Rating of (Українська) Сєвєродонецьк 2018:

64.38%

Publicity Index

60%

City Mayor publicity

63%

Executive bodies publicity

70%

Publicity of council deputies

Summary:

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Transparency?

CITY MAYOR63%

Information on the On City Mayor and His Activities?24%

(Українська) На офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради інформація про в. о. міського голови В’ячеслава Ткачука знаходиться в 2 розділах: «Виконавчі органи» та «Міська рада».  На офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради не вдалося знайти більшість біографічних даних в. о. міського голови. В наявності є лише фото міського голови, перелік відділів міської ради, які йому особисто підпорядковуються та засоби зв’язку з його приймальні (телефон та електронна адреса). Інші біографічні відомості (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість,, партійна приналежність) про міського голову відсутні. 

Інформація про діяльність в. о. міського голови не оперативно висвітлюється на сайті ради. В. о. міського голови практично не взаємодіє з представниками ЗМІ напряму. Брифінги, прес-конференції прямі ефіри, неформальні зустрічі з журналістами не організовуються. У структурі міської ради створено підрозділ, який відповідає за висвітлення діяльності в. о. міського голови – дану функцію покладено на управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю. На офіційному вебсайті подається інформація, що стосується діяльності Сєвєродонецького міського голови  не частіше 1-2 разів на тиждень.

Як і в попередньому році, на сайті Сєвєродонецької міської ради відсутня інформація про повноваження міського голови, що ускладнює розуміння жителями міста питань, які відносяться до компетенції головної посадової особи. 

В. о. міського голови регулярно проводить зустрічі з громадянами, графік прийому громадян розміщено на сайті міської ради. У разі необхідності зустрічі проводяться з представниками бізнесу та громадських організацій. Однак відсутня окрема процедура прийому міським головою ініціативних груп, громадських чи релігійних організацій тощо. 

 В місті діють різні дорадчі органи, такі як наприклад, громадська рада при міському голові. 

Information On the City Mayor Units and HR Policy?76%

(Українська) На сайті Сєвєродонецької міської ради інформація про помічників, радників міського голови (штатних — патронатна служба, позаштатних) не виділена в окремому розділі. Таку інформацію можна знайти у розділі «Очищення влади», де розміщено перелік посадових осіб міської ради. 

Як і в попередні роки, контактну інформацію усіх працівників міської ради та більшості підпорядкованих їй структур можна знайти в розділі «Очищення влади». У той же час бракує вичерпної інформації про службовців: прізвище та ім’я, посаду, номер телефону, адресу підрозділу, номер кабінету та електронну скриньку. Лише Служба у справах дітей та Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради розмістили інформацію про своїх працівників в окремо відведених розділах. 

На сайті розміщується інформація про конкурс на заміщення вакантних посад, вимоги до кандидатів та перелік необхідних документів. Оголошення про наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад вчасно оприлюднюються в офіційних джерелах ради. Однак у загальнодоступних джерелах немає детальної процедури проведення відповідних конкурсів. Інформацію про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії можна отримати лише за запитом на інформацію. 

У розділі «Нормативна база» наявні розпорядження міського голови про всі конкурси на заміщення вакантних посад, про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?57%

(Українська) У розділі «Наше місто» розміщено соціально-економічний паспорт міста Сєвєродонецьк на 2018 рік. У розділі «Економіка» розміщена програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2018 рік та звіт про ії виконання. Ця програма охоплює лише один рік –  2018. Разом з тим, у відповідності до постанови Кабінету міністрів №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» програми та прогнози розвитку мали б розроблятися на інший період – 1 рік та 5 років відповідно. Програми з 5 річними прогнозами  соціально-економічного розвитку виявити не вдалося.  

На офіційному сайті у розділі «Міські цільові програми» оприлюднено Стратегію  розвитку міста Сєвєродонецьк до 2020 року. Але, відсутня методологія оцінки якості її реалізації. Також, у цьому розділі розміщені діючі місцеві програми Сєвєродонецької міської ради. 

В розділі «Містобудівна документація» розміщена лише графічна частина Генерального плану міста, а сам план містить інформацію з обмеженим доступом. В приміщенні Сєвєродонецької міської ради розміщено лише загальне креслення, доступ до інших матеріалів Генерального плану, можна отримати через інформаційний запит.

Бюджет міста з усіма необхідними додатками, переліками затверджених змін та актуальною його редакцією розміщено у розділі «Бюджет міста». 

В місті не запроваджена система управління якістю (ISO), відповідно муніципалітет не отримував сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2015 (результат проведення зовнішнього аудиту).

У місті Северодонецьк відсутній окремий програмний (стратегічний) документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних.

