Rating of Kyiv 2015:

69%

Publicity Index

77%

City Mayor publicity

76%

Executive bodies publicity

55%

Publicity of council deputies

Summary:

Місто Київ вже вдруге посіло третє місце в загальноукраїнському рейтингу публічності. Цього року, маючи показник публічності 69 % зі 100 % можливих (у 2014 році цей показник становив 58 %), муніципалітет Києва «перейшов» із переважаючої групи міст, рівень публічності яких класифікується як низький, до групи міст із задовільним рівнем публічності. Серед різних суб’єктів місцевого самоврядування, міський голова і виконавчі органи традиційно демонструють значно вищий рівень публічності, ніж депутатський корпус.

Особливістю міста є те, що його статус регулюється окремим Законом України «Про столицю України – місто-герой Київ». Голова Київської міської ради одночасно є головою виконавчого органу – Київської міської державної адміністрації. Таким чином він має ширше коло можливостей щодо взаємодії з громадськістю та впровадження принципів належного врядування. Однак на практиці різною мірою проявляється його публічність як міського голови і як голови міської державної адміністрації. Наприклад, офіційний веб-сайт адміністрації, попри дублювання деякої інформації, функціонує значно ефективніше, ніж сайт міської ради. До речі, останній був нещодавно оновлений і ним також послуговуються мешканці.

Показник міського голови зріс на 15% у порівнянні з минулорічним і склав 77 % від максимального стандарту публічності. Це третє місце в загальному рейтингу. Таким чином публічність міського голови Києва класифікується як задовільна. Зокрема, позитивними є практики оприлюднення ключових місцевих нормативно-правових актів, безпосереднього звітування мера та його комунікації з мешканцями. Громадянам доступна змістова інформація щодо служб міського голови та кадрової політики ради, наявні у відкритому доступі основні концептуальні документи (земельний кадастр, бюджет з додатками, програми соціально-економічного розвитку). На сайті представлений вичерпний перелік графічних матеріалів Генерального плану міста.

Однак не врегульована процедура звітування міського голови перед територіальною громадою міста, а на особистий прийом громадян мером відведена лише одна година щомісяця. До негативних аспектів відноситься те, що більшість потрібної киянам інформації щодо діяльності головної посадової особи територіальної громади розміщується не на сайті міської ради, а на сайті виконавчого органу – Київської міської державної адміністрації, в тому числі декларація про доходи, порядок прийому громадян, обсяг і перелік повноважень голови.

З показником 76 % (зріс на майже 11 % у порівнянні з 2014 роком) виконавчий орган міської ради – Київська міська державна адміністрація демонструє задовільний рівень публічності і посідає третє місце в загальноукраїнському рейтингу. Досить вичерпною є інформація щодо виконавчого органу та його керівництва, сайт регулярно оновлюється, має зручний та функціональний інтерфейс. Впроваджено практики проведення земельних аукціонів. Якісно працює механізм доступу до публічної інформації. Усі звернення заявників потрапляють до відповідних структурних підрозділів адміністрації м. Києва, щоб надати компетентну та розгорнуту відповідь. Наявність «Контактного центру міста Києва – 1551» дозволяє оперативно реагувати на звернення громадян. Сервіс був започаткований на базі колишньої Служби допомоги киянам Call-центр 15-51 і входить до Національної системи опрацювання звернень до органів влади. У короткий термін співробітники «Контактного центру» надають якісну інформацію. Завдяки «гарячій лінії» контактного центру заявнику не доведеться писати звернення та приносити його для реєстрації в державну установу – достатньо буде лише подзвонити за багатоканальним телефоном та озвучити свою проблему чи пропозицію оператору. Крім того, можна залишити своє звернення через веб-сайт «Контактного центру міста Києва» www.1551.gov.ua. Окремо також варто відзначити рубрики «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів» та «Карту ремонтних робіт Києва» на офіційному веб-порталі КМДА.

