Rating of Sumy 2015:

63%

Publicity Index

62%

City Mayor publicity

70%

Executive bodies publicity

57%

Publicity of council deputies

Summary:

Transparency?

CITY MAYOR65%

Information on the On City Mayor and His Activities?69%

На офіційному веб-сайті Сумської міської ради є вичерпні біографічні відомості (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність) про міського голову Олександра Лисенка.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови доступна на веб-сторінці ради, оприлюднена в офіційному віснику Сумської міської ради. Декларація містить усі відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови та членів його сім’ї.

На офіційній веб-сторінці ради в розділі «Повноваження міського голови м. Суми» є інформація про телефон приймальні і електронну адресу міського голови: телефон: 700-560, е-mail: rada@meria.sumy.ua.

На офіційній веб-сторінці ради та дошці оголошень є актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою та процедуру запису. Особливої процедури прийому міським головою ініціативних груп громадян і/або інших груп інтересів не встановлено. Визначається лише, що прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.

Процедура запису на особистий прийом міського голови є дуже складною: потрібно особисто записатися і можна буде потрапити лише тоді, коли спеціалісти детально вивчать справу, впевняться, що вона пройшла всі можливі інстанції але так і не була вирішена.

Відсутність особливих умов, таких як спеціально відведених для цього робочих годин, для прийому громадських активістів, представників ініціативних груп, релігійних громад тощо негативно позначається на комунікації міського голови з найбільш активними мешканцями, яким дуже важко донести свою точку зору чи поділитися ідеями з очільником міста.

Працює он-лайн приймальня міського голови.

На сайті в розділі «Повноваження міського голови м. Суми» представлена інформація з описом повноважень та функцій міського голови., тому сумчани можуть зорієнтуватися в тому, які питання входять до компетенції очільника міста

В структурі міської ради не створено окремий підрозділ, який відповідає і займається інформаційним висвітленням виключно діяльності міського голови. Департамент комунікацій та інформаційної політики займається висвітленням діяльності Сумської міської ради в цілому, в тому числі й міського голови. Таким чином, інформація про діяльність міського голови оперативно та систематично з’являється на веб-сайті ради. Міський голова досить активно комунікує з працівниками ЗМІ. Найчастіше – під час апаратних нарад, засідань виконавчого комітету, сесій міської ради та інших публічних заходів, а також шляхом організації брифінгів, прес-конференцій, прямих ефірів, зустрічей з журналістами. Відсутність окремого підрозділу чи штатної одиниці, що відповідала б за висвітлення діяльності лише міського голови, не впливає на якість висвітлення його роботи, адже інформація оперативно з’являється на сайті Сумської міської ради.

Неформальна комунікація з мешканцями, журналістами чи громадськими діячами відбувається принагідно, але вкрай рідко. Відсутність дієвої комунікації міського голови із мешканцями через новітні форми комунікації, наприклад, соціальні мережі, є явним мінусом у діяльності.

Рекомендації:

 • Спростити комунікацію між міським головою та сумчанами через більш активну участь у громадських ініціативах щодо полегшення комунікації (наприклад, проект «Відкрите місто»), комунікація через соціальні мережі, відведення спеціальних годин для прийому громадських активістів позитивно вплине на рівень відкритості міського голови та покращить комунікацію з сумчанами.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?55%

На веб-сайті немає інформації про помічників, радників міського голови (штатних – патронатна служба та позаштатних) із зазначення контактної інформації та сфери їх відповідальності. Час від часу з’являються новини про призначення того чи іншого помічника, але вона розрізнена, не структурована і мешканцю важко дізнатися хто саме є помічником чи радником міського голови і з яких питань.

На сайті немає окремого розділу про патронатну службу. Отримати інформацію про радників та помічників очільника міста можна, направивши відповідний запит на інформацію.

На веб-сайті наявна зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур. Шлях до неї наступний: Міська влада » Виконавчі органи » Структурні підрозділи.

На веб-сторінці ради є інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, розміщуються і оголошення про конкурси на заміщення вакантних керівних посад (начальники відділів, управлінь, департаментів). Але є вакансії, оголошення про які не публікувалися і призначення відбулося без конкурсу. Наприклад, директора департаменту інфраструктури міста.

На практиці отримати протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії можна лише направивши відповідний інформаційний запит.

Серед оприлюднених розпоряджень міського голови не вдалося знайти розпоряджень про призначення на посади. Пошук не серед документів, а через відповідний сервіс на сайті теж не дав результатів.