Regulatory Documents of Municipality?93%

(Українська) Северодонецька міська рада приділяє достатньо уваги своєчасному оприлюдненню нормативних документів муніципалітету, чому сприяє впроваджена система електронного документообігу. З чинним Статутом територіальної громади міста Сєвєродонецьк можна детально ознайомитись на сайті ради в розділі «Наше місто».

На сайті ради оприлюднюються всі розпорядження міського голови, але інколи з затримкою в кілька днів. Одним з основних недоліків сайту міської ради залишається його незручна пошукова система. 

Виконавчим комітетом ради затверджено документ, що регулює оприлюднення комунальними підприємствами, установами, організаціями, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, інформації у форматі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. 

Сєвєродонецькою міською радою розроблено і затверджено документ, яким запроваджено і врегульовано процедуру бюджету участі – «Положення про громадський бюджет м. Сєвєродонецьк». На офіційному сайті міської ради в розділі «Громадський бюджет» доступні документи та рішення про врегулювання процедури громадського бюджету.

EXECUTIVE BODIES62%

Information on Executive Bodies and Their Heads?86%

(Українська) На офіційному вебсайті на сторінці «Очищення влади» оприлюднено скан-копії декларацій про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників. Також на вебсайті оприлюднено декларації про майно, доходи і витрати керівників (директорів та їх заступників) всіх структурних підрозділів Сєвєродонецької міської ради. 

На веб-порталі надано вичерпну інформацію про підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. Також наявна інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

На сайті розміщена інформація про структуру виконавчих органів, але відсутня інформація про персональний склад. Інформація про керівників виконавчих органів наявна лише частково. У вільному доступу є лише: прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти. Біографічні дані та фотографії відсутні. Інформація про заступників міського голови є в неповному обсязі. В наявності є їх фото, графік та часи прийому громадян. Інформація про повноваження виконавчих органів розміщена лише приблизно про половину відділів.

Information on the City Council Executive Committee?77%

(Українська) На офіційній вебсторінці міської ради в розділі «Виконавчі органи» оприлюднена інформація про персональний склад виконавчого комітету, його місцезнаходження (місце засідань). У розділі «Звернення громадян» можна знайти графік прийому, номери засобів зв’язку керуючого справами виконавчого комітету та заступників міського голови Сєвєродонецької міської ради. Хоча електронна адреса виконавчих органів на сайті відсутня, створена можливість надіслати електронне звернення на сайті міської ради та вказати кому вони адресоване.

У вільному доступі на  офіційній сторінці Сєвєродонецької міської ради відсутня інформація про повноваження виконавчого комітету. Біографічні відомості членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото)  також відсутні на офіційному сайті. У той же час слід відзначити, що на веб-сайті Сєвєродонецької міської ради вчасно оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?80%

(Українська) Рішення виконавчого комітету оприлюднюються у розділі «Нормативна база». Проекти рішень виконавчого комітету вчасно оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради, але іноді з затримкою в кілька днів від установлених норм. Проект порядку денного засідань виконкому завчасно (щонайменше 5 днів до дня засідання виконкому) оприлюднюються на веб-сайті. 

Проекти регуляторних актів розміщені в розділі «Регуляторна Політика», також рішення регуляторних актів публікуються в ЗМІ. На веб-сайті ради та в друкованих органах оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. План включає в себе всю необхідну інформацію: визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються і містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій. Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення відповідного проекту регуляторного акту) оприлюднюються на веб-сайті ради або в наперед визначених друкованих ЗМІ. Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікуються в друкованих ЗМІ. 

Річний план закупівель і зміни до нього на сайті відсутні. На вебсайті міської ради є інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість. Також на веб-сайті наявна інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг. На офіційному вебсайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвитку міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками. Також на сайті оприлюднено перелік місцевих цільових програм, які фінансуються з міського бюджету. 

На сайті не виявлено переліку укладених ОМС договорів, актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок.

На офіційному сайті ради функціонує незручна система пошуку інформації. Не можливо знайти інформацію по ключовим словам, документи не індексуються в пошукових системах в Інтернеті.

Municipal Property and Land of Municipality?33%

(Українська) У місті Сєвєродонецьк відбуваються земельні торги, відповідні рішення оприлюднюються на веб-сайті ради в розділі «Нормативна база», оголошення про проведення земельних торгів розміщується на першій сторінці веб-сайту  в розділі «Оголошення». Усі рішення містять інформацію про перелік земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; особу, уповноважену укласти відповідний договір. 

Досі не створений та не функціонує містобудівний кадастр міста, хоча, в міській раді створена служба (уповноважений орган) містобудівного кадастру.

На сайті міської ради відсутні набір даних у форматі відкритих даних. На сайті є лише посилання на Єдиний державний вебпортал відкритих даних: data.gov.ua.

