Rating of Lutsk 2013:

64.56%

Publicity Index

72.55%

City Mayor publicity

67.38%

Executive bodies publicity

54.9%

Publicity of council deputies

Summary:

Lutsk city with a Publicity Index of local self-government of 65% is second place .. Members of the City Council turned out to have the lowest Publicity Index of all the research objects in Lutsk (55%). As for upsides, the quality management system (ISO) was introduced in Lutsk and it has been already proven by external audits. City Mayor has personal and off-site appointments with the citizens every month and is reporting during open meetings (despite the fact that the reporting procedure is not regulated in detail). In contrast, executive bodies do not report directly to the community; not all the reports are published on the Council website. However, the Council has an electronic voting system and the results of roll-call vote are published on the website several days after sessions. Another convenient mechanism offered is online broadcasts of the City Council sessions on the Council official website. The broadcasts are then archived and made available on the website. However, there is no information about the registration of deputies on plenary sittings; parliamentary requests and minutes of meetings are not published.

Downsides include, no contact information of deputies on the website. One cannot find out about the location and hours for personal visits to deputies, nor their personal data, income declarations, and the list of their powers and responsibilities. City council committees do not submit their reports. There are no scheduled reports of deputies, or reports on commitments fulfilled. Moreover, deputies do not inform the Council on the reporting results. However, citizens may freely attend plenary sittings and meetings of council committees. Citizens also have free access to the meetings of the Executive Committee and to the majority of administrative and departmental offices. Although the Center for Rendering Administrative Services is functioning in Lutsk properly enough, it does not have its own website. The Council’s website does not have any public information management system. On top of that, the detailed information (from managers of budget funds) about the structure and expenditures of the local budget is also unavailable. The Council website does not contain any information about the expenditures of local self-government for activities of executive bodies.

Transparency?

CITY MAYOR71%

Information on the On City Mayor and His Activities?63%

Інформація про міського голову та його діяльність, що розміщена на веб-сайті міської ради, здебільшого відповідає оціночному стандарту. Якщо оцінювати в загальному, то саме інформації про результати діяльності міського голови й присвячена більша частина новинного матеріалу на сайті. Міський голова Луцька регулярно спілкується з журналістами, проводить прес-конференції та брифінги, дає інтерв’ю та коментарі, відвідує передачі на телебаченні та радіо. Разом з тим, на сайті не вистачає окремої довідкової інформації про міського голову, а деяка інформація потребує систематизації та більш зручного для користувачів розміщення на сайт.

Рекомендації:

Розмістити декларацію про доходи міського голови на веб-сторінці ради. На сторінці міського голови слід зазначити механізм запису на особистий прийом. Також слід зробити зручною для пошуку інформацію про повноваження міського голови.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?81%

На сайті ради розміщена вся контактна інформація (номери кабінетів, телефон, електронна пошта) про працівників міської ради. Для цього створений спеціальний розділ – “Телефонний довідник”. Також на сайті публікується інформація про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, а саме відповідні оголошення, перелік вакантних посад, вимоги до працівників, а також розпорядження міського голови з кадрових питань. Проте на сайті не публікуються протоколи засідань конкурсних комісій. Крім того, сайт міської ради містить дуже мало інформації про патронатну службу міського голови. Інформація що є в рубриці “Радники та помічники міського голови” є неповною та застарілою.

Рекомендації:

Рубрику “Радники та помічники міського голови” доповнити актуальною та повною інформацією, зокрема не лише відомостями про радників та помічників, які числяться в штаті апарату ради, а й про тих, що працюють на громадських засадах, оскільки вони впливають на прийняття рішень міським головою. Також рекомендуємо в розділі “Вакансії” розміщувати інформацію про підсумки конкурсу на заміщення вакантних посад, зокрема, протоколи засідань конкурсних комісій.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?53%

Основними недоліками є відсутність затвердженого плану стратегічного розвиту міста, немає прогнозу соціально-економічного розвиту міста на середньостроковий період та відсутня описова частина генерального плану міста. Разом з тим, на сайті легко можна знайти програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період та всі рішення ради, що стосуються затвердженння міського бюджету на поточний рік і внесення змін до нього. Великим позитивом є те, що в Луцьку запроваджена та діє система управління якістю, яка вже кілька раз була підтверджена зовнішніми аудитами.

Рекомендації:

Активізувати роботу із розробки та затвердження плану стратегічного розвиту міста. Розмістити у відкритому доступі на сайті ради усю інформацію про генеральний план міста, а саме до графічної частини додати описову. Рекомендованим також є розміщення у рубриці “Бюджет міста” актуальної редакції бюджету (видатки, надходження), яка б враховувала всі зміни та доповнення, що були внесені в документ після його затвердження.

