Rating of (Українська) Краматорськ 2018:

72.6%

Publicity Index

78%

City Mayor publicity

63%

Executive bodies publicity

78%

Publicity of council deputies

Summary:

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Transparency?

CITY MAYOR79%

Information on the On City Mayor and His Activities?54%

(Українська) На вебсайті Краматорської міської ради, в окремому розділі «Міський голова», оприлюднені неповні біографічні відомості про міського голову: не вистачає розгорнутої інформації про освіту, також відсутня інформація про судимість та партійну приналежність. Цих даних не вистачало і за результатами минулорічного вимірювання Індексу публічності. Проте, у порівнянні з минулим роком, оприлюднена актуальна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік, як на сайті міської ради, так і на сайті НАЗК.

Також, на сайті міської ради відсутня інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови. Проте представлена інформація про повноваження та функції міського голови.

Відсутня інформація про окрему процедуру прийому міським головою ініціативних груп чи інших груп інтересів. Проте опублікована актуальна інформація про графік прийому громадян, процедуру запису на прийом. Прийом громадян проводиться особисто міським головою, кожного першого понеділка місяця з 14:00 до 16:00. В порівнянні з минулим роком, в графіку прийому громадян міським головою – змін не відбулось.

Публікації про діяльність міського голови на вебсайті міської ради з’являється не щодня, проте частіше ніж у минулому році. Брифінги, пресконференції та комунікація з журналістами проводиться міським головою з низькою періодичністю.

Прес-служба міського голови почала активно використовувати мережу Facebook задля інформування громадян Краматорська про діяльність міського голови та події у місті.  

Таким чином, загальний показник за цим індикатором 54%, що на 29% більше ніж в минулому році (25%). Насамперед, це зумовлено тим, що на сайті міської ради, розміщена актуальна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік та частіше почала з’являтись інформація про діяльність міського голови на вебсайті міської ради.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?85%

(Українська) На вебсайті ради оприлюднено інформацію про графік прийому громадян заступниками міського голови та сферу їх діяльності, проте відсутні будь-які контактні відомості заступників міського голови. Також, як і в минулому році, повністю відсутня інформація про помічників та радників міського голови.

Вчасно оприлюднюється інформація про порядок та умови про проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, в тому числі керівних. У порівняні з минулим роком, почали оприлюднюватися у вільному доступі розпорядження міського голови про призначення на посаду службовців/заміщення вакантної посади та у повному обсязі – протоколи засідань конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад.

Також доступна зведена інформація з номерами телефонів чи іншими можливими засобами зв’язку з працівниками Краматорської міської ради та підпорядкованих їй структур, якої не вистачало в минулому році.

Все це суттєво вплинуло на зростання загальної оцінки за цим індикатором, яка складає 85%, що на 36% більше, ніж у минулому році (49%).

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?83%

(Українська) На вебсайті Краматорської міської ради оприлюднено план стратегічного розвитку міста, генеральний план, план економічного та соціального розвитку міста, програма розвитку малого та середнього підприємств міста. Всі ці документи є достатньо ґрунтовним та вичерпним. Виходячи з контент-аналізу планів міста Краматорська, основними цілями та напрямками розвитку є становлення відкритої інноваційної та конкурентоспроможної економіки, розвиток бізнесу та залучення інвестицій, створення сучасного та комфортного міського середовища, підвищення спроможності органу місцевого самоврядування.

На вебсайті міської ради створено окремий розділ «Бюджет», в якому оприлюднюється зведена актуальна редакція бюджету з усіма додатками, рішення про затвердження міського бюджету на поточний рік, рішення про затвердження змін до бюджету.

Як і за результатами минулого року, в Краматорську досі не запроваджена система управління якістю (ISO) та відсутній чинний сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO (результат проведення зовнішнього аудиту).

Також не вдалося виявити програмний (стратегічний) документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних.

У місті Краматорськ, функціонує система електронних петицій та утверджено процедуру їх подання.

Regulatory Documents of Municipality?88%

(Українська) На вебсайті, в окремому розділі, оприлюднений чинний та актуальний Статут територіальної громади міста, який було затверджено в 2017 році. 

