Rating of Kirovohrad 2015:

56%

Publicity Index

65%

City Mayor publicity

63%

Executive bodies publicity

42%

Publicity of council deputies

Summary:

Загальний рівень Індексу публічності органів місцевого самоврядування в Кіровограді складає 56% і 9 місце серед 22 обласних центрів України. У порівнянні з минулим роком Індекс публічності дещо збільшився, так у 2014 він становив 51 % (і також 9 місце в рейтингу). Серед трьох суб’єктів дослідження найнижчі оцінки цьогоріч отримали депутати Кіровоградської міської ради. Діяльність депутатського корпусу Кіровоградської міської ради за результатами вимірювання Індексу оцінена у 42%, 15 місце (у 2014 році – 36%, 16 місце). Найбільш публічною виявилася робота міського голови, яка складає 65% і займає 6 місце серед міських голів обласних центрів (2014 рік – 54%, 9 місце). Робота виконавчих органів оцінена у 63%, що становить 12 місце у рейтингу (2014 рік 63%, 7 місце).

Публічність в.о. міського голови, Івана Марковський збільшилася у порівнянні з минулим роком на 11%. В.о. міського голови особисто щомісяця проводить прийом громадян та періодично – виїзні прийоми. Кіровоградський міський голова звітує за свою діяльність на відкритій зустрічі перед територіальною громадою. Інформування мешканців Кіровограда про поточну діяльність мера забезпечена на належному рівні.

Водночас на сайті ради практично відсутні розпорядження виконуючого обов’язки Кіровоградського міського голови – в тому числі і розпорядження з кадрових питань (про заміщення вакантних посад). На веб-сайті не представлена також інформація про помічників, радників міського голови (штатних та позаштатних) із зазначення контактної інформації та сфери їх відповідальності. Не запроваджена у Кіровограді і система управління якістю (ISO), яка діє в більшості обласних центрів України.

Рівень публічності виконавчих органів Кіровоградської міської ради становить 63%. На веб-сайті Кіровоградської міської ради наявна повна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів, але відсутня вичерпна інформація про більшість керівників виконавчих органів (відсутні біографічні дані та фотографія). Відсутня також інформація про членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото). Виконавчі органи влади не звітують безпосередньо перед територіальною громадою, не всі їх письмові звіти розміщено на сайті міськради. Кіровоградці не можуть безперешкодно бути присутніми на засіданнях виконкому, але можуть відвідувати кабінети більшості управлінь та відділів. На веб-сторінці ради розміщена не повна та не структурована інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради. Інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхня вартість, яка розміщена на веб-сайті міської ради є застарілою.

Натомість якщо минулого року декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови були розміщені тільки в офіційному друкованому віснику «Вечірня газета», то цього року вони розміщенні і на веб-сторінці міської ради. На офіційній веб-сторінці ради оприлюднюються усі рішення виконавчого комітету, проте проекти рішень виконавчого комітету не завжди з’являються вчасно.

Запит на інформацію можна подати будь-яким способом – поштою, електронним листом, телефоном чи усно. Також на сайті є спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію. Виконавчі органи дотримуються термінів надання відповідей на запити.

У Кіровограді успішно функціонує Центр надання адміністративних послуг. ЦНАП має власну актуальну сторінку в Інтернеті, де можна знайти інформацію про послуги, що надаються виконавчими органами. В приміщенні Центру організовано електронну чергу.

Діяльність депутатського корпусу Кіровоградської міської ради за результатами вимірювання Індексу оцінено у 42%. В першу чергу, низький рейтинг депутатів Кіровоградської міської ради пов’язаний з неналежною практикою звітування. На порталі міської ради відсутні звіти депутатів. Окрім того, рада не затверджує графіки звітування депутатів і не володіє інформацією про кількість депутатів, які провели звітування перед громадами, про результати обговорення таких звітів, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу міської ради.

На веб-сайті ради можна ознайомитися лише з переліком депутатів. Біографічних довідок та фото місцевих обранців на сайті немає. Оприлюднені графіки прийому депутатів не оновлюються. Окрім цього, відсутній графік звітування депутатів перед громадою. Перед виборцями про результати своєї роботи систематично звітує лише частина депутатів міської ради.

Натомість, на веб-сайті ради вчасно оприлюднюють більшість рішень, прийнятих на пленарних засіданнях міської ради, а також протоколи засідань ради. На веб-сайті ради наявна інформація про засідання постійних комісій, їх проведення анонсується, частина постійних депутатських комісій оприлюднюють протоколи своїх засідань.

