Rating of Luhansk 2013:

50.67%

Publicity Index

52.2%

City Mayor publicity

50.18%

Executive bodies publicity

49.85%

Publicity of council deputies

Summary:

The publicity level of Luhansk’s City Mayor, executive bodies, and deputies is almost equal- 50-52%. It indicates that despite the fact that the procedures of the city mayor reporting are not regulated in local legislative acts the Mayor of Luhansk city is yearly reporting to the community at public meetings. All the executive bodies are also reporting once a year to the local community but the corresponding written reports are unavailable. Similarly, the deputies are reporting to their electorate no more than once a year. However, they do not publish their reports or reports of standing committees on the council’s web-site (but for some exceptions). Downsides include , the City Mayor does not actively communicate with the media. Information about assistants and advisors of the City Mayor is not available. The procedures for applying for vacancies are not published. Also, the procedure to make an appointment with the Mayor is not established. The City Council does not have any hot-line for prompt contacts with citizens.

Regarding the publicity of executive bodies, biographies of Deputy Mayors are unavailable. The practice of land auction is not established in the city. Executive bodies do not provide full information about services rendered by communal enterprises as well as about the tariffs for them. The website contains no information about privileges given to various categories of citizens and types of services that can be provided under these privileges. Draft resolutions of the Executive Committee are not published on the official website of the Council while the citizens can attend its meetings only upon receiving a permission (they need to submit a written request and receive the positive answer). The Council website does not contain any information about the procedure of public hearings, such as the way to call them, conduct them or to consider their results. Moreover, there is no information about other mechanisms of citizen participation (local initiative, general meeting of citizens).

As to the downsides in performance of the deputy corps of Luhansk City Council, the visiting hours of deputies are not published on the website. Personal information for some deputies is lacking. The City Council does not have an electronic voting system. The data on registration of deputies on plenary sittings is not published on the Council website. The results of roll-call vote for every issue on the agenda are not published. The Council does not provide regular audio- and video broadcasting (on-line broadcasting) of all its plenary sittings.

Transparency?

CITY MAYOR51%

Information on the On City Mayor and His Activities?47%

На офіційному веб-сайті Луганського міського голови та Луганської міської ради є вичерпні біографічні відомості (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність) про міського голову. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови оприлюднена в друкованому органі ради, однак не доступна на веб-сторінці Луганської міської ради, що обмежує доступ громадян до даної інформації. Декларація містить усі відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови та членів його сім’ї. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

На офіційній веб-сторінці ради відсутня інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови.

На офіційній веб-сторінці ради та дошці оголошень є актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою, однак чітко не прописана процедура запису на прийом, що також ускладнює розуміння мешканців Луганська як саме записатись на прийом до чільника міста і чи необхідний запис. Однак про це можна дізнатись за телефонами, які розміщені на офіційному веб-сайті та дошці оголошень.

На сайті Луганської міської ради відсутня інформація з описом повноважень та функцій міського голови. В структурі міської ради існує підрозділ, який відповідає і займається інформаційним висвітленням діяльності міського голови. Інформація про діяльність міського голови оперативно та систематично (щоденно) з’являється на веб-сайті ради. У той же час значним недоліком в роботі місцевої влади є те, що міський голова Луганська Сергій Кравченко не активно комунікує з працівниками ЗМІ шляхом організації брифінгів, прес-конференцій, прямих ефірів, неформальних зустрічей з журналістами, що позбавляє можливості журналістів та громадян проводити діалог зі зворотнім зв’язком з місцевою владою та оперативно дізнаватись про те як працює влада по вирішенню актуальних проблем міста. Це не сприяє прозорості в управлінні місцевою громадою.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

рекомендуємо декларацію про доходи міського голови Луганська розмістити на офіційному веб-сайті Луганської міської ради та Луганського міського голови
рекомендуємо чітко прописати процедуру запису на прийом до Луганського міського голови та розмістити ії на офіційному веб-сайті та дошці оголошень.

Рекомендуємо Луганському міському голові більш активно працювати з місцевими ЗМІ шляхом організації брифінгів, прес-конференцій та інших публічних заходів.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?38%

На офіційному веб-сайті Луганської міської ради та Луганського міського голови відсутня інформація про помічників, радників міського голови (штатних – патронатна служба та позаштатних) із зазначення контактної інформації та сфери їх відповідальності. У той же час на веб-сайті наявна зведена контактна інформація з номерами телефонів основних працівників міської ради та підпорядкованих раді структур.