Низький рівень підзвітності виконавчих органів Київської міської ради є значною проблемою. Департаменти хоч і публікують окремі звіти про свою діяльність, однак вони є досить загальними. Неврегульованою в місцевих нормативно-правових актах є процедура безпосереднього звітування усіх виконавчих органів перед мешканцями. Окремо варто відзначити той факт, що мешканці столиці досі не мають вільного доступу до всіх кабінетів та управлінь головної адміністративної будівлі міста Києва, а вимушені послуговуватися лише першим поверхом.

Публічність депутатського корпусу класифікується як низька і складає 55 % від максимального стандарту (минулорічний показник – 46 %).

Зокрема, у значній кількості випадків відсутня інформація про депутатський корпус Київської міської ради (контакти депутатів, поштові адреси), біографічні відомості неповні. Кияни не мають вільного доступу до засідань ради. Не працюють механізми врахування інтересів громадськості при прийнятті місцевих рішень, через недостатню урегульованість процедур проведення громадських слухань, місцевих ініціатив, загальних зборів. Не є уніфікованою та регулярною практика звітування депутатів перед виборцями на відкритій зустрічі, депутати не інформують раду про результати свого звітування, про висловлені пропозиції та зауваження на адресу ради. Неповною є також інформація (біографія, спосіб зв’язку) про секретаря ради.

Разом з тим, у Київської міській раді нещодавно запроваджена нова система для голосування “Рада 4 Київ”, а публікація проектів й текстів нормативно-правових актів забезпечена належним чином. Крім того, на офіційному сайті органу можна ознайомитися зі звітом постійних комісій, їхнім складом та графіком засідань.

Transparency?

CITY MAYOR77%

Information on the On City Mayor and His Activities?71%

На офіційному веб-сайті Київської міської ради та сайті виконавчого органу ради – Київської міської державної адміністрації є вичерпні біографічні відомості (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, фото, партійна приналежність) про міського голову, однак не вказано про наявність чи відсутність судимості голови міської ради (адміністрації).

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови оприлюднена лише на веб-сторінці Київської міської державної адміністрації. Декларація містить усі відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови, членів його сім’ї.

Також на сайтах ради та її виконавчого органу немає інформації щодо поштової та електронної адреси міського голови, телефону його приймальні.

Відсутній графік особистого прийому міським головою, однак на сайті Київської міської державної адміністрації оприлюднена процедура запису на такий прийом. Також на сайті адміністрації в повній мірі наявна інформація щодо повноважень та функцій міського голови, тимчасового розподілу обов’язків між головою та заступниками.

Висвітлення діяльності голови міської ради (КМДА) відбувається систематично на сайтах ради та адміністрації. Міський голова активно взаємодіє із представниками засобів масової інформації. Інформування жителів міста Києва про діяльність голови міської ради (КМДА) забезпечується на високому рівні. Однак, якість висвітлення діяльності міського голови на сайті ради та сайті київської адміністрації є абсолютно різною. Сайти Київської міської ради значно гірше модерується та оновлюєтеся.

Рекомендації:

 • Доповнити біографічну довідку про міського голову інформацією про судимість, оскільки інформація про те, чи посадова особа раніше притягалася до кримінальної відповідальності, є суспільно значимою.

 • Оприлюднити графік особистого прийому міським головою, збільшити його тривалість.

 • Необхідно урівняти якість інформування громадян щодо діяльності міського голови на сайтах Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації та, в цілому, покращити функціонування сайту міської ради.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?64%

На офіційному сайті Київської міської ради відсутня будь-яка інформація про помічників, радників міського голови (штатних – патронатна служба та позаштатних). Зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур наявна у розділі «Секретаріат» на сайті міської ради. На веб-сторінці ради є детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Однак, відсутня інформація про наявність (чи відсутність) цих самих посад.

Рекомендації:

 • Максимально широко представити інформацію щодо всіх радників міського голови (біографічні відомості, контакти, сфера діяльності) на веб-сайтах ради та її виконавчого органу.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?78%

На офіційному порталі КМДА оприлюднено Стратегію розвитку міста «Стратегічний план до 2025 року». Там розміщено повний текст – документ складається із 90 сторінок, і є ґрунтовним та вичерпним.