Міська рада ще не прийняла рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємствах. Також не прийняте рішення про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств.

На сайті міської ради оприлюднено лише рішення про об’єкти комунальної власності, що передані в оренду (чи інше право користування) з даними про умови передачі об’єктів в оренду, але відсутній їх перелік. 

У вільному доступі не оприлюднено вичерпна фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності (є загальні дані в звітах балансових комісій) та реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади, відсутній перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами та інформацію про рекламні засоби. 

На сайті міської ради можна ознайомитись з переліком перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, знайти маршрути перевезення пасажирського автомобільного транспорту. Інформація про відомості щодо комплексних (територія всього міста) схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності розміщена лише відносно декількох вулиць. Відсутній перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Інформація про рекламні засоби розміщена в різних розділах на сайті, що додає додаткові незручності.

DEPUTIES78%

Information on the City Council Deputies?90%

(Українська) На вебсторінці Сєвєродонецької міської ради розміщено біографічні відомості про усіх депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність). Також оприлюднені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів (або є пряме гіперпосилання на сайт НАЗК), є інформація про номери телефонів та адреси електронної пошти.  

На веб-сторінці ради є інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

На сайті Сєвєродонецької міської ради не оприлюднено інформацію про права та обов’язки депутатів міської ради, що ускладнює розуміння виборців про повноваження місцевих обранців.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?49%
City Council Plenary Sessions?83%
Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?80%

Openness?

CITY MAYOR47%

Public Participation?47%

(Українська) На офіційному вебсайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян і через сайт оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови. 

На сайті ради детально не описано процедуру запису на прийом до міського голови, також варто відмітити що вона доволі складна і може бути доступною не для кожного. Попередній запис громадян на прийом проводиться за наявності документа, який посвідчує особу (паспорт, посвідчення). Громадянину, який записався на прийом до міського голови, в телефонному режимі повідомляється про час та місце здійснення прийому. В середньому, на прийом до міського голови можна потрапити протягом місяця після запису.

Як правило, прийом здійснює особисто міський голова в присутності профільного заступника, який раніше розглядав справу, або який відповідає за напрямок роботи, щодо якого надійшло звернення. Прийом громадян міським головою проводиться несистематично та не завжди відповідає графіку, зазначеному на веб-сайті (раз на тиждень, щосереди з 14 до 15:30). Причиною такої ситуації є часті відрядження міського голови, знаходження його на лікарняному. 

Міський голова не проводить окремий систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо. Також, відсутня практика виїзних прийомів громадян. Міський голова не має власної сторінки в соціальних мережах.

У Сєвєродонецьку не створено належних умов для доступу до будівлі міської ради осіб з інвалідністю. На вході до міської ради є лише пандус, проте відсутній звуковий сигнал для людей з вадами зору.

За звітний період міський голова не ініціював громадські обговорення (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування та не проводив консультації з громадськістю (з групами інтересів) щодо резонансних проблем місцевого значення. 

При міському голові діє громадська рада. Також, в структурі міської ради створений і діє відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.

EXECUTIVE BODIES67%

Public Participation?71%

(Українська) Мешканці Сєвєродонецька можуть бути присутніми на засіданнях виконкому без попередньої реєстрації або пройшовши формальну процедуру реєстрації (наприклад, шляхом повідомлення через телефон). На практиці існує вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів).

На веб-сайті Сєвєродонецької міської ради наявна детальна інформація про порядок проведення громадських слухань: процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян) на сайті відсутня (є тільки пусті розділи про такі механізми).

Усі повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюються не менше ніж за 2 тижні і містять вичерпну інформацію про предмет обговорення (порядок денний, проекти документів). На веб-сайті відсутня вичерпна інформація (протокол/стенограма) про результати усіх проведених громадських слухань (щонайменше за останній рік). 

При виконавчих органах створені та діють дорадчо-консультативні органи – робочі групи. Громадська рада створена та функціонує тільки при міському голові.

Публікуються протоколи засідань містобудівної ради. Наявна інформація про порядок оскарження рішень ОМС.

Access to Public Information?54%

(Українська) На офіційному вебсайті Сєвєродонецької міської ради наявний окремий розділ «Звернення громадян», який містить необхідну інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також на сайті частково функціонує система обліку публічної інформації (публікують щотижневі звіти, але самі запити розміщують дуже рідко). На сайті розміщені форми запитів на отримання публічної  інформації різними способами та від різних суб’єктів. 

На веб-сайті Сєверодонецької міської ради оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації. 

Мешканець має можливість подати запит на отримання публічної інформації безпосередньо з сайту, заповнивши відповідну електронну форму. Також на сайті можна завантажити форми для подання письмових запитів від фізичної особи. 

