Rating of Odesa 2013:

50.28%

Publicity Index

52.53%

City Mayor publicity

60.98%

Executive bodies publicity

37.65%

Publicity of council deputies

Summary:

The 38% publicity level of deputies in Odesa is one of the lowest while the publicity of the Mayor and executive bodies is 53% and 61% respectively. A major disadvantage in the work of the City Council is lack of free and full access to plenary sittings (it is possible only upon receiving individual invitation from the Council). Similarly, citizens cannot freely attend the meetings of Executive Committee of Odesa City Council if they wish to. The procedure of arranging the personal meeting with the Mayor is complicated. Therefore, an average citizen of Odessa will not have a chance for a personal meeting. In addition, not all categories of citizens can personally meet with the Mayor because most of claims are usually redistributed between assistants and structural subdivisions of the City Council. Even those citizens who managed to set the appointment have a wait of approximately two months. The City Council failed to create no-barrier access for individuals with physical disabilities.

The accountability of local self-government bodies and officials is unsatisfactory. The reporting procedure for the Mayor and deputies is not established. The city statute provides only the interval limitation for such reporting. When the City Mayor was presenting his reports only a limited number of citizens could attend. Executive bodies never report back to the voters. On top of that that, only 17 out of 42 subdivisions of the City Council have their reports published on the website. The reporting schedule of deputies is unavailable. As a result, only 24 deputies out of 120 made public their reports for the second year of holding mandates, while only one report is published on the Council website.

Neither the Mayor, nor Deputy Mayors, nor Council deputies published their declarations on assets, income, expenses, and financial obligations. Information about the procedure and rules for filling vacancies is absent. The standing committees’ meetings schedule is unavailable, and their procedures are not announced. Meeting minutes of standing committees are not published r. Despite the fact that almost all factions published visit hours of their deputies (except for the RODYNA faction), this information was last updated about a year ago.

Transparency?

CITY MAYOR66%

Information on the On City Mayor and His Activities?37%

Необхідна інформація про міського голову та його діяльність розміщена не в повному обсязі на веб-сайті ради.

Так, на офіційному веб-сайті Одеської міської ради є фото та біографічні дані міського голови. На офіційному веб-сайті та дошці оголошень є актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою та процедуру запису. В структурі Одеської міської ради створено підрозділ, який відповідає і займається інформаційним висвітленням діяльності міського голови — Департамент інформації та зв’язків з громадськістю.

Проте інформація про діяльність міського голови висвічується нерегулярно — одна новина на два-три дні. Сам міський голова не досить активно комунікує зі ЗМІ — зустрічі з журналістами, брифінги тощо в середньому відбуваються раз на місяць.

Деяка важлива інформація про діяльність міського голови взагалі не оприлюднена. В першу чергу, Одеський міський голова взагалі не оприлюднив свою декларацію про майно та за 2012 рік.

Окрім того, в біографічних даних не вказані такі важливі дані, як відсутність або наявність судимості, відомості про сімейний стан та партійність.

На офіційній веб-сторінці ради відсутня інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку (окрім гарячої лінії і телефонів довіри), адресу електронної пошти міського голови. Також відсутня інформація з описом повноважень та функцій міського голови.

Рекомендації: а) оприлюднити декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; б) на сторінці міського голови оприлюднити контактні дані: місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови; в) оприлюднити на сайті міської ради інформацію з повним описом повноважень і функцій міського голови; г) активніше висвічувати діяльність міського голови на офіційному веб-сайті, а також частіше проводити зустрічі (формальні і неформальні) з журналістами; ґ) додати до біографічних даних міського голови, які є на сайті міської ради, відомості про сімейний стан, партійність, наявність або відсутність судимості.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?66%

До більшості інформації про служби міського голови та кадрову політику забезпечено доступ через сайт Одеської міської ради.