До недоліків у прозорості органів місцевого самоврядування можна віднести і те, що на офіційному сайті ради не функціонує зручна система пошуку інформації, зокрема контекстного пошуку по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також пошуку в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті.

Transparency?

CITY MAYOR54%

Information on the On City Mayor and His Activities?60%

(Українська)

На офіційному веб-сайті Кіровоградської міської ради є не всі вичерпні біографічні відомості про міського голову (відсутня інформація про партійність і судимість).

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови оприлюднена в друкованому органі ради і доступна на веб-сторінці ради. Декларація містить усі відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

На офіційній веб-сторінці ради наявна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти приймальні, але не міського голови.

На офіційній веб-сторінці ради та дошці оголошень наявна актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою та процедуру запису.

На офіційній сторінці ради не представлена інформація про порядок прийому міським головою ініціативних груп громадян і/або інших груп.

Опис повноважень та функцій міського голови розміщений у Статуті міста, але відсутній в окремому розділі на сайті.

В структурі міської ради відсутній підрозділ, який відповідає і займається інформаційним висвітленням діяльності міського голови. Інформація про діяльність міського голови оперативно та систематично з’являється на веб-сайті ради. Міський голова активно комунікує з представниками ЗМІ шляхом організації прес-конференцій, неформальних зустрічей з журналістами.

Рекомендації:

  • розмістити інформацію про партійну приналежність і членство в партіях міського голови, судимість тощо

  • розмістити опис повноважень та функцій міського голови в окремому розділі на веб-сайті міської ради

Information On the City Mayor Units and HR Policy?52%

(Українська)

На веб-сайті не представлена інформація про помічників, радників міського голови (штатних – та позаштатних) із зазначення контактної інформації та сфери їх відповідальності.

На веб-сайті наявна зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур.

На веб-сторінці ради є детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Оголошення про наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад (начальники відділів, управлінь, департаментів) оприлюднюються в офіційному друкованому органі влади, але не на веб-сторінці. На веб-сайті наявний розділ «вакансії», але в ньому відсутня інформація про конкретні вакантні посади та терміни конкурсів. На практиці можна отримати протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії.

Рекомендації:

– актуалізувати інформацію про радників і помічників Кіровоградського міського голови

– рекомендуємо регулярно оприлюднювати оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад на офіційному веб-сайті у спеціалізованому розділі «вакансії».

– рекомендуємо розмістити на офіційному веб-сайті усі протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії, тощо

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?57%

(Українська)

На офіційному веб-сайті оприлюднено план стратегічного розвитку міста, який містить опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації.

На офіційному веб-сайті оприлюднений Генеральний план міста, але без усіх додатків та схем.

На сайті розміщене рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками). Також розміщенні рішення про затвердження змін до бюджету міста. Актуальна редакція бюджету міста (видатки, надходження) не розміщена на сайті в окремому розділі.

На офіційному веб-сайті оприлюднено програми соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий (1 рік) та середньостроковий період (5 років).

В місті не запроваджена система управління якістю (ISO, зовнішній аудит).

Рекомендації: впровадити управління якістю (ISO) і отримати та оприлюднити сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001. Розміщувати актуальну редакцію бюджету міста в окремому розділі.

Regulatory Documents of Municipality?43%

(Українська)

На веб-сайті, а також в друкованому форматі оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста.

Розпорядження міського голови не оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради. Міським головою прийнято і оприлюднено розпорядження на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації», забезпечення виконання закону віднесено до обов’язків відділу зі зверненнями громадян. На сайті наявна інформація про спеціальний структурний підрозділ забезпечення доступу до публічної інформації.

Рекомендації:

публікувати розпорядження Кіровоградського міського голови в окремому розділі на веб-сторінці ради

EXECUTIVE BODIES59%

Information on Executive Bodies and Their Heads?62%

(Українська)

Є доступною інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради та районних адміністрацій в місті .

На веб-сайті Кіровоградської міської ради наявна повна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів. На веб-сторінці міської ради відсутня вичерпна інформація про усіх керівників виконавчих органів (наявні лиш прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти. Відсутні біографічні дані та фотографія). Більше інформації можна знайти на сайтах окремих управлінь, але їх мають не всі управління міської ради

На веб-сторінці міської ради наявні біографічні дані (дата народження, освіта, фах, фото) заступників міського голови. Відсутня інформація про досвід роботи сімейний стан, судимість заступників. Також наявна інформації про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку усіх заступників міського голови. На веб-сторінці також є інформація про графік прийому та процедуру запису усіма керівниками виконавчих органів.

В офіційних друкованих виданнях ради та на веб-сторінці оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови.

