Rating of Rivne 2013:

44%

Publicity Index

43.55%

City Mayor publicity

52.83%

Executive bodies publicity

35.55%

Publicity of council deputies

Summary:

The average publicity level of Rivne City Council is 44%. It is one of the lowest in the rating. Executive bodies turned out to be more open to the public (53%) than the Mayor (44%) or deputies (36%). The major downside in publicity of Rivne is the reporting of local self-government bodies and officials. The Mayor does not report neither on the implementation of socioeconomic and cultural development programs nor on the completion of local target-oriented programs. The last time Volodymyr Khomko reported to the citizens was during the open meeting was in 2011. None of Rivne City Council departments reported to the local community on the results of their activities in 2012. Moreover, only some executive bodies published reports for 2012 on City Council’s website. The reporting procedure for deputies is not regulated in local regulatory legal acts. The Council does not have deputies’ schedules and deadlines of reporting to the voters approved. Only some members of Rivne City Council systematically report to the voters on the results of their activities. Only 5 out of 54 reports for 2012 were published on the Council’s website.

Access to a considerate amount of regulations passed by the City Mayor is unduly restricted. The available regulations are mostly concerned with granting financial support, bonuses to employees and awarding acknowledgements. In accordance with part 7 of Article 6 of the Law of Ukraine on Access to Public Information, access shall be limited to some information but not to documents. City Council’s website contains no information about assistants and advisors to the City Mayor, or about the structure and membership of executive bodies. The information about officials of executive bodies is not full (resumes lacking). Declarations on assets, income, and expenses of Deputy Mayors are not published. Executive bodies failed to introduce the practice of land auction.

In addition, citizens cannot freely attend plenary sittings; preliminary registration is required. City Council’s website contains no contact information of deputies, such as mailing address, phone numbers, or emails. Their rights and responsibilities are not described either. Only 5 out of 54 deputies have their biographies published on the website. Rivne City Council has an electronic voting system but the results of the roll-call vote and information about registration of deputies are not made public.

Transparency?

CITY MAYOR58%

Information on the On City Mayor and His Activities?39%

Інформація про міського голову та його діяльність на сайті Рівненської міської ради оприлюднюється, проте вона не є вичерпною. Зокрема, на сайті відсутня інформація про доходи членів сім’ї міського голови, про його повноваження та функції, про номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови. На сайті міської ради відсутня можливість надіслати електронне звернення та запису на прийом до керманича міста. Інформація про діяльність міського голови оприлюднюється на сайті міської ради не оперативно та не систематично. Це у першу чергу пов’язано з тим, що у структурі ради відсутній окремий структурний підрозділ, що відповідає за інформаційне висвітлення діяльності міського голови Рівного. Також міський голова не достатньо з власної ініціативи спілкується з журналістами, зокрема, не проводить брифінгів, прес-конференцій та круглих столів.

Рекомендації:

Відповідно до вимог частин 1 та 2 статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» невідкладно оприлюднити в газеті «7 днів» та на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради інформацію про доходи членів своєї сім’ї.

Оприлюднити на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови.

Створити можливість мешканцям через сайт міської ради здійснювати електронний запис на прийом до міського голови.

Для додаткової комунікації міського голови з мешканцями міста на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради створити опцію чи окремий розділ, де громадяни міста зможуть задати міському голові свої питання щодо тих актуальних проблем розвитку міста, які їх найбільше турбують. Також варто забезпечити, щоб зайшовши в цей розділ кожен громадян зміг не лише отримати відповідь, але і ознайомитися з відповідями міського голови на питання інших мешканців.

Для того, щоб громаді міста було більш зрозуміло, що входить в сферу компетенції міського голови на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради варто розмістити інформацію про повноважень та функцій міського голови.

Створити в Рівненській міській раді окремий структурний підрозділ (відділ), що відповідатиме та займатиметься інформаційним висвітленням діяльності міського голови. Зокрема, забезпечить оперативне та систематичне (щоденне) оприлюднення інформації про діяльність міського голови на офіційному веб-сайті міської ради.