На сайті Одеської міської ради представлена інформація про помічників міського голови із зазначенням контактної інформації та сфери їх відповідальності. Наявна на сайті міської ради й контакта інформація з номерами телефонів працівників ради та підпорядкованих раді структур. Інформація ж про радників міського голови взагалі відсутня.

Щодо кадрової політики, то оголошення про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад  (начальники відділів, управлінь, департаментів) оприлюднюються вчасно на сайті міської ради та в газеті “Одеський вісник”.

Проте перелік документів можна дізнатися лише в офіційній газеті міської ради. Окрім того, взагалі відсутня інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

Також, відсутня можливість на практиці отримати повні протоколи засідань комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів та складу конкурсної комісії. Для ознайомлення надається  лише витяг із протоколу (результати розгляду коміссії питання про призначення особи на посаду).

А ось розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад доступні у вільному доступі на веб-сайті ради.

Рекомендації: а) оприлюднити на сайті міської ради інформацію про радників (як штатних, так і позаштатних) міського голови; б) оприлюднити на веб-сторінці ради інформацію про порядок та умови проходження  конкурсу на заміщення вакантних посад; в) перелік документів, які потрібні для заміщення вакантних керівних посад  (начальники відділів, управлінь, департаментів) також оприлюднювати на сайті міської ради; г) надавати протоколи  засідань комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?75%

Основні програмні та нормативні документи на сайті ради оприлюднені та викладені в повному обсязі з усіма наявними додатками. Мова йде про “Стратегію економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року”, короткострокова Програма соціально-економічного розвитку міста (на 1 рік) рішення про затвердження міського бюджету, та рішення про внесення відповідних змін до нього. Втім середньострокові програми соціально-економічного розвитку Одеси взагалі не приймаються, а отже й мови про їх оприлюднення не може бути.

Негативним є те, що, не зважаючи на факт оприлюднення усіх змін до поточного бюджета міста, бюджет із внесеними до нього змінами взагалі не публікується. А отже швидко розібратись в зміні фінасування пересічному громадянинові взагалі не вдастся.

Щодо Генерального плану розвитку міста, то як відомо Одеса живе ще за прийнятим в 1989 року, а процес доопрацювання нового проекту триває ще й досі. В тім, доки тривало обговорення проекту Генерального плану на сайті міста була розміщена його графічна частина, а також деякі додатки.

Одеська міська рада отримала сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту), цей сертифікат оприлюднено, але запровадження системи управління якістю (ISO) припинене. Причоною припинення запровадження системи управління якістю (ISO) міськрада називає відповідну вимогу Постанови Кабінету Міністрів України (№ 704 від 22 червня 2011 року).

Рекомендації: а) доопрацювати проект генерального плану міста з урахуванням поправок збоку громадськості і прийняти новий генеральний план міста; б) прийняти і оприлюднити програму соціально-економічного розвитку міста на середньостроковий період (5 років); в) продовжити впровадження системи управління якістю (ISO).

Regulatory Documents of Municipality?89%

Щодо оприлюднення нормативних документів, одиський міський голова практично повністю відповідає наведеному критерію.

Так, на веб-сайті Одеської міської ради оприлюднено чинний Статут територіальної громади міста, також Стат оприлюднено й в газеті ради.

Оприлюднюються на сайті ради й розпорядження мера. Структура сайту дозволяє здійснювати пошук документів за номером, датою прийняття та назвою.

Окрім того, виконано вимогу ЗУ “Про доступ до публічної інформації”: призначено відповідальних осіб в усіх підрозділах ради, перелік яких опубліковано на сайті ради.

Однак, вимога ЗУ “Про доступ до публічної інформації” щодо зазначення дати оприлюднення документів не виконується: розпорядження міського голови публікуються, а от дізнатись чи вчасно — неможливо.

Рекомендації: а) вказувати не лише дату підписання розпорядження міського голови, але й дату оприлюднення цього розпорядження на сайті ради.

