Rating of Ivano-Frankivsk 2013:

67.65%

Publicity Index

73.7%

City Mayor publicity

79.9%

Executive bodies publicity

50.2%

Publicity of council deputies

Summary:

Ivano-Frankivsk City Council is in first place (holds the highest position) in the publicity rating among city councils due to the high-level publicity of the Mayor (74%) and executive bodies (80%). However, the deputies’ level of publicity is only at 50%. Positives include an electronic information terminal that was placed in the lobby of the City Council so that citizens could comfortably get acquainted with the relevant documents of the city council, executive committee and the city mayor. The same facility is installed at the Department of Citizen Requests. Also, citizens can attend meetings of the Executive Committee after they officially register in writing before the meeting. The Center of Rendering Administrative Services is functioning properly. The City council procedure provides free access to f citizens to the sittings of city council committees. The official registration procedure also takes place before the sitting itself.

As for downsides , the electronic voting system is not available. As a result, there is no information on the roll-call vote for draft resolutions. Information about the registration of deputies on plenary meetings is also unavailable. In addition to that, the information about deputies’ requests, on implementation of deputies’ commitments to the voters, the minutes of meetings and reports of deputies’ committees are not published. There is no information on how voters can contact deputies other than personal visits since their phone numbers or emails cannot be freely accessed.

Local regulations do not outline procedures for reporting of the City Mayor. There is no practice to present the report at the public meeting with the citizens. Similarly, executive bodies do not present their reports to the public even though they publish written reports. There is no information about privileges to various categories of citizens and types of services that can be provided. The City Council has no information about when and where deputies are presenting their reports, as well as about the number of deputies who have already reported to the citizens. On top of that, deputies do not provide the City Council with any information about the results of such reporting, comments or suggestions of citizens, or how they perform their commitments. Only several deputies published their reports for the previous year on the official web site of the Council.

Transparency?

CITY MAYOR78%

Information on the On City Mayor and His Activities?64%

На сайті виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради наявна практично вичерпна інформація про біографію міського голови, крім зазначення інформації про судимість, на сайті можна ознайомитись з декларацією про доходи міського голови.

У довіднику для мешканців міста, розміщеному на сайті, можна знайти інформацію про місцезнаходження та поштову адресу міського голови, номери засобів зв’язку, а через онлан-форму можна надіслати електронне звернення.

Щодо прийому громадян, то з графіком і місцем прийому громадяни можуть ознайомитись на сайті та інформаційних стендах міськвиконкому, але процедура потрапляння на прийом до міського голови, на жаль, не перебуває у такому ж зручному і вільному доступі, що не дозволяє громадянину без додаткових зусиль і додаткової затрати часу виконати обов’язкові вимоги для потрапляння на прийом до міського голови.

На сайті міськвиконкому відсутній вичерпний перелік повноважень міського голови. Спеціальний блок, присвячений цій темі, посилається лише та те, що повноваження міського голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Таким чином, щоб довідатись про повноваження міського голови, якими наділяє його чинне законодавство, громадянам необхідно проштудіювати цілий відповідний закон.

Висвітлення діяльності міського голови відбувається систематично на сайті виконавчого комітету. За висвітленням діяльності міського голови закріплена окрема штатна одиниця – консультант з питань ЗМІ. Найчастіше з представниками ЗМІ міський голова зустрічається на щопонеділкових нарадах, які голова проводить з керівниками підпорядкованих відділів, і куди забезпечується доступ журналістам. Інші форми взаємодії зі ЗМІ в роботі голови міста менше практикуються.

Рекомендації:

Доповнити біографічну довідку про міського голову, що розміщена на офіційному сайті Івано-Франківська, інформацією про судимість, оскільки інформація про те, чи посадова особа раніше притягалася до кримінальної відповідальності, є суспільно значимою.

Розмістити на офіційній веб-сторнці вичерпну інформацію про процедуру запису на прийом до міського голови, такими чином зменшивши для громадян час і зусилля, які вони витрачають для з’ясування процедури під час запису на прийом до голови міста.