Розпорядження міського голови, оприлюднюються на веб-сайті міської ради вчасно, не пізніше 5 робочих днів з дня підписання.

На вебсайті міської ради існує система пошуку відповідних нормативно-правових актів місцевого самоврядування за різними критеріями: тип інформації, номер документу, назва документу, зміст документу та часові межі прийняття документу.

Краматорська міська рада використовує систему PROZORRO на допорогових закупівлях  (до 200 тисяч гривень для товарів та послуг та 1,5 мільйонів гривень для робіт), проте не використовує систему PROZORRO для продажу та оренди майна та активів онлайн.

Рішенням Краматорської міської ради №11/VII-284 від 22.06.2016 року було затверджено міську цільову програму «Громадський бюджет міста Краматорська на 2016-2020 роки». На сайті також є окремий розділ «Громадський бюджет», на якому наявна вся актуальна інформація щодо поданих проектів, голосів за проекти та забезпечено можливість голосування онлайн.

Також, як і в минулому році відсутній нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних. 

Таким чином, в порівнянні з минулим роком, показник за цим індикатором знизився на 6%, і в цьому році складає 88%.

EXECUTIVE BODIES49%

Information on Executive Bodies and Their Heads?71%

(Українська) На вебсайті Краматорської міської ради в окремому розділі «Виконавчі органи міської ради» є інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради, проте відсутні будь-які біографічні дані керівників та працівників відповідних відділів. У 2018 році оприлюднено процедуру запису на прийом до керівників виконавчих органів, якої не було в минулому році.

Інформація про всіх чотирьох заступників Краматорського міського голови майже відсутня на сайті міської ради (немає ні номерів телефонів, ні електронної та поштової адреси та адреси місця знаходження, ні біографічних даних), наявні тільки фото та зазначено напрямки роботи. Окремо слід наголосити, що в порівнянні з минулим роком, опубліковані актуальних декларацій заступників міського голови на сайті міської ради. 

Оприлюднені повноваження та функції кожного відділу Краматорської міської ради.

Також,  оприлюднена інформація про підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління міської ради, зокрема про керівника, контактні дані, посилання на веб-сайт відповідної установи. Також наявна інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

Показник за цим індикатором, в порівнянні з минулим роком зріс на 10% і складає 71%.

Information on the City Council Executive Committee?39%

(Українська) На офіційному вебсайті Краматорської міської ради наявна інформація про персональний склад виконавчого комітету, який складається з п’ятнадцяти осіб, повноваження виконавчого комітету, регламент роботи та графік засідань. Відсутня інформація про місцезнаходження виконавчого комітету, номери засобів зв’язку та електронної пошти. Також не оприлюднено на сайті міської ради біографічних даних про членів виконавчого комітету.

Порядок денний засідань оприлюднюється тільки після засідання виконавчого комітету.

У порівнянні з минулим роком, показник за цим індикатором знизився на 18% і складає 39%.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?58%

(Українська) На вебсайті Краматорської міської ради вчасно, на наступний день після засідань, публікуються всі рішення виконавчого комітету, проекти рішень виконавчого комітету, рішення виконавчого комітету, проекти порядку денного засідань виконкому в окремому розділі на сайті Краматорської міської ради.

Наявний окремий розділ на сайті Краматорської міської ради – «Регуляторна політика», в якому міститься план регуляторної діяльності на поточний рік, реєстр діючих регуляторних актів, інформація про обговорення регуляторних актів, наявна можливість відстеження регуляторних актів, звіт міського голови про реалізацію регуляторної політики, методичні рекомендації щодо підготовки регуляторних актів і прийнятий міською радою порядок підготовки регуляторних актів.

Наявна інформація про річні плани закупівель на сайті Краматорської міської ради та на сайті prozzoro.gov.ua, однак така інформація міститься не про всі установи та підрозділи.

Також на а сайті міської ради оприлюднено програму розвитку міста та план реалізації даної програми на кожний рік, також наявні звіти про виконання відповідних програм.

