Rating of Mykolaiv 2015:

57%

Publicity Index

58%

City Mayor publicity

59%

Executive bodies publicity

53%

Publicity of council deputies

Summary:

Миколаївська міська рада з показником 57 % зайняла сьоме місце в рейтингу за рівнем публічності розділивши його з Одесою серед двадцяти трьох міських рад. В цілому, рівень публічності влади м. Миколаєва є низьким, хоча і збільшився на 3%. Розглядаючи окремих суб’єктів дослідження, слід відмітити, що найвищим є показник публічності виконавчих органів (59%) та міського голови (58%), натомість, депутатський корпус не такий публічний (53%). Варто зазначити, що показники публічності міського голови та депутатів збільшилися на 6% та 3% відповідно,натомість рівень публічності виконавчих органів влади знизився на 2% в порівнянні з попереднім роком.

Рівень публічності міського голови є низьким через відсутність на сайті: переліку повноважень, актуальної інформації про помічників та радників міського голови, не оприлюднено в друкованих засобах декларацію про доходи та видатки, на сайті лише є описова частина. Натомість, в розділі про міського голову наявні записи прямих ефірів на міському каналі, де обговорюються важливі питання міста. Міський голова звітував перед радою про роботу виконавчих органів та виконанню бюджету за 2014 рік, в Статуті міста детально не врегульовано процедуру звітування на відкритій зустрічі з громадянами, але міський голова почав проводити виїзні зустрічі з громадянами, план зустрічі публікується на сайті. За останній рік міський голова не ініціював громадських обговорень чи консультацій з громадськістю. Потрапити на прийом до міського голови можливо лише після попереднього прийому у заступника. Слід зазначити, що години прийому громадян не змінились та становлять 7 годин на місяць, але міський голова постійно проводить виїзні зустрічі з громадянами. На жаль, у графіку прийомів міського голови не передбачено окремого порядку зустрічей з ініціативними групами громадян та з іншими групами інтересів. Позитивним аспектом є можливість громадян звернутися до Миколаївської міської ради через сайт міста, який повністю перероблений, має мапу сайту та контекстній пошук, а також за телефонами горячої лінії 15-88.

Слід також відмітити що на відміну від цього року при міському голові створено дві громадські ради що дає можливість громадянам більш активно приймати участь в управлінні громадою.

В рейтингу публічності виконавчих органів, Миколаївська міська рада отримала задовільну оцінку 59% від максимального стандарту. На відміну від того року з’явилися біографічні дані заступників міського голови.

Жителі Миколаєва мають можливість потрапити на прийом до заступників міського голови. Інформація про графік прийому та відповідну процедуру представлена на інформаційних дошках у приміщеннях органів влади, на веб-сторінці міської ради. На сайті також наявна інформація щодо структури та персонального складу виконавчих органів, оприлюднені положення підрозділів, контактна інформація та графік прийому. Структурована інформація щодо місцевих програм.

Натомість на сайті відсутня інформація про повноваження виконавчих органів, виконкому, не оприлюдненні декларації заступників міського голови в друкованих засобах інформації, хоча на сайті є описова інформація щодо доходів та майновий стан.

Гірше ситуація з підзвітністю виконавчих органів, не відбувається звітування про роботу безпосередньо перед територіальною громадою. Відбулося лише звітування перед громадою про використання бюджетних коштів за 2014 рік в будівлі Міськради. Актуальні письмові звіти про роботу виконавчих органів на сайті відсутні.

Програма соціально-економічного розвитку та щорічні звіти про її виконання розміщуються в окремому розділі сайту. Слід зазначити, що короткострокова програма соціально-економічного розвитку не оприлюднена, а актуальний стратегічний план розвитку міста відсутній. У відкритому доступі відсутня актуальна інформація про структуру та обсяг видатків бюджету, рішення про прийняття бюджету. Позитивним є наявність Центру надання адміністративних послуг, що має відкриту систему, електронну чергу та інформаційні стенди. У центрі проводиться прийом громадян, інформацію про послуги, що надаються Центром, можна отримати через різні засоби комунікації.

