськістю частіше, аніж один раз протягом місяця.

Міський голова має особисту сторінку у мережі Facebook, але сторінка не ведеться з липня 2017 року, тому через соціальні мережі громада не може бути ознайомлена з діяльністю голови.

Розпорядженням міського голови від 25.08.2016 № 567р “Про визначення режиму роботи служби «Гаряча лінія» Херсонської міської ради”, створено гарячу лінію. Режим роботи лінії – з 08.00 до 20.00 щоденно, номер можна знайти на одному з банерів праворуч на головній сторінці сайту ради – (0552) 49 33 40.

Протягом 2018 року міським головою було ініційоване 1 громадське слухання щодо проекту рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради «Про  встановлення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті м. Херсона» (від 21.09.2018 №333 р).

На офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян, де зазначено адресу для надсилання звернень поштою, а також адресу для передачі звернення особисто. На сайті міського голови «Відкритий бюджет» наявна форма для електронного звернення громадян до міського голови, в онлайн формі треба вказати своє П.І.П., телефон, електронну пошту та текст звернення. Таке звернення буде розглянуто за дорученням міського голови Володимира Миколаєнко посадовими особами виконавчих органів Херсонської міської ради відповідно до їх повноважень. Термін розгляду звернення відповідно до діючого законодавства – до 30 днів, переважна більшість відповідей надається у термін до 15 днів.

При міському голові створено і функціонує Громадська рада. 3 вересня 2018 року було оновлено склад Громадської ради при Херсонському міському голові, останній раз ця процедура проводилась у 2016 році. На офіційному сайті ради в розділі «Нормативні акти міської ради» можна знайти відповідне розпорядження і ознайомитись з оновленим складом. Варто зазначити, що в розділі «Міська влада» є окремий підрозділ, присвячений діяльності Громадської ради при Херсонському міському голові, в якому також можна ознайомитись з актуальним складом ради, угодою про співпрацю та політичну відповідальність між Громадською радою при Херсонському міському голові та Херсонським міським головою Миколаєнкмо Володимиром Васильовичем, протоколами засідань.

В структурі міської ради функціонує підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства – відділ громадських зв’язків. На сайті ради вказано адресу, телефон, факс, розклад роботи, основні функції та напрямки роботи, до яких відносяться створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію з метою інформування широкої громадськості про рішення, які приймаються органами місцевого самоврядування; забезпечення висвітлення діяльності Херсонського міського голови, Херсонської міської ради та її виконавчих органів з питань життєдіяльності міста; розвиток зв’язків між виконавчими органами Херсонської міської ради та територіальною громадою міста, громадськими організаціями, місцевими осередками політичних партій.

EXECUTIVE BODIES60%

Public Participation?69%

(Українська) Відповідно до пункту 2.2.5.З Регламенту виконавчих органів Херсонської міської ради з дозволу головуючого присутні можуть взяти участь в обговоренні питань, що розглядаються під час засідання виконавчого комітету. Засідання виконкому проводяться відкрито. На практиці представники громади дійсно можуть легко отримати доступ до засідань, мають можливість задавати питання та брати слово.

До приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів) є вільний доступ для громадян. При вході знаходиться охорона, але відсутні будь-які процедури та перевірки, що ускладнюють можливість для того, щоб потрапити до приміщення ради.

У частині 4 “Громадські слухання” Статуту територіальної громади м. Херсона передбачена процедура проведення громадських слухань. У частині 5 Статуту “Місцеві ініціативи” наявна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян). На веб-сайті ради не виявлено вичерпної інформації про проведення громадських слухань. Повідомлення про міські громадські слухання інколи розміщуються у день проведення слухань та містять інформацію про день, місце, час і тему проведення. За 2018 рік на сайті міської ради було виявлено 1 звіт про проведення громадських слухань: Звіт про результати проведення громадських слухань проекту рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради «Про встановлення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті м. Херсона» від 3 жовтня 2018 року.

Протягом 2018 року було створено такі дорадчо-консультативні органи та робочі групи: Розпорядження міського голови №39 від 31 січня 2018 р. «Про створення робочої групи з аналізу пропозицій щодо оптимізації мережі міських автобусних та тролейбусних маршрутів загального користування в м. Херсоні», Рішення міської ради №1723 від 30 листопада 2018 р. «Про створення тимчасової контрольної комісії Херсонської міської ради з питань перевірки обґрунтованості тарифів у міському пасажирському транспорті».