Враховуючи слабке розуміння громадянами сфер відповідальності різних суб’єктів місцевого самоврядування, ми вбачаємо необхідність у ґрунтовнішому наповненні на офіційній веб-сторінці міста блоку про повноваження міського голови шляхом розміщення вичерпного переліку повноважень Івано-Франківського міського голови.

Вважаємо, що запровадження практики, коли міський голова через прес-конференції щомісячно інформував би ЗМІ про результати своєї роботи, сприяло б ефективнішому впровадженню принципів прозорості у роботі голови міста.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?72%

На офіційному веб-сайті виконкому наявна інформація лише про штатних (патронатна служба) радників і консультантів міського голови із зазначенням контактної інформації та сфери їх відповідальності. Про інших інформація відсутня.

Зведену контактну інформацію з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур громадяни можуть отримати з офіційної веб-сторінки (розділ «Мешканцям міста»).

Оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад місцевою владою оприлюднюються, також на сайті виконкому у вільному доступі перебуває інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, проте немає у вільному доступі протоколів засідань конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад та розпоряджень міського голови про призначення на посаду службовців.

Відсутність у вільному доступі протоколів засідань конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад та розпоряджень міського голови про призначення на посаду службовців не сприяє прозорості кадрової політики, що негативно позначається на довірі громадян до місцевої влади. Крім того, громадяни, що через інститут виборів делегували органу місцевого самоврядування своє право на управління, мають право знати, за якими критеріями і кого призначають на посади у органах місцевої влади.

Рекомендації:

Враховуючи вищенаведені факти, рекомендуємо забезпечити вільний доступ громадян до протоколів засідань конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад та розпоряджень міського голови про призначення на посаду службовців шляхом їхнього оприлюднення на офіційному сайті Івано-Франківська.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?86%

Офіційний сайт Івано-Франківська дозволяє вільно ознайомитись з стратегічним планом розвитку міста, генпланом міста та програмою соціально-економічного розвиту. Бюджет міста з усіма додатками також оприлюднений у відповідному розділі на сайті, але цифри в ньому неактуальні, оскільки в них не відображені зміни до бюджету, що вносились протягом поточного року. Щоб довідатись актуальну інформацію про бюджет, необхідно ознайомитись з рішеннями міськради, якими вносились зміни до бюджету. У розділі «Бюджет міста» цих рішень немає, вони розміщені лише у загальній електронній базі нормативних актів Івано-Франківської міської ради. Таким чином громадяни, що недостатньо обізнані у бюджетному процесі, не можуть ознайомитися з актуальним бюджетом міста.

Система управління якістю (ISO) у Івано-Франківську запроваджена, за результатами останнього сертифікаційного аудиту Івано-Франківська міськрада у 2012 році отримала Сертифікат на систему менеджменту якістю згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Рекомендації:

Щоб спростити громадянам доступ до актуальної інформації про бюджет міста, рекомендуємо дублювати рішення Івано-Франківської міської ради про внесення змін до бюджету у розділі «Бюджет міста», що на офіційній веб-сторінці Івано-Франківська.

Regulatory Documents of Municipality?92%

Зі Статутом територіальної громади Івано-Франківська і розпорядженнями міського голови можна вільно ознайомитись на офіційному сайті міста та в електронній базі нормативних актів. На офіційному сайті міста також створений спеціальний розділ, що присвячений ЗУ «Про доступ до публічної інформації». У цьому розділі громадяни можуть ознайомитись з процедурою подання запиту на інформацію, завантажити форми запитів, ознайомитись з порядком оскарження дій розпорядника інформації та узагальненими звітами про опрацювання запитів на інформацію. Даний розділ також містить декларації про доходи міського голови і його заступників, реєстр договорів оренди землі та сервітутів тощо.

Інформацію про відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації можна знайти серед розпоряджень міського голови у електронній базі нормативних актів.

Розглядаючи питання доступу до нормативної бази Івано-Франківської міської ради, не можна оминути увагою впровадження добре структурованої електронної бази нормативних актів Івано-Франківської міськради, в якій розміщені рішення ради і виконкому, а також розпорядження міського голови за 2010-13 рр. Впровадження такої практики – це суттєвий крок вперед у питанні забезпечення постійного вільного доступу громадян до рішень органу місцевого самоврядування.