EXECUTIVE BODIES69%

Information on Executive Bodies and Their Heads?55%

Окреслелись деякі проблеми з наданням повної інформації про виконавчі органи та їх керівників.

Так, доступна на сайті Одеської міської ради інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради та районних адміністрацій в місті та заступників міського голови. Наявна повна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів, повна та вичерпна інформація  про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку усіх заступників міського голови. Також на сайті міської ради розміщена інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь), підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради,  про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

В той самий час, доступна не вся інформація про керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти), доступна біографія лише одного заступника міського голови, фотографії є у п’яти з семи.  Незважаючи на те, що на сайті ради розміщено графіки прийому заступників міського голови, процедура запису на прийом відсутня.

Не розміщується й декларації про майно та доходи заступників міського голови.

Рекомендації: а) оприлюднити повну інформацію про керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти); б) оприлюднити фото і біографічні дані усіх заступників міського голови; в) оприлюднити на веб-сторінці ради процедуру запису на прийом до керівників виконавчих органів; г) оприлюднити  декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови.

Information on the City Council Executive Committee?91%

Майже уся інформація про виконавчий комітет міської ради є у вільному доступі. На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад та повноваження виконкому. Інформація про місце та час засідань виконавчого комітету вчасно публікується на сайті міської ради. Проте відсутня інформація про номери засобів зв’язку та номер телефону виконавчого комітету, також у більшості членів виконкому відсутні біографічні дані або фотографії.

Рекомендації: а) оприлюднити на сайті ради і дошках оголошень повну інформацію про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету; б) оприлюднити на веб-сайті біографічні дані та фотографії усіх членів виконавчого комітету.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?76%

Проекти рішень виконавчого комітету та порядок денного засідань виконавчого комітету публікуються на сайті Одеської міської ради завчазно згідно з вимогами ЗУ “Про доступ до публічної інформації”. Рішення виконавчого комітету також публікуються на сайті міської ради, в повному обсязі, проте не завжди з дотриманням встановлених ЗУ “Про доступ до публічної інформації” строків.  В газеті міської ради рішення виконкому публікуються лише вибірково.

Щодо регуляторної політики, то план з підготовки проектів регуляторних актів з усією необхідною інформацією на сайті опубліковано. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються, але не містять інформацію про контактні дані розробника і т.п. Усі проекти із відповідним аналізом регуляторного впливу публікуються вчасно. Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікуються в друкованих ЗМІ.

Інформація щодо державних закупівель на сайті міської ради розміщена, проте відсутня інформація про поточні зміни плану держзакупівель.

Розміщена на офіційному сайті ради й інформація про про послуги, які  надаються комунальними підприємствами, але чіткого переліку послуг і цін на них немає. Що стосується пільг на послуги, то, в даному випадку, детально розписані лише пільги на послуги в сфері ЖКГ.

Щодо загальних характеристик сайту, то слід зазначити, що інформація на ньому розміщується в доволі незручному форматі для користувачів. Зокрема пересічному громадянину, який вперше потрапив на сайт, важко буде знайти необхідну йому інформацію. Загальна пошукова система сайту взагалі майже не дає можливості знайти необхідну інформацію. Система пошуку документів виконавчого комітету, в якій є можливість пошуку за номером, датою та назвою — точно спрацьовує лише у разу пошуку за номером документу. А ось пошук документу за назвою може й не присти успіху.

Рекомендації: а) рішення виконавчого комітету Одеської міської ради публікувати у повній кількості в друкованих органах; б) оприлюднювати всю інформацію (зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій) в оприлюднених проектах регуляторних актів; в) оприлюднювати на веб-сайті зміни до річного плану закупівель; г) оприлюднити чіткий перелік послуг і цін на них, що надаються комунальними підприємствами; ґ) оприлюднити повну інформацію про пільги для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг; д) оптимізувати систему пошуку на сайті, щоб максимально легко і зручно можна було знайти інформацію.