На веб-сторінці ради відсутня детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. У той же час оголошення про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад (начальники відділів, управлінь, департаментів) вчасно оприлюднюються в офіційних джерелах ради. Однак оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад оприлюднюються лише в друкованому органі, і дуже рідко на офіційній веб-сторінці. У вільному доступі (на веб-сайті) наявні розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад. На практиці не можна безперешкодно отримати протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії, тощо…

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо розмістити на офіційному веб-сайті інформацію про помічників, радників міського голови (штатних – патронатна служба та позаштатних) із зазначення контактної інформації та сфери їх відповідальності
– рекомендуємо розмістити на офіційному веб-сайті детальну інформацію про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад
– рекомендуємо регулярно оприлюднювати оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад на офіційному веб-сайті
– рекомендуємо розмістити на офіційному веб-сайті протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії, тощо.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?44%

У м. Луганськ відсутній план стратегічного розвитку міста (або аналогічний за змістом та форматом документ), який містив би опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації. На офіційному веб-сайті оприлюднений генеральний план міста, який містить описову частину та основні графічні матеріали.

На сайті розміщене рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками). Також розміщенні рішення про затвердження змін до бюджету міста, однак відсутня зведена актуальна редакція бюджету (з усіма змінами), що ускладнює доступ виборців до розуміння статей бюджету та їх актуальності.

На офіційному веб-сайті не оприлюднено програми соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий (1 рік) період та відсутні актуальні програми соціально-економічного розвиту міста на довгостроковий (5 рік) період.

В місті Луганськ не запроваджена система управління якістю (ISO) і відсутній сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту).

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо прийняти та опублікувати на офіційному сайті план стратегічного розвитку міста, який містив би опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації.
– рекомендуємо зробити більш доступною для виборців та опублікувати загальну актуальну редакцію бюджету (з усіма змінами) на веб-сайті
– рекомендуємо прийняти та опублікувати на офіційному сайті актуальні програми соціально-економічного розвиту міста на довгостроковий (5 рік) період
– рекомендуємо запровадити у м. Луганськ систему управління якістю (ISO) та отримати сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001.

Regulatory Documents of Municipality?80%

На веб-сайті, а також в друкованому форматі оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста. Усі розпорядження міського голови вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня підписання) оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради. На сайті є можливість зручного пошуку документів за різними критеріями – дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо.

Міським головою прийнято і оприлюднено розпорядження на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (створено окремий підрозділ/призначено відповідальну особу, віднесено до обов’язків одного з підрозділів забезпечення виконання закону). Однак на сайті Луганської міської ради відсутня інформація про спеціальний структурний підрозділ або відповідальну особу для забезпечення доступу до публічної інформації.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо розмістити на сайті Луганської міської ради інформацію про спеціальний структурний підрозділ або відповідальну особу для забезпечення доступу до публічної інформації.

EXECUTIVE BODIES38%

Information on Executive Bodies and Their Heads?35%

На сайті Луганської міської ради та Луганського міського голови, його виконавчих органів відсутня інформація про місцезнаходження виконавчих органів, адреси електронної пошти. У той же час є в наявності розклад роботи виконавчих органів міської ради та районних адміністрацій в місті.

На веб-сайті наявна повна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів на веб-сторінці ради. На веб-сторінці міської ради відсутня вичерпна інформація про усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти).

Біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) заступників міського голови відсутні на веб-сторінці міської ради. В наявності є інформація про заступників міського голови (ПІБ) та їх контактні робочі телефони. На веб-сторінці наявна інформація про графік прийому та процедуру запису усіма керівниками виконавчих органів.

В офіційних друкованих виданнях ради оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників.

На веб-сторінці ради наявна інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь).

На веб-сторінці ради відсутня інформація про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності),. А також відсутня інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо розмістити на веб-сторінці міської ради вичерпну інформацію про усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти).
– рекомендуємо розмістити на веб-сторінці інформацію про усі підприємства, що належать до сфери управління міської ради та установи і заклади соціальної сфери (керівники, контактна інформація, сфера діяльності).

Information on the City Council Executive Committee?24%

На офіційній веб-сторінці і дошках оголошень відсутня інформація про місцезнаходження (місце засідань) та електронної пошти виконавчого комітету.

На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад виконкому, однак відсутня інформація про повноваження виконкому та не оприлюднені біографічні відомості про членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото).

На веб-сайті ради вчасно оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо розмістити на офіційній веб – сторінці інформацію про місцезнаходження (місце засідань) та електронну пошту виконавчого комітету.
– рекомендуємо оприлюднити на офіційній веб – сторінці біографічні відомості про членів виконкому.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?51%

На офіційній веб-сторінці ради оприлюднюються усі рішення виконавчого комітету. Також рішення виконавчого комітету публікуються в друкованих органах.