Рекомендації:

 • Рекомендуємо створити на офіційній веб-сторінці Сумської міської ради окремий розділ із повною інформацією про помічників та радників міського голови, в тому числі й з контактними даними.

 • Звертаємо увагу на необхідність оприлюднення протоколів конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії.Звертаємо увагу на необхідність проведення відкритого конкурсу на заміщення керівних посад, а також оприлюднення відповідних розпоряджень міського голови на муніципальному порталі.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?64%

У січні 2015 року було створено робочу групу з розробки Концепції Стратегічного плану розвитку м. Суми на період 2015-2025 років. Відповідне розпорядження міського голови щодо цього датоване 29 грудня 2014 року. До складу робочої групи увійшли керівники міста, структурних підрозділів міської ради, депутати, представники Сумського державного університету. Але на першому ж засіданні робоча група прийняла рішення зменшити строк плану з 10 до 5 років, тобто 2015-2020 роки. Цікаво, що станом на 1.08.2015 план не прийнято, тобто фактично строк його дії зменшується ще на рік. Принаймні, новин про прийняття знайти не вдалося, так само як і не вдалося знайти відповідне рішення Сумської міської ради чи інший подібний документ. Разом з тим є «Стратегічний план економічного розвитку м.Суми (USAID)». Але цього документу явно не достатньо, бо він відображає далеко не всі сфери життя міста.

Генеральний план міста, який містить описову частину та основні графічні матеріали, оприлюднений на офіційному сайті частково – без даних, доступ до яких обмежено. Матеріали генерального плану (текстові і графічні) розміщенні для публічного ознайомлення в приміщенні органу місцевого самоврядування, але не в повному обсязі.

Генеральний план місить інформацію із грифом “Для службового використання”.

Актуальна редакція бюджету міста (видатки, надходження) розміщена на сайті в окремому розділі, шлях до якого наступний: Документи » Міський бюджет. Є на сайті й рішення про зміни в бюджеті. А от зведеної актуальної версії міського бюджету з усіма внесеними змінами немає.

Також оприлюднені програми соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий та середньостроковий період з інформацією про хід їх виконання.

Виконавчий комітет Сумської міської ради отримав сертифікат на систему управління якістю стосовно надання послуг з державного управління загального характеру №UA 2.163.06416-11 від 11 жовтня 2011 року.

Сам сертифікат не оприлюднено – в архіві є лише новина про те, що місто отримало сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2009.

Рекомендації:

 • Розробити, затвердити та викласти у відкритому доступні окремий документ: Стратегічний план розвитку м. Суми на період 2015-2025 років.

 • Розглянути можливість зняття грифу «для службового користування» із частин генерального плану.

 • Створити більш зручний формат ознайомлення громадян із міським бюджетом: оприлюднювати зведений актуальний бюджет, можливо забезпечити графічне відображення надходжень і видатків тощо.

 • Оприлюднити на сайті сертифікат якості та підтвердити його актуальність.

Regulatory Documents of Municipality?77%

На веб-сайті Сумської міської ради можна ознайомитися із чинним Статутом територіальної громади міста.

Розпорядження міського голови оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради, хоча й не всі.

На сайті є можливість розширеного пошуку, в тому числі й документів, за різними критеріями, хоча окремого пошуку саме по текстам розміщених документів немає.

Міським головою прийнято і оприлюднено розпорядження на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації»: від 31 травня 2011 року № 435-Р-Р «Про організацію роботи з доступу до публічної інформації у виконавчих органах Сумської міської ради».

Відповідальність за забезпечення виконання закону віднесено до обов’язків Департаменту комунікації та інформаційної політики. Також у кожному структурному підрозділі визначено відповідального для забезпечення доступу до публічної інформації.

На муніципальному порталі створений спеціальний розділ, присвячений ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Шлях до нього: Городянину » Доступ до публічної інформації. В цьому розділі є звіти про запити на публічну інформацію, список осіб, відповідальних за доступ до публічної інформації в структурних підрозділах Сумської міської ради, перелік категорій відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування».

Рекомендації:

 • Стежити за тим, чи вчасно оприлюднюються розпорядження міського голови і оприлюднювати всі розпорядження без виключення.

 • Створити окремий пошук за документами, щоб можна було шукати за ключовими фразами не лише в заголовку, але й в тексті документів.