Municipal Property and Land of Municipality?49%

Інформація про проведення земельні торгів  наявна лише у частковому виді. Так на сайті міської ради міститья перелік земельних ділянок запланованих до продажу, однак в переліку не зазначається стартова ціна лоту. Інформація про результати земельних торгів не публікується ні на сайті міської ради, ні в газеті “Одеський вісник”.

Рекомендації: а) оприлюднювати усі необхідну інформацію про проводення земельних торгів; б) оприлюднювати результати земельних торгів на сайті та в газеті ради.

DEPUTIES55%

Information on the City Council Deputies?33%

Інформація про депутатів Одеської міської ради, що є у вільному доступі — є вкрай обмеженою.

Так, взагалі відсутня інформація про права та обов’язки депутатів міської ради. Є інформація про про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради лише у 23 депутатів. Біографічні дані розміщені лише у 27 депутатів зі 120.

Інформація про актуальні на поточний рік графіки прийому виборців наявна лише в 23

Не публікуються на сайті міської ради й декларації про майно та доходи депутатів Одеської міської ради.

Інформація про графіки прийму громадян є не у всіх депутатів. Незважаючи на те, що графіки прийому своїх депутатів розмістили практично усі фракції, крім фракції “РОДИНА”, сама інфомрація не оновлювалась більше року. Інформація про графіки прийому депутатів Партії Регіонів взагалі не змінювалась з початку роботи ради шостого скликання, хоча у депутатів графіки прийому громадян вже змінились. Окрім того, відсутня інофрмація про графіки прийому громадян більшості позафракційних депутатів.

Рекомендації: а) оприлюднити на веб-сайті ради інформацію про  місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти усіх депутатів; б) оприлюднити на сайті ради інформацію про права та обов’язки депутатів міської ради; в) оприлюднити на офіційному сайті ради біографічні відомості (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність) про всіх депутатів Одеської міської ради; г) оприлюднити на сайті ради декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів, що містять також відповідну інформацію про членів їх сімей; ґ) оприлюднити на веб-сатйі ради інформацію про місця і графіки прийом громадян.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?47%

Неповною є інформація про структуру та організацію роботи міської ради.

Так, на сайті міської ради розміщено Регламент роботи ради (проте лише в рішеннях ради), положення про роботу постійних комісій та їх склад та зміни у ньому. Розміщена й інформація про повноваження та графік прийому секретаря міської ради.  Наявна й повна інформація про Департамент з організації роботи Одеської міської ради.

Проте, ряд важливої інформації не оприлюднено. Зокрема, відсутня інформація про графіки засідань постійних комісій, також не публікуються й анонси про засідання постійних комісій, що мають відбутись. Не розміщені на сайті міської ради біографія та декларація про майно та доходи секретаря Одеської міської ради. Відсутній перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ріди.

Рекомендації: а) оприлюднювати на веб-сайті ради анонси засідань усіх постійних депутатських комісій Одеської міської ради; б) оприлюднити на офіційному сайті ради біографічні відомості секретаря Одеської міської ради; в) оприлюднити на сайті міськради декларацію про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї); г) розмістити на веб-сайті ради інформацію про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати Одеської міської ради.

City Council Plenary Sessions?68%

Переважна більшість інформації, що стосується пленарних засідань міської ради у вільному доступі розміщується на сайті ради. Рішення про скликання сесій, вчасно оприлюднюються на веб-сайті та в “Одеському віснику”. Порядок денний, а також переважна більшість проектів рішень ради також вчасно публікуються на веб-сайті міської ради.

Також на сайті ради публікуються запити депутатів, опубліковано положення про депутатський фонд. В бюджеті міста наявна й інформація про розміри коштів, виділених з депутатських коштів на потреби громадян.

В раді застосовується електрона система голосування, на сайті ради регулярно ведеться онлайн-трансляція пленарних ради  засідань.