Для більшого висвітлення діяльності міського голови Рівного Володимира Хомка посилити комунікацію з представниками ЗМІ через організацію не менше одного разу на тиждень брифінгів, прес-конференцій, прями ефірів, неформальних зустрічей з журналістами.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?58%

На сайті міської ради відсутня інформація про помічників та радників міського голови, не оприлюднюються розпорядження міського голови про призначення на посади службовців та працівників на вакантні посади. Відсутні також протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад. Проте, їх можна отримати у відповідь на інформаційний запит. На сайті наявна лише контактна інформація з номерами телефонів головних керівників виконавчих органів, зведена інформація про всіх працівників міської ради та підпорядкованих раді структур – відсутня.

Рекомендації:

Опублікувати на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради інформацію про помічників, радників міського голови (штатних та позаштатних) із зазначення контактної інформації та сфери їх відповідальності.

Розмістити на веб-сайті Рівненської міської ради зведену контактну інформацію з номерами телефонів про всіх працівників міської ради та підпорядкованих раді структур.

Опублікувати та веб-сайті міської ради розпорядження міського голови про призначення на посади службовців та працівників на вакантні посада.

Оприлюднити на веб-сайті протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?60%

На веб-сайті міської ради оприлюднений Стратегічний план економічного розвитку м. Рівне, рішення про затвердження міського бюджету на 2013 рік з усіма додатками, а також зміни до бюджету. Генеральний план міста містить лише графічну частину, описова частина відсутня, без якої документ не читабельний. Система управління якістю (ISO) в Рівненській міській раді не запроваджена, міська рада не отримувала міжнародний сертифікат якості ISO 9001.

Рекомендації:

Створити на головній сторінці сайту Рівненської міської ради розділ «Стратегічний план», де безпосередньо опублікувати Стратегічний план економічного розвитку міста та звіти про хід його виконання.

Додати до графічної частини Генерального плану міста, розміщеного на веб-сайті Рівнеради, описову частину, без якої документ не читабельний і не зрозумілий.

В межах програми соціально-економічного розвитку м. Рівне на 2011-2015 роки розробити та опублікувати на сайті міської ради програму соціально-економічного розвитку міста на 2014 та 2015 рік.

Запровадити на рівні всіх структурних підрозділів міської ради систему управління якістю (ISO) та отримати для цього сертифіката відповідності міжнародному стандарту ISO 9001.

Regulatory Documents of Municipality?79%

На веб-сайті Рівненської міської ради оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста; створені умови для зручного пошуку документів за різними критеріями – дата, період, назва документу, слова з тексту; опубліковане розпорядження міського голови на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Проте, неправомірно обмежено доступ до значної частини розпоряджень міського голови, що в основному стосуються надання матеріальної допомоги, преміювання працівників та вручення подяк. Відповідно до вимог частини 7 статті 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. Тому, якщо у розпорядженні міститься інформація з обмеженим доступом, наприклад, персональні дані, то обмеженню в доступі повинна підлягати саме ця інформація, а не текст розпорядження в цілому.

Рекомендації:

Забезпечити на веб-сайті міської ради доступ до усіх розпоряджень міського голови Рівного Володимира Хомка (починаючи з моменту обрання), який всупереч нормам ЗУ «Про доступ до публічної інформації», був неправомірно обмежений.

EXECUTIVE BODIES58%

Information on Executive Bodies and Their Heads?57%

На сайті Рівненської міської ради розміщена інформація про місцезнаходження, контакти, розклад роботи всіх виконавчих органів ради, а також біографічні відомості, інформація про місцезнаходження, контакти, графік прийому заступників міського голови. Проте, на сайті міської ради та в офіційних друкованих органах ради не було оприлюднено декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, які мають також містити відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів їх сімей. На сайті Рівнеради відсутня вичерпна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів ради, а також не має вичерпної інформації про керівників виконавчих органів ради, зокрема, біографічних відомостей та фото.

На веб-сайті розміщена інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (управлінь та відділів) ради, про установи і заклади соціальної сфери, які належать до сфери управління міської ради. Проте, відсутня така інформація про комунальні підприємства, які також належать до сфери управління Рівнеради.

Рекомендації:

Опублікувати на веб-сайті міської ради вичерпну інформацію про структуру та персональний склад виконавчих органів ради. Додати інформацію про всіх керівників виконавчих органів, зокрема, біографічні даті та фото.

Опублікувати в газеті «7 днів» та оприлюднити на сайті міської ради декларації про майно, доходи і витрати всіх заступників міського голови, що повинні містити також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів їх сімей.

Розмістити на веб-сайті Рівненської міської ради інформація про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради.