Найменш публічними виявилися депутати Миколаївської міської ради. На веб-сайті ради відсутня біографічна довідка депутатів, інформація стосовно судимості, витрачання ними коштів на здійснення депутатської діяльності та виконання доручень виборців, запити депутатів, порядок денних пленарних засідань. Оприлюднюється інформація про роботу постійних депутатських комісій: їх склад, план роботи, протоколи засідань, рекомендації та висновки, але графіки засідань доступні тільки на поточний місяць та наявні не по всіх комісіях. Варто зазначити, що ситуація покращилася у порівнянні з попереднім роком, однак, на сайті відсутні звіти про роботу комісій – комісії не звітують перед радою, а процедура присутності громадян на засіданнях депутатських комісій не врегульована. Також не врегульована процедура звітування депутатів перед громадою у Статуті територіальної громади чи окремому положенні, депутати звітують на зустрічах з виборцями, розміщують на дошках оголошень будинків, де хто публікує в ЗМІ, Міськрада не затверджує графіки звітування депутатів. Рішенням ради визначається лише кінцева дата подання звітів – до 1 жовтня поточного року. Слід зазначити, що 75% депутатів прозвітували перед виборцями та подали свої звіти, однак на сайті не розміщено жодного письмового звіту обранців Миколаєва. В Миколаївській міській раді діє електронна система голосування, результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного розміщуються на сайті ради, хоча по деяким сесіям вони відсутні. Відеотрансляція пленарних засідань сесії доступна в режимі он-лайн на сайті ради; процедура виступу громадян на сесії відсутня. Позитивним є те що на сайті з’явилась інформація по дислокації округів, і хоча за 2 з 45 округів не має інформації, все ж кожен виборець може знайти саме хто відповідний за його округ, де і коли можливо записатися на прийом.

Новацією є висвітлювання на сайті в окремому розділі відео, окремих частин засідань депутатських комісій по підприємництво, по комунальній власності, з розгляду земельних спорів,тощо в яких обговорюють важливі та негайні питання.

Transparency?

CITY MAYOR64%

Information on the On City Mayor and His Activities?39%

На сайті наявні біографічні відомості про міського голову Гранатурова Юрія Ісайовича, але інформація неповна, бракує відомостей про судимість та партійність

Дані про діяльність міського голови висвітлюються приблизно кожнудобу. Ми припускаємо, що це пов’язано з наближенням до початку міських виборів.

Інформація про доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Міського голови оприлюдненалише на веб-сайті за адресою:http://mkrada.gov.ua/content/informaciya-shchodo-deklaruvannya-dohodiv-posadovih-osib.html, натомість сама

В структурі міської ради відсутня прес-служба міського голови, натомість існує відділ інформаційного забезпечення, що висвітлює діяльність міського голови та виконавчих органів.

На сайті відсутня інформація про окрему процедуру прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо).Хоча з’явилися графік виїзнихзустрічів.

Інші параметри відповідають наведеному стандарту.

Рекомендації:

 • Інформація про міського голову наявна в розділі Міська влада-Міській голова разом з цим в Розділі структура міської ради наявна більш розширена інформація.Рекомендуємо об’єднати інформацію та викласти її в розділі про міського голову а в структурі міської ради дати посилання на цю сторінку.

 • Рекомендуємо інформацію про декларування доходів доповнити посиланням на від сканованими копії декларацій. Ця рекомендація залишилася неврахованою з попереднього року.

 • Розробити додатково графік прийому ініціативних груп

Information On the City Mayor Units and HR Policy?83%

Вструктурі органів місцевого самоврядування, наявна патронатна служба яка налічує трьох радників міського голови, однак на сайті нема інформації щодо їх відповідальності та компетенції.

На сайті присутній окремий розділ «Структура органів місцевого самоврядування», в якому наведена контактна інформація стосовно начальників відповідних відділів.

Інформація щодо проходження конкурсу на заміщення вакантних посад розміщена в розділі «Доступ до публічної інформації», де вчасно публікується повна інформація про всі оголошені вакансії, цього року додалась інформація по переліку документів, необхідних для участі у конкурсі. Об’яви на заміщення вакантних посад публікуються в газеті «Вечірній Миколаїв».

Протоколи про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, доступні за інформаційним запитом, на сайті відсутні.

Розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад в розділі розпоряджень не знайдені.

Рекомендації попереднього моніторингу лише частково були враховані.

Рекомендації:

 • Рекомендуємо додати інформацію про радників міського голови, а саме: сферу їх відповідальності та компетенції.

 • Стосовно питання заміщення вакантних посад, пропонуємо в розділ додати статистику по вакантним посадам, а також посилання на розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?53%

На сайті відсутній План стратегічного розвитку міста.

В розділі Головна  >  Будівництво  >  розміщена лише описова частина генерального плану, та загальне фото. План є не вичерпаним відсутні додатки та додаткові фото. Доступ до генерального плана та окремих його частин обмежен для громадян.