Однак проекти рішень виконавчого комітету не оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради.

Проект порядку денного засідань виконкому завчасно (щонайменше 5 днів до часу засідання виконкому) не оприлюднюються на веб-сайті.

На веб-сайті ради або в друкованих органах оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. План включає в себе всю необхідну інформацію – визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікуються в друкованих ЗМІ.

Річний план закупівель і зміни до нього вчасно (протягом 5 робочих днів з дня його затвердження) оприлюднюється на веб-сайті ради.

На веб-сайті відсутня інформація про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість. Також на веб-сайті відсутня інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг.

На офіційному веб-сайті ради не оприлюднено повний перелік усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету згрупованих в окремий розділ. Лише окремі програми можна знайти в рішеннях ради, однак їх пошук потребує багато часу.

На веб-сайті існує система пошуку інформації, яка дозволяє здійснювати контекстний пошук за ключовими словами по усій текстовій інформації розміщеній на сайті, однак немає можливості розширеного пошуку в базі даних нормативно-правових актів.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо регулярно розміщати на офіційній веб – сторінці проекти рішень виконавчого комітету Луганської міської ради та проект порядку денного засідань виконкому щонайменше за 5 днів до засідання виконкому
– рекомендуємо розмістити інформацію на веб-сайті про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами Луганської міської ради та їхню вартість. А також інформацію про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг.

Municipal Property and Land of Municipality?0%

У місті Луганськ останній рік не відбуваються земельні торги і рішення про проведення земельних торгів не оприлюднюються на веб-сайті ради.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо розробити положення про земельні торги відповідно до закону №5077-VI «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону» від 05.07.2012., проводити торги відповідно до процедур затверджених у положенні, та розміщувати інформацію про їх проведення на офіційному веб-сайті.

DEPUTIES45%

Information on the City Council Deputies?48%

На веб-сайті ради є інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради. Також наявна інформація про права та обов’язки депутатів міської ради.

На веб-сторінці ради відсутні біографічні відомості про усіх депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність). Також не оприлюднені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів, що містять також відповідну інформацію про членів їх сімей. На веб-сторінці ради відсутній графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо розмістити на веб-сайті вичерпну інформацію про депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність)
– рекомендуємо розмістити на веб-сайті інформацію про майновий стан депутатів (декларації про майно, доходи і витрати)
– рекомендуємо розмістити на веб-сайті інформацію про права та обов’язки депутатів міської ради
– рекомендуємо розмістити на веб-сайті інформацію про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?53%

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради. На веб-сайті наявна актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій. А також інформація про склад постійних депутатських комісій та його зміни.

На веб-сайті ради є інформація про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. У той же час декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї) відсутня на веб-сайті ради.

На веб-сайті є актуальна інформація про склад депутатських фракцій та його зміни. На веб-сайті ради представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради.

На веб-сайті наявна інформація про обов’язки та функції секретаріату ради. А також інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти секретаріату ради.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо розмістити декларацію про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради на веб-сайті.

City Council Plenary Sessions?37%

Рішення про скликання сесії ради вчасно (не пізніш як за 10 днів до її проведення) оприлюднюється на веб-сайті ради та офіційних друкованих ЗМІ. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на веб-сторінці ради (відповідно до регламенту). У той же час не завжди проекти рішень ради вчасно (щонайменше за 20 днів до засідання) оприлюднюються на веб-сторінці ради.

В міській раді відсутня електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань не оприлюднюється на веб-сторінці ради. Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного, також не оприлюднюються на веб-сторінці ради.

На веб-сайті не оприлюднюються усі запити депутатів міської ради.

На веб-сторінці ради не опубліковане рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання депутатських повноважень та процедуру їх використання.

На веб-сайті відсутній план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців

Недоліком так само є те, що не ведеться регулярна аудіотрансляція та відеотрансляція (он-лайн трансляція) усіх пленарних засідань міської ради. Також на веб-сайті не доступні аудіо і відео записи усіх пленарних засідань міської ради, що обмежує можливість виборців оперативно слідкувати за роботою Луганської міської ради

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо впровадити електронну систему голосування в Луганській міській раді та інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань, результати поіменного голосування по кожному питанню. Порядку денного регулярно оприлюднювати на веб-сторінці ради
– рекомендуємо розмістити на сайті Луганської міської ради рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання депутатських повноважень, усі запити депутатів міської ради
– рекомендуємо проводити на офіційному веб-сайті регулярну аудіотрансляцію та відеотрансляцію (он-лайн трансляція) усіх пленарних засідань міської ради.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?61%

На веб-сайті ради вчасно (не пізніше 10 робочих днів після засідання) оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради.

