Rating of (Українська) Миколаїв 2017:

68%

Publicity Index

71%

City Mayor publicity

63%

Executive bodies publicity

70%

Publicity of council deputies

Summary:

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Transparency?

CITY MAYOR62%

Information on the On City Mayor and His Activities?40%

(Українська) На момент проведення оцінювання обов’язки міського голови виконувала секретар міської ради Тетяна Казакова, у зв’язку з достроковим припиненням повноважень міського голови Олександра Сєнкевича. На офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради (Міська влада → Міський голова → Біографічна довідка) розміщено дані про секретаря міської ради, наявні біографічні відомості, фото, освіта, досвід роботи тощо.

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру ні міського голови, ні секретаря міської ради за 2016-2017 роки не оприлюднені у друкованих виданнях, скан-копія декларації не розміщена на веб-сайті міської ради. У вільному доступі наявна «застаріла» інформація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в описовому вигляді за 2015 рік.

Інформація про поштову адресу, місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови розміщена на веб-сайті ради (Міська влада – Структура Миколаївської міської ради – Міський голова).

Графік прийому громадян розміщений на веб-сайті та інформаційних дошках у приміщенні міської ради, процедура попереднього запису на прийом також опублікована. Варто відмітити, що ситуація з прийомом міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів: профспілок, релігійних організацій – не змінюється вже протягом 3 років. Нормативний акт, який би регулював порядок прийому таких категорій громадян, відсутній. Щороку, експерти вимірювання радять розробити та прийняти цей порядок, який би спростив та розвантажив прийом міського голови.

У структурі Миколаївської міської ради є підрозділ, який займається висвітленням діяльності міського голови та виконавчих органів ради – Відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради. Інформація про діяльність очільника міста з’являється один раз 2-3 дні, міський голова комунікує з представниками ЗМІ, приймає участь у зйомках місцевих телепрограм, дає інтерв’ю та коментарі.

Інформація про повноваження міського голови відсутня, хоча в попередньому році була розміщена.

Порівнюючи з результатами минулих років, показник по цьому індикатору різко зменшився (2014 р. – 42%; 2015 р. – 39%; 2016 – 69,4%), через не опубліковану декларацію, відсутність переліку повноважень міського голови, зменшення кількості публікацій на веб-сайті про діяльність міського голови. Після відставки міського голови, інформація про його діяльність стала публікуватись значно рідше.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?46%

(Українська) Під час проведення дослідження на сайті міськради відсутня інформація про патронатну службу міського голови, в минулому році інформація була опублікована. Така ситуація склалась внаслідок дострокового припинення повноважень міського голови.

У вільному доступі розміщена зведена контактна інформація з номерами телефонів вищого керівництва міської ради та підпорядкованих структурних підрозділів, бракує контактних даних головних спеціалістів та спеціалістів.

Ситуація з кадровою політикою, у порівнянні з минулим роком, не змінилась. Інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – відсутня. Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад не мають встановленої форми, що ускладнює участі у конкурсі усіх бажаючих. Оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад публікуються вчасно на веб-сайті міської ради та у друкованих ЗМІ (газета «Вечірній Миколаїв»). На сайті не публікуються протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсу на заміщення вакантних посад.

Така ж ситуація і з кадровими розпорядженнями міського голови. Протягом 4 років, експерти вимірювання рекомендують створити окремий підрозділ для розміщення цих розпоряджень онлайн, проте рекомендація залишається не почутою.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?70%

(Українська) У 2017 році було затверджено стратегію розвитку міста Миколаєва, проте на офіційному веб-сайті міститься лише посилання на документ. Повна версія документу розміщена на веб-сайті комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва».

У розділі «Будівництво» розміщена описова та графічна частина генерального плану міста. Необхідно зазначити, що графічну частину не можна роздивитися більш детально, є загальне зображення, яке не можна приблизити.

На веб-сайті розміщено рішення про затвердження бюджету на 2018 рік з усіма додатками. Для перегляду та завантаження на сайті доступні рішення про внесення змін до бюджету міста. Не передбачено можливості переглянути актуальну редакцію бюджету міста, немає візуалізації бюджету, яка значно б спростила сприйняття цього документу мешканцями.