На сайті міськради є окремий розділ  Про місто  >  Бюджет міста  >, де наведена інформація про виконання бюджету але відсутні звіти розпорядників коштів на відміну від минулого року.

В розділі «Нормативні акти Миколаївської міської ради та виконкому» за адресою: http://ngik.gorsovet.mk.ua/ru/showdoc/?doc=22349 присутні рішення про виконання бюджету на 2014 рік, що містять інформацію про доходи і видатки згідно із бюджетною класифікацією та всі додатки. В додатках наведена інформація про утворення та використання грошових ресурсів, призначених для забезпечення завдань та функцій органами місцевого самоврядування.

В розділі Економіка та фінанси  >  Економічний потенціал міста  > наявна нова Програма соціально-економічного розвитку м. Миколаєварозроблена на чотири роки (2015-2018 роки). Її метою є комплексний і збалансований розвиток міста, збереження та нарощування обсягу виробництва конкурентоспроможної продукції, збереження та відтворення трудових ресурсів і збереження та створення нових робочих місць. В розділі наявні попередні програми та звіти про виконання.

Окремо зауважуємо, що короткострокова програма на веб-сайті не представлена.

Стосовно впровадження у Миколаївській міській раді системи ISO 9001:2008 «Про впровадження Політики якості виконавчих органів Миколаївської міської ради», схвалено Політику якості виконавчих органів Миколаївської міської ради, основною метою якої є надання послуг, які б відповідали вимогам громадян, що є причиною впровадження і зобов’язання до постійного вдосконалення та результативності системи управління якістю, згідно з вимогами чинного законодавства України, а також з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Відповідно до цього рішення, у виконавчих органах Миколаївської міської ради проведено початковий курс навчання внутрішніх аудиторів, визначено відповідальних спеціалістів у справах якості, які підпорядковані Уповноваженому міського голови з питань управління якістю, розроблено настанову щодо якості виконавчих органів Миколаївської міської ради.

На сьогодні Миколаївською міською радою міжнародний сертифікат якості ISO не отримано.

Рекомендації:

 • Відносно стратегічного плану міста рекомендуємо розробити новий стратегічний план розвитку міста на 2016-2021 роки.

 • Для ефективного виконання довгострокових програм та реагування на зміну кон’юнктури та уникнення ризиків і ефективного використання бюджетних ресурсів, доцільно було б розробити та представити короткострокову програму розвитку міста.

 • Слід продовжувати розвиток в напрямку удосконалення системи надання адміністративних послуг та роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради і наближення їх рівня до стандартів якості ISO 9001:2008.

 • Рекомендуємо провести функціональне обстеження та діагностичний аудит на відповідність стандарту для отримання сертифікату ISO 9001:2008.

 • Відповідно до останніх змін у нормативних актах рекомендуємо оприлюднити Генеральний план на сайті міста з усіма графічними додатками та пояснювальною запискою

 • Ситуація по даним питанняму порівняні з попереднім роком не змінилась, а рекомендації, надані в рамках компанії 2014 року, не були враховані.

Regulatory Documents of Municipality?100%

Статут територіальної громади міста доступний на сайті в розділіПро місто  >  Статут міста, разом з посиланням на рішення яким він був затверджен, а також у друкованому форматі.

У Міністерстві юстиції статут міста зареєстровано із змінами від 01.12.2009 Свідоцтво №2.

Всі розпорядження оприлюднюються на сайті не пізніше 5 робочих днів з дня підписання. Відповідно до інформації, отриманої на запит в період з 19.07.15 по 25.08.15міського головою прийнято 43 розпорядження, але тільки 36 з них було оприлюденно на сайті міськради.

Треба окремо зазначити, що в порівнянні з попереднім роком, ситуація змінилася на краще та рекомендації було враховано.

Згідно з розпорядженням міського голови відділ по роботі зі зверненнями громадян щодо фізичних осіб та сектор приймання, обліку та організації роботи з документами загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради щодо юридичних осіб та об’єднань громадян є відповідальними за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на інформацію. За оприлюднення інформації відповідальне Управління громадських зв’язків.

Рекомендації щодо розміщення статуту в окремому розділі сайту були враховані.

Рекомендації:

 • Пропонуємо приділити зусиль питанню публікації всіх розпоряджень міського голови на сайті ради.