Рекомендації:

Продублювати розпорядження міського голови «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації» та «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 26.05.11р. № 300-р «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації» у розділ «Доступ до публічної інформації» на офіційному сайті, щоб громадяни мали вичерпну структуровану інформацію не лише про інструменти реалізації права на публічну інформацію, а й інформацію про структури і посадових осіб, відповідальних за забезпечення реалізації цього права.

EXECUTIVE BODIES76%

Information on Executive Bodies and Their Heads?71%

З інформацією про місцезнаходження виконавчих органів та контактними даними можна вільно ознайомитись на офіційному сайті Івано-Франківська, проте довідатись про графік роботи можливо лише відвідавши відповідну установу. Інформація про структуру та персональний склад, повноваження та функціональні обов’язки виконавчих органів на веб-сторінці ради наявна, проте неповна. У вільному доступі перебуває інформація про усіх керівників виконавчих органів, заступників та головних спеціалістів (прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти), про інших службових осіб виконавчих органів інформації немає. Також відсутні фотографії та біографічні дані керівників виконавчих органів.

Що стосується заступників міського голови, то з їхніми біографічними даними (але без зазначення інформації про судимість), фотографіями, контактною інформацією та декларацією про доходи можна вільно ознайомитись на офіційній веб-сторінці. Графік прийому теж перебуває у вільному доступі, проте інформації про процедуру, за якою громадянин може записатися на прийом, немає.

Офіційна веб-сторінка міста Івано-Франківська також дозволяє громадянам вільно, не докладаючи зусиль, отримати інформацію про підприємства, установи та організації, заклади соціальної сфери (прізвища керівників, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради.

Рекомендації:

Оприлюднити на офіційній веб-сторінці Івано-Франківська графік роботи виконавчих органів;

Оприлюднити на офіційній веб-сторінці фотографії і біографічні дані керівників виконавчих органів та інформацію про повний склад виконавчих органів, а не обмежуватись лише керівниками, як є на даний час. Ця рекомендація зумовлена тим, що громадянам має бути забезпечена можливість безперешкодно ознайомитись з інформацією про всіх осіб, відповідальних за функціонування виробничої і невиробничої сфер муніципального господарства, а також з детальнішою інформацією про керівників виконавчих органів, які несуть пряму відповідальність за підпорядковані їм сфери господарства. Оприлюднення біографічних даних про керівників виконавчих органів не тільки сприятиме підвищенню рівня прозорості, але й дасть можливість сформувати базову оцінку посадової особи та висновки про відповідність рівня кваліфікації до займаної посади.

Інформація про судимість посадової особи є суспільно значимою, тому рекомендуємо доповнити на офіційному сайті міста біографічні довідки про заступників міського голови інформацією про те, чи раніше вони притягалися до кримінальної відповідальності.

Розмістити на офіційній веб-сторінці Івано-Франківська вичерпну інформацію про процедуру запису на прийом до заступників міського голови, таким чином зменшивши час і зусилля, який громадяни витрачають для з’ясування процедури під час запису на прийом.

Information on the City Council Executive Committee?65%

З актуальною інформацією про час і місце засідань виконавчого комітету Івано-Франківської міськради громадяни можуть ознайомитись з інформаційних стендів у приміщенні місцевої влади та з анонсів на офіційному сайті. З контактними і біографічними даними посадової особи (керуючий справами виконавчого комітету), відповідальної за планування, та організацією роботи виконавчого комітету можна вільно ознайомитись з офіційного сайту.

З офіційної веб-сторнки міста громадяни можуть ознайомитись з інформацією про персональний склад виконавчого комітету та інформацією про освіту і місце роботи членів виконавчого комітету. Фотографії, біографія та інформація про повноваження виконавчого комітету відсутня на офіційному сайті. Не маючи більш деталізованої інформації про повноваження виконавчого комітету і його членів, громадянам важко формувати висновки про тих, хто приймає рішення, і зорієнтуватися у функціях, які виконує цей орган прийняття рішень.