На веб-сайті раді оприлюднюються протоколи усіх засідань постійних депутатських комісій.

Openness?

CITY MAYOR46%

Public Participation?46%

Міський голова проводить регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою. На практиці громадянам, щоб записатись на прийом до міського голови приходиться попередньо звертатись до заступників міського голови чи працівників апарату Луганської міської ради зі своїм питанням, що ускладнює та відтерміновує можливість записатись до міського голови особисто. Іноді на практиці час очікування на прийом може перевищувати 30 днів, що не дозволяє мешканцям оперативно комунікувати безпосередньо з міським головою. Міський голова особисто проводить прийоми і рідко делегує цей обов’язок своїм підлеглим. Створені усі умови для доступу до приміщення міської ради (де міський гол проводить прийом громадян) для неповносправних осіб. Однак міський голова не проводить окремий систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо.

Міський голова активно використовує у своїй комунікації з мешканцями сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальні мережі (Facebook).

В міській раді відсутня «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян, в тому числі до міського голови.

Міський голова дуже рідко самостійно ініціює громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування та проводить консультації з громадськістю (з групами інтересів) щодо резонансних проблем місцевого значення.

На офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян і через сайт оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови.

При міському голові створені і функціонують дорадчо-консультативні органи – громадська рада і спеціалізовані робочі групи.

В структурі міської ради відсутній підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо спростити процедуру запису на прийом до міського голови громадян та запровадити окремий час, коли міський голова буде проводити прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства
– рекомендуємо запровадити «гарячу лінію» для оперативного звернення громадян
– рекомендуємо міському голові частіше ініціювати громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевої громади
– рекомендуємо запровадити в структуру міської ради підрозділ, який буде відповідати за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.

EXECUTIVE BODIES66%

Public Participation?47%

Громадяни вільно можуть бути присутніми на засіданнях виконкому лише після отримання дозволу на це (шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі та відповіді на неї)

На практиці існує вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів).

На веб-сайті ради відсутня детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Також відсутня у вільному доступі вичерпна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Усі повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюється не менше ніж за 2 тижні і містить вичерпну інформацію про предмет обговорення (порядок денний, проекти документів). Також на веб-сайті доступна вичерпна інформація (протокол/стенограма) про результати усіх проведених громадських слухань (щонайменше за останній рік).

При виконавчих органах створені та діють дорадчо-консультативні органи – робочі групи, громадські ради.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо надати можливість (дозвіл) усім бажаючим громадянам бути присутніми на засіданнях виконкому
– рекомендуємо розмістити на веб-сайті детальну інформацію про порядок проведення громадських слухань, інформацію про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Access to Public Information?59%

На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить усю необхідно інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також на сайті функціонує система обліку публічної інформації. На сайті розміщені форми запитів на отримання публічної інформації різними способами та від різних суб’єктів. На веб-сайті ради оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

Однак відсутня зручна система навігації по сайту, інтерфейс сайту потребує удосконаленню для користувачів, розділи та рубрики необхідно структуровати і впорядкувати, інтерфейс сайту не перевантажений невпорядкованою текстовою та мультимедійною інформацією. Не забезпечена можливість користування сайтом для людей з обмеженими можливостями. Сайт не доступний у користуванні для осіб зі слабким зором, зокрема відсутнє регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ, тощо..

Фактично запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. Також на сайті є спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію.

Виконавчі органи дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо впродовж 5 днів надійшло повідомлення про продовження термінів розгляду запиту. Однаково вчасно виконавчі органи надають відповіді на запит, подані поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. У міській раді не відведені спеціальні місця (приміщення) для роботи з документами.

Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо удосконалити навігацію по сайту, інтерфейс, забезпечити можливість користуватися веб-сайтом особам з обмеженими фізичними можливостями.
– рекомендуємо у міській раді відвести спеціальні місця (приміщення) громадянам для роботи з документами.

Administrative Services?88%

В місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг.

ЦНАП має функціонуючий веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. Однак на сайті відсутня інформація про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації. На веб-сайті ЦНАП наявна інформація про усі послуги, що надаються виконавчими органами. На веб-сайті та інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

У Центрі проводиться прийом громадян – не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід; не менше двох днів на тиждень здійснюється прийом до двадцятої години. У ЦНАП організовано електронну чергу.