EXECUTIVE BODIES64%

Information on Executive Bodies and Their Heads?72%

Практично вся інформація щодо виконавчих органів та їх керівників відповідає наведеному стандарту. На Інтернет порталі в розділі Міська влада  >  Структура Миколаївської міської ради наявна інформація про посадових осіб, біографічні дані, часи прийому. В кожному підрозділі відділі чи управлінні опубліковане положення відповідно до якого воно діє.

Наявні біографічні дані та інформація про майно та доходи заступників міського голови на веб-сайті міської ради. На Інтернет-порталі в розділі ( Громадянам  >  Публічна інформація  >  Інформація щодо декларування доходів посадових осіб) наявна інформація про доходи видатки та майновий стан заступників міського голови, значної кількості посадових осіб. Нажаль самі декларації не були опубліковані в офіційних друкованих виданнях та в розділі відсутні.

Інформація про підприємства, що належить до сфери управління міської ради, та про установи і соціальні заклади представлена на сайті у відповідних розділах і є легко доступною для користувачів.

Рекомендації:

 • Рекомендації попереднього дослідження були виконані за винятком наявності від сканованих декларацій та наявності інформації про повноваження виконавчих органів, радимо доопрацювати ці питання.

Information on the City Council Executive Committee?59%

Інформація про виконавчий комітет, його персональний склад, план роботи, телефонний довідник, електроні адреси, регламент наведена у підрозділі (Міська влада  >  Виконавчий комітет Миколаївської міської ради) , за винятком інформації про повноваження виконавчого комітету.

Інформація про склад виконавчого комітету міської ради представлена на сайті не в повному обсязі( П.І.Б., посада та телефон).

Акти виконавчого комітету лише частого друкуються у засобах масової інформації. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів опублікований лише на півріччя.

Інформація про пленарні засідання присутня на сайті. В розділі   (Громадянам  >  Публічна інформація  >  Проекти нормативно-розпорядчих актів  >  Проекти рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради ) доступний порядок денний засідань, де визначено дату та час засідання, але не вказано місце засідання.

Рекомендації:

 • Пропонуємо додати інформацію, що містить біографічні дані членів виконкому.

 • Рекомендації попереднього моніторингу враховані не були.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?63%

Переважна більшість критеріїв оцінки оприлюднення рішень та документація виконавчих органів відповідає наведеному стандарту, але слід зазначити, що інформація не по всіх питаннях надана в повному обсязі.

Нормативно-правові акти виконавчого комітету представлені на веб-сайті, але не всі публікуються в газеті «Вечірній Миколаїв».

Проект порядку денного засідань виконкому та не всі рішення виконавчого комітету публікуються за 5 днів, зазвичай за 2-4 дня з дня засідання та дня прийняття відповідно.

Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторного акту на сайті є досить вичерпними.

Інформація про пільги для різних категорій населення на сайті відсутня.

На Інтернет-порталі в розділі (Громадянам  >  Тарифи ЖКГ) представлена інформація лише по тарифам житлово-комунальних підприємств, є окремий розділ з переліком комунальних підприємств та інформацією щодо результатів фінансової діяльності.  

На сайті відсутня інформація про програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік).

Інформацію про місцеві цільові програми, які фінансуються з місцевого бюджету представлені в окремому розділі На Інтернет порталі присутня система контекстного пошуку, окрема система пошуку нормативно-правових документів та мапа порталу де структуровано викладені всі розділи сайту.

Рекомендації:

 • Рекомендуємо щодо контекстного пошуку, місцевих цільових програм, були враховані.

 • На нашу думку, доцільно було б викласти програму соціально-економічного розвиту міста на 1 рік. Це дозволило б простежити економічне зростання міста.

 • Доповнити підрозділ «Громадянам» тарифами інших комунальних підприємств міста.

 • Підрозділ   Підприємцям  >  Державні закупівлі  >  Річні плани доповнити звітами інших розпорядників коштів.

Municipal Property and Land of Municipality?35%

На Інтернет-порталі створений підрозділ ( Про місто  >  Карта міста  >  Земельні аукціони ) де повинна бути інформація про земельні аукціони які проходять в місті але він пустий, як зазначив міській голова в одному з виступів: «аукціони не користуються попитом…» у місті.

Створена та функціонує служба містобудівного кадастру міста, що здійснює моніторинг забудови та іншого використання територій міста Миколаєва інформація накопичується у паперовому вигляді оскільки відсутній єдиний державний програмний продукт.