 • У розділі «Доступ до публічної інформації» розмістити дані про процедуру подання запиту на інформацію, викласти для завантаження форми запитів, окремо оприлюднити порядок оскарження дій розпорядника інформації.

 • У звітах про запити на публічну інформацію відображати не лише тематику запитів, але й дані про запитувачів, запитання та відповіді на них (окрім тих, що становлять персональну інформацію).

EXECUTIVE BODIES74%

Information on Executive Bodies and Their Heads?78%

На сайті Сумської міської ради є у вільному доступі інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради та районних адміністрацій в місті.

На веб-сайті є окремий розділ, де вказана структура та персональний склад виконавчих органів. На веб-сторінці міської ради наявна інформація про більшість керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти).

Біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) заступників міського голови доступні на веб-сторінці міської ради. Також наявна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку усіх заступників міського голови. А ось інформацію про графік прийому та процедуру запису (електронний запис, по телефону, особисте звернення) усіма керівниками виконавчих органів знайти важче: вона розрізнена і неповна.

У віснику Сумської міської ради оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників.

На веб-сторінці ради розміщена інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь).

На веб-сторінці ради наявна інформація про більшість підприємств, установ та організацій (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. А також є інформація про установи і заклади соціальної сфери, що належать до сфери управління міської ради. Хоча щодо останніх інформація неповна. Не вдалося знайти, наприклад, перелік та адреси, а також контакти керівників, медичних закладів, шкіл, дитячих садочків тощо.

Рекомендації:

 • Розмістити у зручному форматі графік прийому, процедуру запису та місце проведення прийому заступниками міського голови.

 • Розмістити на муніципальному порталі вичерпну інформацію про всі заклади соціальної сфери міста, що належать до сфери управління Сумської міської ради.

Information on the City Council Executive Committee?51%

На офіційній веб-сторінці і дошках оголошень наявна інформація про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету. Хоча ці дані можна назвати формальними, бо це загальна адреса Сумської міської ради, номер телефону приймальні і загальна електронна адреса ради.

На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад та повноваження виконавчого комітету.

Біографічні дані про членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) не оприлюднені на сайті Сумської міської ради.

На веб-сайті ради не оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету – є лише загальний план роботи.

Рекомендації:

 • Актуалізувати інформацію на дошках оголошень та на веб-сторінці ради про місцезнаходження та інші контакти виконавчого комітету.

 • Розмістити на муніципальному порталі біографічні дані, фото та контакти членів виконавчого комітету.

 • Вчасно оприлюднювати на сайті Сумської міської ради інформацію про місце та час засідань виконавчого комітету.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?87%

На офіційній веб-сторінці ради оприлюднюється більшість рішень виконавчого комітету. Але не вдалося знайти деякі рішення, особливо це стосується тих, що викликали суперечки у громадськості.

Проекти рішень виконавчого комітету оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради. Проект порядку денного засідань виконкому оприлюднюються на веб-сайті, хоча були зафіксовані випадки запізнень із оприлюдненням.

На веб-сайті ради оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. План включає в себе всю необхідну інформацію – визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються і містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій. Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно оприлюднюються на веб-сайті ради. Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікуються у Віснику Сумської міської ради.

Річний план закупівель і зміни до нього оприлюднюється на веб-сайті ради.

На веб-сайті міської ради є інформація про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість. Також на веб-сайті наявна інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг.

На офіційному веб-сайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік), а також зміни до неї. Додатки не представлені. Також на сайті оприлюднено перелік усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету.

На офіційному сайті ради функціонує система пошуку інформації, зокрема контекстний пошук по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також пошук в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті. Хоча практика користування пошуком свідчить про те, що його робота не завжди є стабільною.

Рекомендації:

 • Створити окрему систему пошуку лише за документами.

 • Слідкувати за вчасним оприлюдненням всіх документів на сайті Сумської міської ради.

 • Оприлюднити додатки Програми соціально-екномічного розвитку міста.

Municipal Property and Land of Municipality?19%

Ситуація не змінилася. Останнє рішення щодо земельних торгів, опубліковане на сайті Сумської міської ради, датоване 18.12.2013 роком. Воно містить інформацію про перелік земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; особу, уповноважену укласти відповідний договір. Інформацію про результати цих земельних торгів не вдалося знайти на сайті Сумської міської ради.

Створений, але не функціонує містобудівний кадастр міста. Служба містобудівного кадастру створена при Управлінні архітектури та містобудування департаменту містобудування та земельних відносин у 2012 році.