Проте, не публікуються на сайті інформація про реєстрацію депутатів на пленарному засіданні, а також результати поіменного голосування по кожному питанню. Таку інформацію можна отримати лише подавши відповідний запит до ради. Аудіо- відеозаписи з засідань ради також не публікується на сайті ради.

Взагалі відсутній в раді план реалізації депутатами доручень виборців.

Рекомендації: а) оприлюднювати інформацію про  реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях; б) оприлюднювати результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного; в) оприлюднювати аудіо і відео записи усіх пленарних засідань ради на офіційному сайті ради; г) оприлюднити план про реалізацію депутатами Одеської міської ради доручень виборців.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?41%

Незважаючи на те, що усі рішення Одеської міської ради публікуються на сайті, нажаль, не витримується встановленний ЗУ “Про доступ до публічної інформації” п’ятиденний строк.

Взагалі не публікуються на веб-сайті ради протокли засідань постійних комісій.

Рекомендації: а) вчасно оприлюднювати рішення Одеської міської ради на офіційному сайті; б) оприлюднювати протоколи  усіх засідань постійних депутатських комісій.

Openness?

CITY MAYOR55%

Public Participation?55%

Належний рівень участі громадськості в роботі Одескього міського голови не забезпечується.

Так, мер проводить прийом громадян у визначений час та у визначеному місці. Проте на цю діяльність виділяється лише 4 години робочого часу міського голови на місяць. Негативно те, що процедура потрапляння на прийом до міського голови дуже ускладнена та пересічному громадянину потрапити на прийом практично неможливо. Зокрема, не всі категорії громадян можуть потрапити на особистий прийом через те, що більшість звернень  перерозподіляється на помічників і структурні підрозділи міської ради. Втім навіть тим громадянам, яким вдається потрапити на прийом, доводиться чекати своєї черги близько двох місяців. Окрім того, не створені в міській раді й умови безбар’єрного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Практика окремого прийому міським головою організацій громадянського суспільства взагалі відсутня. Хоча в структурі Одеської міської ради функціонує підрозділ (Департамент внутрішньої політики), на який покладено відповідальність за взаємодію з організаціями громадянського суспільства.

Сучасні інформаційно-комунікативні технології міський голова використовує доволі активно. Зокрема, мер, у тому числі й власноруч веде свою сторіну в соціальній мережі Facebook. В міській раді створена і функціонує «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян, в тому числі до міського голови. На офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення до мера. Також через сайт можливо оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови. І хоча є примітка, що це звернення не є офіційним, функція працює та відповіді на такі звернення надаються.

А ось консультується з громадськістю міський голова дуже неактивно. Ініціатором громадських обговорень міський голова ставав лише у випадках, коли цього вимагав закон. З власної ініціативи мер громадських обговорень щодо нагальних проблем міста не ініціював. Громадських рад при одеському міському голові не створено. Функціонують лише спеціалізовані робочі групи, комісії, тощо.

Рекомендації: а) вдвічі збільшити час прийом громадян — з 4 годин на 8 годин щомісячно; б) спростити процедуру потрапляння на прийом: приймати всі категорії громадян, відмовитися від делегування цього обов’язку на своїх помічників; в) зменшити терміни очікування потрапляння на прийом до міського голови до 30 днів; г) створити умови доступу до приміщення, де проводиться прийом громадян, для неповносправних осіб; ґ) самостійно виступати ініціатором громадських обговорень, консультацій з громадськістю на рахунок резонансних проблем міста; д) активніше долучати громадськість до вирішення проблем міста шляхом створення громаських рад.

EXECUTIVE BODIES60%

Public Participation?40%

Участь громадськості в діяльності виконавчого комітету дуже обмежена.

Громадяни не мають вільного доступу до засідань виконавчого комітету Одеської міської ради, окрім випадків, коли вони запрошені на засідання виконкому. Відсутній й вільний доступ до кабінетів управлінь та департаментів.