Наявна можливість пошуку інформації за різними критеріями серед документів. Система є дуже простою в користуванні, має зрозумілий зміст.

Відсутня інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхня вартість, про пільги для різних категорій населення та різних видів послуг, інформація, що містить формули розрахунку тарифів на комунальні послуги.

Не оприлюднено перелік укладених ОМС договорів, укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них.

Виходячи з цього, показник за цим індикатором знизився на 17% і за результатами вимірювання 2018 року склав 58%.

Municipal Property and Land of Municipality?35%

(Українська) У загальному доступі наявні рішення про проведення земельних торгів, що містять всі необхідні дані. Вчасно на вебсайті міської ради оприлюднюються результати земельних торгів.

Оприлюднено розклад руху громадського транспорту, перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Краматорською міської радою прийняте рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємств.

У місті не оновлюється містобудівний кадастр, однак на сайті міськради наявний окремий розділ «Містобудівна документація». 

Не оприлюднено на сайті:

  • перелік об’єктів комунальної власності, 
  • перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду), 
  • перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування, 
  • реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади, 
  • перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення, 
  • інформацію про рекламні засоби, 
  • перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови, 
  • актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок, 
  • відомості щодо транспортних засобів, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість).

Відсутність заззначеного переліку інформації вплинуло на зниження показника на 19%, у порівнянні з минулим роком, він складає 35%.

DEPUTIES84%

Information on the City Council Deputies?56%

(Українська) На офіційному вебсайті Краматорської міської ради наявна інформація про контактні номери телефонів громадських приймалень всіх 42-х депутатів Краматорської міської ради. Електронні адреси депутатів міської ради відсутні на сайті. 

Біографічні дані всіх 42-х депутатів Краматорської міської ради оприлюднені лише частково, а саме наявна дата народження, місце роботи, партійна приналежність. 

У всіх депутатів оприлюднена актуальна інформація про графік прийому громадян на сайті Краматорської міської ради (дні, години та місце прийому). Інформація про права та обов’язки депутата на сайті відсутня, однак є розділ – «повноваження міської ради», який дублює статтю 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Показник за цим індикатором у 2018 році склав 56% і зріс на 5%.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?67%

(Українська) Регламент роботи Краматорської міської ради є публічно доступним на вебсторінці міської ради, у вільному доступу наявні положення про роботу всіх шести постійних комісій Краматорської міської ради. Оприлюднено інформацію про керівництво та графік засідань постійних комісій.

На офіційному вебсайті міської ради наявний окремий розділ «Секретар міської ради», в якому опубліковану коротку біографічну довідку без зазначення вичерпної інформації про освіту, партійну приналежність, судимість. Проте у порівнянні з минулим роком тепер оприлюднена декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради на вебсайті міської ради.

Як і в минулому році, повністю відсутня інформація про перелік та персональний склад депутатських фракцій в Краматорській міській раді. Також, відсутня інформація про межі виборчих округів та їх перелік.

Відсутня інформація про секретаріат Краматорської міської ради, на вебсайті ради.

Частково на вебсайті ради з’явилась інформація про орган, що забезпечує діяльність депутатського корпусу та його функції.

Показник за цим індикатором, в порівнянні з минулим роком, зріс на 16% і складає 67%.

City Council Plenary Sessions?93%

(Українська) Рішення про скликання сесії Краматорської міської ради публікуються вчасно на вебсайті. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на вебсторінці ради (відповідно до регламенту). У порівнянні з минулим роком, оприлюднюються всі проекти рішень ради вчасно на вебсторінці ради.

У Краматорській міській раді функціонує електронна система голосування, яка унеможливлює процедуру кнопкодавства. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань оприлюднюється на вебсторінці ради. Результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного вчасно оприлюднюються на вебсторінці ради.

Продовжує функціонувати відео-трансляція пленарних засідань міської ради, відео матеріали доступні на офіційному сайті міської ради.

У 2018 році було чітко визначеною процедуру врегулювання конфлікту інтересів та затверджено етичний кодекс, який поширюється на депутатів Краматорської міської ради. 