Вперше, за роки вимірювання індексу публічності оприлюднено програму соціально-економічного розвитку міста на короткостроковий період (1 рік), минулорічні рекомендації було враховано.

Протягом 4 років муніципалітет знаходився в процесі впровадження системи управління якістю (міжнародний стандарт ISO 9001:2008) і на сьогоднішній день, так і не впровадив її. Виконавчі органи міської ради використовують систему електронних закупівель PROZORRO, поріг закупівель становить 50 тис грн.

Постановою Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2016 року «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» визначено перелік наборів даних, що підлягають обов’язковому оприлюдненню розпорядниками інформації у визначений термін на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. У 2017 році Миколаївська міська рада не прийняла програмного документу, який би визначав політику міста у сфері відкритих даних. Варто відмітити, що муніципалітет став учасником проекту «Дані міст» Громадянської мережі «ОПОРА», що мав на меті провести аудит наборів даних, якими володіє суб’єкт дослідження, покращити політику відкритих даних, сприяти розвитку е-сервісів у місті. Вважаємо, що врахування рекомендацій, напрацьованих за результатами аудиту, сприятиме якісним змінам у сфері відкритих даних в Миколаєві.

Regulatory Documents of Municipality?84%

(Українська) Статут територіальної громади міста Миколаєва доступний на веб-сайті, а також посилання на рішення про його затвердження. Розпорядження міського голови оприлюднюються у розділі “Документи”, у вільному доступі відсутні розпорядження міського голови з кадрових питань.

На веб-сайті забезпечена можливість зручного пошуку документів за різними критеріями: категорія, напрямок, номер, період часу, ключове слово. Водночас варто відмітити, що система не завжди знаходить документ через пошук, хоча він і розміщений на сайті.

Також у місті впроваджено практику партисипативного бюджету (бюджет участі).

EXECUTIVE BODIES57%

Information on Executive Bodies and Their Heads?73%

(Українська) На веб-сайті Миколаївської міської ради розміщена інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради та районних адміністрацій в місті (Міська влада → Виконавчі органи Миколаївської міської ради).

Наявна повна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів, усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, окрім біографічних даних та фото).

Вкрай недостатньо інформації розміщено про заступників міського голови, лише прізвище, ім’я, по-батькові та назва посади. Відсутні дані про місцезнаходження робочих місць заступників, номери засобів зв’язку, поштову адресу. На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції розміщені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, проте на веб-сайті муніципалітету ця інформація відсутня, розміщена застаріла інформація за 2015 рік.

Інформація про повноваження виконавчих органів міститься у положеннях про відповідні виконавчі органи, проте є не зручною для перегляду. Деякі документи можна просто переглянути у браузері, деякі необхідно лише завантажити на комп’ютер.

На веб-сайті ради розміщена інформація про графік прийому та процедуру запису заступників міського голови. Не у всіх виконавчих органах деталізована процедура запису на прийом до керівника, в деяких зазначені лише прийомні дні та години, немає можливості записатись на прийом онлайн.

На веб-сайті ради є інформація про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. Структурована інформація про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради, зазначені способи зв’язку з ними, місцезнаходження.

Information on the City Council Executive Committee?48%

(Українська) На веб-сайті Миколаївської міської ради розміщена інформація про засоби зв’язку та електронну пошту керуючого справами, персональний склад виконавчого комітету (прізвища, ім’я, по-батькові). Немає відомостей про посади членів виконкому, біографічних даних.

Відсутня інформація про перелік повноважень виконавчого комітету на веб-сайті, в Регламенті виконавчого комітету Миколаївської міської ради це також не зазначено.  