У КМДА діє комунальна організація «Київгенплан», яка здійснює моніторинг чинного Генерального плану міста та є генеральним проектувальником у розробці нового Генерального плану розвитку міста Києва і його приміської зони до 2025 року. Функціонує сайт організації, є сторінка «Генеральний план міста Києва» в соціальній мережі Facebook, де громадськість має змогу обговорювати тематичні питання. Документ разом з детальним планом території міста знаходиться серед інших документів управління архітектури. Усі додатки (малюнки-схеми) доступні у великому розширенні, що спрощує ознайомлення з ними. Генеральний план м. Києва не містить інформацію з обмеженим доступом (окрім схем водопостачання та розміщення військових об’єктів, планів цивільної оборони).

На порталі КМДА функціонує окремий розділ, присвячений бюджетній політиці («Бюджет»), де є інформація про чинний бюджет, зміни до нього, інформація про виконання бюджету поточного року. Крім того, на сторінці бета-версії оновленого інтернет-порталу КМДА існує розділ «Відкритий бюджет», де за допомогою таблиць, графіків та схем можна перевірити стан виконання бюджету міста Києва.

У розділі «Програма ЕСР» на порталі КМДА розміщено актуальну програму на 2015 рік, (рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 59/924 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік»), розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік, інформація про виконання даної Програми. На сайті відсутня інформація про прогноз соціально-економічного та культурного розвитку на 5-річний термін, хоча у відповідності до постанови Кабінету міністрів №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» програми та прогнози розвитку мали б розроблятися на – 1 рік та 5 років відповідно.

На сьогодні стандарти системи управління якістю (ISO) не впроваджено в роботу КМДА, немає відповідного сертифікату.

Рекомендації:

 • Запровадити на всіх рівнях органів місцевого самоврядування систему управління якістю (ISO).

Regulatory Documents of Municipality?100%

У місті Києві є Статут територіальної громади, який затверджений радою та пройшов державну реєстрацію (Наказ Міністерства юстиції України № 14/5 від 2 лютого 2005 року «Про реєстрацію Статуту територіальної громади міста Києва»).

Розпорядження міського голови вчасно оприлюднюються на веб-сторінці ради у розділі «Розпорядження Київського міського голови». Розпорядження з кадрових питань у базу документів також вносяться. Завдяки зручному пошуку, документи у розділі «Розпорядження Київського міського голови» можна знаходити відповідно до дати, назви, слів з тексту тощо.

У структурі КМДА є окремий підрозділ, що відповідає за «доступ до публічної інформації». Також на сайті є відповідна рубрика, де можна ознайомитися із порядком подання та оформлення відповідних запитів.

EXECUTIVE BODIES80%

Information on Executive Bodies and Their Heads?85%

На сайті Київської міської державної адміністрації є інформація про склад, повноваження та роботу виконавчих органів у розділі «Адміністрація» в підрозділі «Керівництво». Інформація про керівний склад подана в повному обсязі: дані про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи департаментів, управлінь та відділів, що функціонують у КМДА. Інформація про керівників та працівників структурних підрозділів, графіки прийому громадян та процедуру запису представлена в повному обсязі. На сайті є графік прийомів (особистих та виїзних) заступників голови КМДА. Приблизна тривалість прийомів заступників міського голови складає 4 години в місяць на особистих зустрічах і 1 годину на гарячій телефонній лінії. Прийом здійснюється за попереднім записом через управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У голови КМДА є чотири заступники – Ніконов Ігор Володимирович, перший заступник голови КМДА, Пантелеєв Петро Олександрович, Радуцький Михайло Борисович, Старостенко Ганна Вікторівна – заступники голови КМДА, Бондаренко Володимир Володимирович – керівник апарату КМДА. Інформацію про заступників можна знайти у розділі «Адміністрація», підрозділі «Керівництво». Проте вона представлена не в повному обсязі – формат біографічних відомостей не є уніфікованим, у ряді випадків відсутня інформація щодо судимості та сімейного стану, способів зв’язку тощо.

На сайті подано інформацію про всі функції й завдання структурних підрозділів КМДА, перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління КМДА, також там є контактні номери телефонів.