Це сприяло підвищенню показника цього індикатору на 13%, в порівнянні з минулим роком і зараз він складає 93%.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?100%

(Українська) На вебсайті Краматорської міської ради, вчасно, не пізніше 10 робочих днів після засідань, оприлюднюються всі рішення прийняті на пленарних засіданнях.

Краматорської міською радою не затверджено депутатський фонд, проте на кожен округ, за яким закріплений депутат Краматорської міської ради закладається рівнозначна сума коштів, які місцеві депутати можуть виділяти на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста. Офіційного бланку звіту депутата щодо розподілу цих коштів не існує, тому кожен депутат вільний звітувати в будь-який форм.

Протоколи засідань депутатських комісій Краматорської міської ради оприлюднюються на вебсайті міської ради.

Openness?

CITY MAYOR60%

Public Participation?60%

(Українська) Міський голова проводить особистий прийом громадян у визначений час та за обумовленою адресою, проте виділяє для цього лише дві години на місяць. Прийом інших категорій осіб/об’єднань (підприємства, НУО) – не проводиться міським головою взагалі. Процедура запису на прийом до міського голови не є складною, записатись можливо за телефоном максимум за день до дня прийому.

Як і минулого року, у 2018 не покращилися умови для доступу до приміщення міської ради осіб з інвалідністю, що перешкоджає здійсненню комунікації міського голови з даними особами. Також у місті відсутній окремий порядок та практика проведення окремого прийому міським головою представників інститутів громадянського суспільства та інших категорій осіб. Виїзні прийоми громадян Краматорський міський голова не проводить, а делегує це своєму заступнику.

У порівнянні з минулим роком, міський голова Краматорська почав активно використовувати у своїй діяльності сучасні інформаційно-комунікативні технологій, зокрема використовує соціальну мережу Facebook, задля забезпечення комунікації з мешканцями міста. Сторінка ведеться прес-службою Краматорської міської ради.

На веб-сайті Краматорської міської ради наявний телефон «гарячої лінії» для оперативного звернення громадян, також наявна можливість оформлення електронного звернення до міського голови, в якій має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Протягом 2018 року, міський голова ініціював 42 громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори), проте не було ініційовано дослідження громадської думки (опитування, фокус групи тощо), що стосуються питань місцевого значення та/або ефективності діяльності міського голови.

Налагодженням роботи з організаціями громадянського суспільства займається сектор внутрішньої політики Краматорської міської ради.

Загальний показник за цим індикатором складає 60%, що на 1% нижче ніж в минулому році.

EXECUTIVE BODIES71%

Public Participation?100%

(Українська) У Краматорську прийнято низку рішень та нормативних актів, які забезпечують участь громадськості в місцевому самоврядуванні. Зокрема на офіційному вебсайті розміщено вичерпну інформацію про порядок проведення громадських слухань. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розгляду поданих на них пропозицій. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщується на офіційних вебсайтах органів місцевого самоврядування у спеціальному розділі «Громадська участь», підрозділі «Громадські слухання», обов’язково розповсюджуються в комунальних ЗМІ. 

На офіційному вебсайті вчасно оприлюднюється інформація про проведення громадських слухань та консультацій з громадськістю, після яких також публікується звіт за результатами їх проведення.

Статутом територіальної громади передбачені різні форми участі громадськості: міський референдум, загальні збори, місцеві ініціативи.

Також громадськість може безперешкодно бути присутньою на засідання виконкому, як правило, вони є відкритими. Без перешкод можна потрапити до приміщень міської ради.

У місті створено громадську раду при виконавчому комітеті Краматорської міської ради, яка активно діє.

Показник за цим індикатором має найвищу оцінку 100% і зріз за останній рік на 14%.

Access to Public Information?76%

(Українська) На сайті Краматорської міської ради створено окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», через який можна подати онлайн запит, також тут розміщено всі контактні дані окремих структурних підрозділів для надсилання інформаційних запитів. Порядок подачі запитів, як електронних, так і письмових, оприлюднено на вебсайті міської ради з примірниками цих запитів. Також, на сайті ради оприлюднено інформацію про порядок оскарження дій чи бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування щодо надання ними інформації, проте відсутня система обліку публічної інформації.