Вчасно оприлюднюється інформація про місце та час засідання виконавчого комітету.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?71%

(Українська) Як і в минулому році, не всі рішення виконавчого комітету публікуються на веб-сайті міської ради. Проект порядку денного засідання виконкому  не публікується взагалі, такої вимоги не передбачено і Регламентом виконавчого комітету. Проекти рішень виконкому розміщуються у розділі “Проекти рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради”, на який є посилання відразу зі стартової сторінки сайту. Проекти рішень доступні лише після завантаження на комп’ютер, можливості перегляду рішення на веб-сайті немає.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та проекти регуляторних актів публікуються вчасно, відповідно до вимог законодавства. Лише одне із 15 проаналізованих повідомлень про оприлюднення регуляторних актів містило вичерпну інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, строк і спосіб розгляду зауважень та пропозицій.  Рішення регуляторних актів публікуються у друкованих ЗМІ.

Виконавчими органами оприлюднюються річні плани закупівель і зміни до них на сайті prozorro.gov.ua.

На сайті розміщено інформацію про послуги, що надаються комунальними підприємствами, їхня вартість, регламентуючі документи.

Не розміщено на сайті інформації про пільги для різних категорій населення, різних видів послуг (наявна інформаціх лише про субсидії на відшкодування житлово-комунальних послуг). Калькулятор автоматичного розрахунку тарифів на комунальні послуги так і не запущений, після 2 років розробки.

Ціьогорічною позитивною зміною є оприлюднення програми соціально-економічного розвитку на короткостроковий період (1 рік).

В окремому розділі на сайті розміщено місцеві цільові програми, які фінансуються з місцевого бюджету.

Інформація про місцеві цільові програми, які фінансуються з місцевого бюджету, представлена в окремому розділі (Документи → Програми). На інтернет-порталі є система контекстного пошуку по усій текстовій інформації за ключовими словами, окрема система пошуку нормативно-правових актів та мапа порталу, де структуровано викладені всі розділи сайту, проте не завжди система підтягує запитуваний документ (який 100% є на сайті). Необхідно перевірити та оновити систему пошуку.

Не у всіх розпорядників створені кабінети на Єдиному веб-порталі  відкритих даних – data.gov.ua, не всі розпорядники оприлюднюють набори даних. Слід зауважити, що не всі визначені обов’язковими до публікування документи розміщені на порталі. Відповідно до проведеного аудиту відкритих даних, 50 % даних, визначеним законодавством, як обов’язкові до публікації, залишаються не опублікованими.

Municipal Property and Land of Municipality?39%

(Українська) На веб-сайті публікуються рішення про проведення земельних торгів, яке частково містить необхідну інформацію (стартову ціну кожного лота, умови користування земельною ділянкою). Результати земельних торгів не розміщуються на веб-сайті.

Створена та функціонує служба містобудівного кадастру (Відділ містобудівного кадастру та обліку об`єктів містобудування при Управлінні містобудування та архітектури), що здійснює моніторинг забудови та іншого використання земельних ділянок міста Миколаєва.

Не виконуються на належному рівні вимоги щодо оприлюднення наборів даних у форматі відкритих, зокрема не опублікований перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, яка можуть бути передані в користування, перелік земельних ділянок що пропонуються для здійснення забудови, маршрутів перевезення автомобільного транспорту, перелік розповсюджувачів реклами, інформацію про рекламні засоби.

Окрім того, на веб-сайті Миколаївської міської ради не розміщено реєстр наборів даних у формі систематизованого переліку наборів даних, як того вимагає п.18 Положення.

Перелік об’єктів комунальної власності, перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду, перелік об’єктів господарювання комунальної власності опубліковано у форматі відкритих даних на веб-сайті.

Міською радою не прийняте рішення про регулювання процедури утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємств, а також про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств.

Для приведення у відповідність до норм законодавства вимог щодо розміщення інформації у форматі відкритих даних, необхідно доопрацювати сторінку Миколаївської міської ради на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та веб-сайті міської ради.

DEPUTIES74%

Information on the City Council Deputies?50%

(Українська) Як і в минулому році, на веб-сайті міської ради у розділі Міська влада → Миколаївська міська рада →  Склад депутатського корпусу є інформація та фото депутатів поточного скликання, але не в повному обсязі.  Зазначено місце роботи без назви посади, відсутня інформацію про електронні та телефонні засоби зв’язку з депутатами.