На веб-сторінці ради наявна інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь).

На веб-сторінці ради розміщена не повна інформація про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. Інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради, не структурована.

Рекомендації:

– окремо розмістити на веб-сторінці інформацію (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради, розмістити в одному документі, структуровано

– розмістити актуальну інформацію про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради на веб-сторінці міської ради

Information on the City Council Executive Committee?78%

(Українська)

На офіційній веб-сторінці наявна інформації про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету.

На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад виконкому та повноваження виконкому. Відсутня інформація про членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото).

На веб-сайті ради вчасно оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Рекомендації:

розмістити на веб-сайті міської ради інформацію про членів виконавчого комітету

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?60%

(Українська)

На офіційній веб-сторінці ради оприлюднюються рішення виконавчого комітету. Проекти рішень виконавчого комітету не завжди вчасно оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради. Проект порядку денного засідань виконкому не завжди завчасно (щонайменше 5 днів до часу засідання виконкому) оприлюднюються на веб-сайті.

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються і містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій. Більшість проектів регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно оприлюднюються на веб-сайті ради. Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікуються в друкованих ЗМІ.

Річний план закупівель і зміни до нього оприлюднюється на веб-сайті ради.

На веб-сайті міської ради розміщена застріла інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість. Також на веб-сайті окремо не розміщена інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг.

На офіційному веб-сайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками. Також на сайті оприлюднено перелік усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

На офіційному сайті ради не функціонує зручна система пошуку інформації, зокрема контекстного пошуку по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також пошуку в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті.

Рекомендації:

– актуалізувати інформацію про вартість комунальних послуг

– вдосконалити веб-сайт Кіровоградськоїх міської ради

Municipal Property and Land of Municipality?16%

В міській раді триває процес створення служби містобудівного кадастру

DEPUTIES58%

Information on the City Council Deputies?33%

(Українська)

На веб-сайті ради відсутня інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради. Інформація про права та обов’язки депутатів міської ради – наявна.

На веб-сторінці ради відсутні біографічні відомості про депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність). На веб-сайті не оприлюднені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів, що містять також відповідну інформацію про членів їх сімей.

На веб-сторінці ради наявна устаріла інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Рекомендації:

– розмістити біографічну інформацію про кожного з депутатів міської ради

– розміщувати на веб-сайті ради декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів Кіровоградської міської ради

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?100%

(Українська)

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради. На веб-сайті наявна інформація про засідання постійних депутатських комісій. Але не кожна з комісій розміщує протоколи засідання. Наявна актуальна інформація про склад постійних депутатських комісій та його зміни.

На веб-сайті ради є інформація про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї) розміщена на веб-сайті ради та у друкованому віснику міської ради.

На веб-сайті є актуальна інформація про склад депутатських фракцій та його зміни. На веб-сайті ради представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради.

На веб-сайті наявна інформація про обов’язки та функції секретаріату ради. А також інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти секретаріату ради.

Рекомендації:

– розміщувати усі протоколи засідань постійних комісій міської ради на веб-сайті ради

City Council Plenary Sessions?36%

(Українська)

Рішення про скликання сесії ради вчасно (не пізніш як за 10 днів до її проведення) оприлюднюється на веб-сайті ради та офіційних друкованих ЗМІ. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на веб-сторінці ради. Проекти рішень ради не завжди вчасно і не завжди у повному обсязі (щонайменше за 20 днів до засідання) оприлюднюються на веб-сторінці ради.

В міській раді діє електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань оприлюднюється на веб-сторінці ради. Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного не публікуються на веб-сторінці ради.

Відсутня аудіотрансляція та відеотрансляція (он-лайн трансляція) пленарних засідань міської ради. Також на веб-сайті не доступні аудіо і відео записи усіх пленарних засідань міської ради.

Рекомендації:

– оприлюднювати на веб-сайті ради проекти рішень завчасно і в повному обсязі

– впровадити аудіо, он-лайн чи відео трансляцію пленарних засідань міської ради

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?100%

(Українська)

На веб-сайті ради вчасно (не пізніше 10 робочих днів після засідання) оприлюднюються більшість рішень, прийнятих на пленарних засіданнях міської ради. Публікують також протоколи всіх засідань ради.

Запити депутатів міської ради окремо не оприлюднюють веб-сайті міської ради. Лише згадуються в протоколах сесійних засідань міської ради.

На веб-сторінці ради не опубліковане рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

На веб-сайті відсутня інформація про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців.

