Rating of (Українська) Сєвєродонецьк 2017:

66.9%

Publicity Index

67%

City Mayor publicity

66%

Executive bodies publicity

68%

Publicity of council deputies

Summary:

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Transparency?

CITY MAYOR69%

Information on the On City Mayor and His Activities?38%

(Українська) На офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради інформація про міського голову знаходиться в 3 розділах: «Виконавчі органи», «Міська рада» та «Запобігання корупції». Тут розміщено фото міського голови, перелік відділів міської ради, які йому особисто підпорядковуються, контактні дані приймальні (телефон та електронна адреса). Інші біографічні відомості (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, партійна приналежність) про міського голову відсутні.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови оприлюднена на сайті НАЗК, при цьому на сайті міської ради є лише її короткий опис у розділі «Запобігання корупції». Декларація містить усі необхідні відомості як про декларанта, так і про членів його сім’ї.

Інформація про діяльність міського голови оперативно висвітлюється на сайті міської ради. При цьому, брифінги, прес-конференції прямі ефіри, неформальні зустрічі з журналістами не організовуються. В Фейсбуці діє фейкова сторінка міського голови. Сам міський голова прийом громадян проводить нерегулярно, але сам графік прийому громадян розміщено на сайті міської ради. У разі необхідності зустрічі проводяться з представниками бізнесу та громадських організацій. В місті діють дорадчі органи, наприклад, громадська рада при міському голові.  

Information On the City Mayor Units and HR Policy?78%

(Українська) На сайті Сєвєродонецької міської ради інформація про помічників, радників міського голови (штатних — патронатна служба, позаштатних) не знаходиться в окремому розділі. Таку інформацію можна знайти у розділі «Очищення влади», де розміщено перелік посадових особі міської ради, відповідно знайти інформацію про того чи іншого радника міського голови дуже важко.

У розділі «Виконавчі органи» розміщена зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур.

У іншому розділі «Нормативна база» наявні розпорядження міського голови про всі конкурси на заміщення вакантних посад, про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад. На веб-сторінці ради вчасно розміщуються протоколи засідань конкурсних комісій про результати заміщення вакантних посад (із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії, без зазначення персональних даних).

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?68%

(Українська) На офіційному сайті у розділі «Додаткова інформація» оприлюднено Стратегічний план розвитку міста до 2020 року. Також, у цьому розділі розміщені діючи програми Сєвєродонецької міської ради.

У розділі «Наше місто» розміщено тільки графічна частина Генерального плану міста, і сам план містить інформацію з обмеженим доступом.

Бюджет міста з усіма необхідними додатками, переліками затверджених змін та актуальною його редакцією розміщено у розділі «Бюджет міста».

Програма соціально-економічного розвитку міста розміщено в розділі «Економіка».

В місті не запроваджено система управління якістю (ISO) та є чинний сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту).

Regulatory Documents of Municipality?96%

(Українська) Статут територіальної громади Сєвєродонецька розміщено у розділі «Громада».  Крім того, Статут є і вдрукованому виді. На сайті більшість розпоряджень міського голови оприлюднюються вчасно.

Одним з основних недоліків сайту міської ради є його незручна пошукова система (наприклад, неможливо знайти інформацію за ключовими словами, а самі документи не індексуються в пошукових системах в Інтернеті).

Виконавчим комітетом ради затверджений документ, що регулює оприлюднення інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних комунальними підприємствами, установами, організаціями, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді.

На офіційному сайті міської ради в розділі «Громадський бюджет» доступні документи та рішення про врегулювання процедури громадського бюджету.

EXECUTIVE BODIES62%

Information on Executive Bodies and Their Heads?88%

(Українська) На офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради в розділі «Виконавчі органи» доступна інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради. На сайті розміщена структура виконавчих органів, але відсутня інформація про персональний склад органів. Дані про керівників виконавчих органів наявні лише частково. У вільному доступу є прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти. Біографічні дані та фотографії відсутні.

Інформація про заступників міського голови не представлена. В наявності є їх фото, графік та години прийому громадян. Декларації про майно заступників міського голови розміщені в іншому розділі – «Очищення влади». Інформація про повноваження виконавчих органів розміщена приблизно про половину відділів.

На веб-сторінці ради наявна інформація про підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. А також наявна інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

Information on the City Council Executive Committee?77%

(Українська) На офіційній веб-сторінці і дошках оголошень наявна інформація про місцезнаходження (місце проведення засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти виконавчого комітету. На веб-сторінці ради є інформація про персональний склад виконкому, але відсутня інформація про повноваження виконкому. Біографічні відомості членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) у цьому розділі відсутні, за винятком тих членів виконкому, які раніше були депутатами міської ради. На веб-сайті ради вчасно оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?80%

(Українська) Усі рішення виконавчого комітету оприлюднюються у розділі «Нормативна база». Проекти рішень виконавчого комітету вчасно оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради. Проект порядку денного засідань виконкому завчасно (щонайменше 5 днів до дня засідання виконкому) оприлюднюється на веб-сайті.

