Rating of Odesa 2015:

57%

Publicity Index

57%

City Mayor publicity

69%

Executive bodies publicity

45%

Publicity of council deputies

Summary:

За рік загальний рівень публічності Одеської міської ради підвищився на 6 % і, таким чином, практично наблизився до характеристики «задовільного рівня публічності». Втім показник в 57% все ще характеризує рівень публічності Одеської міської ради, як низький.

Найбільші показники підвищення рівня публічності своєї діяльності, як і за результатами минулого року, продемонстрували виконавчі органи Одеської міської ради. Рівень публічності міського голови та депутатів міської ради підвищився незначним чином.

Оцінка публічності міського голови становить 56%, тобто публічність діяльності мера все ще низька. Одеський міський голова найвищій рівень публічності демонструє в напрямку забезпечення прозорості своєї діяльності. Більшість інформації в цьому напрямку опублікована на сайті міської ради, включаючи декларацію про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру. За останній рік в цьому напрямку було забезпечено доступ до інформації про помічників та радників міського голови. В той самий час, так і не була опублікована інформація про партійну приналежність міського голови.

У відкритості до взаємодії з громадою міський голова демонструє посередні результати: недоліків в цьому напрямку значно більше. Зокрема, Одеський міський голова так і не вдосконалив підхід щодо прийому громадян. Процедура потрапляння на прийом до міського голови залишається штучно занадто ускладненою, в результаті чого більшість звернень перерозподіляється на заступників та керівників департаментів. Втім, навіть таким громадянам, яким вдається потрапити на прийом, доводиться чекати в черзі понад два місяці. Таким чином, можливість будь-якого громадянина потрапити на особистий прийом до Одеського міського голови практично відсутня.

Окрім того, міський голова протягом року не проводив за власною ініціативою громадських слухань, не використовував і інших форм консультацій з громадськістю. Не діє при міському голові і громадська рада.

В той самий час, за параметром забезпечення відкритості у взаємодії з громадськістю за минулий рік відбулись і позитивні зміни: створено веб-ресурс для звернень громадян із прозорою процедурою їх розгляду та можливістю відстеження процесу розгляду таких звернень.

Найнижчі показники публічності Одеський міський голова демонструє в забезпеченні підзвітності своєї діяльності. Міський голова не звітує перед громадою про виконання програми соціально-економічного розвитку та про виконання міських цільових програм, не звітує перед радою про роботу виконавчих органів, а процедура звітування міського голови перед громадою так і залишається не врегульованою. В Статуті громади визначені лише загальні принципи звітування міського голови. Незважаючи на те, що міським головою було проведено публічний звіт перед громадою, повноцінного доступу будь-кого до цього заходу так і не було забезпечено. Міським головою також не було забезпечено можливість взаємодії з громадянами безпосередньо під час звіту.

В діяльності виконавчих органів за минулий рік відбулось найбільше вдосконалень у напрямку підвищення рівня їх публічності. Загальний рівень публічності становить 69%, тобто є задовільним. Зокрема, опубліковано номери телефонів, поштові адреси та адреси електронних скриньок заступників міського голови та керівників структурних підрозділів виконавчих органів ради, а також графіки особистих прийомів їх керівників. Створено веб-систему доступу до публічної інформації. Опублікована вся необхідна інформація щодо роботи ЦНАП, а також адміністративних послуг, які він надає.

Окрім того, практично всі виконавчі органи оприлюднили звіти про свою роботу, а також звіти про витрачання публічних коштів. Відбулось публічне представлення звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік.

Традиційними недоліками залишається брак взаємодії з громадськістю, зокрема відзначається на рівні публічності відсутність громадських рад та відсутність практики використання інших форм консультацій з громадськістю.

Найбільш непублічними залишаються депутати міської ради. Оцінка в 45% свідчить про низький рівень публічності. На сайті міської ради не опублікована інформація навіть щодо половини депутатів міської ради (біографії, фото, контактні данні). Графіки прийомів громадян опублікували лише 66 депутатів, але актуальна інформація опублікована лише в 31-го. Інформацію про майновий стан оприлюднили лише два депутати – які одночасно займають посади в виконавчих органах міської (2 депутата з 120).