Рекомендації:

Такий орган прийняття рішень, як виконавчий комітет, володіє впливом на функціонування місцевого самоврядування та впливає на роботу виконавчих органів, а тому вичерпна інформація про його членів має бути публічною і доступною, щоб громадяни знали як про функції, які виконує цей орган влади, так і якомога більше про осіб, відповідальних за прийняття рішень цим органом влади. Саме тому рекомендуємо розділ про виконавчий комітет, що на офіційному сайті Івано-Франківська, доповнити інформацією про повноваження виконкому, забезпечити громадянам вільний доступ до фото та біографічних відомостей членів виконавчого комітету шляхом оприлюднення відповідної інформації на офіційному сайті міста.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?79%

Проект Порядку денного засідань та проекти рішень виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради оприлюднюються заздалегідь перед засіданням виконкому. Всі рішення виконавчого комітету, починаючи з 2010 року, разом з рішеннями міськради і розпорядженнями міського голови, зібрані у добре структурованій електронній базі нормативних актів, де громадяни можуть у режимі он-лайн з ними ознайомитись.

План з підготовки проектів регуляторних актів включає в себе всю необхідну інформацію (визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів), оприлюднюється на офіційній веб-сторінці та у друкованих ЗМІ. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів (містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій) публікуються таким самим способом, а з регуляторним актом, що набув чинності, громадяни мають змогу ознайомитись у он-лайновому режимі в електронній базі нормативних актів міськради, де їх виокремлено в окрему гілку.

З річним планом державних закупівель можна вільно ознайомитись на офіційній веб-сторінці Івано-Франківська. Ознайомитись з інформацією про послуги, що надаються комунальними підприємствами, та їхньою вартістю можна також на сайті, але там представлена неповна інформація і стосується вона лише житлово-комунальних послуг для населення м. Івано-Франківська. Інформації про пільги для різних категорій населення та види послуг, на які вони поширюються, у вільному доступі немає.

Програма соціально-економічного розвитку міста і всі інші місцеві цільові програми, які фінансуються з місцевого бюджету, також доступні для громадян у електронній базі нормативних актів міської ради. Проте, наприклад, на відміну від інформації про здійснення регуляторної політики, інформації про програми, що фінансуються з місцевого бюджету, жодним чином не виокремлено і не структуровано. Це ускладнює громадянам пошук інформації про всі чинні місцеві цільові програми.

Рекомендації:

Доповнити на веб-сайті Івано-Франківська інформацію про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість, даними з усіх комунальних господарств міста, щоб громадяни мали

вільний доступ до інформації про повний спектр та вартість послуг, що надаються всіма комунальними господарствами міста.

Офіційний сайт Івано-Франківська доповнити додатковим розділом, який містив би в собі всі чинні місцеві цільові програми, що фінансуються з бюджету, план заходів, спрямованих на реалізацію цих програм, та інформацію про хід реалізації цільових програм. Це створить можливість вільного доступу громадян до комплексної інформації про місцеві цільові програми без значних затрат часу на пошуки необхідної інформації по різних розділах через її неструктурованість.

Municipal Property and Land of Municipality?89%

Так само, як у випадку з місцевими цільовими програмами, інформація про земельні аукціони, земельні ділянки, що планується продати через аукціони, та результати земельних аукціонів оприлюднюється. Проте через те, що вона не структурована і не вся зібрана в одному розділі на сайті, громадянам необхідно витратити чимало часу, щоб отримати всю необхідну інформацію для формування комплексних висновків про продаж земельних ділянок у власність, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська.

Рекомендації:

Щоб неструктурована інформація не була перешкодою в отриманні громадянами комплексної інформації про земельні аукціони, рекомендуємо доповнити на офіційному сайті Івано-Франківська окремий спеціальний тематичний розділ вичерпною інформацію стосовно земельних аукціонів, зокрема, інформацією про результати земельних аукціонів.

DEPUTIES56%

Information on the City Council Deputies?56%

На офіційному сайті ради немає інформації про те, яким чином виборець може зв’язатися з депутатом у інший спосіб, крім відвідування прийому депутатом громадян. Контактні телефони, адреси електронної пошти депутатів відсутні у вільному доступі. Єдиний спосіб зв’язку з депутатом, про який виборець може довідатись з відкритих джерел, – це прийом громадян. Графік та місце прийому депутатом громадян розміщено на офіційній сторінці Івано-Франківської міської ради. Біографічні відомості про депутатів подані у скороченому вигляді із зазначенням дати народження, інформації про освіту, місця роботи і політичної сили, від якої депутат був обраний у раду.