Розміщено інформацію про дні, години та місце прийому громадян депутатами міської ради. Відсутні біографічні дані депутатів, декларації про майно, доходи і витрати депутатів відсутні на веб-сайті, немає посилань і на сайт НАЗК.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?74%

(Українська) Регламент роботи міської ради, положення про роботу постійних комісій, інформація про склад депутатських фракцій, постійних депутатських комісій розміщені на веб-сайті муніципалітету.

Оскільки на період проведення дослідження, секретар міської ради виконує повноваження міського голови, то біографічні дані Казакової Тетяни розмістили, на відміну від минулого року. Проте, декларації про майно, доходи та витрати не опубліковано, відсутнє посилання на сайт НАЗК.

Графік засідань постійних депутатських комісій публікується лише на поточний тиждень.

У розділі Міська влада →  Миколаївська міська рада →  Дислокація округів можна завантажити інформацію про перелік вулиць, що належать до первних територіальних виборчих округів. Однак інформація є незручною у використанні, бо це текстовий документ, без будь-якої візуалізації. Минулорічні рекомендації щодо розробки візуалізованої карти округів, не були взяті до уваги.

Органом, що забезпечує діяльність депутатського корпусу є Апарат Миколаївської міської ради. На сайті розміщено інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти Апарату ради, не опубліковано функції цього органу.

City Council Plenary Sessions?74%

(Українська) Рішення про скликання сесії оприлюднюються за 10 днів до дати проведення засідання із зазначенням переліку рекомендованих до розгляду питань порядку денного. Проекти рішень, винесені на розгляд ради, у переважній більшості, розміщуються вчасно, є випадки коли термін оприлюднення порушується. Також вони не структуровані ні за сферами діяльності, ні за датою проведення сесії. 

Миколаївська міська рада має електронну систему голосування, результати поіменних голосувань оприлюднюються на веб-сайті у розділі Міська влада →  Миколаївська міська рада → Результати голосування депутатів у триденний строк з дня сесії. Ведеться онлайн трансляція пленарних засідань ради, засідань постійних депутатських комісій, є можливість переглянути попередні трансляції.

На веб-сайті не оприлюднюється інформація про реєстрацію депутатів.

Досить важко знайти інформацію про розмір депутатських фондів на виконання повноважень, процедуру їх використання. Рішенням міської ради про затвердження бюджету на 2018 рік, додатком до рішення затверджено Положення про витрачання коштів міського бюджету міста Миколаєва, які в 2018 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради. З допомогою контекстного пошуку на сайті це Положення знайти неможливо, тому було б доцільніше розмістити документ у розділі Міська влада – Миколаївська міська рада, створити вкладку «Інформація про депутатські фонди». Звіти про використання виділених коштів на веб-сайті не розміщені, адже Положенням передбачено, що «Інформацію про витрачання коштів відповідно до даного Положення головні розпорядники бюджетних коштів надають після здійснення видатків департаменту фінансів Миколаївської міської ради за доведеною ним формою, а департамент фінансів Миколаївської міської ради – міській раді разом зі звітом про виконання міського бюджету за 2018 рік». Варто зауважити що за 2017 рік таких звітів не було розміщено.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?100%

(Українська) На веб-сайті ради оприлюднюються усі рішення, прийняті на пленарних засіданнях, не пізніше 10-ти  днів з дня їх прийняття. Оприлюднено також протоколи засідань постійних комісій.

Openness?

CITY MAYOR75%

Public Participation?75%

(Українська) Оцінка цього показника збільшилася на 6,8 %.

Міський голова здійснює прийом громадян 7 годин на місяць, у другий та четвертий вівторок. Перед тим як записатись на прийом безпосередньо до міського голови, громадяни мають звернутись до заступників міського голови. Попередній запис на прийом до міського голови проводиться лише у визначені дні: перший і третій понеділок місяця, з 15:00. Процедури прийому інших категорій осіб/об’єднань, організацій громадянського суспільства, профспілок, релігійних об’єднань не визначено. Відсутність процедури прийому окремих категорій осіб/об’єднань та незручна процедура запису, не сприяють відкритості міського голови.