Депутати за всі п’ять років своєї каденції жодного разу не ініціювали громадських слухань та не використовували інших форм консультацій з громадськістю. Звіти про роботу за минулий рік опублікувало не більше половини депутатів. Інформація щодо проведення публічних звітів перед громадою, а також про виконання доручень виборців наявна ще в меншої кількості депутатів.

З незначних вдосконалень, які впливають на рівень публічності депутатів, може бути відзначена публікація графіків проведення засідань постійних депутатських комісій з порядком денним та протоколів їх засідань. Втім протоколи засідань постійних депутатських комісій доступні лише починаючи з квітня 2014 року. Доступ до такої інформації за період з листопада 2010 року не забезпечено.

Transparency?

CITY MAYOR74%

EXECUTIVE BODIES82%

DEPUTIES64%

Openness?

CITY MAYOR40%

Public Participation?40%

(Українська)

Рівень взаємодії міського голови з громадськістю є незадовільним. На прийом громадян міським головою виділено лише 2 години на місяць, взагалі відсутня практика окремого прийому громадських організацій, представників підприємств і т.п. Процедура запису на прийом до міського голови є вкрай складною: зберігається необхідність обов’зкового звернення обов’язкового звернення до Департаменту по зверненню громадян із відповідною заявою. Після цього етапу, як правило, перебуває в очікуванні у черзі протягом кількох місяців, що, в підсумку, все одно не гарантує попадання на особистий прийом. Поширеною є практика перерозподілу бажаючих потрапити на особистий прийом до міського голови на прийоми до заступників, керівників структурних підрозділів. Прозорі критерії, згідно з якими відбувається вибір тих, кого в результаті прийме особистого міський голова, так і не були оприлюднені протягом поточного року. Насамкінець, особистий прийом громадян не завжди проводиться в затверджений за графіком день. Виїзні прийоми громадян проводяться також не часто – рідше, ніж один раз на місяць, і не є системною практикою.

Консультується з громадськістю міський голова украй неохоче. Зокрема, громадські слухання поточного року не ініціював. Інші форми консультацій з громадськістю взагалі не використовує. Відсутня при міському голові громадська рада, а діючі робочі групи, що включають, у тому числі, і представників громадськості, не впливають на прийняття рішень. Сторінка в соціальній мережі Facebook ведеться не особисто мером, а його прес-службою.

Тим не менш, діє традиційна гаряча лінія міського голови. Окрім того, в поточному році був створений окремий електронний ресурс для звернень громадян з прозорою системою реагування виконавчих структур на відповідні звернення. Незначне підвищення рівня публічності за даним індикатором сталося саме завдяки створенню зазначеної електронної системи звернень громадян.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

  • збільшити час, що приділяється особистому прийому громадян міським головою до 8:00 на місяць;

  • проводити систематичний прийом громадських організацій, підприємств;

  • проводити прийом громадян у встановлений час; спростити процедуру запису на прийом і прискорити просування в черзі;

  • опублікувати систему критеріїв, за якими відбувається відбір тих громадян, яких в кінцевому рахунку запрошують на особистий прийом до міського голови;

  • створити умови доступності в приміщення ради для людей з обмеженими фізичними можливостями;

  • частіше і системно проводити виїзні зустрічі з громадськістю;

  • особисто вести комунікацію з громадянами в соціальній мережі;

  • виступати ініціатором громадських слухань, проводити консультації з громадськістю;

  • ініціювати створення громадської ради при міському голові, а також використовувати в прийнятті рішень рекомендації та напрацювання робочих груп, в які входять не лише депутатського корпусу та виконавчих органів, а й громадськості.

EXECUTIVE BODIES74%

DEPUTIES41%

Accountability?

CITY MAYOR40%

EXECUTIVE BODIES57%

DEPUTIES17%

Leave a Reply