Що відбувається у місті із проведенням земельних торгів, відчуженням і передачі землі у власність громадянам, організаціям та установам зрозуміти важко. Тут є значні корупційні ризики і питання потребує детального вивчення та пильного громадського контролю.

Рекомендації:

 • Зробити процедуру відчуження землі та комунального майна муніципалітету максимально прозорою та доступною.

 • Пришвидшити вирішення проблем, які заважають нормальній роботі містобудівного кадастру, зокрема, щодо пошуку шляхів для придбання необхідного програмного забезпечення.

DEPUTIES63%

Information on the City Council Deputies?55%

На веб-сайті ради є інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради. Але аналіз показав, що далеко не всі обранці надали цю інформацію і не у всіх вона є актуальною. Хоча є депутати, котрі надали особистий номер мобільного телефону та особисту електронну адресу.

Інформацію про права та обов’язки депутатів міської ради не вдалося знайти на сайті ради.

На веб-сторінці ради є біографічні відомості про усіх депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність).

На жаль не оприлюднені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів.

На веб-сторінці ради є інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Рекомендації:

 • На наше переконання, громада вправі володіти вичерпною інформацією про осіб, відповідальних за прийняття рішень органом місцевого самоврядування, тому рекомендуємо разом з біографічною довідкою розміщувати і декларацію про доходи.

 • Також необхідно розмістити в публічному доступі інформацію про права і обов’язки депутатів міської ради, щоб громадяни знали межі їх компетенції.

 • Зобов’язати депутатів оприлюднити свої робочі контакти.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?60%

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради.

На веб-сайті наявна інформація про склад постійних депутатських комісій та його зміни.

Розміщено план роботи комісії на I півріччя 2015 року, порядок денний засідань, протоколи засідань, але окремого графіку, де б вказувалося час та місце засідань, немає.

На веб-сайті ради є інформація про повноваження секретаря ради та біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї) розміщена на веб-сайті ради.

Немає інформації про графік та місце прийому громадян секретарем Сумської міської ради.

На веб-сайті є актуальна інформація про склад депутатських фракцій та його зміни. На веб-сайті ради представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради. Але графічного представлення цієї інформації немає. В рамках проекту Відкрите місто (за фінансуванням фонду Східна Європа) було запропоновано створити карту з межами округів. Але Сумська міська рада не пішла на активну співпрацю в цьому питанні і поки що воно заморожене.

На веб-сайті немає інформації про обов’язки та функції секретаріату ради. Так само, як і інформації про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти секретаріату ради.

Рекомендації:

 • Задля ефективного впровадження принципів прозорої політики в роботу Сумської міської ради рекомендуємо оприлюднити на веб-сайті міськради анонси з датою, часом та місцем проведення засідань депутатських комісій.

 • Варто оприлюднити процедуру запису на прийом та графік і місце прийому секретаря ради

 • Інформацію про межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради, варто представити в зручному графічному вираженні.

 • Оприлюднити вичерпну інформацію про секретаріат ради.

City Council Plenary Sessions?62%

Рішення про скликання сесії ради вчасно (не пізніш як за 10 днів до її проведення) оприлюднюється на веб-сайті ради. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на веб-сторінці ради. Всі проекти рішень ради вчасно (щонайменше за 20 днів до засідання) оприлюднюються на веб-сторінці ради.

В міській раді діє електронна система голосування. Але інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань не оприлюднюється на веб-сторінці ради. Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного, також не оприлюднюються на веб-сторінці ради.

Через веб-сайт ведеться регулярна відеотрансляція (он-лайн трансляція) усіх пленарних засідань міської ради. Також на веб-сайті доступні відео записи усіх пленарних засідань міської ради.

Рекомендації:

 • Створити спеціальний розділ з інформацією про поіменні голосування депутатів Сумської міської ради.

 • Оприлюднювати інформацію щодо відвідуваності депутатами сесій міської ради.

 • Запровадити також аудіотрансляцію сесій міської ради.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?80%

На веб-сайті ради вчасно (не пізніше 10 робочих днів після засідання) оприлюднюються рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради. Хоча деякі рішення знайти не вдалося. Протоколи засідань ради не оприлюднюються на сайті.

На веб-сайті ради не вдалося знайти протоколи засідань постійних депутатських комісій.

На веб-сайті оприлюднюються усі запити депутатів міської ради.