Інформація про порядок участі громадськості в діяльності виконавчих органів ради за допомогою механізму громадських слухань міститься в Статуті міста, опублікованому на сайті Одеської міської ради. В Статуті ж міститься інформація й про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори).

Практика проведення громадських слухань показує, що поширеними є випадки несвоєчасного оприлюднення оголошень про проведення таких. Часто така інформація оприлюднююється менше ніж за тиждень до проведення слухань.

Громадських рад при виконавчих органах ради не створено, проте діють спеціалізовані робочі групи та ради.

Рекомендації: а) забезпечити вільний доступ громадян на засідання виконавчого комітету; б) забезпечити вільний доступ до всіх приміщень ради (кабінетів управлінь. Департаментів); в) повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднювати не пізніше ніж за 2 тижні до їх проведення; г) оприлюднювати вичерпну інформацію про всі громадські слухання; ґ) залучати громадськість до вирішення проблем міста шляхом створення громадських рад при виконавчих органах Одеської міської ради.

Access to Public Information?67%

Більшість вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації» виконується.  Зокрема, на сайті ради створено окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить інформацію про порядок оформлення та подання запиту на інформацію.  Також на сайті розміщені форми запитів на отримання публічної  інформації різними способами та від різних суб’єктів. Запит на інформацію можна побати усіма можливими способами, хоча електрона форма подання запиту на сайті відсутня. Терміни надання відповідей на запит витримуються згідно закону, незалежно від форми подання запиту.   Визначений радою й розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит, розмір якої перевищую 10 сторінок. Плата за друк не перевищую 0,1 % мінімальної заробітної платні.

Відведені в раді й спеціальні місця (приміщення) для роботи з документами. Але є можливість опрацьовувати інформацію лише за допомого окремих засобів.

Однак, на сайті не функціонує систему обліку публічної інформації. Система навігації по сайту є складною та часозатратною, інтерфес не впорядкований і не для всіх користувачів зрозумілий. Також не забезпечена можливість користування сайтом для людей з обмеженими можливостями. Сайт не є комфортним у користуванні для осіб із слабким зором, тому що відсутні звукове супроводжування дій користувача, клавіатурний доступ, масштабування шрифтів і регулювання контрастності.

Рекомендації: а) впровадити на веб-сайті ради систему  обліку публічної інформації; б) запровадити онлайн-форму для подання запиту на інформацію; в) завжди надавати повні та обґрунтовані відповіді щодо запитуваної інформації; в) забезпечити місце для опрацювання запитуваної інформації всіма необхідними засобами; г) оптимізувати систему навігації по сайту: зробити її більш зручною, впорядкувати інтерфейс і зробити його більш зрозумілим; ґ) забезпечити можливість користування сайтом для людей з обмеженими можливостями.

Administrative Services?66%

Недостатньо активно виконавчі органи ради наближуються до стандартів надання адміністративних послуг.  В місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг.

На даний момент ЦНАП не має власного веб-сайту, але окрема сторінка на сайті міськради є. На сторінці ЦНАПу на сайті міської ради відсутня інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуш, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування.

Також відсутня інформація про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації.

На сайті наявна лише вибіркова інформація про послуги, що надаються виконавчими органами. Відсутня інформація про надання кожної окремої послуги.

У Центрі проводиться прийом громадян – не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід; не менше двох днів на тиждень здійснюється прийом до двадцятої години. Але поки що у ЦНАП не організовано електронну чергу.

У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку). На  інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги. У приміщенні ЦНАП облаштовані  інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг, облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

Рекомендації: а) створити сайт ЦНАП; б) оприлюднити інформацію про порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування; в) оприлюднити інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки; г) оприлюднити вичерпну інформацію  про усі послуги, що надаються виконавчими органами; ґ) на веб-сайті ради оприлюднити інформаційні картки про  порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги; д) в майбутньому організувати електронну чергу.