Information on the City Council Executive Committee?60%

На сайті Рівненської міської ради оприлюднена інформація лише про персональний склад виконавчого комітету ради та відсутня інформація про повноваження виконавчого комітету.

Рекомендації:

Оприлюднити на сайті Рівненської міської ради біографічні відомості про членів виконкому, зокрема, дату народження, освіту, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото.

Опублікувати на сайті Рівненської міської ради інформацію про повноваження виконавчого комітету ради.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?68%

На офіційному веб-сайті Рівненської міської ради публікуються не всі рішення виконавчого комітету ради. Частина рішень через те, що вони містять інформацію з обмеженим доступом, зокрема, персональні дані фізичних осіб. Проте, відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Проекти рішень виконкому оприлюднюються вчасно, але не вчасно оприлюднюється проект порядку денного. На веб-сайті ради оприлюднений план з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік. Також на сайті міської ради публікуються повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів. Проте, не всі такі повідомлення містять інформацію про спосіб оприлюднення регуляторного акту та строк та спосіб розгляду зауважень і пропозицій.

На веб-сайті ради відсутня інформація про більшість послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість, а також про пільги для різних категорій населення щодо різних видів послуг. Не оприлюднено короткотермінову програму соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік та перелік усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з міського бюджету. Функціонуюча система пошуку інформація, що знаходиться на веб-сайті ради зручна для користування, яка дозволяє здійснювати контекстний пошук за ключовими словами по усій текстовій інформації розміщеній на сайті.

Рекомендації:

Забезпечити оприлюднення на веб-сайті Рівненської міської ради всіх рішень виконавчого комітету. Якщо рішення виконавчого комітету містить інформацію з обмеженим доступом, наприклад, персоналі дані фізичних осіб, то обмеженню в доступі повинна підлягати саме ця інформація, а не текст рішення в цілому.

Забезпечити завчасне, щонайменше за 5 днів до часу засідання виконкому, оприлюднення проекту порядку денного засідань виконавчого комітету на веб-сайті ради.

До кінця 2013 року підготувати та оприлюднити на веб-сайті міської ради та в газеті «7 днів» план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік.

У всіх повідомленнях про оприлюднення проектів регуляторних актів, що публікуються на сайті міської ради, окрім інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, повинні також містити інформацію про спосіб оприлюднення регуляторного акту та строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій.

Опублікувати на сайті Рівнеради інформацію про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість, а також про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг.

До кінця 2013 року затвердити та опублікувати на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради короткотермінову програму соціально-економічного розвиту міста на 2014 рік.

У 2014 році в межах програми соціально-економічного розвитку м. Рівне на 2011-2015 роки розробити та опублікувати на веб-сайті Рівнеради короткотермінову програму соціально-економічного розвиту міста на 2015 рік.

Оприлюднити на веб-сайті Рівненської міської ради перелік усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з міського бюджету. Для цього, на головній сторінці сайту ради потрібно створити розділ «Цільові програми», де і розмістити перелік усіх міських цільових програм. У цьому розділі варто також забезпечити можливість скачування цих програм.

Municipal Property and Land of Municipality?16%

У відповіді на інформаційний запит виконавчий комітет Рівненської міської ради повідомив Громадянській мережі «ОПОРА», що з моменту набуття чинності законодавчих актів щодо обов’язковості оприлюднення результатів земельних торгів, земельні торги управління комунальної власності не проводилися.

Рекомендації:

Запровадити в м. Рівне практику регулярного проведення земельних торгів, що забезпечить додаткові надходження до міського бюджету. Забезпечити, щоб всі рішеннях про проведення земельних торгів містили інформацію про перелік земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; особу, уповноважену укласти відповідний договір.

Забезпечити, щоб інформацію про результати земельних торгів оприлюднювалася на сайті та у газеті ради «7 Днів» протягом п’яти робочих днів з дня проведення торгів.

DEPUTIES37%

Information on the City Council Deputies?27%

На сайті Рівненської міської ради відсутня інформація про поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради, про їхні права та обов’язки. На веб-сайті ради не оприлюднені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів, що також мають містити відповідну інформацію про членів їх сімей. На сайті-ради розміщено лише 5 з 54 біографій депутатів міської ради. Проте, на сайті ради є інформація про графік прийому громадян депутатами міської ради.