Regulatory Documents of Municipality?100%

На сайті є чинний Статут територіальної громади міста та розміщена уся інформація, що стосується доступу до публічної інформації. Також повноцінно функціонує підрозділ «Розпорядження міського голови», в якому можна знайти потрібні розпорядження за допомогою пошуку.

Рекомендації:

В рубриці «Доступ до публічної інформації» на сайт ради бажано вказати назву спеціального структурного підрозділу та ім’я й посаду відповідальної особи для забезпечення доступу до публічної інформації. Зробити більш зручним для доступу користувачам сайту Порядок організації та забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчих органах Луцької міської ради та розрахунок вартості копіювання та друку документів, що надаються на запит про отримання публічної інформації (поставити лінк на ці документи безпосередньо на сторінці рубрики).

EXECUTIVE BODIES71%

Information on Executive Bodies and Their Heads?65%

Вцілому сайт Луцької міської ради дає повну інформацію про виконавчі органи та комунальні підприємства Луцької міської ради. Є окремі сторінки кожного підрозділу із зазначенням переліку напрямків роботи та імені і контактів його керівника. Також є біографічні відомості про заступників міського голови та графіки прийомів громадян усіма керівниками виконавчих органів міськради. Попри те, окрема інформація потребує уточнення та допрацювання. Наприклад, на сайті відсутні декларації про доходи заступників міського голови, не про всіх керівників структурних підрозділів є біографічні відомості, в окремих підрозділів не зазначено про їх повноваження.

Рекомендації:

Рекомендовано розмістити на сайті інформацію про функціональний розподіл повноважень між заступниками міського голови, а також додати копії декларацій про доходи високопосадовців. На сторінках окремих структурних підрозділів слід додати інформацію про їх повноваження та біографії керівників. До інформації про перелік комунальних підприємств міста Луцька” бажано додати інформацію про сферу їх діяльності, а щодо установ та закладів соціальної сфери, то до наявної інформації слід додати відомості про їх керівників.

Information on the City Council Executive Committee?65%

На сайті міськради є окрема сторінка присвячена Виконавчому комітету ради. Разом з тим, інформація там неповна. Якщо інформація про склад та час засідань виконкому є доступна для користувачів сайту, то відомостей про повноваження виконавчого комітету, чи біографії усіх членів виконкому, на сайті відсутні.

Рекомендації:

Розмістити на сайті міськради, в розділі «Виконавчий комітет», додаткову інформацію, а саме:

– перелік повноважень виконавчого комітету;
– біографії та фото усіх членів виконавчого комітету;
– регламент роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Луцької міської ради.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?91%

На сайті міської ради розміщуються порядки денні засідань виконкому, проекти та прийняті рішення виконавчого комітету. Останні з них іноді навіть публікуються в міській комунальній газеті. Також в Луцькій міській раді відповідно до вимог законодавства ведеться робота з оприлюднення регуляторних актів. На сайті є інформація про закупівлі виконавчого комітету, тарифи на комунальні послуги та інформація про пільги для окремих категорій лучан. Також без проблем можна знати прийняті цільові програми та програму соціально-економічного розвитку міста.

Рекомендації:

Порядок денний засідань виконавчого комітету варто розміщувати хоча б за 5 днів до засідання.

Municipal Property and Land of Municipality?0%

Під час моніторингу не було виявлено жодної актуальної інформації про земельні торги, адже у період до липня 2013 року Луцькою міською радою не оголошувалися та не проводилися земельні торги (аукціони) з продажу земельних ділянок комунальної власності або права оренди земельних ділянок комунальної власності. Причиною цьому були нібито зміни у законодавстві. Однак, в той же час у інших містах після прийняття локальних актів земельні торги проводились. Отож можна вважати, що міська рада втратила певний час через затримку із підготовкою потрібних документів.

Рекомендації:

Створити окрему рубрику на сайті, де розміщати усю інформацію що стосується оголошення, проведення та результатів земельних торгів.

DEPUTIES61%

Information on the City Council Deputies?9%

На жаль, сайт міської ради, хоча і містить окрему рубрику присвячену депутатам, насправді є малоінформативним. Тут є лише інформація про персональний депутатський склад ради, а також мінімальний перелік інформації про кожного депутата, як то: фото, рік народження, місце проживання і роботи, партійна приналежність. Разом з тим на сайті відсутня інформація про контакти депутатів та місце і графік їх прийомів, повні біографічні відомості та декларації про доходи. Також нема інформації про права та обов’язки депутатів.