Access to Public Information?52%

(Українська) На офіційному сайті міської ради наявний розділ «Публічна інформація», де бажаючі можуть ознайомитись з процедурами доступу до публічної інформації. В розділі наявні гіперпосилання на систему запитів iGov: звернення до міського голови, запис на прийом до посадовця, запит на отримання публічної інформації. Запит можна подати усіма можливими способами: поштою, електронним листом, через телефон чи усно. Вказано всі контактні дані відділу діловодства Херсонської міської ради, відділу роботи зі зверненнями громадян Херсонської міської ради. Розміщено звіти про інформаційні запити з 2011 року по поточний рік, а також порядок подання запитів на інформацію і порядок оскарження.

Виконавчі органи дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо впродовж 5 днів надіслано повідомлення про продовження термінів розгляду запиту. Однаково вчасно виконавчі органи надають відповіді на запити, подані поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно.

Відповіді на запити не завжди є повними та обґрунтованим. Наприклад, якщо запити стосуються зведеної інформації про роботу різних виконавчих органів, то ймовірно, що інформаційні запити перенаправляють до всіх відділів і в результаті замість однієї обґрунтованої відповіді приходять десятки листів з різними фрагментами інформації.

Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.

Окремий портал для оприлюднення наборів відкритих даних у міській раді відсутній. Для відкритих даних в основному використовуються формати doсx та exel.

Система навігації по сайту не є достатньо зручною для використання, наприклад, відсутня система пошуку за кількома ключовими словами, тобто слова в пошуку мають співпадати з формулюванням їх у розділах, матеріалах. Розділи та рубрики хоч і структуровані, але запропонована структура сайту не є зручною для користування, а також не всі розділі укомплектовані повним набором інформації (наприклад, в розділі відкритих даних не весь набір ВД).

На сайті міської ради розміщено відповіді на найчастіше запитувані питання, які останній раз оновлювались ще у 2015 році. Також не передбачено можливості користуватися сайтом для людей з інвалідністю (зокрема, зі слабким зором).

Administrative Services?65%

(Українська) В місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг. Тут можна отримати менше 100 послуг. Це пов’язано з тим, що для ЦНАПу досі не знайшли більшого приміщення в місті. Через Центр проходить 99 видів найбільш затребуваних громадянами адміністративних послуг, із них: 32 – послуги виконавчих органів Херсонської міської ради; 67 – послуг територіальних органів виконавчої влади.

Місцевий ЦНАП має власний офіційний веб-сайт. Тут ньому можна ознайомитись з переліком та описом послуг, що надаються. ЦНАП має доступ до державних реєстрів. На сайті ЦНАПу не розміщено інформації про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. Також відсутня і інформація про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації.

Можливість отримати інформацію про послуги забезпечено за допомогою функції на сайті «написати листа» та в телефонному режимі. Працівники ЦНАПу щоквартально проводять опитування відвідувачів для покращення надання послуг.

Впроваджено новий підхід до прийому відвідувачів у відкритому приміщенні, замість кабінетно-коридорної системи. З переліком послуг та графіком роботи можна ознайомитися на окремому сайті Центру. У Центрі проводиться прийом громадян – не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід: з пт-сб з 09:00 до 16:00.

У ЦНАПі облаштовано інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. В Центрі наявні бланки для заповнення з метою отримання адміністративних послуг. Відвідувачі можуть скористатися електронною чергою.

У місті створено установу з надання безоплатної первинної правової допомоги.

DEPUTIES75%

Public Participation?75%

(Українська) У 2018 році, як і раніше, мешканці мали вільний доступ до сесії міської ради. В будівлі ради створено умови доступу для осіб з інвалідністю. Згідно статті 88 Регламенту ради, реєстрація та систематизація депутатських звернень, а також листів, заяв, телеграм виборців та звернень запрошених щодо надання слова для виступу на пленарному засіданні сесії, проводиться працівником відділу забезпечення депутатської діяльності міської ради. Звернення з проханням про виступ надаються секретарю міської ради для інформування депутатів та скерування відповідних доручень виконавчим органам міської ради щодо їх розгляду. Попри дещо клопітку процедуру, мешканці мали можливість без перешкод виступати під час засідань.

У Статуті міста в Частині 7: “Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування” визначено детальну та зрозумілу процедуру доступу громадян до засідань комісій. Особи, що виявили бажання взяти участь у засіданні постійної комісії міської ради, повинні не пізніш як за три дні до призначеного засідання   подати відповідну заяву на ім’я голови постійної комісії.