Система навігації на сайті Сєвєродонецької міської ради є незручною, пов’язана між собою інформація часто знаходиться в різних розділах. Зустрічаються документи які важко прочитати через неякісну сканування та шрифт самих документів. Використання сайту не адаптовано для осіб зі слабким зором. Крім того, є порожні розділи, в яких відсутня будь-яка інформація або розділи в яких дані не оновлювались вже декілька років.

Виконавчі органи не завжди дотримуються термінів надання відповідей на запити: 5 робочих днів або 20 робочих днів. Часто відповіді на запити приходять з порушенням строків без попереднього попередження про затримку відповіді на них. Відповіді на запити частково є неповними та необґрунтованими, в тому числі, якщо строки розгляду запитів продовжуються до 20 робочих днів. 

У міській раді відведені спеціальні місця для роботи з документами.

Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормової плати за копіювання, друк відповіді на запит.

На веб-сайті міської ради не створений окремий розділ щодо відкритих даних.

Administrative Services?84%

(Українська) В місті Сєвєродонецьк створено та діє два Центри надання адміністративних послуг (1-на базі міської ради, 2 — на базі управління соціального захисту Сєвєродонецької міської ради). ЦНАПи мають сторінку на сайті міської ради, яка містить інформацію про порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. 

На вебсайті ЦНАП наявна вичерпна інформація про послуги, що надаються виконавчими органами. Загальна кількість таких послуг складає 183. На вебсайті та інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги. На сайті відсутня інформація інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації. 

У ЦНАПі проводиться прийом громадян 5 днів на тиждень та не менше 7 годин на день, без перерви на обід. У ЦНАП організовано електронну чергу. У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку). У приміщенні ЦНАП облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

У місті не створений окремий сервіс, який дозволяє мешканцям отримувати адміністративні послуги онлайн. У приміщенні ЦНАП облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. У місті створена і функціонує установа з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

У місті Сєвєродонецьк створена і функціонує установа з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам – Сєвєродонецький місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги.

В Сєвєродонецьку відсутній окремий сервіс (наприклад «кабінет мешканця»), який дозволяв би мешканцям отримувати адміністративні послуги онлайн.

DEPUTIES83%

Accountability?

CITY MAYOR68%

Financial Resources of Municipality?100%

(Українська) Як і в минулому році, на офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради в розділі «Бюджет міста» можна ознайомитись з затвердженим радою річним звітом про виконання бюджету, який містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документа міста. Крім того, в цьому розділі розміщена інформація про перелік та ставки місцевих податків і зборів. Інформація про використання публічних коштів розміщена на сайті ради та на відповідному порталі — spending.gov.ua.

Report on the City Mayor’s Performance?62%

(Українська) В питанні звітування в. о. міського голови перед територіальною громадою міста, у порівнянні з попереднім роком, мало що змінилося. Міський голова не звітував про діяльність виконавчих органів перед територіальною громадою на відкритій зустрічі в 2018 р. Керманич міста також не інформував мешканців про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку міста та про виконання місцевих цільових програм.

Міський голова звітував про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради виключно в письмовій формі. В друкованих ЗМІ оприлюднюється щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами.

EXECUTIVE BODIES56%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?43%

(Українська) В Сєвєродонецьку виконавчі органи не звітують про свою роботу перед територіальною громадою відкрито. На вебсайті Сєвєродонецької міської раді наявні письмові звіти лише окремих виконавчих органів (управлінь) за останній рік. 

На веб-сайті ради оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна. Звіти щодо розгляду запитів на інформацію публікуються, лише частково, на сайті доступні тільки дані по розгляд 2-3 запитів на рік.

На веб-сайті Сєвєродонецької міської ради та на сторінках видання «Сєвєродонецькі Вісті» оприлюднюються звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію, проте вони є надто узагальненими та не містять вичерпної інформації про запити (запитувач, тематика запитів тощо).

Financial Resources of Municipality?59%

(Українська) На веб-сайті Сєвєродонецької міської ради оприлюднено детальну інформацію про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету. Також на веб-сайті оприлюднюються квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.  

На веб-сайті ради не оприлюднено детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на  забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи. Фінансова звітність суб’єктів комунальної власності оприлюднено лише частково.

В місті не запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік. Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікуються на веб-сайті ради.

У форматі відкритих даних не оприлюднюються вичерпні звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств Сєвєродонецька, не оприлюднюються бази даних щодо ремонту доріг із точним зазначенням ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк.

Не оприлюднено відомостей про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них. Цей факт значно обмежує рівень поінформованості мешканців міста про використання фінансових ресурсів муніципалітету.

Regulatory Policy?100%

(Українська) Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті Сєвєродонецької міської  ради або в друкованих органах.

DEPUTIES40%

Comments are closed.