На веб-сторінці ради не опубліковане рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання. Так само немає і плану про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців

Рекомендації:

 • Оприлюднювати всі рішення Сумської міської ради та протоколи засідань.

 • Публікувати на сайті ради протоколи засідань постійних депутатських комісій.

 • Оприлюднити рішення, яке регулює розмір депутатських фондів та зобов’язати депутатів регулярно звітувати про їх використання.

Openness?

CITY MAYOR48%

Public Participation?48%

Міський голова проводить регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою щотижня.

На практиці громадяни можуть записатися на прийом до міського голови лише особисто, звернувшись у сектор по роботі зі зверненнями громадян управління документообігу та технічного забезпечення.

Згідно з процедурою, людина має викласти питання до міського голови, надати інформацію до яких інстанцій з ним зверталася, подати документи та інші матеріали для обґрунтування свого звернення тощо. Рішення, чи записувати на прийом, приймає працівник сектору. Дистанційної форми запису, наприклад, телефоном чи через онлайн-форму на офіційному сайті, міський голова не практикує.

Час очікування на зустріч з очільником міста зазвичай займає більше місяця (згідно з опитуванням людей, які були в черзі на прийом до міського голови).

Міський голова особисто проводить прийоми і не делегує цей обов’язок своїм підлеглим. Час від часу він проводить виїзні зустрічі з сумчанами.

У Сумській міській раді не створені усі умови для доступу для неповносправних осіб. Хоча прийом проводиться на першому поверсі будівлі, людина з порушеннями опорно-рухового апарату без сторонньої допомоги потрапити у приміщення не зможе.

Міський голова не проводить окремий прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо.

Олександр Лисенко не використовує у своїй комунікації з мешканцями сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальні мережі. Його сторінка на Facebook практично пуста https://www.facebook.com/omlysenko. Останнє оновлення сторінки – від 2 травня 2015 року. На коментарі не відповідає, інші соцмережі не використовує.

Для оперативного звернення громадян телефоном в міській раді створена і функціонує «Служба 0-80». Гарячі лінії є і в деяких департаментах та відділах Сумської міської ради.

Діє он-лайн приймальня міського голови на муніципальному порталі. Запитання можуть поставити лише зареєстровані користувачі.

З часу обрання міським головою на виборах 25 травня 2014 року і станом на 1 вересня 2015 року, міський голова Микола Лисенко не ініціював громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування і не проводив консультацій з громадськістю щодо резонансних проблем місцевого значення.

При міському голові розпорядженням від 10.03.2015 №51-Р «Про раду голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та будинкових комітетів при Сумському міському голові» створено відповідний дорадчо-консультативний орган.

Робочі групи створені при заступниках міського голови, в місті також діє одна Громадська рада.

За налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства відповідальне Департамент комунікацій та інформаційної політики.

Рекомендації:

 • Спростити процедуру запису на прийом до міського голови, ввести можливість запису дистанційно, наприклад, через електронну форму на офіційному сайті.

 • Запровадити окрему процедуру прийому інших категорій осіб, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо.

 • Створити належні умови доступу до приміщень Сумської міської ради для неповносправних осіб, зокрема з вадами опорно-рухового апарату та органів зору.

 • Використовувати соціальні мережі, наприклад Facebook, для безпосереднього спілкування з сумчанами.

 • Активніше використовувати в роботі консультації з громадськістю (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування, резонансних проблем місцевого значення.

EXECUTIVE BODIES81%

Public Participation?82%

Громадяни вільно можуть бути присутніми на засіданнях виконкому без попередньої реєстрації. Але на сайті ради немає графіку засідань і оголошень про найближчі засідання – лише загальний план роботи.

На практиці існує практично вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів) – але на вході черговому міліціонеру треба представитися і повідомити куди прямуєш. Єдине нововведення – дрескод. Тобто, в шортах чи іншому, на його думку, непристойному вбранні, черговий міліціонер не пропустить.

На веб-сайті ради наявна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Прийняте і опубліковане Положення про громадські слухання в місті Суми. Також наявна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Усі повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюється не менше ніж за 2 тижні і містить інформацію про предмет обговорення, порядок денний, проекти документів. Щодо ходу самих слухань та їх результатів наявні лише інформаційні повідомлення, без іншої інформації, як, наприклад, (протокол/стенограма) про результати.

При виконавчих органах створена та діє громадська рада. Робочі групи відсутні.

Рекомендації:

 • Розмістити на сайті ради оголошення щодо місця, дати, часу та тематики засідань виконавчого комітету.