З вичерпною інформацією про повноваження депутата можна вільно ознайомитись на сайті ради, де цю інформацію виокремлено у окремий розділ.

Рекомендації:

Громада, на нашу думку, вправі володіти вичерпною інформацією про осіб, відповідальних за прийняття рішень органом місцевого самоврядування, тому рекомендуємо біографічну довідку про депутатів зробити вичерпнішою.

Доповнити сайт міської ради інформацією про те, у який спосіб, в період між прийомом громадян, виборець може зв’язатися з депутатом, щоб повідомити про виявлені проблеми у функціонуванні системи управління містом та надати пропозиції щодо удосконалення процесу врядування.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?81%

Регламент міської ради і положення про роботу депутатських комісій доступні на сайті міськради. Інформація про склад депутатських комісій та графік прийому громадян секретарем ради наявні на сайті міськради, проте графіки засідань депутатських комісій наявні лише на інформаційних стендах ради у приміщенні міськради. Немає на сайті Івано-Франківської міської ради також структурованої інформації про склад депутатських фракцій, відсутня декларація про доходи секретаря ради, а також інформація про його поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти. Інформації про межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради, теж немає у вільному і зручному доступі.

Рекомендації:

Задля удосконалення організації роботи представницького органу місцевого самоврядування та ефективнішого впровадження принципів прозорої політики в роботу Івано-Франківської міської ради рекомендуємо оприлюднити на веб-сайті міськради :

– графіки засідань депутатських комісій;
– склад депутатських фракцій;
– декларацію про доходи секретаря ради;
– інформацію про службову поштову адресу секретаря ради, номери засобів зв’язку та адресу електронної пошти;
– інформацію про межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради;
– інформацію про повноваження секретаря ради (розмістити у окремому розділі, за зразком розміщеної інформації про повноваження депутатів);
– інформацію про процедуру запису на прийом до секретаря ради.

City Council Plenary Sessions?45%

Інформація про скликання сесії ради оприлюднюється вчасно, проект порядку денного та проекти рішень, що виносяться на розгляд сесії, також оприлюднюються на сайті ради заздалегідь.

Електронна система для голосування відсутня, відповідно немає інформації про результати поіменних голосувань по кожному проекту рішення. Інформації про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях сесій ради теж немає. Депутатські запити не оприлюднюються.

Рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання депутатських повноважень та процедуру використання коштів з депутатського фонду, є у вільному доступі в електронній базі нормативних актів Івано-Франківської міськради.

Інформації про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців не оприлюднюється, нею також не володіє міська рада.

Он-лайн відеотрансляція сесій ведеться на сайті ради, проте відеозаписи сесій недоступні.

Рекомендації:

Запровадити електронну систему голосування, яка сприятиме посиленню особистої відповідальності депутата за прийняті радою рішення, оскільки дозволить громадянам оцінювати персонально роботу кожного депутата. Інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях сесії ради оприлюднювати на офіційній веб-сторінці ради (не пізніше наступного дня після засідання), щоб громадяни мали можливість оперативно відстежувати те, як депутати відвідують сесії ради.

Оприлюднювати всі депутатські запити, щоб надати можливість громадянам оцінити ініціативність депутата та пріоритети його депутатської діяльності.

Рекомендуємо депутатам інформувати міську раду про доручення виборців, а міській раді розміщувати на офіційному сайті план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців.

Щоб забезпечити постійний доступ громадян до відеозаписів сесій міської ради, рекомендуємо всі відеозаписи розміщувати на сайті ради, аби громадяни, які не мали можливості спостерігати за сесією у режимі он-лайн, могли переглянути роботу сесії у записі.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?61%

Всі рішення міської ради перебувають у вільному доступі в електронній базі нормативних актів Івано-Франківської міської ради, чого не скажеш про протоколи засідань сесій ради і депутатських комісій, які відсутні у вільному доступі.