Рекомендації:

 • Уніфікувати біографічні довідки, що подані на сайті КМДА. Доповнити їх всією необхідною інформацію, зокрема про наявність чи відсутність судимості, оскільки інформація про те, чи посадова особа раніше притягалася до кримінальної відповідальності, є суспільно значимою.

Information on the City Council Executive Committee?0%

Функції виконавчого комітету міської ради виконує Київська міська державна адміністрація (КМДА). Функціонує сайт КМДА, який доволі зручний у користуванні та інформаційно наповнений – зокрема там можна знайти інформацію про персональний склад КМДА, контактні номери телефонів і електронні пошти, оприлюднено біографічні відомості керівників КМДА, в т. ч. дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, фото, декларації про доходи, розклад роботи, графіки прийому.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?84%

На офіційному порталі КМДА є рубрика «Розпорядження», де розміщено усі розпорядження, що стосуються діяльності КМДА. Відомості, що стосується регуляторної діяльності теж представлені на сайті: планування регуляторної діяльності, оприлюднення проектів регуляторних актів, відстеження результативності регуляторних актів, відомості про здійснення регуляторної діяльності, реєстр регуляторних актів. Інформацію про закупівлі можна отримати лише тоді, коли авторизувався на сайті. Є окремий сайт КП «Головний інформаційно – обчислювальний центр», де подано розрахунки кожного виду тарифу за комунальні послуги та оприлюднені рішення, якими ці розрахунки були затверджені.

У відкритому доступі є Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік з усіма додатками, розподіл асигнувань на фінансування капітальних вкладень, інформацію про виконання Програми.

На офіційному порталі КМДА працює загальний пошук серед новин та іншої інформації, яка розміщена на сайті. Окрім цього, можна здійснювати пошук серед документації ради.

Municipal Property and Land of Municipality?95%

У столиці України почали відбуватися земельні торги, їх рішення вчасно оприлюднюються. На сайті КМДА є рубрика «Містобудівний кадастр», де можна, увійшовши в систему, заповнити онлайн заяву на пайову участь. Також на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної документації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р №559 «Про містобудівний кадастр» департаментом містобудування та архітектури ведеться реєстрація та внесення до бази даних містобудівного кадастру виданих містобудівних умов та обмежень забудови і будівельних паспортів.

DEPUTIES71%

Information on the City Council Deputies?61%

Веб-сторінка Київської міської ради містить неповну інформацію про кожного з депутатів – не у всіх розміщено біографічні дані, поштову адресу, номери засобів зв’язку, немає інформації про помічників депутатів, відсутня інформація про подані кожним депутатом депутатські запити. На сайті наявна інформації з адресами та графіком роботи депутатських приймальнь, однак, не у всіх вона є вичерпною, повною та актуальною, частина інформації відсутня. У відкритому доступі відсутні письмові депутатські звіти. Також радою не приймалося рішення, яким затверджено графік звітування депутатів перед громадою. На сайті ради можна ознайомитися із деклараціями про майно, доходи і витрати депутатів,

Рекомендації:

 • Розмістити на офіційному веб-сайті Київської міської ради контакти депутатів для зв’язку із виборцями, їх громадських приймальнь та помічників;

 • Розмістити на головній сторінці офіційного веб-сайту Київської міської ради презентаційний матеріал «Права та обов’язки депутатів»;

 • Якісно оновити і систематизувати інформацію про депутатів, зробити її максимально вичерпною та достовірною;

 • Створити розділ «Звітність» у якому розміщувати письмові звіти депутатського корпусу про свою роботу.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?85%

На офіційному сайті Київської міської ради можна ознайомитися з регламентом роботи Київської міської ради і положенням про роботу та склад постійних комісій, графік їх засідань, однак відсутня інформація щодо контактних телефонів. Інформацію про секретаря ради можна знайти у відповідній рубриці, але його біографічна довідка є неповною. Є інформація про склад депутатських фракцій. Інформація про обов’язки та функції секретаріату ради опублікована в повному обсязі: його місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти.