На веб-сайті ради та в друкованих органах оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. План включає в себе всю необхідну інформацію: визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються і містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій. Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно оприлюднюються на веб-сайті ради. Вся інформація, яка пов’язана з регуляторною політикою розміщена в розділі «Регуляторна політика».

Річний план закупівель і зміни до нього на сайті відсутні. На веб-сайті міської ради є інформація про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами та їхню вартість. Також на веб-сайті наявна інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг. На офіційному веб-сайті ради оприлюднено програму соціально-економічного розвитку міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками. Також на сайті оприлюднено перелік усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету. На сайті не виявлено переліку укладених ОМС договорів.

На офіційному сайті ради функціонує незручна система пошуку інформації. Не можливо знайти інформацію по ключових слова, документи не індексуються в пошукових системах в Інтернеті.

Municipal Property and Land of Municipality?34%

(Українська) У місті регулярно відбуваються земельні торги і рішення про проведення земельних торгів оприлюднюються на веб-сайті ради. Усі рішення містять інформацію про перелік земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; особу, уповноважену укласти відповідний  договір. Інформація про результати земельних торгів вчасно (протягом п’яти робочих днів з дня проведення торгів) оприлюднюються на веб-сайті ради та у місцевих ЗМІ.

Досі, не створений та не функціонує містобудівний кадастр міста, але при цьому, в міській раді створена служба (уповноважений орган) містобудівного кадастру.

На сайті міської ради відсутні набори даних у форматі відкритих даних. На сайті є лише посилання на Data.gov.ua.

Міська рада ще не прийняла рішення про порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради унітарних комунальних підприємствах. Також не прийняте рішення про перевірку незалежними аудиторами річної фінансової звітності комунальних підприємств.

На сайті міської ради оприлюднено лише рішення про об’єкти комунальної власності, що передані в оренду (чи інше право користування) з даними про умови передачі об’єктів в оренду, але відсутній їх перелік. Також відсутній перелік суб’єктів господарювання комунальної власності.

У вільному доступі не оприлюднено вичерпна фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності (є загальні дані в звітах балансових комісій) та реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади.

На сайті міської ради можна ознайомитись з переліком перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, а також знайти маршрути перевезення пасажирського автомобільного транспорту. Інформація про відомості щодо комплексних (територія всього міста) схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності розміщена лише для кількох вулиць. Відсутній перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Інформація про рекламні засоби розміщена в різних розділах на сайті, що створює додаткові незручності у її пошуку.

DEPUTIES73%

Information on the City Council Deputies?76%

(Українська) На веб-сайті ради є інформація про номери телефонів та електронні пошти депутатів ради. Також в Регламенті Сєвєродонецької міської ради наявна інформація про права та обов’язки депутатів міської ради.  

На веб-сторінці ради наявні біографічні відомості про усіх депутатів (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність). Декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів не оприлюдненні на сайті, є лише короткий їх опис за 2015 рік.

На веб-сторінці ради є інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?56%

(Українська) Регламент роботи міської ради є публічно доступними на веб-сторінці ради, натомість  положення про роботу постійних комісій відсутнє у вільному доступі. На веб-сайті частково є інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій (розміщена інформація про засідання тільки 2 депутатських комісій за 2016 рік). Наявна інформація про склад постійних депутатських комісій, але відсутня про зміни у їх складі.

На веб-сайті ради є часткова інформація про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради розміщена на веб-сайті ради та на сайті НАЗК. Всі ці дані, також знаходяться в різних розділах на сайті.

На веб-сайті є актуальна інформація про склад депутатських фракцій та його зміни. На веб-сайті ради представлена інформація про перелік та межі округів, в яких обрані депутати міської ради, однак відсутня карта розміщення меж цих округів.

На веб-сайті відсутня інформація про обов’язки та функції секретаріату ради.  Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти секретаріату ради розміщена на сайті.

City Council Plenary Sessions?78%

(Українська) Рішення про скликання сесії ради вчасно (не пізніш як за 10 днів до її проведення) оприлюднюється на веб-сайті ради у розділі «Нормативна база» та офіційних друкованих ЗМІ. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на веб-сторінці ради (відповідно до регламенту).

В міській раді діє електронна система голосування. Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань оприлюднюється на веб-сторінці ради. Результати поіменних голосувань, по кожному питанню порядку денного, не оприлюднюються вчасно (через 1-3 робочі дні після засідання) на веб-сторінці ради.

