Rating of (Українська) Кропивницький 2017:

65.1%

Publicity Index

63%

City Mayor publicity

68%

Executive bodies publicity

64%

Publicity of council deputies

Summary:

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Transparency?

CITY MAYOR68%

Information on the On City Mayor and His Activities?73%

(Українська) На офіційній веб-сторінці міської ради міста Кропивницький опубліковано інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови та біографічні відомості. При цьому відсутня інформація про сімейний стан, судимість, партійність міського голови.

Декларація про майно, доходи Кропивницького міського голови доступна на сайті НАЗК, на сайті ради – відсутня. Відсутня окрема процедура прийому міським головою ініціативних груп чи інших зацікавлених осіб.

Інформація про діяльність міського голови оперативно та систематично (щоденно) з’являється на веб-сайті ради. Міський голова активно комунікує з працівниками ЗМІ.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?68%

(Українська) На веб-сайті міської ради міста Кропивницький оприлюднена інформація про помічників, радників міського голови, зведена інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур.

На веб-сторінці ради є детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Оголошення про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад  (начальники відділів, управлінь, департаментів) вчасно оприлюднюються в офіційних джерелах ради.

Розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад на веб-сайті відсутні. На веб-сторінці ради також не розміщені протоколи засідань конкурсних комісій про результати заміщення вакантних посад (із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії, без зазначення персональних даних).

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?51%

(Українська) На офіційному веб-сайті міської ради міста Кропивницький оприлюднено план стратегічного розвитку міста, який містить опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації. Натомість Генеральний план міста, прийнятий у 2001 році є неактуальним.

На сайті розміщене рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками). Також розміщенні рішення про затвердження змін до бюджету міста. На сайті окремо не розміщена актуальна редакція бюджету міста (видатки, надходження) розміщена на сайті в окремому розділі.

В місті не запроваджена система управління якістю (ISO, зовнішній аудит).

Regulatory Documents of Municipality?94%

(Українська) На веб-сайті оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста.

Усі розпорядження (окрім кадрових) міського голови вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня підписання)  оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради. На сайті є можливість зручного пошуку документів за різними критеріями.

Нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних прийнятий та доступний на веб-сайті ради. Прийнятий документ, яким запроваджено та врегульовано процедуру громадського бюджету.

EXECUTIVE BODIES69%

Information on Executive Bodies and Their Heads?79%

(Українська) На веб-сайті наявна інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів  міської ради міста Кропивницький. Також є відомості про структуру та персональний склад виконавчих органів. На сайті можливо ознайомитися з даними про більшість  керівників виконавчих органів, зокрема – їх біографії, фотографії, службові номери телефонів. Оприлюднено інформацію про повноваження виконавчих органів.

На веб-сторінці розміщена інформація – біографічні дані та фотографії – заступників міського голови, є дані про їх службові номери телефонів, електронну пошту. На сайті НАЗК оприлюднено електронні декларації заступників міського голови. На веб-сайті ради декларації відсутні.

Також на сайті міськради вказана вичерпна інформація про керуючого справами міськвиконкому.

На сайті міськради не оприлюднено інформацію про усі соціальні заклади, що належать до сфери управління виконавчих органів. Немає інформації про діючі комунальні підприємства.

Information on the City Council Executive Committee?100%

(Українська) На офіційній веб-сторінці і дошках оголошень наявна інформація про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету.

На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад виконкому та повноваження виконкому. А також оприлюднені біографічні відомості членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото).

На веб-сайті ради вчасно оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?71%

(Українська) На офіційній веб-сторінці ради оприлюднюються усі рішення виконавчого комітету. Проекти рішень виконавчого комітету не завжди вчасно оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці ради. Проект порядку денного засідань виконкому не у всіх випадках (щонайменше 5 днів до дня засідання виконкому) оприлюднюються на веб-сайті.

На веб-сайті ради оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. Усі проекти регуляторних актів вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення відповідного проекту регуляторного акту) оприлюднюються на веб-сайті ради. Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікуються в друкованих ЗМІ.

Річний план закупівель і зміни до нього оприлюднюється на веб-сайті ради та на сайті prozorro.gov.ua.

На веб-сайті міської ради немає інформаці про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами. Також на веб-сайті відсутня актуальна інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг.

На офіційному веб-сайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками. Також на сайті оприлюднено перелік  усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

На офіційному сайті ради функціонує система пошуку інформації, зокрема контекстний пошук по усій текстовій інформації за ключовими словами, але не доступний окремий пошук нормативно правових актів.

Municipal Property and Land of Municipality?58%

(Українська) Рішення про земельні торги оприлюднюється не окремо, а разом з іншою документацією. Усі рішення про земельні торги  містять інформацію про перелік земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою. У місті Кропивницький створена служба містобудівного кадастру, але не підкріплена бюджетними одиницями ця служба не працює.