У Статуті також описано процедуру проведення громадських слухань: Частина 4. “Громадські слухання”, де зазначено хто може їх ініціювати, приймати участь, які питання розглядаються на громадських слуханнях.

Процедура подання місцевої ініціативи членами територіальної громади відображена у Частина 5. Статуту: “Місцеві ініціативи”. Тут вказано які питання можуть, і які не можуть, бути предметом місцевої ініціативи; яким чином реалізуються місцеві ініціативи; їх розгляд та прийняття.

У Статуті врегульовано процедуру проведення загальних зборів громадян: Частина 3. “Загальні збори громадян за місцем проживання”. Деталізовано з якою метою скликаються, хто має право брати участь, хто є суб’єктами права ініціювання загальних зборів і т.д.

Не зазначено процедуру утворення та функціонування консультативно дорадчих органів ради у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради.

Згідно з коментарем відділу громадських зв’язків міськради, депутати ведуть регулярний прийом виборців. Депутати розглядають на засіданнях ради електронні петиції, які набрали необхідну кількість голосів мешканців територіальної громади. Жодного громадського обговорення у 2018 році не було ініційовано депутатами.

Accountability?

CITY MAYOR91%

Financial Resources of Municipality?91%

(Українська) На офіційному сайті міської ради в розділі «Нормативні акти міської ради», серед рішень міської ради не було знайдено рішення Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рок, натомість наявне рішення Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року. Водночас на сайті-проекті Херсонського міського голови «Відкритий бюджет» наявна вся звітна інформація про міський бюджет з 2011 року. Інформація про стан виконання бюджету публікувалася протягом 2018 року і у вигляді проміжних щомісячних звітів. У кожному такому звіті зазначено інформацію з питань соцзахисту, формування та виконання місцевих бюджетів, виконання дохідної частини, звіт відділу фінансів. Для кожного розділу звіту передбачений окремий документ exel для ознайомлення з витратами. Є окремі розділи, які містять інформацію про державні закупівлі, цільові програми, звернення та опитування.

Також на єдиному веб-порталі використання публічних коштів доступна інформація про використання публічних коштів (spending.gov.ua).

Інформацію про перелік та ставки місцевих податків і зборів не систематизовано в одному розділі.

Report on the City Mayor’s Performance?91%

(Українська) Інформування громадян про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм відбувається шляхом їх розміщення на офіційному сайті міської ради в розділі «Нормативні акти».

Міський голова особисто звітує перед територіальною громадою, безпосередньо, такий звіт за 2018 рік відбувся 14 грудня 2018 року у великій залі адмінбудівлі міської ради. На сайті ради в розділі «Публічна інформація» можна знайти річні звіти міського голови за 2016, 2017 та 2018 роки. В звіті за 2018 рік опубліковано ефір на телеканалі “Скіфія” від 21 грудня 2018 року фінальний випуск програми “Звіти.Наживо” за участю міського голови, а також слайди з візуалізацію виконання міського бюджету за 2018 рік.

Міський голова не звітує перед депутатами Херсона про здійснення державної регуляторної політики. Натомість звітує перед радою про роботу виконавчих органів. Процедуру звітування міського голови перед громадою врегульовано у Статуті територіальної громади Херсона у 21 статті.

EXECUTIVE BODIES52%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?29%

(Українська) Виконавчі органи не звітують про свою діяльність безпосередньо перед територіальною громадою, така практика не є розповсюдженою. Також не забезпечено можливості ознайомитися з узагальненими звітами виконавчих органів на офіційному сайті ради. Проте з метою координації взаємодії виконавчих органів із засобами масової інформації, об’єднаннями громадян створено спеціальний виконавчий орган – відділ громадських зав’язків, який забезпечує інформування територіальної громади міста про діяльність виконавчих органів на офіційному сайті міської ради.

В розділі «Нормативні акти-рішення Херсонської міської ради» можна знайти звіти комунальних підприємств, а в розділі «Міська рада-міська влада» можна ознайомитись з графіком звітування підприємств комунальної власності територіальної громади м. Херсона за період роботи у 2018 році на сесіях міськради.

В розділі  «Нормативні акти-рішення виконавчого комітету» можна знайти інформацію про затвердження планів роботи департаментів, а також погодження звітів щодо виконання цільових програм. А в розділі «Нормативні акти-рішення міської ради» можна знайти затвердження звітів про виконання цільових програм за 2018 рік, однак проміжні звіти в ході моніторингу виявлено не було. Департаменти про виконання цільових програм звітують перед міською радою.