Рекомендації:

  • окремо розміщувати на веб-сайті депутатські запити і рішення по ним

  • окремо розміщувати на веб-сайті доручення виборців та хід їх реалізації

Openness?

CITY MAYOR68%

Public Participation?68%

(Українська)

Міський голова проводить регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою, виділяючи на це щонайменше 8 годин свого часу щомісячно. На практиці громадяни можуть легко та без додаткових перешкод записатися на прийом до міського голови. Час очікування на прийом не перевищує 30 днів і дозволяє мешканцям оперативно комунікувати безпосередньо з міським головою. Міський голова голова особисто проводить прийоми і не делегує цей обов’язок своїм підлеглим. Умови для доступу до приміщення міської ради(де проводиться прийом) для неповносправних осіб створено частково. Міський голова не проводить окремий систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо. Прийом цих категорій громадян відбувається за загальною схемою роботи. В.о міського голови регулярно проводить виїзні зустрічі (прийоми) громадян.

Міський голова використовує у своїй комунікації з мешканцями сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальні мережі (Facebook ).

У міській раді створена «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян, в тому числі і до міського голови. Запити на «гарячу лінію» не завжди розглядаються оперативно.

Міський голова рідко самостійно ініціює громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування. Періодично ініціює та проводить консультації з громадськістю (з групами інтересів) щодо резонансних проблем місцевого значення.

На офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян і через сайт оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови.

При міському голові створені, але не завжди ефективно функціонують дорадчо-консультативні органи – громадська рада і спеціалізовані робочі групи.

В структурі міської ради не створений підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.

Рекомендації:

  • для більшої обізнаності громади з суттю місцевого самоврядування і адміністрування, міському голові варто систематично ініціювати громадські обговорення

  • консультування з громадськістю за групами інтересів щодо резонансних проблем місцевого значення.

EXECUTIVE BODIES78%

Public Participation?62%

(Українська)

Громадяни не можуть бути вільно присутніми на засіданнях виконкому без попереднього запрошення чи повідомлення. На практиці існує вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів).

На веб-сайті ради наявна детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Також наявна у вільному доступі інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюється не менше ніж за 2 тижні і не завжди містять вичерпну інформацію про предмет обговорення (порядок денний, проекти документів). Також на веб-сайті не доступна вичерпна інформація (протокол/стенограма) про результати усіх проведених громадських слухань (щонайменше за останній рік).

При виконавчих органах створені та діють дорадчо-консультативні органи – робочі групи, громадські ради.

Рекомендації:

– чітко обумовити умови доступу громадян на засідання виконавчого комітету

– розміщувати вичерпну інформацію про проведення громадських слухань та їх результати(протоколи, проекти рішень)

Access to Public Information?73%

(Українська)

На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить усю необхідно інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також на сайті функціонує система обліку публічної інформації. На сайті розміщені форми запитів на отримання публічної інформації різними способами та від різних суб’єктів. На веб-сайті ради оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

Система навігації по сайту не є зручною,. розділи та рубрики не завжди логічно структуровані і впорядковані. Сайт не перевантажений текстовою та мультимедійною інформацією. Використання сайту не є комфортним для осіб зі слабким зором, зокрема не існує регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукового супроводження дій користувача, клавіатурного доступу.

Запит на інформацію можна подати: поштою, електронним листом, через телефон, усно. Також на сайті є спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію.

Виконавчі органи в основному дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо впродовж 5 днів надійшло повідомлення про продовження термінів розгляду запиту. Невчасно виконавчі органи надають відповіді на запит, поданий електронним листом. Відповіді на запити не завжди є повними та обґрунтованими, в тому числі, якщо строки розгляду запитів продовжуються до 20 робочих днів.

У міській раді відведені спеціальні місця (приміщення) для роботи з документами.

Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.

Рекомендації:

– змінити інтерфейс сайту і зокрема, «пошук» по сайту

– надавати усі відповіді на запити вчасно і в повному обсязі

Administrative Services?80%

(Українська)

В місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг.

ЦНАП має функціонуючий веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. На сайті відсутня інформація про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації. На веб-сайті ЦНАП наявна вичерпна інформація про усі послуги, що надаються виконавчими органами. На веб-сайті та інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

У Центрі проводиться прийом громадян – не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід; не менше двох днів на тиждень здійснюється прийом до двадцятої години. У ЦНАП організовано електронну чергу.

У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку). У приміщенні ЦНАП облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

У приміщенні ЦНАП облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

DEPUTIES37%

Public Participation?37%

(Українська)

Громадяни не можуть вільно і безперешкодно (без попередньої реєстрації) бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради. Для цього потрібно зареєструватися за три дні до початку сесії. Умови доступу для неповносправних осіб до приміщення міської ради, в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання, є частковими. Відсутня процедура, яка дозволяє мешканцям виступати на пленарних засіданнях міської ради.