Рекомендації:

 • Доповнити на офіційному веб-сайті Київської міської ради біографічну довідку секретаря міської ради інформацією про судимість, партійну приналежність та склад сім’ї.

 • Якісно оновити інформацію щодо контактних телефонів постійних комісій та секретаріату;

City Council Plenary Sessions?61%

Розпорядження Київського міського голови про скликання сесії ради та чергових засідань публікуються на веб-сторінці ради вчасно, проте проекти порядку денного пленарних засідань на веб-сторінці ради заздалегідь не оприлюднюються.

В міській раді діє система електронного голосування. Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного, вчасно оприлюднюються на веб-сайті ради. Однак відсутні дані про поіменну реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях.

Засідання ради можна послухати в режимі реального часу. Є відео трансляція засідань на телеканалі Київ.

Рекомендації:

 • Запровадити висвітлення інформації про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях на веб – сторінці Київської міської ради;

 • Опублікувати план щодо реалізації депутатами доручень виборців;

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?100%

На веб-сайті ради вчасно оприлюднюються всі рішення, які приймаються на пленарних засіданнях. Протоколи засідань постійних депутатських комісій та засідань ради публікуються.

Openness?

CITY MAYOR78%

Public Participation?78%

Міський голова Києва виділяє на прийом мешканців міста лише 2 годину на місяць. Прийом здійснюється відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), затвердженого розпорядженням КМДА від 10.11.2014 № 1300, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у місті Києві 01.12.2014 за № 45/1098, за попереднім записом через управління з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Запис та запрошення громадян на особистий прийом до Київського міського голови здійснюється за його особистим дорученням. Запис на особистий прийом до Київського міського голови проводиться на підставі письмового звернення, яке окрім прізвища, ім’я, по батькові, місця проживання, контактного телефону, прохання про особистий прийом, обов’язково повинне містити суть порушеного питання. До звернення можна долучити матеріали, що обґрунтовують заяву (клопотання), скаргу або пропозицію (зауваження), а також матеріали, які містять інформацію, до яких посадових осіб чи органів державної влади звертався громадянин та які було прийнято рішення.

Активно оновлюється сторінка міського голови у соціальні мережі Facebook. У свою чергу у столиці протягом семи років діє «Контактний центр міста Києва», де по телефону 15-51 оператори приймають скарги і пропозиції від мешканців міста. Організація була започаткована на базі колишньої Служби допомоги киянам Call-центр 15-51 і входить до Національної системи опрацювання звернень до органів влади. Щоб надати компетентну та розгорнуту відповідь, усі звернення заявників оперативно потрапляють до відповідних структурних підрозділів адміністрації м. Києва. У короткий термін співробітники «Контактного центру» надають потрібну інформацію. Завдяки «гарячій лінії» контактного центру заявнику не доведеться писати звернення та приносити його для реєстрації в державну установу – достатньо буде лише подзвонити за багатоканальним телефоном 15-51 (зі стаціонарного) або за телефоном (044) 205-73-37 та озвучити свою проблему чи пропозицію оператору. «Гаряча лінія» працює цілодобово, без вихідних та у святкові дні. Крім того, можна залишити своє звернення через веб-сайт «Контактного центру міста Києва» www.1551.gov.ua.

Рекомендації:

 • Збільшити кількість годин для прийому міським головою мешканців міста.

EXECUTIVE BODIES84%

Public Participation?48%

першому поверсі адміністративного комплексу по вулиці Хрещатик, 36. В іншому випадку потрібно заздалегідь замовляти перепуску.

На сайті КМДА відсутня інформація про детальну процедуру проведення громадських слухань чи інших механізмів громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян). Інформація загального характеру про ці процедури є у Статуті міста Києва. Оголошення про заплановані громадські слухання не оприлюднюються на сайті ради вчасно. Також немає на сайті інформації про вже проведені громадські слухання (інформаційні повідомлення, матеріали розгляду та протоколи відповідних слухань).