Рекомендації:

Опублікувати на веб-сайті Рівненської міської ради інформація про поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти всіх депутатів ради.

Оприлюднити на сайті Рівненської міської ради інформацію про права та обов’язки депутатів міської ради. Таку інформацію можна розмістити в розділі «Депутати міської ради».

Розмістити на сайті ради біографічні відомості про усіх депутатів Рівненської міської ради 6 скликання. Зокрема, біографічні відомості мають містити інформацію про дату народження, освіту, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійну приналежність.

Оприлюднити на сайті ради декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів Рівненської міської ради, що містять також відповідну інформацію про членів їх сімей.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?61%

На сайті ради розміщений регламент роботи Рівненської міської та положення про постійні депутатські комісії, а також інформація про їх персональний склад. Проте, на сайті відсутня інформація про графіки засідань усіх постійних комісій, зокрема, про місце, час та порядок денний засідань. На веб-сайті ради опублікована інформація про графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. Відсутня інформація про повноваження секретаря та декларація про його майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру.

На веб-сайті є інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради, а також склад депутатських фракцій міської ради. Проте, оприлюднена на сайті інформація не відображає останніх змін у складі депутатських фракцій ради. На сайті ради оприлюднена інформація про обов’язки та функції організаційного відділу, який забезпечує діяльність депутатського корпусу Рівненської міської ради.

Забезпечити регулярне оновлення на сайті Рівненської міської ради інформації про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій з зазначенням часу і місця їх проведення та порядку денного.

Оприлюднити на веб-сайті ради у розділі «Секретар ради» інформацію про повноваження секретаря Рівненської міської ради. У розділі «Постійні комісії» розмістити Положення про постійні комісії Рівненської міської ради 6 скликання.

Опублікувати на веб-сторінці ради декларацію про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради Рівненської міської ради, що також повинні містити відповідну інформацію про членів його сім’ї.

Оновити на веб-сайті ради інформацію про склад депутатських фракцій Рівненської міської ради та його зміни. Додати в розділ «Організаційний відділ ради» адресу електронної пошти організаційного відділу, який забезпечує діяльність депутатського корпусу Рівнеради.

City Council Plenary Sessions?28%

На веб-сайті Рівненської міської ради не вчасно, менше як за 10 днів до дня проведення сесії, розміщується інформація про скликання сесії Рівнеради або її пленарного засідання, а також не вчасно оприлюднюється проект порядку денного. Проте, заздалегідь оприлюднюються проекти рішень. В Рівненській міській раді діє електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів та про результати поіменного голосування на веб-сайті ради не оприлюднюються. Не ведеться також он-лайн трансляція сесій міської ради. Проте, на останній сесії міської ради були внесені зміни до регламенту, які передбачають трансляцію в режимі он-лайн всіх пленарних засідань Рівненської міської ради на її офіційному сайті або на веб-сайті газети «7 днів». Разом з тим, в регламенті залишається відсутня норма, яка б передбачала обов’язкове оприлюднення аудіо і відео записів усіх пленарних засідань міської ради. На веб-сайті Рівнеради також не оприлюднюються та депутатські запити, рішення про створення депутатських фондів не приймалося.

Рекомендації:

Забезпечити вчасне, не пізніше як за 10 днів до дня проведення сесії, оприлюднення на веб-сайті ради та в офіційних друкованих ЗМІ рішення про скликання сесії Рівненської міської ради та проекту порядку денного.

Забезпечити оприлюднення на сайті Рівненської міської ради інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях ради, а також вчасно, через 1-3 робочі дні після засідання, публікувати результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного.

Забезпечити на сайті Рівненської міської ради або на сайті газети «7 днів» аудіотрансляції та відеотрансляції (он-лайн трансляції) усіх пленарних засідань ради. Також забезпечити, щоб на сайті ради оприлюднювалися аудіо і відео записи усіх пленарних засідань міської ради.

Оприлюднити на сайті Рівненської міської ради всі депутатські запити, які надіслав кожен депутат міської ради. Інформація про запити має бути розміщена на персональній сторінці обранця, що знаходиться у розділі «Депутати міської ради». Інформація про надіслані запити має містити номер, дату запиту та прізвище автора запиту; до кого надісланий запит; текст запиту та стан його виконання.