 • Оприлюднювати вчасно всю інформацію, пов’язану з громадськими слуханнями та іншими механізмами громадської участі.

 • Не зайвим буде організувати он-лайн трансляцію громадських слухань на сайті Сумської міської ради.

Access to Public Information?69%

На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить інформацію про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також на сайті функціонує система обліку публічної інформації. На сайті розміщена загальна форма запитів на отримання публічної інформації в письмовому вигляді. На веб-сайті ради оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. На сайті не представлена онлайн-форма для подання запиту на інформацію.

Система навігації по сайту є складною, а інтерфейс сайту далеко не завжди інтуїтивно зрозумілий для користувачів. Розділи та рубрики структуровані і впорядковані, але вони часто дублюють один одного і незрозуміло в якому розділі чи рубриці шукати інформацію.

Використання сайту не є комфортним для осіб зі слабким зором, немає регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукового супроводження дій користувача, клавіатурного доступу.

Виконавчі органи дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо впродовж 5 днів надійшло повідомлення про продовження термінів розгляду запиту. Однаково вчасно виконавчі органи надають відповіді на запит, подані поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно.

Відповіді на запити не завжди є повними та обґрунтованими. В тексті відповідей дуже багато посилань на закони, роз’яснення, а сама запитувана інформація надається максимально коротко.

У міській раді відведені спеціальні місця для роботи з документами.

Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.

На веб-сайті ради оприлюднюються формальні звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію.

Рекомендації:

 • Розмістити на сайті ради он-лайн форму подання інформаційних запитів.

 • Поліпшити логічну модель структурування сайту.

 • Запровадити спеціальні можливості користування сайтом для людей з вадами зору.

Administrative Services?81%

В місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг.

ЦНАП має функціонуючий веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування.

Інформації про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки на сайті не має.

На веб-сайті ЦНАП наявна вичерпна інформація про усі послуги, що надаються виконавчими органами. На веб-сайті та інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги. Хоча в приміщенні ЦНАП доступ до інформаційних карток незручний.

У Центрі проводиться прийом громадян 6 днів на тиждень та 7 годин на день, без перерви на обід. Два дні, а саме у вівторок та четвер, прийом ведеться до двадцятої години. У ЦНАП організовано електронну чергу.

У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) заявлена, але на практиці відповідають, щоб приходили особисто.

У приміщенні ЦНАП облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

У приміщенні ЦНАП є скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

У місті немає установи з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

Рекомендації:

 • Доповнити необхідною інформацією сайт та стенди в приміщенні ЦНАП.

 • Створити можливість отримати вичерпну інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації.

 • Створити для громадян Центр надання безоплатної правової допомоги.

DEPUTIES57%

Public Participation?57%

Громадяни можуть вільно і безперешкодно бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради. Але при собі потрібно мати посвідчення особи, бо його можу попитати охоронець на вході в сесійну залу.

В Сумській міській раді не створені умови доступу для неповносправних осіб до приміщення міської ради, в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання.

Процедури, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради немає. Але існує практика, що мешканці можуть виступити, якщо право голосу дадуть депутати, проголосувавши за це.

На веб-сайті немає інформації про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій, хоча й заявлена можливість доступу. Формально заявлене право громадян бути вільно присутніми на засіданнях депутатських комісій без попередньої реєстрації. Але про місце та час засідань потрібно дізнаватися заздалегідь і практика показала, що потрапити на засідання комісій простому сумчанину зазвичай непросто.

Більшість депутатів міської ради особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади.

Порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради не врегульовано.

Депутати вкрай рідко ініціюють проведення громадських обговорень.

Рекомендації:

 • Створити умови доступу для неповносправних осіб до приміщення міської ради, в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання.

 • Прописати в регламенті процедуру, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради.

 • Оприлюднити на веб-сайті ради інформацію про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. Публікувати анонси про місце та час засідань кожної депутатської комісії.

 • Врегулювати порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради.

Accountability?

CITY MAYOR71%

Financial Resources of Municipality?100%

На веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста. Оприлюднені також звіти про виконання бюджету за півріччя.

Report on the City Mayor’s Performance?68%

Міський голова інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм не регулярно. Натомість щокварталу виконання програм соціально-економічного розвитку розглядає виконавчий комітет і звітує про результати через сайт ради і в офіційному віснику Сумської міської ради.

Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами оприлюднюється на офіційному сайті Сумської міської ради.

Міський голова звітував про свою роботу на кількох зустрічах у трудових колективах крупних підприємств міста.

Детальну процедуру звітування міського голови врегульовано в окремому положенні.

В Статуті територіальної громади є зобов’язання для посадових осіб міського самоврядування періодично звітувати перед міською громадою про свою діяльність. Зокрема, сказано, що міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед міською громадою на відкритій зустрічі. Порядок організації і проведення такої зустрічі визначається Положенням про щорічний звіт міського голови перед міською громадою, що його затверджує міська рада.

Рекомендації:

 • Міському голові звітувати перед сумчанами на загальній відкритій зустрічі, а не в обмеженому колі трудових колективів.

 • Інформувати сумчан про виконання програм соціально-економічного та культурного розвиту міста, а також місцевих цільових програм не рідше двох разів на рік.

 • Вчасно і в повному обсязі оприлюднювати вказані звіти та інформацію на муніципальному порталі.

EXECUTIVE BODIES59%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?44%

Виконавчі органи звітують про свою діяльність перед територіальною громадою раз на рік. На веб-сайті раді не оприлюднені звіти виконавчих органів (департаментів) за останній рік. Звіти окремих департаментів неповні і формальні. Інформація про місце та час звітування виконавчих органів не публікувалася на офіційному сайті ради.

На веб-сайті ради оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. Також оприлюднюються проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році.

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

Рекомендації:

 • Запровадити практику безпосереднього звіту виконавчих органів перед громадою на публічній зустрічі, надавши громадянам можливість прямих публічних запитань щодо роботи виконавчих органів та змісту їхніх звітів. Це посилюватиме відповідальність виконавчих органів перед громадою та дозволить вести публічну дискусію щодо ефективності роботи виконавчих органів.

 • Оприлюднити в окремому розділі підсумкові звіти виконавчих органів, а також звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, щоб комплексна інформація про розвиток міста та роботу місцевої влади була доступною громадянам.

Financial resources of Municipality?70%

На веб-сайті ради оприлюднено детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Також на веб-сайті оприлюднюються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету разом із оперативною інформацією пр. виконання окремих статей бюджету.

На веб-сайті ради немає інформації про фінансові ресурси, які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

В місті запроваджена практика представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік на сесії Сумської міської ради.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікуються на веб-сайті ради. Шлях: Городянину » Інформаційні матеріали » Комунальне майно міста » Приватизовано шляхом викупу. Але там інформація подана дуже коротко.

Рекомендації:

 • Надавати більш повну інформацію про виконання місцевого бюджету, структуру видатків, проводити публічне звітування виконавчих органів про виконання бюджету.

 • На веб-сайті публікувати інформацію про фінансові ресурси, які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи.

 • Звіти про відчуження комунального майна публікувати окремими документами і в спеціальному розділі.

Regulatory Policy?100%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради.

Рекомендації:

 • Спростити доступ до звітів – наразі їх треба досить довго шукати через не зовсім зручну логічну модель розділів і сторінок сайту.

DEPUTIES47%

Reporting on Performance Results?47%

Усі постійні депутатські комісії звітували перед радою. На веб-сторінці ради не розміщені звіти про роботу постійних депутатських комісій міської ради.

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою не врегульовано у Статуті територіальної громади, лише процитовано норму Закону: «Депутат міської ради є підзвітним виборцям свого виборчого округу. Він періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов`язаний звітувати про свою роботу перед виборцями свого виборчого округу. Міська рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів міської ради перед виборцями».

Рішенням міської ради «Про Порядок звітування депутатів Сумської міської ради» затверджено строки проведення звітів депутатів перед виборцями і графік звітування депутатів оприлюднений на веб-сайті.

За 2014 рік про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу прозвітувало лише три депутати: Віталій Жиленко, Олександр Тимчук, Ольга Фірсова.

Так само лише ці три депутати проінформували міську раду та виконавчі органи про результати звітування.

Звіт депутатів є детальним і містить інформацію про діяльність депутата у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.

На веб-сайті немає інформації про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Рекомендації:

 • Розмістити на веб-сторінці ради звіти про роботу постійних депутатських комісій.

 • Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою врегулювати у окремому положенні.
 • Зобов’язати депутатів звітувати перед виборцями та публікувати інформацію про те, хто звітує, а хто ні.

 • На веб-сайті розмістити інформацію про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Leave a Reply