Через веб-сайт або інші ЗМІ ведеться аудіотрансляція та відеотрансляція (он-лайн трансляція) усіх пленарних засідань міської ради. Аудіо і відео записи усіх пленарних засідань міської ради доступні на веб-сайті ради (наявне посилання на Ютуб канал ради).

У Регламенті міської ради визначено процедуру врегулювання конфлікту інтересів. Депутати міської ради, у разі наявності, повідомляють про конфлікт інтересів. У міській раді не затверджений етичний кодекс.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?71%

(Українська) На веб-сайті ради вчасно (не пізніше 10 робочих днів після засідання) оприлюднюються всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради. Протоколи (стенограми) всіх засідань ради оприлюднюються на сайті.

На веб-сайті раді не оприлюднюються протоколи засідань постійних депутатських комісій. Рішення, яке б регулювало розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання, в міській раді не прийнято.

Openness?

CITY MAYOR61%

Public Participation?61%

(Українська) Міський голова нерегулярно проводить прийом громадян. Бажаючи потрапити до нього змушені чекати 1-1,5 місяця, а не тиждень, як зазначено у графіку прийому громадян. Причиною такої ситуації є часті відрядження міського голови та знаходження його на лікарняному. Відповідно до графіка, очільник міста повинен проводити прийоми громадян раз на тиждень, в понеділок з 14.00 до 15.30. Міський голова не проводить окремий систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо. Також, відсутня практика виїзних прийомів громадян.

На вході до міської ради розміщено лише один пандус, що не створює належних умов для доступу до всіх приміщень ради особам з інвалідністю.

В міській раді працює «гаряча лінія» як для громадян, так і для представників громадських формувань. Крім того, є телефони «гарячих ліній» і інших структур, таких як Державне агентство земельних ресурсів України, місцевого управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області (для надання роз’яснень відкрита додаткова «гаряча лінія»).

За звітний період міський голова не ініціював громадських обговорень (громадські слухання, загальні збори) щодо актуальних проблем місцевого самоврядування та не проводив консультації з громадськістю (з групами інтересів) щодо резонансних проблем місцевого значення. На офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян і через сайт оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови. При міському голові діє громадська рада. Також, в структурі міської ради створений і діє відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.

EXECUTIVE BODIES72%

Public Participation?91%

(Українська) З 2014 року громадяни вільно можуть бути присутніми на засіданнях виконкому без попередньої реєстрації. На практиці існує вільний доступ до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів).

На веб-сайті ради наявна детальна інформація про порядок проведення громадських слухань: процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів. Інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян) на сайті відсутня (є тільки пусті розділи про такі механізми).

Усі повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюються не менше ніж за 2 тижні і містять вичерпну інформацію про предмет обговорення (порядок денний, проекти документів). Однак на веб-сайті відсутня вичерпна інформація (протокол/стенограма) про результати усіх проведених громадських слухань (щонайменше за останній рік). При виконавчих органах створені та діють дорадчо-консультативні органи – робочі групи.

Публікуються протоколи засідань містобудівної ради. Наявна інформація про порядок оскарження рішень ОМС.

Access to Public Information?54%

(Українська) На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Доступ до публічної інформації», який містить, зокрема, порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також на сайті частково функціонує система обліку публічної інформації (публікуються щотижневі звіти відділу по роботі із зверненнями громадян, але самі запити розміщують дуже рідко). На сайті розміщені форми запитів на отримання публічної  інформації різними способами та від різних суб’єктів. На веб-сайті ради оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

Запит на інформацію не можна подати всіма можливими способами: відсутня можливість надання запитів факсом (номер факсу вказано на сайті, однак він не працює). Є посилання на Державну систему електронних звернень. Також на сайті є спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію. Виконавчі органи не завжди дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів. Часто відповіді на запити приходять з порушенням строків без завчасного попередження про затримку відповіді на них. Відповіді на запити частково є неповними та необґрунтованими, в тому числі, якщо строки розгляду запитів продовжуються до 20 робочих днів. У міській раді відведені спеціальні місця для роботи з документами.

Система навігації по сайту є незручною, потрібна та пов’язана між собою інформація часто знаходиться в різних розділах. Зустрічаються документи, які важко прочитати через неякісне сканування та шрифт самих документів. Використання сайту не пристосовано для осіб зі слабким зором. Крім того, є розділи, в яких відсутня будь-яка інформація або розділи в яких дані не оновлювались вже декілька років.

На веб-сайті міської ради не створений окремий розділ щодо відкритих даних.