На веб-сайті наявна вичерпна інформація про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. В положенні зазначено, що засідання є відкритими, але так як постійного графіку немає, то і потрапити на засідання складно.

На веб-сайті міської ради розміщено графік прийому кожного з депутатів міської ради, але під назвою «Громадські приймальні фракцій КМР». Інформація по частині з них є застарілою(на 2010 рік). Частина депутатів міської ради особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці. Також прийом ведуть помічники депутатів. Не зафіксовано прийом за графіком деякими депутатами міської ради.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян окремо не врегульовано. Лише оглядово у Статуті територіальної громади. Порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради врегульовано в окремому положенні ради.

Депутати Кіровоградської міської ради періодично ініціюють проведення громадських обговорень з актуальних місцевих проблем.

Рекомендації:

  • графік прийому громадян депутатами міської ради на веб-сайті ради назвати відповідно змісту та актуалізувати

Accountability?

CITY MAYOR81%

Financial Resources of Municipality?100%

(Українська)

На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста.

Report on the City Mayor’s Performance?79%

(Українська)

Міський голова інформує населення на відкритій зустрічі про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.

Міський голова звітує перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради. Також в друкованих ЗМІ оприлюднюється щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами.

Міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів, в повному обсязі не оприлюднюється на веб-сторінці ради. Міський голова не звітує про свою роботу на відкритій зустрічі перед територіальною громадою. Детальну процедуру звітування міського голови не врегульовано в Статуті територіальної громади.

Рекомендації:

  • рекомендуємо міському голові інформувати населення, на відкритій зустрічі,  про  виконання  програм соціально-економічного та культурного розвитку міста 2 чи більше разів на рік

  • розробити детальну процедуру звітування міського голови та внести відповідні зміни до статуту міста чи прийняти окреме положення з цього питання

EXECUTIVE BODIES57%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?34%

(Українська)

Виконавчі органи (управління) безпосередньо не звітують про свою діяльність перед територіальною громадою не рідше двох разів на рік. На веб-сайті раді відсутні звіти усіх виконавчих органів (управлінь) за останній рік.

На веб-сайті ради оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. Проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році не оприлюднюються

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

На веб-сайті ради оприлюднюються вичерпні звіти (вказаний запитувач, тематика запитів) щодо розгляду запитів на публічну інформацію.

Рекомендації:

– виконавчим органам влади звітувати в тому числі і безпосередньо перед територіальною громадою

– інформацію про місце та час звітування усіх виконавчих органів заздалегідь (щонайменше за 5 днів) розповсюджувати усіма доступними способами (веб-сайт ради, ЗМІ, дошки оголошень комунальних підприємств)

Financial resources of Municipality?80%

(Українська)

На веб-сайті ради оприлюднено повну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. На веб-сайті оприлюднюються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.

На веб-сайті ради не оприлюднено інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

В місті запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікуються на веб-сайті ради не в повному обсязі.

Рекомендації:

  • розмістити на веб-сайті інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

Regulatory Policy?100%

(Українська)

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради або в друкованих органах.

DEPUTIES17%

Reporting on Performance Results?17%

(Українська)

Постійні депутатські комісії звітують перед радою. Але на веб-сторінці ради не оприлюднюються повні звіти про роботу усіх постійних депутатських комісій міської ради.

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою врегульовано у Статуті територіальної громади. Але не обумовлено точні терміни та графіки звітування депутатів. Ця інформація відсутня як на веб-сайті ради так і фактично.

Частина депутатів звітує про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше 1 разу на рік. Публічна інформація про звітування депутатів є несистематизованою, частковою. Актуальні звіти про роботу депутатів міської ради не розміщені на веб-сайті ради. Депутати не інформують міську раду та виконавчі органи про дату звітування і результати опрацювання доручень виборців.

Звіти депутатів, які час від часу оприлюднюють у віснику міської ради є не вичерпними і не містять повної інформації про діяльність депутата у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.

Також на веб-сайті відсутня інформація (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Рекомендації:

– оприлюднити на веб-сторінці ради звіти про роботу усіх депутатських постійних комісій міської ради

– опублікувати графік звітування депутатів перед виборцями на сайті Кіровоградської міської ради

– розмістити на веб-сайті актуальні звіти усіх депутатів Кіровоградської міської ради

– розмістити на веб-сайті інформацію про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян

Leave a Reply