До кінця 2013 року на сесії Рівненської міської ради прийняти рішення про створення Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень на 2014 рік. Передбачити виділення коштів на Фонд в бюджеті міста на 2014 рік. Кошти Фонду у рівних частинах розподілити між усіма депутатами ради. Після прийняття даного рішення, на сайті міської ради потрібно опублікувати рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання.

Підготувати та прийняти на сесії Рівненської міської ради рішення про затвердження плану заходів по реалізації депутатами міської ради доручень виборців на 2014 та 2015 роки.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?41%

Коментар:

На веб-сайті Рівненської міської ради не вчасно, пізніше 10 робочих днів, оприлюднюються рішення прийняті на пленарних засіданнях ради. У регламенті Рівнеради відсутня норма (станом на 1 вересня 2013 року), яка передбачає, що рішення міської ради публікуються на офіційному веб-сайті ради не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття. На веб-сайті Рівнеради також не оприлюднюються протоколи засідань постійних комісій.

Рекомендації:

Відповідно до вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації» забезпечити оприлюднення на офіційному сайті ради, не пізніше 10 робочих днів після засідання, всіх рішень прийнятих на пленарних засіданнях міської ради. Також внести відповідні зміни до регламенту.

Забезпечити систематичне оприлюднення на сайті міської ради у розділі «Постійні комісії» протоколи усіх засідань постійних депутатських комісій Рівненської міської ради шостого скликання. Додати у відповідний розділ протоколи засідань постійних комісій, що відбулися з початку шостого скликання Рівненської міської ради.

Openness?

CITY MAYOR59%

Public Participation?59%

Володимир Хомко проводить регулярний прийом громадян, виділяючи на це більше 8 годин свого часу щомісячно. Мешканці міста можуть легко та без додаткових перешкод записатися на прийом до керманича міста. Разом з тим, міський голова не проводить окремий прийом для інших категорій осіб та об’єднань, зокрема, організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо. Міський голова не надто активно використовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема, соціальну мережу Facebook для своєї комунікації з мешканцями міста. При міському голові створена і функціонує громадська рада. Проте, Володимир Хомко не досить активно використовує інші форми консультації з громадою щодо актуальних проблем місцевого розвитку. Також в структурі Рівненської міської ради відсутній підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства. Через це, профспілки, громадські організації, релігійні об’єднання та інші організації громадянського суспільства не достатньо залучені до вирішення актуальних проблем розвитку міста.

Рекомендації:

Запровадити практику проведення міським головою систематичного прийому представників організацій громадянського суспільства – профспілок, неурядових громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо. Такі зустрічі потрібно проводити не менше одного разу на місяць.

Посилити комунікацію міського голови з мешканцями через активне використання сучасних інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальних мереж (Facebook).

Забезпечити можливість участі громади у процесі формування місцевої політики через використання різних форм консультації влади з громадою міста. Зокрема, міському голові для цього потрібно частіше ініціювати громадські обговорення, слухання, загальні збори щодо актуальних проблем місцевого самоврядування. Періодично ініціювати та проводити консультації з громадськістю та з групами їх інтересів щодо резонансних проблем місцевого значення.

Створити можливість мешканцям через сайт міської ради оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови Рівного Володимира Хомка.

Створити в структурі міської ради підрозділ, який відповідатиме за налагодження співпраці міської влади з організаціями громадянського суспільства.

EXECUTIVE BODIES56%

Public Participation?34%

На сайті Рівненської міської ради відсутня інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів та про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян). Також на сайті ради а розділі «Громадські обговорення» не публікуються протоколи та стенограми слухань. Окремі протоколи громадських слухань можна знайти лише скориставшись пошуком на веб-сайті ради. При більшості виконавчих органів Рівненської міської ради не створені дорадчо-консультативні органи, зокрема, громадські ради та робочі групи. Винятком є лише окремі управління (охорони здоров’я, освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, економіки міста), де створені та діють різні робочі групи.

Рекомендації:

Наповнити розділ «Громадські обговорення», що знаходиться на головній сторінці веб-сайту Рівненської міської ради інформацією про порядок проведення громадських слухань, а саме – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Також наповнити даний розділ вичерпною інформацією про інші механізми громадської участі, зокрема, про місцеві ініціативи та загальні збори громадян.