Міський голова/виконуючий обов’язки веде прийом особисто, на першому поверсі, особи з інвалідністю мають змогу безперешкодно потрапити на прийом, є пандус та кнопка виклику чергового. Проте кнопка виклику чергового не працює.

Міський голова зареєстрований у соціальній мережі Фейсбук і використовує цей ресурс для спілкування з громадянами. Міська рада має «гарячу лінію». Громадяни можуть звертатися з питаннями та пропозиціями за номером (0512) 37-30-10, 15-88.

На веб-сайті міської ради передбачена можливість звернутись з пропозицією, скаргою до міської влади, заповнивши форму “Залишити звернення”. Поряд розміщено інформацію про процедуру звернення.

На жаль, цього року міським головою не було ініційовано проведення громадських обговорень, слухань. Цю інформацію ми отримали у відповіді на запит. З цього ж джерела відомо, що при міському голові не створено консультативно-дорадчих органів (громадська рада, спеціалізовані робочі групи).

В структурі Миколаївської міської ради є відділ, відповідальний за співпрацю з організаціями громадянського суспільства, завданням якого є  сприяння органам місцевого самоврядування у здійсненні ефективної взаємодії з громадськими об’єднаннями, політичними партіями, релігійними організаціями, органами самоорганізації населення, представниками громадського активу міста.

На сайті розміщено інформацію про порядок звернення громадян, забезпечено можливість подання дистанційного звернення громадян.

EXECUTIVE BODIES73%

Public Participation?65%

(Українська) У Регламенті виконавчого комітету Миколаївської міської ради і надалі залишається невизначеною процедура доступу громадян до засідань виконкому. Відповідно до п.1.5 Регламенту у засіданні виконавчого комітету мають право брати участь депутати міської та інших рад, народні депутати України, керівники виконавчих органів міської ради, а також інші запрошені особи. На практиці мешканці міста присутні на засіданні, однак зрозумілої та нормативно затвердженої процедури доступу не існує.

Мешканці Миколаєва також мають вільний доступ до приміщень ради.

Інформація про проведення громадських слухань (час, місце, проекти документів) оприлюднюється завчасно у розділі Громадянам Громадські обговорення. Порядок проведення громадських слухань (ініціювання, процедура, врахування результатів) визначений Положенням про громадські слухання в місті Миколаєві, затвердженим рішенням Миколаївської міської ради від 28 січня 2016 року.

На веб-сайті також наявна інформація про механізми громадської участі (місцеві ініціатива, загальні збори громадян). Окремі з них врегульовані Статутом територіальної громади міста Миколаєва, Регламентом Миколаївської міської ради сьомого скликання, а також окремими рішеннями міської ради.

У 2017 році  були враховані минулорічні рекомендації, що стосуються проведення громадських слухань. Зокрема у розділі Громадянам Громадські обговорення висвітлюється інформація про результати проведених громадських слухань, оприлюднюються протоколи.

При виконавчих органах Миколаївської міської ради функціонують робочі групи, проте інформація про їхню діяльність не систематично висвітлюється на сайті.

Для з’ясування питання чи функціонують при виконавчих органах громадські ради на ім’я тимчасово виконуючої обов’язки міського голови було подано запит на доступ до публічної інформації. Проте відповідь на нього так і не надійшла. З аналізу веб-сайту муніципалітету, відомо що в місті функціонують такі громадські ради  (Головна → Про місто → Громадські ради): громадська рада з питань розвитку туризму, громадська рада ринку нерухомості, експертно-громадська рада. Періодично публікується інформація про їхню діяльність та особовий склад, нормативні документи, що регулюють діяльність.

На сайті не публікуються протоколи засідань містобудівної ради, не розміщено інформацію про порядок оскарження рішень органів місцевого самоврядування.

Access to Public Information?72%

(Українська) У розділі “Громадянам”, що на сайті Миколаївської міської ради, створено підрозділ “Публічна інформація”, де розміщено інформацію про порядок оформлення та подання запиту на інформацію, оприлюднення інформації, місце роботи запитувачів із документами, відшкодування витрат на надання інформації, відмову та відстрочку в задоволенні запиту на інформацію. Створена система обліку інформації.