Окремо, розпорядженням міського голови від 31.03.14 №99, створено відділ містобудівного кадастру та обліку об’єктів містобудування при Управлінні містобудування та архітектури Миколаївської міської ради які продовжують роботу по створенню містобудівного кадастру.

Рекомендації:

 • Рекомендуємо доповнити тематичний розділ «Земельні аукціони» на офіційному сайті інформацію про вже здійснені земельні аукціони.

DEPUTIES58%

Information on the City Council Deputies?41%

На Інтернет – порталі ради в підрозділі  (Міська влада  >  Миколаївська міська рада- Склад депутатського корпусу) практично відсутня інформація про номери засобів зв’язку, електронну пошту депутатів ради, присутня інформація щодо року народження, місця роботи, партійності та фото.

Інформація про доходи і видатки фінансового характеру депутатів відсутні.

Інші показники відповідають нормативному стандарту.

Рекомендації попереднього моніторингу були враховані в частині публікації інформації по дислокації округів. В розділі наявне фото депутата, контактні телефони, перелік будинків що закріплені за депутатом, та наявних графік прийому.

Рекомендації:

 • Оновити розділ про депутатів додати інформацію щодо засобів зв’язку, електронної пошти, декларацію про доходи та видатки.

 • Окремо, в розділі викласти права та обов’язки депутатів або посилання на нормативний акт.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?66%

Структура та організація роботи представницького органу місцевого самоврядування в більшості відповідає наведеному стандарту.

Кандидатура секретаря Миколаївської міської ради в особі Валерій Миколайович Калашнікова була затверджена на при кінці 2014. На Інтернет-порталі ради представлена інформація графік роботи, часи прийому та контактна інформація секретаря, наявна декларація про доходи та видатки, натомість відсутні повноваження та біографічна інформація.

На веб-сайті відсутня інформація про обов’язки та функції секретаріату ради, натомість організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради здійснює апарат міської ради, що діє на підставі положення.

Графік засідань постійних депутатських комісії є тільки на поточний місяць та не по всім комісіях.

Рекомендації попередньої компанії щодо мажоритарних округів були враховані

Рекомендації:

 • Рекомендуємо додати інформацію про повноваження секретаря та біографічні дані.

 • Додати графіки пленарних засідань по всіх комісіях.

City Council Plenary Sessions?47%

Більшість проектів рішень ради вчасно оприлюднюються на веб-сторінці ради.

Звертаємо увагу,що інформація по наступним питанням відсутня на сайті міської ради:

-запити депутатів міської ради;

– рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання депутатських повноважень та процедуру їх використання;

– план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців.

Відсутня інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань, натомість є результати поіменного голосування по кожному рішенню сесії.

На веб-сайті відсутні аудіо і відео записи усіх пленарних засідань міської ради, натомість ведеться он-лайн трансляція пленарних засідань. Комунальне підприємство ТРК «Март» нерегулярно транслювало засідання ради в 2014 році.

Новацією є висвітлювання на сайті в окремому розділі (Публікації  >  Відео) відео, окремих частин засідань депутатських комісій по підприємництво, по комунальній власності, з розгляду земельних спорів,тощо в яких обговорюють важливі та негайні питання.

Інші параметри відповідають вище наведеному стандарту.

Рекомендації попередньої компанії залишились не врахованими.

Рекомендації:

 • Рекомендуємо додати інформацію щодо плану реалізації депутатами доручень виборців в розділі «Склад депутатського корпусу», що дасть можливість якісно відобразити роботу депутатів у цьому напрямку.

 • Також пропонуємо додати інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях.

 • Рекомендуємо додати на сайт в розділ  (Публікації  >  Відео) відео-записи попередніх засідань сесії.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?100%

На веб-сайті оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради.

На веб-сторінці ради не знайдено рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

Рекомендації:

 • Для прозорості використання коштів фондів рекомендуємо висвітлили інформацію відносно розміру та напрямків використання коштів для забезпечення потреб виборців.

 • Розмістити плани по реалізації доручень виборців по кожному депутату

 • Оприлюднити звіти про роботу депутатів міської ради;

Openness?

CITY MAYOR50%

Public Participation?50%

Міський голова приймає громадян у 2 та 4 вівторок місяця, загальний час складає 7 години на місяць.

Треба зазначити, що час прийому не збільшився в порівнянні з попереднім роком, але в графіку з’явилися виїзді зустрічі з громадянами.

Попередній запис громадян на особистий прийом до міського голови здійснюється (після звернення до заступників міського голови) у другий та четвертий вівторок місяця з 15:00,згідно інформації розміщеної на сайті.