Однак у розділі «Консультації з громадськістю» можна ознайомитися з детальним планом проведення таких заходів на 2015 рік. Крім того, на сайті КМДА у розділі «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів» можна висловити власну позицію щодо того чи іншого проекту рішення чи розпорядження, перейменування вулиці тощо.

Рекомендації:

 • Cтворити на порталі КМДА окремий розділ «Громадські слухання», де би знаходилась детальна і структурована інформація про механізми громадської участі й результати їх застосування;

 • запровадити вільний доступ до всіх кабінетів адміністративного комплексу по вулиці Хрещатик, 36.

Access to Public Information?80%

Оцінка: 80%

За доступ до публічної інформації відповідальним є підрозділ «Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації». Цей підрозділ організовує доступ мешканців Києва до публічної інформації, розпорядником якої є Київська міська державна адміністрація. На сайті КМДА є окремий розділ «Публічна інформація», де можна ознайомитися з проектами нормативно-правових та інших актів, оформити запит на інформацію, ознайомитися з порядком складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходить до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з порядком оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації, прочитати звіти про опрацювання запитів на отримання публічної інформації, нормативно – правову базу, побачити найбільш запитувані документи.

Підрозділ приймає запити на інформацію як індивідуальні, так і колективні. Запит можна подати в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема:

 • поштою – на адресу: 01044, Київ-044, вул. Хрещатик, 36, кім. 108 (на конверті вказати: «Інформаційний запит»);
 • факсом – за номерами: (044) 202-76-00, (044) 202-76-42;
 • телефоном – за номерами: (044) 202-76-00, (044) 202-76-42;
 • електронною поштою – за адресою:  uizdpi@gmail.com

Запити приймаються в довільній формі, але аби спростити процедуру оформлення письмових запитів у Київській міській державній адміністрації було розроблено спеціальну форму для запиту. Також на сайті можна завантажити форми для подання письмових запитів від фізичної та юридичної особи, й від об’єднання громадян. Зазвичай інформація, що запитується, надається виконавчими органами вчасно. Якщо ж запит потребує довшого часу на розгляд, про це додатково повідомляється. На веб-порталі ради КМДА розміщена єдина база обліку публічної інформації, однак, щоб увійти у базу потрібно обов’язково авторизуватися. Інтерфейс сайту є зрозумілим, але не передбачено можливості користування для людей зі слабким зором.

Рекомендації:

 • Створити спеціальну онлайн форму для подання запиту на інформацію

Administrative Services?98%

Центр надання адміністративних послуг міста Києва знаходиться за адресою вул. Дніпровська набережна, 19–Б. У кожному районі міста функціонує окремий ЦНАП. Київський ЦНАП має власний веб-сайт, яким громадяни можуть скористатися при заповненні різних інформаційних карток, ознайомитися з переліком послуг, які надає ЦНАП, там же можна отримати інформацію про регіональні підрозділи ЦНАПу у різних районах міста та їх контакти. Також пройшовши коротку реєстрацію користувач отримує доступ до особистого кабінету, за допомогою якого можна онлайн записатися на візит чи отримати електронну консультацію.

Самі центри надання адміністративних послуг облаштовані належним чином: є скриньки для відгуків, стенди, інформаційні матеріали, зразки документів для самостійної роботи з ними. Наявні також необхідні для заповнення бланки. В місті створено установу з надання безоплатної первинної правової допомоги.

DEPUTIES54%

Public Participation?54%

(Українська)

Кияни не мають вільного доступу до пленарних засіданнях міської ради. Регламент роботи ради не визначає процедуру, яка б передбачала можливість мешканцю міста виступити на пленарному засіданні.

Процедури проведення громадських слухань, місцевої ініціативи та загальних зборів громадян у Статуті територіальної громади міста Києва є надто узагальненими.

Серед позитивних аспектів варто відзначити той факт, що значна частина депутатів ради проводить особистий прийом громадян.

Рекомендації:

 • Запровадити практику оприлюднення інформації щодо того, які громадські слухання були ініційовані депутатами і їх результати;

 • Розробити та впровадити процедуру безперешкодного доступу громадян на пленарні засідання ради, засідання постійних комісій з можливістю виступу;

 • Актуалізувати у Статуті громади інформацію щодо процедур проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян або виписати ці процедури у окремих положеннях ради.