Використання сайту є достатньо зручним та інтуїтивно зрозумілим для пошуку необхідної інформації, однак відсутня можливість змінювати інтерфейс сайту для людей з вадами зору.

Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. Також на сайті є спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію. Виконавчі органи дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо впродовж 5 днів надійшло повідомлення про продовження термінів розгляду запиту.

На вебсайті міської ради створено окремий розділ щодо відкритих даних, також є окремий портал відкритих даних. Для оприлюднення наборів даних використовуються відповідні формати: RDF, XML, JSON, CSV.

У Краматорській міській ради відведені спеціальні приміщення для роботи з документами.

Виконавчі органи не стягують платню за копіювання та оплату за друк відповіді на запит. 

Загальний показник за цим індикатором склав 76%, що на 16% вище, ніж за результатами минулого року.

Administrative Services?39%

(Українська) У Краматорську створено Центр надання адміністративних послуг, однак окремого сайту він не має. Натомість на офіційному вебсайті міської ради є розділ «Центр надання адміністративних послуг». У відповідному розділі наявна інформація про ЦНАП, його адреса, графік роботи центру, контактний номер телефону для запису, структура центру перелік та порядок адміністративних послуг. Краматорський ЦНАП надає можливість громадянам звернутись за послугами після закінчення робочого дня, про що свідчить годити роботи по вівторкам і четвергам до 20-ї години.

Прийом громадян проводиться у визначений час, не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід; не менше двох днів на тиждень здійснюється прийом до двадцятої години, проте у ЦНАП не організовано електронну чергу, однак існує процедура попереднього запису у ЦНАП. Відсутній окремий сервіс (наприклад «кабінет мешканця»), який дозволяє мешканцям отримувати адміністративні послуги онлайн через мережу інтернет. 

Також оприлюднено інформаційні картки адміністративних послуг, відповідна інформація міститься й на сайті міськради. 

У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку). Облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг. Також У приміщенні ЦНАП облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. 

У приміщення ЦНАПу не облаштовано скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання АП, проведення щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій. 

У ЦНАПі не організовано електронної черги. Не створено окремого сервісу, наприклад «кабінет мешканця», який дозволяє мешканцям отримувати адміністративні послуги онлайн.  

Показник за цим індикатором складає 39%.

DEPUTIES85%

Public Participation?85%

(Українська) Краматорською міською радою забезпечено безперешкодний та вільний доступ громадськості до пленарних засідань і це закріплено Статутом територіальної громади. 

Окрім наявності пандусу, не створено умов доступу для осіб з інвалідністю до приміщення міської ради, зокрема до тих, де відбуваються пленарні засідання.

Існує та оприлюднена на вебсайті процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради і це прописано в регламенті роботи Краматорської міської ради. 

На пленарних засіданнях, депутати Краматорської міської ради розглядають електронні петиції, які набрали необхідну кількість голосів. 

Оголошення про засідання депутатських комісій публікуються на офіційному вебсайті Краматорської міської ради. Вони є відкритими, що дає можливість громадськості без перешкод бути присутніми на засіданнях це закріплено у Статуті територіальної громади. Усі депутати ведуть регулярний прийом громадян, мінімум один раз на місяць, чого не спостерігалося під час минулорічного дослідження.

У Статуті територіальної громади міста Краматорськ врегульовано процедури використання більшості механізмів громадської участі, а саме: міський референдум, загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи.

Нажаль, як і минулого року, жодних громадських обговорень у поточному році не було ініційовані депутатами Краматорської міської ради.

Загальний показник за цим індикатором, в порівнянні з минулим роком зріс на 5% і складає 85%.

Accountability?

CITY MAYOR97%

Financial resources of Municipality?81%

(Українська) На сайті Краматорської міської ради наявний окремий розділ – «Бюджетна звітність», в якому публікуються звіти про виконання бюджету та звіти по виконанню окремих бюджетних програм різними структурними підрозділами міської ради. В цьому розділі наявна вичерпна інформація про виконання міського бюджету за 2018 рік. Інформацію про використання публічних коштів розміщують на порталі – spending.gov.ua.