У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку). У приміщенні ЦНАП облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

У приміщенні ЦНАП облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо розмістити на веб-сайті ЦНАП інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації.

DEPUTIES66%

Public Participation?66%

Мешканці міста, щоб бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради, повинні пройти попередню реєстрацію, що ускладнює можливість виборців слідкувати за роботою Луганської міської ради. В міськраді створені умови доступу для неповно справних осіб до приміщення міської ради, в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання. Не оприлюднена на веб-сайті не опублікована процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради.

На веб-сайті відсутня інформація про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. Громадяни можуть бути присутнім на засіданнях усіх депутатських комісій лише після попередньої реєстрації.

Більшість депутатів міської ради особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради. Порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради врегульовано у Статуті територіальної громади.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо оприлюднити на верб-сайті процедуру, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради та спростити процедуру реєстрації для участі громадян в пленарних засіданнях ради чи засіданнях депутатських комісій.

Accountability?

CITY MAYOR62%

Financial Resources of Municipality?100%

На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо в описову частину звіту додати діаграми та графіки, щоб зробити звіти про виконання бюджету більш зрозумілими для широких верств громадськості.

Report on the City Mayor’s Performance?58%

Міський голова 1 раз на рік інформує населення, на відкритій зустрічі, про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.

Міський голова щорічно звітує перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради. Також в друкованих ЗМІ оприлюднюється щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами.

Міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів, в повному обсязі, оприлюднюється на веб-сторінці ради або в друкованому органі. Окрім того, міський голова щорічно звітує про свою роботу на відкритій зустрічі перед територіальною громадою. Однак детальну процедуру звітування міського голови не врегульовано в Статуті територіальної громади або в окремому положенні.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо міському голові інформувати населення, на відкритій зустрічі, про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста 2 чи більше разів на рік для того щоб збільшити інформованість мешканців міста про діяльність влади
– розробити детальну процедуру звітування міського голови та внести відповідні зміни до статуту міста чи прийняти окреме положення з цього питання.

EXECUTIVE BODIES43%

Information on Executive Bodies and Their Heads?29%

Усі виконавчі органи (управління) безпосередньо звітують про свою діяльність перед територіальною громадою один раз на рік. На веб-сайті раді відсутні звіти усіх виконавчих органів (управлінь) за останній рік. У той же час інформація про місце та час звітування усіх виконавчих органів заздалегідь розповсюджується в місцевих ЗМІ.

На веб-сайті ради оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. У той же час не оприлюднюються проміжні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році, але заключні звіти оприлюднюються.

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

На веб-сайті ради оприлюднюються вичерпні звіти (вказаний запитувач, тематика запитів) щодо розгляду запитів на публічну інформацію.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо розмістити на веб-сайті звіти усіх виконавчих органів (управлінь) за останній рік
– рекомендуємо регулярно оприлюднювати проміжні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році.

Information on the City Council Executive Committee?49%

На веб-сайті ради оприлюднено детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Також на веб-сайті оприлюднюються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.

На веб-сайті ради відсутня детальна інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікуються на веб-сайті ради.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо розмістити на веб-сайті інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

Regulatory Policy?100%

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради або вv друкованих органах.

DEPUTIES42%

Reporting on Performance Results?42%

Усі постійні депутатські комісії звітували перед радою. Однак на веб-сторінці ради не оприлюднено звіти про роботу усіх постійних депутатських комісій міської ради.

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою не врегульовано у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради. Рішенням міської ради не затверджено строки проведення звітів депутатів перед виборцями і графік звітування депутатів не оприлюднений на веб-сайті.

Не усі депутати звітують про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше 1 разу на рік.Актуальні звіти про роботу депутатів міської ради не розміщені на веб-сайті ради (виключенням є лише звіти депутатів Луганської міської ради Полуніна В. М. та Морозова Г. В.)

Також на веб-сайті відсутня інформація (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Рекомендації від Луганського представництва «Громадянська Мережа ОПОРА»:

– рекомендуємо оприлюднити на веб-сторінці ради звіти про роботу усіх депутатських постійних комісій міської рад
– рекомендуємо опублікувати графік звітування депутатів перед виборцями на сайті Луганської міської ради
– рекомендуємо розмістити на веб-сайті актуальні звіти усіх депутатів Луганської міської ради
– рекомендуємо розмістити на веб-сайті інформацію про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Leave a Reply