Accountability?

CITY MAYOR75%

Financial Resources of Municipality?100%

У розділі «Бюджет» на порталі КМДА розміщено квартальні, піврічні та річні звіти про виконання місцевого бюджету. Окрім цього, наявна інформація щодо видаткової та дохідної частини та анотації щодо загального стану виконання бюджету. Крім того, на сторінці бета-версії оновленого інтернет-порталу КМДА існує розділ «Відкритий бюджет», де за допомогою таблиць, графіків та схем можна перевірити Стан виконання бюджету міста Києва.

Report on the City Mayor’s Performance?73%

Інформування міським головою про результати своєї роботи відбувалося у двох форматах «Звітування за 100 днів» та «Звітування за рік». Проте відсутній заздалегідь оприлюднений графік звітування міського голови. Це знижує зацікавленість широкої громадськості й ускладнює її участь в процесі звітування. Недоліком також є недостатнє інформування населення щодо виконання місцевих цільових програм.

Рекомендації:

 • Врегулювати в Статуті територіальної громади детальну процедуру звітування міського голови;

 • оприлюднювати на веб-сайті міської ради щорічний графік звітування міського голови;

 • створити на веб-сайті Київської міської ради, КМДА окрему рубрику «Підзвітність міського голови».

EXECUTIVE BODIES70%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?64%

Управління та департаменти КМДА звітують про свою діяльність не перед територіальною громадою на відкритих зустрічах, а на пленарних засіданнях ради. Графіку звітів на сайті КМДА немає. Хоч у відкритому доступі і є письмові звіти відділів і департаментів про результати роботи, проте вони у переважній більшості випадків є надто загальними. Також немає окремих проміжних та заключних звітів про хід виконання цільових програм, як і звітів про хід та результати відчуження комунального майна.

Проте звіти про результати відчуження комунального майна та виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку на сайті КМДА оприлюднені.

Рекомендації:

 • Зобов’язати усі без виключення управління та департаменти КМДА оприлюднювати графік звітування та звітувати перед територіальною громадою;

 • забезпечити звітування про проміжні результати виконання місцевих цільових програм.

Financial resources of Municipality?70%

На веб – порталі КМДА є окремий розділ «Бюджет», де розміщені нормативно-правові акти, що стосуються бюджетоутворення, проекти нормативно-правових актів, рішення «Про бюджет міста Києва» на 2015 з усіма додатками, інформація про виконання бюджету за 2015 р. (помісячно, поквартально, за півріччя) та паспорти бюджетних програм (ПБП) за 2014 рік, звіти про виконання паспортів бюджетних програм, інформація про місцевий та гарантований борг. Є також інформація по проекту бюджету на 2015 рік. Крім того, у розділі «Відкритий бюджет» на бета-версії оновленого сайту КМДА можна детально ознайомитися із доходами та видатками міського бюджету.

Regulatory Policy?100%

На веб – сайті КМДА є окремий розділ «Регуляторна діяльність», у якому розміщено інформацію про планування регуляторної діяльності. Оприлюднено проекти регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів Також для публічного ознайомлення представлений реєстр регуляторних актів.

DEPUTIES29%

Reporting on Performance Results?29%

На сайті Київської міської ради не розміщено жодного звіту депутата. Процедуру звітування депутатів Київської міської ради не врегульовано ні в Статуті міста, ні в окремому Положенні. Також не оприлюднено графіку звітування депутатів. Те саме стосується і інформування ради та її виконавчих органів про результати обговорення звітів депутатів, зауважень та пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів. У вільному доступі немає також інформації про витрати коштів з депутатських фондів.

Рекомендації:

 • На сайті міської ради створити рубрику «Звітування депутатів», де розміщувати актуальну тематичну інформацію (Положення про процедуру звітування, графіки звітувань, письмові депутатські звіти);

 • врегулювати процедуру підзвітності депутатського корпусу перед Радою та територіальною громадою.

Leave a Reply