Розмістити у розділ «Громадські обговорення» на веб-сайті ради інформацію про громадські слухання, які відбулися у місті Рівне протягом 2011-2013 років. Такі повідомлення повинні містити вичерпну інформацію про предмет обговорення, зокрема, порядок денний та проекти документів. Також на сайті потрібно розмістити інформацію про результати усіх проведених громадських слухань за аналогічний період. Зокрема, на веб-сайті ради мають бути доступні протоколи та стенограми громадських слухань.

Інформувати громадськість про проведення громадських слухань не менше ніж за 2 тижні до дня їх проведення. Повідомлення про проведення слухань мають містити інформацію про предмет обговорення, порядок денний та проекти необхідних документів.

За підсумками громадських слухань забезпечити оприлюднення інформації про їх результати та опублікувати на веб-сайті міської ради протокол та стенограму цих громадських слухань.

Для забезпеченні участі громади міста у процесі формування та реалізації місцевої політики створити при всіх управліннях виконавчого комітету Рівненської міської ради, де ще вони не створені, дорадчо-консультативні органи – робочі групи, громадські ради.

Забезпечити для мешканців міста можливість бути присутніми на засіданнях виконкому без попередньої реєстрації або пройшовши формальну процедуру реєстрації, наприклад, шляхом повідомлення через телефон.

Access to Public Information?75%

На веб-сайті Рівненської міської ради створений окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить усю необхідно інформацію, зокрема, про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Створена система обліку публічної інформації. На сайті ради також розміщені форми запитів на інформацію, запити можна подавати різними способами: поштою, електронним листом, через телефон, усно. Відповіді на запити приходять вчасно, у більшості випадків вони є повними. У міській раді відведене спеціальне місце для роботи з документами, радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповідей на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати.

На сайті ради відсутній порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації, а також відсутня спеціальна форма для подачі запиту в режимі он-лайн.

Рекомендації:

Створити на сайті Рівненської міської ради спеціальну онлайн-форму для подання запиту на інформацію.

Оприлюднити на веб-сайті Рівненської міської ради порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

Створити зручну систему навігації по сайту Рівненської міської ради: змінити інтерфейс; наповнити всі існуючі розділи та рубрики актуальною інформацією та систематично їх оновлювати; рубрики та розділи перенести у верхню частину сайту; розділ контакти підняти у верхню частину сайту.

Забезпечити можливість комфортної роботи з сайтом Рівненської міської ради для людей зі слабким зором, зокрема, передбачити на сайті можливість регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ.

Administrative Services?50%

Центр надання адміністративних послуг працює у Рівному з травня 2012 року. За цей час, досі не було створено веб-сайт ЦНАП, де мала міститися інформація про порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. Також вичерпна інформація про усі послуги, що надаються виконавчими органами та інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги, та інша важлива інформація. Проте, частина даної інформації розміщено на сайті Рівненської міської ради у розділі «Адміністративні послуги», що у певній мірі компенсує відсутність сайту ЦНАП.

У ЦНАП не поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги, відсутні скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. На інформаційних стендах наявна лише інформація про перелік АП та нормативно-правові акти, які регулюють їх надання. В Рівненському ЦНАП відсутня електронна черга. Разом з тим, у Рівненському ЦНАП існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації та наявні бланки для заповнення з метою отримання адміністративних послуг.

Час відведений для прийому громадян у Рівненському ЦНАП менший, чим це передбачено у ЗУ «Про адміністративні послуги». У законі зазначено, що час прийому громадян становить не менше шести днів на тиждень та семи годин на день. Прийом здійснюється без перерви на обід. ЦНАП послуг не менше двох днів на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години. У Рівному ЦНАП працює п’ять днів на тиждень, має перерву на обід та не працює до 20 години.

Варто зазначити, що Рівненський ЦНАП не можна назвати аналогом «Прозорого офісу» так, як приміщення в якій працює Центр має кабінетно-коридорну систему.

Рекомендації:

Створити сайт Центру надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що має містити інформацію про порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. А також інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації.

Встановити графік роботи ЦНАП у обсязі не менше 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід; не менше двох днів на тиждень здійснювати прийом до двадцятої години, а також організувати електронну чергу.

Опублікувати на веб-сайті ЦНАП вичерпну інформацію про усі послуги, що надаються виконавчими органами. Також оприлюднити на веб-сайті та інформаційних стендах ЦНАП інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

Забезпечити виготовлення та безкоштовне поширення у приміщенні ЦНАП довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги.