Інтерфейс сайту не завжди інтуїтивно зрозумілий для користувача, розділи та рубрики логічно структуровані і впорядковані, не перевантажений текстовою та мультимедійною інформацією, є мапа сайту. На жаль, не було враховано минулорічних рекомендацій щодо адаптації сайту для потреб осіб із вадами зору. У верхньому правому куті на головній сторінці передбачена можливість змінити розмір шрифту, проте немає системи регулювання контрастності, звукового супроводу дій користувача, клавіатурного доступу.

Запит на інформацію можна подати: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно, онлайн форма подання запиту на інформацію відсутня.

Відповідь на 2 запити на інформацію була надана не вчасно, з порушенням законних термінів надання відповіді. Переважна більшість відповідей на запити була надана вчасно. Недостатньо уваги приділяється запитам, що були надані в електронному вигляді. У половині відповідей не було зазначено номера та дати вихідної кореспонденції, що прямо суперечить нормативно-правовим актам.  

У міській раді відведені спеціальні місця (приміщення) для роботи з документами, також визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок, і він не перевищує 0,1% розміру мінімальної заробітної плати (А4).

Окремого порталу для оприлюднення відкритих даних не створено, банера та переадресації на Єдиний державний веб-портал відкритих даних також не розміщено.

Не передбачена рубрика найчастіших запитань (FAQ). Є рубрика «Миколаївці пишуть», однак тут публікуються подяки міському голові, відповіді на запитання не розміщуються.

Administrative Services?80%

(Українська) Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) знаходиться в центрі міста, має відкриту кабінетну систему, електронну чергу. Громадяни мають можливість за чіткими і зрозумілими правилами отримати всі наявні адміністративні послуги в одному приміщенні.

І в 2017 році не створено окремого сайту ЦНАПу, натомість на стартовій сторінці офіційного веб-порталу Миколаївської міської ради є розділ “Адміністративні послуги”. Тут зазначена інформація про посадових осіб центру та їхні контактні дані, передбачена можливість надання скайп-консультацій, діє функція оцінювання якості надання адміністративних послуг, висвітлюються останні новини у сфері надання адміністративних послуг, є інформація про номери та суму оплати адміністративного збору за надання адміністративних послуг, зразки заяв. Інформація про наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування відсутня.

Створено кабінет мешканця, який дозволяє мешканцям отримувати адміністративні послуги онлайн. Передбачена можливість попереднього запису у ЦНАП. Не розміщено інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки. Загалом у ЦНАПі можна отримати 52 адміністративні послуги, порівняно з іншими містами, це невелика кількість.

У місті не створено установу з надання безоплатної первинної правової допомоги, консультації надаються посадовими особами виконавчих органів ради. Працюють два центри із надання безоплатної вторинної правової допомоги.

DEPUTIES70%

Public Participation?70%

(Українська) Громадяни мають вільний доступ до засідань ради без попереднього запису, це передбачено ч.3 ст.2 Регламенту міської ради. Що стосується доступу до засідань депутатських комісій, то окремої процедури у локальних нормативних документах не передбачено.

Особи з інвалідністю мають доступ до приміщення міської ради: встановлено пандус, кнопка виклику чергового, є ліфт, проте старий та вузький, часто не працює.

Не всі депутати проводять регулярний прийом виборців, переважна більшість особисто присутні на прийомах.

У Статуті територіальної громади міста Миколаєва врегульовано процедури проведення громадських слухань, загальних зборів, подання місцевої ініціативи. Проте, залишається неврегульованою процедура утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради, Статутом врегульована діяльність консультативно-дорадчої ради.

Згідно відповіді на запит, депутатами у цьому році не було ініційовано проведення громадських обговорень.

Accountability?

CITY MAYOR84%

Financial Resources of Municipality?100%

(Українська) На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста.