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна. Управлінням комунальної власності міської ради надається щоквартально інформація міському голові про хід відчуження об’єктів комунальної власності. Спосіб відчуження – аукціон.

В розділі “Публічна інформація” щомісячно відділом діловодства Херсонської міської ради розміщуються щомісячні статистичні дані про інформаційні запити, що надійшли до міськради. Вказується загальна кількість інформаційних запитів, яким чином було адресовано запити та їх кількість (поштою, усно, електронною поштою тощо), з яких міст, перелік інформації, яку запитували у виконавчих органів Херсонської міської ради в інформаційних запитах.

Financial Resources of Municipality?66%

(Українська) На веб-сайті ради оприлюднено детальну інформацію про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Інформацію розміщено у вигляді презентації в публікації про річний звіт міського голови 21 грудня 2018 року (розміщено на сайті ради в розділі «Публічна інформація»).

Візуалізовано видатки на житлово-комунальне господарство, що становило у 2018 році 377,5 млн. грн (11,5%), видатки на соціальний захист, освіту і медицину 2 млрд. 913, 6 млн. грн (88,5%). Найбільше видатків в сфері ЖКГ пішло на підтримку комунальних підприємств 85,5 млн. грн (22,6%), розвиток дорожнього господарства 70 млн. грн (18,5%), благоустрій міста 59,7 млн. грн (15,8%).

Також на веб-сайті Херсонського міського голови «Відкритий бюджет» оприлюднено щомісячні звіти про виконання місцевого бюджету за 2018 рік, у кожному такому звіті зазначено інформацію з питань соцзахисту, формування та виконання місцевих бюджетів, виконання дохідної частини, звіт відділу фінансів галузей життєдіяльності міста. На сайті ради в «Нормативних актах» опубліковано затверджені проміжні звіти про виконання бюджету за 2018 рік: за 3 місяці, за перше півріччя та за 9 місяців, в яких міститься рішення міськради про їх затвердження та exel документ з даними про надходження та витрати, субвенції і т.д. Публічним представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік займається міський голова, кожного року приймаючи участь в телеефірі Суспільного.

Детальну інформацію про фінансові ресурси органів місцевого самоврядування (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів не опубліковано.

Під час моніторингу на сайті міської ради не виявлено опублікованих звітів виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна.

Regulatory Policy?100%

(Українська) На веб-сайті оприлюднюються всі звіти про відстеження результативності регуляторних актів. В розділі «Економічна діяльність» є окрема сторінка «Регуляторна діяльність» та розділ «План відстеження регуляторних актів на 2018 рік», в якому розміщено дату, номер та назву регуляторного акта (розпорядження, наказ, рішення тощо); вид відстеження регуляторного акта (базове, повторне, періодичне); структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження; строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта. До відстеження регуляторного акта додається в форматі doc(x) звіт, в якому зазначено детальну інформацію. Наприклад, опис цілі прийняття  регуляторного  акта або методи  одержання результатів відстеження результативності. Також є підрозділ «План підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік», в якому міститься інформація про вид (розпорядження, наказ, рішення тощо); назву, мету, строк підготовки; підрозділ відповідальний за розробку.

DEPUTIES56%

Reporting on Performance Results?56%

(Українська) На веб-сторінці ради не оприлюднено звіт про роботу депутатських комісій. Постійні комісії звітують перед міською радою. Не врегульовано процедуру звітування депутатів перед громадою у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради.

Радою затверджено рішення про строки проведення звітів депутатів перед виборцями: не рідше одного разу на рік, але не пізніше 15 грудня поточного року, проте не затверджено графіку звітування депутатів.

Інформація про проведення зустрічей з виборцями з метою звітування висвітлюється на сайті, де вказується місце та час. Після проведення зустрічі відповідальні депутати подають звіт до відділу громадських зв’язків міськради, який розміщує його на офіційному сайті. На сайті ради не вистачає звітів за 2018 рік від 12 депутатів.

Звіти депутатів не є вичерпними (не деталізовано інформацію про діяльність у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців), а також немає єдиного формату подачі звітів, тому деякі депутати подали інформацію тільки стосовно місця проведення, дати і кількості учасників.

На веб-сайті ради інформація (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян відсутні.

Comments are closed.