Рекомендації:

Щоб надати громадянам можливість стежити за роботою депутатського корпусу, якщо в них немає можливості фізично бути присутнім на засіданнях сесій ради і депутатських комісій, рекомендуємо протоколи засідань сесій міськради та депутатських комісій розміщувати на офіційній веб-сторінці ради.

Openness?

CITY MAYOR70%

Public Participation?70%

На прийом громадян (відповідно до графіку прийому) міський голова витрачає менше 8 годин на місяць. Потрапити на прийом до міського голови можливо впродовж місяця з моменту запису на прийом, пройшовши відповідну процедуру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства. Під час запису на прийом громадяни повинні повідомити короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), подати документи та інші матеріали для обґрунтування свого звернення, заповнити картку особистого прийому встановленого зразка. Дистанційної форми запису на прийом, наприклад через онлайн-форму на офіційному сайті, міський голова не практикує. Доступ до приміщення, де голова міста проводить прийом, громадянам з обмеженими фізичними можливостями забезпечений – перший поверх обладнаний пандусом і кнопкою виклику. Кожного другого вівторка місяця (відповідно до графіку) функціонує «гаряча лінія» телефонного зв’язку з керівництвом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Відповідно до наданої виконавчим комітетом інформації, протягом року міський голова особисто не ініціював жодного громадського слухання, але проводив консультаційні зустрічі з громадськістю міста стосовно будівництва і земельних питань.

Так само міський голова не практикує використання інформаційно-комунікаційних технологій (соціальні мережі) для зв’язку з виборцями.

З процедурою звернень громадян на офіційному сайті Івано-Франківська ознайомитись неможливо, проте забезпечена можливість дистанційного (електронного) звернення, з вичерпною інформацією реалізації цієї можливості.

Рекомендації:

Запровадити систему електронного запису на прийом, щоб громадяни мали можливість дистанційного запису на прийом до міського голови у зручний для себе час;

Доповнити офіційний сайт інформацією про процедуру звернення громадян та порядок розгляду звернень, щоб громадяни мали доступ до вичерпної інформації про форми звернення та терміни розгляду.

EXECUTIVE BODIES92%

Public Participation?100%

Громадяни можуть відвідувати засідання виконавчого комітету, пройшовши формальну письмову реєстрацію безпосередньо перед засіданням. Вільний доступ до приміщень ради забезпечений. З процедурою реалізації механізмів громадської участі у прийнятті рішень громадяни мають можливість ознайомитись, перечитавши Статут територіальної громади м. Івано-Франківська, який розміщено на офіційному сайті. Оголошення про проведення громадських слухань та протоколи громадських слухань оприлюднюються на офіційному сайті міста. При виконавчих органах створена низка дорадчо-консультативних органів.

Access to Public Information?88%

На офіційному сайті Івано-Франківська створений достатньо інформативний розділ «Доступ до публічної інформації», який містить усю необхідну інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію, форми запитів на інформацію, порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації, звіти про опрацювання запитів на інформацію тощо. Крім того, громадянам також забезпечена можливість через систему інтернет-приймальні Івано-Франківської міської ради подати запит на інформацію у електронному вигляді, заповнивши відповідну форму на сайті. Попри великий обсяг інформації, що оприлюднена на офіційному сайті Івано-Франківська, особливих труднощів не виникає при користуванні сайтом та пошуком на ньому інформації.

Що стосується відповідей на запити на інформацію, то виконавчі органи дотримуються часових рамок, що передбачені законодавством, на надання відповіді. Про змістовність і повноту відповідей такий висновок зробити важко. Передбачена оплата за копіювання та друк відповіді на запит обсягом понад 10 сторінок не перевищує встановлених законом рамок і не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної платні. Для зручної роботи громадян з документами міськради фойє адмінбудівлі міської ради обладнано електронним інформаційним боксом, де можна ознайомитись з усіма нормативними документами міської ради, виконкому та міського голови. Така ж можливість створена у приміщенні відділу звернень громадян.

Рекомендації:

Пропри те, що особливих недоліків, які б ускладнювали користування сайтом, не виявлено, потреба вести роботу над його удосконаленням існує, оскільки не забезпечено умов для того, щоб люди з обмеженими фізичними можливостями могли ним вільно користуватися. Рекомендуємо створити умови користування сайтом для осіб зі слабким зором, зокрема створити можливість регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукового супроводження дій користувача.