У приміщенні ЦНАП облаштувати інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

Облаштувати у приміщенні ЦНАП скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

Рівненській міській раді знайти для ЦНАП нове приміщення, де можна буде втілити ідею роботи Центру за принципом «Прозорий офіс», а не в умовах кабінетно-коридорної системи.

DEPUTIES57%

Public Participation?57%

В Рівненській міській раді не забезпечена можливість для мешканців міста безперешкодно та без попередньої реєстрації бути присутніми на пленарних засіданнях. Відсутня процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради та процедура, яка регулює доступ громадян до засідань постійних депутатських комісій. Лише части депутатів міської ради проводить регулярний прийом виборців.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади міста. Депутати Рівненської міської ради були ініціаторами всіх трьох громадських слухань, що відбулися у місті протягом 2011-2013 років.

Рекомендації:

Створити умови, коли громадяни без попередньої реєстрації вільно і безперешкодно зможуть бути присутні на пленарних засіданнях міської ради. Для цього, потрібно внести відповідні зміни до регламенту міської ради. Також створити умови, щоб до приміщення ради, в тому числі того, де відбуваються пленарні засідання мали можливість потрапити неповносправні особи. Прописати в регламенті Рівненської міської ради процедуру, яка дозволяє мешканцям міста безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради.

Оприлюднити на веб-сайті Рівненської міської ради вичерпну інформацію про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій ради. Така процедура має гарантувати громадянам можливість бути присутнім на засіданнях усіх депутатських комісій без попередньої реєстрації або пройшовши формальну процедуру реєстрації, наприклад, повідомлення через телефон.

Депутатам Рівненської міської ради регулярно, згідно графіка, проводити прийом виборців у визначений час та відведеному місці.

Accountability?

CITY MAYOR2%

Financial Resources of Municipality?0%

На сайті Рівненської міської ради оприлюднено лише рішення виконавчого комітету «Про виконання бюджету міста Рівного за 2012 рік», де міститься лише загальна інформація про загальні суми доходів та видатків міського бюджету. Проте, сам річний звіт про виконання бюджету, який містив б вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста, відсутній.

Рекомендації:

Оприлюднити на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну та повну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста.

Report on the City Mayor’s Performance?2%

Міський голова Рівного Володимир Хомко не звітує перед мешканцями міста про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, про виконання місцевих цільових програм. У 2012 році не було звіту міського голови перед мешканцями Рівного. Останній раз Володимир Хомко звітувався, на відкритій зустрічі, перед громадою міста у 2011 році. Також у 2012 та 2013 роках не було звіту міського голови Володимира Хомка перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради та звіту про роботу виконавчих органів.

Рекомендації:

До кінця 2013 року міському голові Рівного Володимиру Хомку проінформувати громаду міста на відкритій зустрічі, про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм. Таку практику потрібно продовжити і в наступному році. Зокрема, щонайменше двічі на рік інформувати населення, про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм.

До кінця 2013 року міському голові Рівного Володимиру Хомку прозвітувати перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради. Також в газеті ради «7 Днів» оприлюднити щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами. Таку практику потрібно продовжити і в наступних роках.

У 2013 році на відкритій зустрічі з громадою прозвітуватися про свою роботу у 2012 та 2013 роках. Звіти про свою роботу оприлюднити на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради та у газеті «7 днів».

До кінця 2013 року депутатському корпусу Рівненської міської ради ініціювати звіт міського голови про роботу виконавчих органів ради у 2013 році. Також проконтролювати, щоб даний звіт був опублікований на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради та у газеті «7 Днів».

EXECUTIVE BODIES40%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?23%

Жодне управління Рівненської міської ради не прозвітувалося, на відкритій зустрічі, перед територіальною громадою про результати своєї роботи у 2012 році. Більше того, на веб-сайті ради опублікована лише частина звітів виконавчих органів міської ради про результати своєї діяльності у 2012 році. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Рівне на 2012 рік розміщений лише на сайті управління економіки міста, на сайті міської ради звіт відсутній. Звіт про виконання Комплексної програми розвитку міста Рівне на 2007-2012 роки також відсутній. Не оприлюднюються також проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році. На сайті міської ради майже всі управління публікують звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію. Проте, такі звіти не містять вичерпної інформації, зокрема, інформації про запитувачів та тематику запитів.