На веб-сайті міськради наявна інформація у форматі відкритих даних про об’єкти комунальної власності; перелік незадіяних муніципальних ділянок і приміщень, які можуть бути передані у користування; перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту; перелік маршрутів перевезення пасажирського автомобільного транспорту;– перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

Натомість  немає таких документів у форматі відкритих даних: переліку земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови, реєстру боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності, відомостей щодо комплексних (територія всього міста) схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Міська рада Кропивницького не прийняла рішень щодо створення наглядових рад при комунальних підприємствах, а також щодо незалежного аудиту річної фінансової звітності комунальних підприємств.

DEPUTIES77%

Information on the City Council Deputies?70%

(Українська) На веб-сайті міської ради Кропивницького наявна інформація із контактними номерами телефонів депутатів, місцем прийому виборців та графіком.

На сайті не оприлюднені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів (або є пряме гіперпосилання на сайт НАЗК). Не усі депутати  міської ради Кропивницького проводять прийом виборців у чітко вказаний час та місці.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?81%

(Українська) Регламент міської ради є публічно доступним на веб-сайті в окремому підрозділі. На веб-сайті опублікована вичерпна інформація про секретаря Кропивницької міської ради, зокрема – біографію, повноваження, графік прийому. Водночас електронної декларації (чи активного гіперпосилання) – не розміщено.

На веб-сайті є актуальна інформація про склад депутатських фракцій та комісій, про межі округів міста у вигляді переліку назв вулиць, карти округів не зображено.

City Council Plenary Sessions?73%

(Українська) Як правило, рішення про скликання пленарних засідань сесії (із зазначенням детального порядку денного) доводяться до населення не пізніше як за 10 днів до її проведення, більшість(в окремих випадках, оскаржених в тому числі в судовому порядку, проекти не публікуються) проектів рішень публікуються щонайменше за 20 робочих днів до розгляду, прийняті рішення публікуються не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття.

У раді Кропивницького діє електронна система голосування, роздруківка поіменних голосувань, як правило, публікується на веб-сайті не пізніше наступного робочого дня після засідання. На веб-сайті  публікуються протоколи пленарних засідань.

У Регламенті  міської ради прописана процедура врегулювання конфлікту інтересів, на засіданнях практикується публічне озвучення про наявний конфлікт інтересів щодо конкретних проектів рішень.

Практикується ведення прямої відеотрансляції засідань. Водночас аудіотрансляції немає.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?100%

(Українська) На веб-сайті Кропивницької міської ради оприлюднюються усі рішення, прийняті на пленарних засіданнях, документи публікуються вчасно, не пізніше п’яти робочих днів.

На веб-сайті оприлюднені протоколи засідань депутатських комісій.

Openness?

CITY MAYOR58%

Public Participation?58%

(Українська) Міський голова проводить регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою. На практиці громадяни можуть без додаткових перешкод записатися на прийом до міського голови. Міський голова особисто проводить прийоми, час від часу делегує цей обов’язок своїм підлеглим. Згідно з офіційним графіком прийом міським головою громадян ведеться менше 4 годин на місяць.

Міський голова не проводить окремий систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства. Міський голова час від часу (нерегулярно) проводить виїзні зустрічі (прийоми) громадян.

У міській раді створена і функціонує «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян, в тому числі до міського голови.

Міський голова  у 2017 році один раз ініціював громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування.

На офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян і через сайт оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови.

EXECUTIVE BODIES73%

Public Participation?66%

(Українська) На засіданнях виконавчого комітету міської ради  Кропивницького громадяни можуть бути присутні без попередньої реєстрації чи повідомлення. У приміщенні міської ради забезпечено вільний доступ до кабінетів департаментів, управлінь, відділів підрозділів виконкому.

На веб-сайті міськради вчасно оприлюднюється інформація про проведення громадських слухань, інформація про процедуру громадських слухань розміщена у Статуті територіальної громади. На сайті оприлюднена інформація про порядок оскарження рішень органів місцевого самоврядування.

При виконавчих органах міськради функціонують робочі групи та громадські ради.

На веб-сайті міськради не оприлюднюються протоколи засідань містобудівних рад. На веб-сайті у розділі «Громадські слухання» не публікуються протоколи(стенограми) слухань, що відбулися.

Access to Public Information?77%

(Українська) На веб-сайті міської ради Кропивницького створено окремий розділ щодо доступу до публічної інформації. Тут, зокрема, оприлюднено порядок оскарження рішень (чи бездіяльності) розпорядників інформації. Інформаційні запити можна подавати усіма можливими способами: поштою, електронною поштою, телефоном, усно або ж через онлайн-форму. Як правило, відповіді на запити надаються вчасно (не пізніше 5 робочих днів) та у повному обсязі.

На сайті оприлюднена форма-зразок запиту щодо отримання доступу до публічної інформації.