Для організації доступу людей з особливими потребами міськрада облаштована пандусом, за допомогою якого можна потрапити на перший поверх міськради. Нажаль, візки до ліфтів не входять, тому на інші поверхи доступ ускладнено, але прийом громадян відбувається на першому поверсі, робоче місце №2.

Прийом інших категорій осіб/об’єднань виконуючий обов’язки міського голови проводить в часи службового прийому за попереднім записом по телефону, процедура на сайті міста відсутня.

В цьому році міський голова з’явився в мережі Facebook, на сторінці Гранатурова Юрія Ісайовича, інформацію розміщує служба відповідальна за висвітлення діяльності міського голови.

В міській раді створена і функціонує «гаряча лінія». Громадяни можуть звертатися з питаннями та пропозиціями за номером (0512) 37-30-10, 15-88

За період моніторингу міського головою не було ініційовано громадських слухань, загальних зборів громадян, тощо.

На офіційному сайті викладена процедура звернення громадян:

усно за тел.: 37-25-21, 37-45-23

по електронній пошті:zvern@nikgor.mk.ua,kancel@nikgor.mk.ua

письмово (на конверті вкажіть «Публічна інформація»).

Дорадчо-консультативні органи – громадська рада і спеціалізовані робочі групи – відповідно до інформації, наданої у відповіді на запит, існують лише при департаментах,управліннях та відділах міської ради.

Відділ по роботі з об’єднаннями громадян та органами самоорганізації населення відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.

Рекомендації:

 • Рекомендації, надані в попередньому дослідженні, були частково враховані.

 • На наш погляд, було б доцільним збільшити час прийому громадян та спростити процедуру.

 • Систематично роботи висвітлення діяльності щодо питань з яких звернулись інших категорій осіб/об’єднань (підприємства, НУО).

 • Розглянути питання щодо створення при міському голові дорадчих органів.

EXECUTIVE BODIES80%

Public Participation?65%

Відкритість виконавчих органів та забезпечення участі громадськості лише частково відповідають умовам оціночного стандарту, треба звернути увагу на наступне.

Громадяни вільно можуть бути присутніми на засіданнях виконкому, лише подавши письмову заяву.

Інформація про проведення громадських слухань наведена в статуті, п.9.5, але проект положення «Про проведення громадських слухань» досі не прийнято.

Інформація щодо проведених громадських слухань за останній рік на сайті відсутня.

Рекомендації, надані в тому році, були враховані лише в частині створення розділу про громадські слухання, що повільно заповнюється.

Рекомендації:

 • Доповнити підрозділ  « Громадські обговорення щодо» інформацією про громадських слухання що вже відбулися, зазначивши результати

 • Розробити механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян) та прописати його в статуті.

Access to Public Information?77%

Доступ до публічної інформації відповідає майже відповідає наведеному стандарту.

Більшість відповідей отримані протягом 5 робочих днів, але були запити, що потребували часу на збір інформації; про збільшення терміну надання відповіді було попереджено протягом 5 днів. Разом з цим серед дев’яти запитів відповіді було отримано лише на чотири електронною поштою.

У приміщенні ЦНАПу відведено місце для опрацювання документів.

На сайті міста відсутня досі відсутня можливість подачі запиту за допомогою он-лайн форми, натомість, є можливість відправити он-лайн звернення громадян.

Рекомендації були частково враховані в частині визначення порядку відшкодування витрат на копіювання та друг інформації наданої на запити

Рекомендації:

 • Додати сервіс он-лайн відправлення запиту, що дасть можливість громадянам оперативно та без додаткових витрат отримувати потрібну інформацію.

Administrative Services?80%

Центр надання адміністративних послуг(ЦНАП) має відкриту кабінетну систему, електронну чергу, та в цілому відповідає наведеним стандартам. Громадяни мають можливість за чіткими і зрозумілими правилами отримати всі наявні адміністративні послуги в одному приміщенні.

ЦНАП не має власного сайту інформація про ЦНАП наведена на титульній сторінці Інтернет-порталу міськради.

В розділі з’явилась інтерактивне оцінювання якості адміністративних послуг, надаються скап консультації,зазначені посадові особи центру з контактною інформацією.

Досі відсутня інформація про наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування.

Надання безоплатної правової допомоги відбувається у всіх районах міста Миколаєва через громадські приймальні при адміністраціях Центрального,Корабельного,Заводського та Ленінського районів.