Рекомендації:

Необхідно суттєво доповнити інформацію про депутатів, а саме:

– повні біографії депутатів;
– декларації про доходи та майно депутатів;
– контактні дані депутатів;
– місце і графік прийомів депутатів;
– перелік обов’язків та прав депутатів.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?81%

У вільному доступі на сайті ради є регламент роботи ради, положення про депутатські комісії, інформація про склад постійних комісій та графік їх засідань, розподіл депутатів по фракціях та межі виборчих округів. Також на окремій сторінці вказано який саме підрозділ забезпечує діяльність депутатського складу. Разом з тим, інформація про секретаря ради є не в повному обсязі. Зокрема, немає графіку прийому громадян та відсутня його декларація про доходи та майно.

Рекомендації:

Доповнити інформацію про секретаря ради, а саме розмісти його декларацію та графік прийому громадян.

City Council Plenary Sessions?65%

Позитивом є те, що інформація про скликання сесії, питання які виносяться на порядок денний та проекти рішень публікуються на сайті завчасно. В раді діє електронна система голосування, завдяки чому результати поіменних голосувань розміщуються на сайті ради через кілька днів після сесій. Також зручним для виборців є транслювання сесій міської ради в онлайн-режимі на сайті ради, які є доступні і в архівному режимі. Щоправда на сайті не висвітлюється інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях, а також не публікуються тексти депутатських запитів.

Рекомендації:

Проекти рішень міської ради рекомендовано оприлюднювати на веб-сторінці ради за 20 днів до сесії, для чого слід внести зміни у регламент ради. Також слід розміщати на сайті після кожної сесії інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях та тексти депутатських запитів (як це записано вже в регламенті ради).

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?61%

На сайті ради оприлюднюються всі рішення прийняті депутатами, причому вчасно. Однак протоколи засідань комісій у відкритому доступі відсутні.

Рекомендації:

Розміщувати на сайті ради протоколи засідань депутатських комісій.

Openness?

CITY MAYOR73%

Public Participation?73%

Міський голова особисто щомісяця проводить прийом громадян. Крім прийомів у спеціально обладнаному приміщенні міський голова практикує проведення і виїздних прийомів. Серед плюсів в комунікації мера з громадськість слід відмітити функціонування гарячої телефонної лінії та механізму дистанційного звернення лучан через сайт. Також при міському голові функціонує громадська рада, а в структурі виконавчих органів – окремий підрозділ, відповідальний за співпрацю із громадськими організаціями. І все ж потребує серйозного вдосконалення система запису на прийом до міського голови: так, лучани можуть записатися на особистий прийом лише після особистого письмово звернення, інші форми запису не практикуються. Не ведеться достатньо активна робота з ініціювання громадських обговорень та консультацій з громадськістю. Доволі коротким (4 год.) є час прийому громадян.

Рекомендації:

Слід активізувати роботу з ініціювання громадських обговорень та консультацій з громадськістю для врахування позицій громади при вирішенні важливих питань місцевого самоврядування. Тривалість особистого прийому міського голови збільшити, як і кількість прийомів в місяць. Потрібно вдосконалити процедуру запису на прийом, додавши інші механізми. Варто запровадити міському голові й регулярні зустрічі з представниками певних соціальних верств та груп, як от громадських діячів, бізнесменів, молоді. Рекомендуємо міському голові також створити аккаунти у соціальних мережах, що дозволить отримувати інформацію про проблеми в місті безпосередньо від лучан.

EXECUTIVE BODIES76%

Public Participation?74%

У Луцьку для громадськості створені базові умови для участі у роботі виконавчих органів влади. Так, громадяни можуть вільно бути присутніми на засіданнях виконкому та відвідувати кабінети більшості управлінь та відділів. Хоча є певні недоліки в створенні умов для проведення громадських слухань, інформація про які публікується на сайті не повною. Крім того, при виконавчих органах міської ради не працюють консультативно-дорадчі органи, що певним чином ускладнює участь громадськості.

Рекомендації:

Розробити більш детальні та чіткі процедури участі громадськості у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування. Необхідно прийняти окремі положення про проведення громадських слухань та загальних зборів громадян.

Access to Public Information?76%

Вцілому міською радою створено сприятливі умови для доступу до публічної інформації. Так, на сайті міської ради є окремий розділ «Доступ до публічної інформації», який містить вичерпну інформацію про порядок отримання громадянами публічної інформації. В міській раді передбачено різні способи подання запитів від громадян: через письмовий запит, електронний лист та за допомогою онлайн-форми на сайті. З практики громадських спостерігачів відповіді на запити приходять вчасно та у повному обсязі. В міській раді визначені спеціальні місця для роботи з документами, які знаходяться в приміщенні ЦНАП. Проте на сайті досі немає системи обліку публічної інформації. Крім того, користування сайтом є дещо незручним для людей з обмеженими можливостями.

Рекомендації:

Створити на сайті систему обліку публічної інформації. Вдосконалити інтерфейс сайту для більш комфортного використання особами зі слабким зором, наприклад, надати користувачам можливість регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.