Система навігації по офіційному сайті міської ради міста Кропивницький є зручною. Створено системи обліку публічної інформації.

На веб-сайті не розміщено переліку найбільш запитуваних питань та відповідей на них, не створено окремий  розділ «Відкриті дані». Сайт міської ради не має версії для людей з вадами зору.

Administrative Services?72%

(Українська) У Кропивницькому діє Центр надання адміністративних послуг. ЦНАП має функціонуючий веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання відповідних послуг, графік роботи тощо. Також  сайт містить інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки. Немає інформації про наявність сполучення громадським транспортом та місця паркування. На веб-сайті ЦНАП не структурована інформація про послуги, що надаються виконавчими органами. На веб-сайті та інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

У Центрі проводиться прийом громадян – 6 днів на тиждень, з яких 4 дні – до 17.00. У ЦНАП організовано електронну чергу.

У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Інформацію про послуги можна отримати за допомогою за номером телефону. У приміщенні ЦНАП облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

В Кропивницькому не створено окремого сервісу, який дозволяє мешканцям отримувати адміністративні послуги онлайн, але частину послуг можна отримати, користуючись сайтом ЦНАПу.

У приміщенні ЦНАП облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, створена і функціонує установа з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

DEPUTIES55%

Public Participation?55%

(Українська) Громадяни можуть бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради Кропивницького після написання  письмової заяви(в тому числі в день сесії). Більшість депутатів міської ради особисто ведуть прийом виборців, втім не усі обранці проводять прийом у чітко вказаному місці та у визначений час.

У Статуті територіальної громади не чітко врегульована процедура проведення громадських слухань. Відсутні процедури місцевої ініціативи, загальних зборів громадян. Порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради  не врегульовано у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради.

На практиці громадяни мають вільний доступ до засідань депутатських комісій. Протягом 2017 року депутатами Кропивницької міської ради не були ініціаторами громадських обговорень.

Accountability?

CITY MAYOR60%

Financial Resources of Municipality?100%

(Українська) На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста.

Інформація про використання публічних коштів розміщена на сайті ради та на відповідному порталі – spending.gov.ua

На веб-сайті розміщена інформація про перелік та ставки місцевих податків і зборів.

Report on the City Mayor’s Performance?52%

(Українська) Про свою роботу міський голова Кропивницького звітує раз на рік на відкритій зустрічі з територіальною громадою. На цій же зустрічі(а не окремо) частково озвучується інформація про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, місцевих цільових програм.

Про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради та роботу виконавчих органів влади перед міською радою звітують в основному представники управлінь та заступники міського голови, а не міський голова.

Окремий звіт міського голови про роботу виконавчих органів не оприлюднюється на веб-сторінці ради. Детальну процедуру звітування міського голови не врегульовано в Статуті територіальної громади.

EXECUTIVE BODIES60%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?58%

(Українська) На веб-сайті міської ради Кропивницького опубліковані звіти про виконання програм соціально-економічного та культурницького розвитку. Окремий розділ «Звіти», в якому розміщені проміжні та заключні звіти про виконання програм – відсутній.

На веб-сайті публікуються щомісячні звіти про запити на публічну інформацію, в яких, зокрема, вказана статистична інформація, загальна тематика запиту, але не вказані конкретні запитувачі.  

На веб-сайті міської ради наявні письмові звіти не усіх виконавчих органів, відсутня інформація про таке звітування у 2017 році у форматі відкритої зустрічі із громадою.

На сайті не опубліковано звіту про хід та результати відчуження комунального майна.

Financial resources of Municipality?65%

(Українська) На веб-сайті міської ради Кропивницького наявна інформація про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Практикується публікація квартальних звітів виконання бюджету. Відбувається публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету.

На веб-сайті не оприлюднено звіт виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна. На сайті не опубліковані фінансові звіти суб’єктів господарювання комунальної власності.

Regulatory Policy?50%

(Українська) Три з шести звітів розміщено 29 грудня 2017 року на сайті міської ради.

DEPUTIES46%

Reporting on Performance Results?46%

(Українська) Процедура звітування депутатів міської ради не врегульована у Статуті територіальної громади міста. Затверджено і опубліковано графік звітування депутатів. Втім деякі  депутати не звітують індивідуально, а відбувається звіт фракції. Станом на початок 2018 року на веб-сайті ради були розміщені актуальні звіти більшості депутатів за 2016 рік.

В оприлюднених звітах за 2016 рік, як правило, в основному міститься інформація про роботу у раді, статистика звернень. Детальної інформації – про доручення виборців, участь в громадських обговореннях, статистика та тематика запитів тощо – немає.

Окремо звіти про роботу постійних депутатських комісії 2017 на веб-сайті міськради не оприлюднені. Також на веб-сайті відсутня інформація (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Leave a Reply