Рекомендації, надані попереднього року, не були враховані, тому ще раз звертаємо на них увагу.

Рекомендації:

 • Рекомендуємо доповнити інформацію про наявність сполучення громадського транспорту до ЦНАП, організувати поширення довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги.

DEPUTIES58%

Public Participation?58%

Громадяни можуть бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради за попереднім зверненням, подавши письмову заяву. Заявка на запис, згідно регламенту,подається не пізніше, ніж за день до початку пленарного засідання. Процедура виступу громадян на пленарних засіданнях та присутність на депутатських комісіях на веб-сайті не оприлюднена. Створені умови доступу для неповносправних осіб до приміщення міської ради; є пандус але інваліди-візочникипотрапити до ліфту та інших кабінетівне мають можливості.

Приблизно 60% депутатів проводять особистий прийом виборців, з якими можливо було встановити зв’язок на підставі зазначеної контактної інформації. На сайті є інформація про графік прийому та адреса прийомних; в більшості прийом відбувається в адміністраціях районів.

В Статуті територіальної громади не врегульовано процедуру місцевої ініціативи. Є посилання на Регламент Миколаївської міської ради, але, нажаль, інформації щодо підготовки й внесення громадських ініціатив миколаївців там не знайдено.Громадські обговорення депутатами за останній рік не ініціювались.

Рекомендації, надані у попередній кампанії, враховані не були.

Рекомендації:

 • Пропонуємо розробити процедури подання місцевої ініціативи, виступу громадян на пленарних засіданнях, присутності на засіданнях депутатських комісій та висвітлювати інформацію про прийом депутатів на веб-сайті ради.

 • Оновлювати контактну інформацію щоб виборці могли безперешкодно зв’язуватися з обранцями використовуючи різні шляхи комунікації( телефон,пошта,email).

Accountability?

CITY MAYOR55%

Financial Resources of Municipality?100%

На веб-сайті міста за адресою: http://mkrada.gov.ua/content/informaciya.html в окремому розділі Главная  >  О городе  >  Бюджет города, розміщені звіти про виконання бюджету, починаючи з 2010 року. Останній звіт про виконання бюджету за 1 півріччя 2015 року містить описову частину та детальні розшифровки:

В розділі наявні посилання на рішення про прийняття бюджету.

Рекомендації:

 • Рекомендації, надані в попередньому дослідженні, були частково враховані в частині публікації рішень щодо затвердження бюджету.

 • На наш погляд, інформація надана в повному обсязі, було б добре в описову частину бюджету додати діаграми та графіки. зрозумілі і доступні громадянам, та оновити показники відповідно до прийнятих змін до бюджету.

Report on the City Mayor’s Performance?51%

Міській голова Юрій Ісайович Гранатуров звітував про роботу виконавчих органів Миколаївської ради у 2014 перед депутатами під час сесії Миколаївської міської ради що відбулась у приміщенні виконкому 28.01.2015 Зі звітом можна ознайомитись у муніципальних ЗМІ Вечірній Миколаїв №9 від 24.01.2015 та на Інтернет-порталі Головна  >  Міська влада  >  Міський голова  >  Звіт міського голови (http://mkrada.gov.ua/content/zvit-miskogo-golovi.html )

Звіту про здійснення державної регуляторної політики Миколаївською міською радою та виконавчим комітетом у 2014 розміщено на Інтернет-порталі у розділі : Підприємцям  >  Регуляторна діяльність  >  Звіт.

Відповідно до п.7 ст. 12 Статуту територіальної громади міста Миколаєва:«Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою».

Таким чином міський голова не проводить звітування на відкритій зустрічі перед громадою.

Рекомендації:

 • Внести зміни до Статуту територіальної громади міста Миколаєва, які передбачали б чітку процедуру і форму звітування міського голови перед територіальною громадою на відкритій зустрічі.

 • Проводити інформування громадян через офіційний сайт міста і ЗМІ про час і місце звіту, надавши можливість громаді також отримати інформацію про результати діяльності міського голови через сайт шляхом публікації звіту.

 • Фактично, рекомендації надані в рамках кампанії 2014 року, були враховані в частині звіту про регуляторну діяльність.

EXECUTIVE BODIES35%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?36%

Виконавчі органи окремо не звітують перед громадою безпосередньо про свою діяльність інформація про місце та час звітування можливо було дізнатися лише з порядку денного сесії на якій відбулося звітування. На Інтернет–порталі створений підрозділ ( Міська влада  >  Міський голова  >  Звіт міського голови) де опублікований звіт про роботу Виконавчих органів за 2014 рік .