Administrative Services?91%

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – це суттєвий прогрес у забезпеченні безперешкодного доступу до адміністративних послуг та підвищення якості надання адміністративних послуг, оскільки громадянин за чіткими і зрозумілими правилами може отримати всі наявні адміністративні послуги в одному приміщенні. У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги, облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги, наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг, ведеться прийом громадян спеціалістами з надання адміністративних послуг, керівниками профільних управлінь, відділів та департаментів, які надають адміністративні послуги. У ЦНАП організовано електронну чергу. Сайт Центру надання адміністративних послуг у он-лайн режимі дозволяє як записатися у електронну чергу, так і перевірити стан виконання адміністративної послуги.

На веб-сайті ЦНАП наявна вичерпна інформація про усі послуги, що надаються виконавчими органами, і умови отримання цих послуг та бланки для заповнення з метою отримання адміністративних послуг. Це дозволяє громадянину відвідати ЦНАП для отримання послуги вже з готовим пакетом документів, зменшивши таким чином часові затрати на отримання адміністративної послуги.

DEPUTIES80%

Public Participation?80%

Громадянам забезпечено право вільного доступу на сесії міської ради. Регламентом міської ради, що оприлюднений на сайті ради, передбачений безперешкодний доступ громадян на засідання депутатських комісій. Формальну процедуру письмової реєстрації громадянин проходять безпосередньо перед засіданням депутатської комісії. Інформація про кількість ініційованих депутатами громадських обговорень відсутня. За даними з відповіді на запит такої інформації не надходило і до міської ради.

Порядок проведення громадських слухань і місцевих ініціатив врегульовано у Статуті територіально громади. Порядок утворення громадської ради врегульовано у Положенні про громадську раду при Івано-Франківській міській раді, що затверджене сесією ради.

Рекомендації:

Для того щоб інтереси громади максимально враховувались при прийнятті рішень міськрадою, рекомендуємо депутатам міськради використовувати в своїй діяльності практику консультації з громадськістю через організацію громадських обговорень актуальних для територіальної громади питань.

Accountability?

CITY MAYOR71%

Financial Resources of Municipality?100%

Звіт про виконання бюджету містить вичерпну інформацію і перебуває у вільному доступі для громадян на офіційному сайті Івано-Франківська.

Report on the City Mayor’s Performance?68%

Статут територіальної громади Івано-Франківська не передбачає чіткої процедури звітування міського голови перед територіальною громадою. Даним документом передбачено лише те, що не рідше ніж один раз на рік він звітує перед територіальною громадою. Чітких рамок і формату звітування даний документ не містить. Чіткіша процедура звіту міського голови передбачена у випадку його звітування перед депутатським корпусом міської ради – на вимогу не менше половини депутатів міський голова зобов’язаний прозвітувати про роботу виконавчих органів у будь-який визначений термін. Це дозволяє міському голові на власний розсуд вибирати форму звіту перед громадою та не використовувати практики звітів на відкритій зустрічі перед територіальною громадою, що позбавляє громадян можливості вести публічну дискусію з міським головою щодо його роботи й оперативно отримати відповіді на запитання щодо змісту звіту. Оприлюднення звітів у відкритих джерелах, яке відбувається шляхом публікації у ЗМІ та на офіційному сайті місцевої влади, жодним чином не сприяє публічній дискусії між громадою і керівником міста, оскільки, на наш погляд, передбачає лише пасивне ознайомлення з текстом звіту.

Рекомендації:

Ініціювати зміни до Статуту територіальної громади м. Івано-Франківська, які передбачали б чітку процедуру і форму звітування міського голови перед територіальною громадою на відкритій зустрічі.

Звітування міського голови перед територіальною громадою проводити на відкритій зустрічі, з обов’язковим інформуванням громадян через офіційний сайт міста і ЗМІ про час і місце звіту, надавши можливість громаді отримати інформацію про результати діяльності міського голови з перших уст та забезпечивши можливість для публічної дискусії між громадою і міським головою щодо змісту його звіту і результатів його діяльності.