Report on the City Mayor’s Performance?81%

(Українська) Практика інформування мешканців про виконання місцевих цільових програм так і не знайшла свого відображення у діяльності міського голови. Інформація про стан виконання Програм соціально-економічного розвитку міста за попередні роки розміщено на веб-сайті Миколаївської міської ради (Економіка та фінанси → Економічний потенціал міста → Виконання Програм соціально-економічного розвитку міста).

Щорічно головна посадова особа місцевого самоврядування повинна звітувати перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики Миколаївською міською радою та її виконавчим комітетом. Звіт за 2017 рік  розміщений на веб-сайті ради у розділі Підприємцям → Регуляторна діяльність.

У Статуті територіальної громади міста Миколаєва, статтею 12 визначено обов’язок міського голови звітувати перед територіальною громадою міста, проте Статутом не врегульовано процедуру звітування. Під час проведення минулорічних досліджень це питання залишалось неврегульованим, у цьому році Регламентом Миколаївської міської ради сьомого скликання (стаття 30) визначено порядок звітування міського голови.

У жовтні 2017 року міський голова прозвітував за 2016 рік та 8 місяців 2017 року. Варто зауважити, що відповідно до пункту 6 статті 30 Регламенту Миколаївської міської ради «Звітування міського голови проводиться до 30 квітня року наступного за звітним». Звітуючи про роботу 2016 року міський голова порушив норми Регламенту, до того ж звіт не був представлений у форматі відкритої зустрічі з членами територіальної громади.

Відсутність звітів про виконання поточних програм та про результати роботи за 2017 рік не сприяє підзвітності міського голови перед територіальною громадою.

EXECUTIVE BODIES57%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?38%

(Українська) Згідно отриманої відповіді на запит, звітування виконавчих органів ради перед територіальною громадою відбувається один раз на рік. Однак нам не вдалося виявити відомостей про місце та час звітування виконавчих органів про роботу у 2017 році. Немає також можливості переглянути чи ознайомитися зі звітами виконавчих органів безпосередньо на офіційному сайті.

Оприлюднюються звіти про виконання програми економічного і соціального розвитку, про хід та результати відчуження комунального майна, заключні звіти про виконання місцевих цільових програм, проте, вони мають загальні показники, без деталізації.

Звіти щодо розгляду запитів на інформацію публікуються, але не достатньо вичерпні, не висвітлена вся тематика звітів.

Financial resources of Municipality?71%

(Українська) Інформацію про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету можна знайти у додатку «Розподіл видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм» до рішення міської ради  «Про затвердження бюджету міста Миколаєва на 2017 рік», що не зручно для пошуку інформацію та при використанні її.

Оприлюднюються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету, публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету 2017 року відбулось у строк до 3 березня 2018 року.

Не оприлюднена фінансова звітність усіх суб’єктів господарювання комунальної власності на веб-сайті ради.

Regulatory Policy?100%

(Українська) Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються в окремому розділі  веб-сторінки, Підприємцям  →  Регуляторна діяльність  →  Звіт  та в газеті «Вечірній Миколаїв». Загалом, цей індикатор вже третій рік поспіль оцінюється максимально.

DEPUTIES60%

Reporting on Performance Results?60%

(Українська) Відповідно до ч.1 ст. 12 Регламенту Миколаївської міської ради сьомого скликання, депутат Ради періодично, але не рідше одного разу на  рік,  зобов’язаний  звітувати про свою роботу перед виборцями територіальної громади міста Миколаєва, відповідного  виборчого  округу, об’єднаннями громадян. Ч.3. цієї ж статті визначено, що “як правило, звітування здійснюється протягом першого кварталу поточного року за попередній рік, якщо Рада не визначила інших термінів проведення звітів депутатів”.

Постійні депутатські комісії не звітують перед радою, як зазначено у відповіді на запит.

Звіти депутатів розміщуються на веб-сайті, проте мають більш описовий характер.

Інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян, не деталізована та важкодоступна на сайті. Ця інформація викладена в одному абзаці в інформації про виконання бюджету за 2017 рік, зазначено суму витрачених коштів та загальну спрямованість.

Leave a Reply