В підрозділі(   Економіка та фінанси  >  Економічний потенціал міста  >  Виконання Програм соціально-економічного розвитку міста ) можливо ознайомитися зі звітом про виконання програми, одночасно миколаївська міська рада ознайомишсь з програмою прийняла рішення № 47/6 від 14.05.2015 взяти її до відома та призначила відповідальних.

Звіти про надання публічної інформації публікуються, на Інтернет-порталі в розділі  (Громадянам  >  Публічна інформація  >   Звіти ) в якому розміщено інформацію про запити, статистику щодо кількості по місяцях та накопичувальним підсумком за 9 місяців. Інформація надана в розрізі заявників, питань, окремо є статистика по категоріям грамодян які потребують соціального захисту. Також присутня інформація щодо звернень на горячу лінію та скриньку довіри. Інформація наведена в повному обсягу.

Рекомендацію створити розділ звітів було враховано.

Рекомендації:

 • В розділі «Оголошення» надавати інформацію про місце та час звітування усіх виконавчих органів.

 • Започаткування звітування саме виконавчих органів, в особі керівників департаментів, відділів та розміщувати звіти у відповідному розділі.

Financial resources of Municipality?16%

На Інтернет порталі в розділі   (Про місто  >  Бюджет міста) опублікована інформація про виконання бюджету, звіти про виконання, інформація про виконання бюджету в порівнянні з попереднім роком. Інформація про надходження та виконання бюджету наявна щомісячна та щотижнева, натомість щоквартальна інформація в розділі відсутня. Звіти про виконання бюджети обліковані починаючи з 2013 року.

Описова інформація про виконання за 2014 рік наведена загальна, натомість за дев’ять місяців 2015 року більш розширено по розпорядникам коштів, оскільки інформацію було розміщено вже після моніторингу це вплинуло на оцінки.

В рішенні № 45/5 від 2015-01-23 про затвердження бюджету на 2015 рік містить положення Положення про витрачання коштів міського бюджету міста Миколаєва, які в 2015 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна за січень травень 2015 року опубліковані в газеті «Вечірній Миколаїв» за 16.05.2015. також зі звітами можливо ознайомитись на Інтернет – порталі в розділі (Головна  >  Підприємцям  >  Інформація про хід та результати відчуження комунального майна м. Миколаєва

Виконавчі органи публічно не звітували перед громадою про використання бюджетних коштів за 2014 рік(Звіт відбувся в рамках звітування міського голови про діяльність виконавчих органів. Інформацію щодо звітування опубліковано в газеті « Вечірній Миколаїв» № 9 від 24 січня 2015 та на Інтернет-порталі)

Рекомендації щодо звітів про хід та результати відчуження комунального майна були частково враховані.

Рекомендації:

 • Запровадити публічну практику звітування про виконання місцевого бюджету за рік.

 • Звіти по відчуження комунального майна оприлюднювати у відповідному розділі сайту.

Regulatory Policy?100%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються в окремому розділі Інтернет – порталу (  Підприємцям  >  Регуляторна діяльність  >  Звіт ) та в печатному виданні «Вечірній Миколаїв».

DEPUTIES40%

Reporting on Performance Results?40%

Оприлюднюється інформація про роботу постійних депутатських комісій: їх склад, план роботи, протоколи засідань, рекомендації та висновки. Варто зазначити, що ситуація покращилася у порівнянні з попереднім роком, однак, на сайті відсутні звіти про роботу комісій – комісії не звітують перед радою, а процедура присутності громадян на засіданнях депутатських комісій не оприлюднена.

Процедура звітування депутатів перед радою не описана ні в регламенті ради, ні в статуті. Звіти про свою роботу депутати подають раз на рік. Згідно з рішенням, строк подачі звітів – 1 жовтня 2015 року. Відповідно до рішення, звіти публікуються в газеті «Вечірній Миколаїв». Звіти депутатів можна отримати в апараті ради за 2014 рік; прозвітували 65 депутатів з 87, але наявні звіти є формальними та невичерпними і на сайті не розміщено жодного звіту.

Рекомендації попередньої кампанії враховані не були.

Рекомендації:

 • Рекомендуємо додати інформацію на сайт відповідно до наведеного стандарту, прописати процедуру звітування депутатів в статуті чи окремому положенні, розмістити в окремому розділі звіти депутатів та інформацію про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Leave a Reply