EXECUTIVE BODIES66%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?42%

На офіційному сайті Івано-Франківська можна ознайомитись зі звітами про діяльність виконавчих органів, проте практика безпосереднього звіту виконавчих органів перед громадою – відсутня. Звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку міста оприлюднений на сайті, проте повноцінної інформації про хід реалізації місцевих цільових програми не оприлюднюється.

Виконавчі органи письмово звітують перед міськрадою про хід та результати відчуження комунального майна. З цією інформацією можна також ознайомитись на офіційному сайті.

Звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію регулярно публікуються на сайті виконкому у відповідному тематичному розділі.

Рекомендації:

Запровадити практику безпосереднього звіту виконавчих органів перед громадою на публічній зустрічі, надавши громадянам можливість прямих публічних запитань щодо роботи виконавчих органів та змісту їхніх звітів. Це посилюватиме відповідальність виконавчих органів перед громадою та дозволить вести публічну дискусію щодо ефективності роботи виконавчих органів.

Оприлюднити підсумкові звіти виконання цільових програм та проміжні звіти про хід виконання цільових програм у поточному році, щоб комплексна інформація про хід реалізації місцевих програм була доступною громадянам.

Financial resources of Municipality?100%

Оприлюдненої на офіційному веб-сайті Івано-Франківська фінансової інформації достатньо, щоб зрозуміти структуру та обсяг видатків місцевого бюджету і скільки фінансових ресурсів витрачається на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування, зокрема на виконавчі органи.

З інформацією про хід та результати відчуження комунального майна можна ознайомитись на офіційному сайті.

Regulatory Policy?100%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на офіційному веб-сайті Івано-Франківська у спеціальному тематичному розділі, проте не всі. Це позбавляє громадян постійного вільного доступу до інформації про результативність регуляторних актів, прийнятих органом місцевого самоврядування.

Рекомендації:

Регулярно у спеціальному тематичному розділі на офіційному сайті Івано-Франківська публікувати всі звіти про результати відстежень результативності рішення міської ради, що мають статус регуляторного акта.

DEPUTIES9%

Reporting on Performance Results?9%

Інформації про звіти депутатських комісій і текстів звітів комісій немає. Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою не врегульовано ні Статутом територіальної громади, ні іншими документами, що затверджувались радою. Регламентом ради передбачено, що депутат не рідше одного разу на рік повинен звітувати перед територіальною громадою, проте процедура і форма звіту не зазначена. Інформацією про час і місце звітування депутатів міськрада не володіє, так само, як не володіє інформацією про те, скільки депутатів прозвітували перед виборцями. Про результати звітування, зауваження і пропозиції громадян за результатами звіту депутати раду не інформують, як і не інформують про виконання доручень виборців. Свої звіти про діяльність за попередній рік оприлюднила на офіційному сайті ради лише частина депутатів.

Зі звітом про використання бюджетних коштів з Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень у 2012 році громадяни можуть вільно ознайомитись на сайті ради, де структуровано подана інформація про депутатів, що використовували кошти з депутатського фонду, суми виділених коштів і на що були спрямовані ці кошти.

Рекомендації:

Для того щоб виборці мали достатньо інформації для оцінки діяльності депутатського корпусу, рекомендуємо депутатам використовувати практику звітів перед виборцями, публікувати тексти звітів на сайті ради (щоб до них був постійний доступ), започаткувати практику звітів депутатських комісій про свою роботу.

Також рекомендуємо оприлюднювати на сайті ради інформацію про час і місце звітування депутата перед виборцями, про результати звітування, зауваження і пропозиції громадян за результатами звітування, інформацію про виконання депутатом доручень виборців, щоб виборці мали у вільному доступі достатньо інформації для оцінки роботи депутатського корпусу Івано-Франківської міської ради.

Крім того, враховуючи, що звітування депутатів перед виборцями не має чіткого регулювання нормативною базою, рекомендуємо запровадити чітку процедуру звітування депутата перед виборцями для запровадження єдиних стандартів, уникнення довільного трактування форм звіту, часових рамок звітування, способів оприлюднення тексту звітів.

Leave a Reply