DEPUTIES32%

Public Participation?32%

Участь громадськості в роботі ради є доволі обмеженою.

Фактично єдиним механізмом участі громадськості в роботі ради є відвідування приймалень депутатів, більшість з яких прийом виборців проводить.

Натомість, не забезпечена можливість вільного та безперешкодного доступу громадян на пленар6ні засідання ради, попасти на яке можна лише з особистого запрошення ради. Процедура потрапляння на пленарні засідані ради взагалі відсутня. Зовсім не забезпечена можливість потрапляння до приміщень ради осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Окрім того, практично відсутня імовірність виступу громадян на засіданні ради через складну процедуру отримання дозволу на нього. Відсутня й процедура, яка дозволяла б громадянам бути присутніми на засіданнях  депутатських комісій.

Не реалізується на практиці й можливість участі громадян в роботі ради через механізм громадських слухань, ініціативних зборів тощо. Незважаючи на те, що їх механізми прописані та опубліковані на сайті ради у Статуті міста, майже за три роки роботи Одеської міської ради VI скликання, депутати жодного разу не ініціювали громадські слухання, тощо.

Хоча за ініціативою міської ради й створюються робочі групи, комісії, тощо, до складу яких інколи включають представників громадськості. Єдиного положення про функціонування таких дорадчо-консультативних органів немає, порядок їх роботи регулюються відповідними положеннями щодо кожної окремої робочої групи, комісії, тощо.

Рекомендації: а) надати можливість громадянам вільно і безперешкодно (без попередньої реєстрації) бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради; б) створити умови доступу для неповносправних осіб до приміщення, де відбуваються пленарні засідання Одеської міської ради; в) встановити і оприлюднити чітку процедуру, яка реально дозволяла б безперешкодно виступати громадянам на пленарних засіданнях; г) оприлюднити інформацію  про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій; ґ) депутатам особисто проводити  прийоми  своїх виборців; д) у Статуті територіальної громади або в окремому положенні врегулювати порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів Одеської міської ради; е) депутатам Одеської міської ради активніше долучати громадськість до вирішення актуальних проблем міста шляхом ініціювання громадських обговорень.

Accountability?

CITY MAYOR27%

Financial Resources of Municipality?100%

Затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, який містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста є доступним на офіційному сайті міської ради.

Report on the City Mayor’s Performance?20%

В звітуванні міського голови щодо своєї діяльності є ряд невідповідностей стандартам.

Зокрема, раз на рік приймається звіт про здійснення державної регуляторної політики, хоча сам звіт перед міською радою й не озвучується. Звіт публікується на сайті та в газеті міської ради.

Процедура звіту міського голови перед громадою неврегульована. В Статуті міста встановлена лише періодичність таких звітів.

Два роки поспіль міський голова проводить звітування перед громадськістю. Проте змістовно та за своєю формою такий звіт дуже недосконалий з огляду на інформування громадськості про результати своєї діяльності. Зокрема, змістовно щорічний звіт міського голови є зведеним звітом про діяльність структурних підрозділів Одеської міської ради за 9 місяців поточного року. За формою два попередніх річних звіти міського голови не відповідали вимогам його публічності, а саме потрапити на звіт могли лише попередньо запрошені громадяни, звіти відбувалися в приміщеннях, які могли вмістити дуже обмежене число бажаючих. Окрім того, обмеженою на звітах й була можливість комунікації міського голови з присутніми на заході. Під час звіту за 2 рік повноважень міський голова взагалі відмовився від питань з залу на користь брифінгу для представників ЗМІ.

Окрім того, міський голова ні в якій формі не інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.

Рекомендації: а) інформувати населення про стан виконання програм соціально-економічного  та культурного розвитку міста, місцевих цільових програм; б) забезпечити вільний доступ громадянам на щорічний звіт міського голови та забезпечити можливість усіх громадян задавати питання меру під час його звіту; в) врегулювати процедуру звітування міського голови.