Administrative Services?77%

Створення Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку внесло суттєві корективи у процес надання адмінпослуг громадянам. Діяльність луцького ЦНАП організована відповідно до вимог законодавства: там діє електронна черга, прийом громадян проводиться шість днів на тиждень, в приміщенні ЦНАП облаштовані інформаційні стенди з довідковою інформацією і т.п. Разом з тим, досі не створений сайт ЦНАП, на якому мала б розміщуватись інформація про надавані адміністративні послуги, а інформація про ЦНАП на сайті міської ради є неповною.

Рекомендації:

Створити окремий сайт Центру надання адміністративних послуг, на якому розмістити усю інформацію, що стосується порядку надання адмінпослуг міською радою. До того часу усю базову інформацію про ЦНАП слід розмістити на сайті міськради. Там повинна бути інформація про режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. А також інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки.

DEPUTIES61%

Public Participation?61%

Громадяни мають можливість безперешкодно відвідувати пленарні засідання сесій та засідання комісій ради. Разом з тим процедура, яка дозволяє громадянам виступати на засіданнях є складною і залежить від волі обранців. Складно відвідувати засідання неповносправним, для яких не передбачено окремого входу до залу засідань. Проблемним досі є проведення прийому виборців депутатами. такі прийоми ведуться не всіма депутатами та нерегулярно. Перешкодою для участі громадян є й відсутність детально прописаної процедури скликання і проведення громадських слухань та процедури створення дорадчих органів.

Рекомендації:

Спростити процедуру виступу громадян на засіданнях сесій та комісій. Регламентувати та забезпечити організаційно проведення прийомів виборців депутатами в приміщенні ради. Розробити та прийняти детальні положення, які б регламентувати процедури участі громадські в управлінні громадою, зокрема через громадські слухання.

Accountability?

CITY MAYOR74%

Financial Resources of Municipality?100%

В рубриці “Нормативні акти” всі бажаючі можуть віднайти рішення “Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Луцька за 2012 рік”.

Рекомендації:

Запровадити в практику роботи міської ради роз’яснення бюджетних тонкощів для широкого загалу людей, робити звіт більш візуалізований та написаний простою мовою.

Report on the City Mayor’s Performance?71%

Сам факт звітування міського голови перед громадою на відритій зустрічі дає йому серозний плюс у змаганнях між міськими головами інших міст. Загалом цей критерій отримав 76.48 %, який однак міг бути вищим, якби не окремі недопрацювання. Наприклад, крім щорічного звіту, мало що робиться для широкого оповіщення населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку а також про виконання місцевих цільових програм. Є проблеми і в нормативному забезпеченні процедури звітування, оскільки в Статуті міста містяться лише загальні тези.

Рекомендації:

Обов’язково потребує доопрацювання Статут міста, в якому слід чітко прописати продеру звітування міського голови. Варто змінити підхід до звітування по різних цільових програмах, з тим, щоб інформувати широку громдасткість.

EXECUTIVE BODIES50%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?36%

Звітування виконавчих органів ради про результати своєї діяльності є однією зі слабких сторін органів місцевого самоврядування міста Луцька. Так, виконавчі органи ради не звітуються безпосередньо перед територіальною громадою, не всі їх звіти розміщені на сайті міськради. Разом з тим на сайті можна знати звіти про виконання цільових програм та звіти про відчуження комунального майна.

Рекомендації:

Нормативно регламентувати обов’язок виконавчих органів ради звітувати публічно перед громадськістю та розміщувати усі звіти на сайті міської ради. Публікувати детальні звіти щодо розгляду запитів на інформацію.

Financial resources of Municipality?59%

На сайті ради наявна недеталізована інформація (без зазначення розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Не оприлюднено на веб-сайті ради й детальної інформації про фінансові ресурси ОМС, які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів. Хоча при тому, міська рада регулярно публікує квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.

Рекомендації:

На сайті ради рекомендовано розмістити детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, а також актуальний кошторис виконавчих органів ради.

Regulatory Policy?100%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на сайті на окремій сторінці “Регуляторні акти”

DEPUTIES38%

Reporting on Performance Results?38%

З виконаних пунктів – регламентація депутатських звітів та публікація текстів звітів на сайті ради. Натомість, не практикується в раді звітування депутатських комісій, відсутній графік звітів депутатів перед громадою, не практикується звітування депутатів про виконані доручення виборців та не має депутатського інформування про результати звітування перед виборцями.

Рекомендації:

Розробити графік звітування депутатів перед громадою із публічним оголошенням часу та місця звітування кожного депутата. Запровадити практику заслуховування депутатів про результати звітування перед громадою та отримані доручення виборців. Зобов’язати депутатські комісії готувати та публікувати звіти про х роботу.

Leave a Reply