Administrative Services?84%

(Українська) В місті створено та діє два Центри надання адміністративних послуг (1 — на базі міської ради, 2 — на базі управління соціального захисту). ЦНАПи мають сторінку на сайті міської ради, яка містить інформацію про порядок надання відповідних АП, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування. На сайті відсутня інформація про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації. На веб-сайті ЦНАП наявна вичерпна інформація про послуги, що надаються виконавчими органами. Загальна кількість таких послуг складає 183 послуги. На веб-сайті та інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги.

У Центрі проводиться прийом громадян 5 днів на тиждень та не менше 7 годин на день, без перерви на обід. У ЦНАП організовано електронну чергу. У приміщенні ЦНАП безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. У приміщенні ЦНАП облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг.

У місті не створений окремий сервіс, який дозволяє мешканцям отримувати адміністративні послуги онлайн. У приміщенні ЦНАП облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. У місті створена і функціонує установа з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

DEPUTIES83%

Public Participation?83%

(Українська) Регламент міської ради визначає процедуру попередньої реєстрації для участі мешканців міста у пленарних засіданнях Сєвєродонецької міської ради. Але на практиці громадяни можуть вільно і безперешкодно (без попередньої реєстрації) бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради. На жаль, досі не створені умови доступу для неповноправних осіб до приміщення міської ради (є лише один пандус на вході до будівлі міської ради), в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання. На сайті не оприлюднена процедура, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради. Зазвичай, громадяни, присутні на засіданнях міської ради, надають свої пропозиції та питання у письмовій формі безпосередньо під час самих засідань.

Процедура, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій на сайті відсутня. Однак громадяни вільно можуть бути присутнім на засіданнях усіх депутатських комісій без попередньої реєстрації. Усі депутати міської ради особисто проводять прийом виборців у визначений час та відведеному місці, але не всі його проводять регулярно.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян, порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради врегульовано у Статуті територіальної громади. Депутати регулярно ініціюють проведення громадських обговорень (щонайменше 1/5 від усіх громадських обговорень проведених в місті за останній рік) з актуальних місцевих проблем (у 2017 році проводились громадські слухання з наступних питань: збільшення тарифів, ситуації навколо ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» тощо).

Accountability?

CITY MAYOR68%

Financial Resources of Municipality?100%

(Українська) В розділі «Бюджет міста» на сайті міської ради можна ознайомитись з затвердженим радою річний звіт про виконання бюджету, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста. Крім того, в цьому розділі розміщена інформація про перелік та ставки місцевих податків і зборів. Інформація про використання публічних коштів розміщена на сайті ради та на відповідному порталі — spending.gov.ua.

Report on the City Mayor’s Performance?62%

(Українська) Міський голова не інформує населення про виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку міста та про виконання місцевих цільових програм.

Міський голова звітує про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради виключно в письмовій формі. В друкованих ЗМІ оприлюднюється щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами. Також міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів, в повному обсязі, оприлюднюється на веб-сторінці ради та у друкованому виданні. 

Детальну процедуру звітування міського голови врегульовано в Статуті територіальної громади. Однак головна посадова особа місцевого самоврядування не звітує особисто перед мешканцями Сєвєродонецька. Щорічний звіт міського голови розміщується лише на сайті міської ради.

EXECUTIVE BODIES62%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?46%

(Українська) Виконавчі органи (управління) не звітують про свою діяльність перед територіальною громадою. Водночас на веб-сайті Сєвєродонецької міської ради наявні звіти окремих виконавчих органів (управлінь) за останній рік. На веб-сайті ради оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. Також оприлюднюються проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році.

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна. Звіти щодо розгляду запитів на інформацію публікуються лише частково, на сайті доступні тільки дані по розгляд 2-3 запитів на рік.

Financial resources of Municipality?74%

(Українська) На веб-сайті ради оприлюднено детальну інформацію про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету із зазначенням розпорядників бюджетних коштів. Однак на веб-сайті оприлюднено лише один квартальний звіт про виконання місцевого бюджету.  

На веб-сайті ради не оприлюднено детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи. Фінансова звітність суб’єктів комунальної власності оприлюднена лише частково.

В місті не запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік. Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікуються на веб-сайті ради частково.

Regulatory Policy?100%

(Українська) Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради або в друкованих органах.

DEPUTIES40%

Reporting on Performance Results?40%

(Українська) Жодна із постійних депутатських комісій не звітувала перед радою про свою роботу. На веб-сторінці ради не оприлюднено звітів про роботу постійних депутатських комісій міської ради. Рішення міської ради про строки проведення звітів депутатів перед виборцями і графік звітування депутатів не затверджувалися.

Відсутня практика звітування усіх депутатів міської ради про свою роботу перед виборцями не рідше 1 разу на рік. Річну звітність за 2016 рік надали 19 депутатів із 36. Однак станом на 15 лютого 2018 року жоден з депутатів міської ради ще не надав річну звітність за 2017 рік.

Leave a Reply