EXECUTIVE BODIES51%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?30%

Публічне звітування виконавчих органів влади перед громадою не практикується. Окрім того,  на сайті міської ради оприлюднені звіти про діяльність лише 17 з 42 виконавчих органів ради.

Заключні звіти щодо виконання программ соціально-економічного та культурного розвитку, а також цільових програм ради публікуються у вигляді рішень ради на сайті. Проміжні звіти про виконання програм взагалі не приймаються.

Письмові звіти про хід та результати відчудження комунального майна подаються раді та публікуються в газеті міської ради “Одеський вісник” та на сайті ради.

Звіти щодо розгляду запитів на публічну інфомрацію публікуються на сайті ради, проте не містять вичерпної інформації щодо запитувачів та тематики запитів.

Рекомендації: а) налаштувати практику публічного звітування виконавчих органів перед громадою; б) оприлюднювати на веб-сайті ради звіти всіх виконавчих органів; в) складати та оприлюднювати про хід виконання міських цільових програм та програм соціально-економічного розвитку; г) в звітах про розгляду запитів на публічну інформацію надавати вичерпну інформацію щодо тематики запитів та запитувачів.

Financial resources of Municipality?75%

Більшість інформації щодо фінансових ресурсів є доступною на сайті Одескої міської ради. Так, оприлюднено структуру та обсяг видатків місцевого бюджету із зазначенням розпорядників бюджетних коштів. Публікуються й детальні квартальні звіти щодо виконання місцевого бюджету.

Звіти про результати відчудження комунального майна також публікуються на сайті ради.

Проте відсутній окремий кошторис з детальною інформацією про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

Рекомендації: а) запровадити окремий кошторис з детальною інформацією про фінансові ресурси, які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи; б) оприлюднити цей кошторис на веб-сайті ради.

Regulatory Policy?100%

Підзвітність виконавчих органів Одескьої міської ради щодо відстеження результативності регуляторних актів забезпечена на належному рівні. Відповідні звіти публікуються нра веб-сайті ради та в газеті “Одеський вісник”.

DEPUTIES13%

Reporting on Performance Results?13%

Найгірша ситуація склалась з підзвітністю депутатів виборцям. Порядок звітування депутатів перед виборцями не врегульовано. Статутом громади встановлюються лише строки звітування депутатів, але графік звітування депутатів — відсутній. В результаті, зі 120 депутатів Одескьої міської ради, є інформація про звіти за другий рік повноважень лише 24 депутатів. На веб-сайті ради взагалі опубліковано лише один звіт — депутата фракції Партії Регіонів Марин Клюєвої. Жоден з наявних звітів не містить усієї інформації, зазначеної відповідним переліком ЗУ Про статус депутатів місцевих рад. Більшість наявних звітів містить інформацію лише про виконання доручень виборців. Відсутня й на сайті ради інформація про використання коштів депутатських фондів кожним окремим депутатом.

Окрім того, не звітують перед радою й постійні депутатські комісії ради.

Рекомендації: а) постійними депутатськими комісіями періодично звітувати перед радою про результати своєї роботи; б) оприлюднювати звіти про роботу постійних депутатських комісій на веб-сторінці ради; в) врегулювати процедуру звітування депутатів міської ради; г) на веб-сторінці ради оприлюднити графік звітування депутатів Одеської міської ради; ґ) депутатам, які не звітували перед виборцями, провести публічні звітні заходи на яких ознайомитии своїх виборців з результатами своєї діяльності в раді д) оприлюднити звіти усіх депутатів на веб-сайті ради; є) всім депутатам інформувати міську раду про результати звітування; ж) оформлювати звіт про депутатську діяльність детальною і вичерпною інформацією, перелік якої міститься в відповідному законі; з) оприлюднювати інформацію про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян, окремо по кожному депутату.

Leave a Reply