Рекомендації:

Виконавчим органам (управлінням) Рівненської міської ради запровадити практику не рідше двох разів на рік на відкритій зустрічі звітуватися про свою діяльність перед територіальною громадою, а також невідкладно оприлюднювати звіти про свою роботу на сайті ради.

Оприлюднити на сайті Рівненської міської ради звіти про роботу всіх управлінь за 2012 рік.

Інформація про місце та час звітування усіх виконавчих органів заздалегідь, щонайменше за п’ять днів, розповсюджується усіма доступними способами, зокрема, на сайті ради, у газеті «Сім днів» та інших місцевих ЗМІ, на дошках оголошень комунальних підприємств та на інформаційних стендах ради.

На веб-сайті Рівненської міської ради оприлюднити звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. Також забезпечити систематичне оприлюднення на сайті ради проміжних та заключних звітів про хід виконання цільових програм в поточному році.

Виконавчим органам ради до кінця 2013 року подати Рівненській міській раді звіти про хід та результати відчуження комунального майна за поточний календарний рік.

Забезпечити оприлюднення на веб-сайті Рівненської міської ради вичерпних звітів (вказаний запитувач, тематика запитів) щодо розгляду запитів на публічну інформацію.

Financial resources of Municipality?51%

На веб-сайті Рівненської міської ради оприлюднений бюджет міста на 2013 рік, де міститься інформація про структуру та обсяги видатків місцевого бюджету, а також розподіл видатків бюджету за головними розпорядниками коштів. Також сайті відсутній кошторис ради, який має містити інформацію про фінансові ресурси, що витрачаються на забезпечення діяльності Рівненської міської ради та її виконавчих органів.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна у 2012 році на веб-сайті Рівненської міської ради не опубліковані.

Рекомендації:

Оприлюднити на веб-сайті ради кошторис Рівненської міської ради, де міститься детальна інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів.

Опублікувати на веб-сайті Рівненської міської ради звіти про хід та результати відчуження комунального майна за 2012 рік. До кінця 2013 року подати міській раді звіти про хід та результати відчуження комунального майна за поточний календарний рік. Відповідні звіти після затвердження опублікувати на офіційному веб-сайті ради.

Додати в розділ «Бюджет міста», що знаходиться на веб-сайті міської ради бюджети міста Рівне за 2011, 2012 та 2013 роки.

Regulatory Policy?100%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради. Проте, на сайті дана інформація не систематизована, відсутній окремий розділ, де могли б розміщуватися всі звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Рекомендації:

Створити на веб-сайті Рівненської міської ради окремий розділ, де будуть публікуватися всі звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

DEPUTIES11%

Reporting on Performance Results?11%

Постійні депутатські комісії Рівненської міської ради не прозвітувалися перед радою про результати своєї роботи у 2012 році. Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою у Статуті територіальної громади та іншому положенні ради не врегульований. Не затверджені строки проведення звітів депутатів та графік їх звітування перед виборцями, рішення про створення депутатських фондів не приймалося.

Лише частина депутатів Рівненської міської ради систематично звітується перед виборцями про результати своєї роботи. На веб-сайті ради опубліковано лише 5 з 54 звітів депутатів за 2012 рік, не оприлюднено жодного звіту за 2010 та 2011 роки.

Рекомендації:

Постійним депутатським комісіям до кінця 2013 року прозвітуватися перед Рівненською міською радою про результати своєї роботи у поточному році. Забезпечити оприлюднення звітів всіх депутатських комісій на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради.

Рівненській міській раді врегулювати порядок звітування депутатів перед громадою міста у Статуті територіальної громади або окремому положенні ради.

Рівненській міській раді затвердити строки проведення звітів депутатів перед виборцями і графік звітування депутатів на 2013 рік. Забезпечити оприлюднення на веб-сайті міської ради інформації про строки проведення звітів і графік звітування депутатів.

Депутатам Рівненської міської ради звітувати про результати свої депутатської роботи перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше одного разу на рік.

Опублікувати на веб-сайті ради звіти всіх депутатів Рівненської міської ради за 2012 рік та після проведення звітів також за 2013 рік. Звіти депутатів повинні містити інформацію про діяльність у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, виконання доручень виборців.

Депутатам Рівненської міської ради після проведення звітів проінформувати міську раду та виконавчі органи про результати звітування. Зокрема, надіслати звіт для його оприлюднення на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради.

Leave a Reply