Інформація про перелік та ставки місцевих податків і зборів, як і в минулому році, відсутня на сайті Краматорської міської ради.

У порівнянні з минулим роком показник за цим індикатором зріс на 19% і становить 81%.

Report on the City Mayor’s Performance?100%

(Українська) Міський голова, інформує населення про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, про виконання місцевих цільових програм, про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради один раз на рік. Звіти доступні для всезагального ознайомлення на сайті Краматорської міської ради.

У ЗМІ оприлюднюється щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами.

У порівнянні з минулим роком міський голова почав звітувати про роботу виконавчих органів раз на рік і цього року звіт опублікований на вебсайті Краматорської міської ради. Також, міський голова звітує про свою роботу на відкритій зустрічі перед територіальною громадою не рідше одного разу на рік. Інформація про звітування міського голови, заздалегідь оприлюднюється на Краматорської сайті міської ради, з зазначенням часа та місцем проведення звітування.

У Краматорський міський раді врегульовано процедуру звітування міського голови перед громадою у Статуті територіальної громади.

Виходячи з цього, показник за цим індикатором має найвищий результат – 100%, в минулому році він складав 66%.

EXECUTIVE BODIES71%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?59%

(Українська) Виконавчі органи Краматорської міської ради звітують про свою діяльність, проте звіти виконавчих органів не публікуються для вільного доступу. Варто зауважити, як і в минулому році, територіальна громада не інформується про місце та час звітування виконавчих органів.

Виконавчі органи Краматорської міської ради подають письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майн, оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку на веб-сайті рад, який має структурований характер по кожному розділі.

Щодо звітування про розгляд запитів на публічну інформацію, то на сайті міської ради наявний окремий розділ з даного питання, в якому щоквартально публікуються звіти, однак, дані звіти не містять вичерпної інформації, а носять більш загальних характер.

Загальний показник за цим індикатором, склав 59% і це на 6% більше ніж за результатами минулого року.

Financial resources of Municipality?77%

(Українська) На вебсайті Краматорської міської ради оприлюднено інформацію про виконання місцевого бюджету за попередній рік та детальну інформацію про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. За 2018 рік на казначейський рахунок міського бюджету надійшло 2 374 554,9 тис. грн. 40 % – власні та закріплені податки, збори та платежі загального фонду, 55.2 % – міжбюджетні трансферти, 4.8 % – надходження спеціального фонду. В порівнянні з 2017 роком до бюджету міста надійшло на 19.7 % більше.

Проте відсутня детальна інформація про фінансові ресурси ОМС (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів.

Публікуються звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна, оприлюднена фінансова звітність усіх суб’єктів господарювання комунальної власності, оприлюднена у форматі відкритих даних інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів, також, оприлюднені у форматі відкритих даних звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету та звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств.

Проте, відсутні бази даних щодо ремонту доріг та відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них.

Показник цього індикатору склав 77%, що на 20% вище ніж минулого року.

Regulatory Policy?100%

(Українська) У порівнянні з минулим роком змін не відбулось. На офіційному вебсайті Краматорської міської ради оприлюднено всі звіти  про відстеження результативності регуляторних актів: базове, періодичне та повторне.

І як і в минулому році, показник цього індикатору складає 100%

DEPUTIES57%

Reporting on Performance Results?57%

(Українська) Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою та строки проведення звітів депутатів перед виборцями врегульовані у Статуті територіальної громади. Однак графік звітування депутатів не оприлюднений на вебсайті.

Усі депутати, як і за результатами минулого року дослідження, звітують про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше 1 разу на рік, публікуючи свої звіти на сайті міської ради. Звіти депутатських комісій, відсутні на веб-сайті міської ради.

Звіти більшості депутатів Краматорської міської ради не є достатньо детальним та вичерпним, не містять повної інформації про діяльність депутата у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.

Також на вебсайті відсутня інформація (звіт) про кількість коштів, виділених на виконання депутатських повноважень.

Comments are closed.