Rating of Vinnytsia 2016:

64%

Publicity Index

74%

City Mayor publicity

69%

Executive bodies publicity

51%

Publicity of council deputies

Summary:

Третій рік поспіль Вінницька міська рада стає об’єктом дослідження рівня Індексу публічності органів місцевого самоврядування міст України. В минулому році Вінниця посіла друге місце в загальнонаціональному рейтингу за загальним показником (з результатом 70%) та була визнаною як така, що має задовільний рівень публічності. В 2016 році загальний показник Вінниці, порівняно з минулим роком, знизився на 6% та склав 64% (як і в попередньому періоді, міська рада має задовільний рівень публічності), в загальнонаціональному рейтингу Вінницька міська рада посіла 4 місце, поступившись Луцьку (79%), Івано-Франківську (77%) та Києву (67%). Така тенденція зумовлена як зменшенням вагових коофіцієнтів окремих показників, що досліджувалися в минулих роках, так і низькими оцінками по окремих індикаторах, що були включені до шкали оцінювання в поточному році.

 

Найменше зниження показників публічності спостерігається по індикаторах, що стосуються діяльності міського голови (74% в 2016 році проти 75% в 2015 році). Загалом, більшість досліджуваних показників по даному суб’єкту владних повноважень залишилися незмінними у порівнянні з минулим періодом.  Як і раніше, очільник міста приділяє досить велику увагу комунікації з представниками ЗМІ та громадськістю (функціонує якісна система електронних звернень, інтерактивна мапа міста, створена та активно ведеться сторінка міського голови в мережі Facebook, систематично проводяться виїзні зустрічі з мешканцями міста, діяльність міського голови регулярно висвітлюється на сайті міської ради тощо). При міському голові діє ряд громадських рад та робочих груп, в міській раді впроваджено систему управління якістю (ISO), отримано відповідний сертифікат тощо. Серед нових інструментів, що були досліджені в поточному році та забезпечили досить високий рівень публічності варто відмітити: використання для здійснення більшості публічних закупівель системи електронних закупівель ProZorro, впровадження практики громадського бюджету, розміщення на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів відповідної інформації по Вінницькій міській раді.

Поряд з цим, як і в попередньому періоді, у публічному доступі відсутні більшість відомостей генерального плану міста, протокол засідання конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, прогноз соціально-економічного розвиту міста на середньостроковий період (5 років). Декларації про доходи міського голови та його заступників  розміщені лише на веб-сторінці, тоді як в офіційному друкованому органі міської ради така інформація відсутня. Міською радою не затверджено нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних та програмний (стратегічний) документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних в місті. Процедура запису громадян на прийом до міського голови залишається достатньо складною, протягом останніх шести місяців очільник міста лише двічі особисто здійснював прийом громадян. Порівняно з минулим роком, зменшилась кількість консультацій з громадськістю, ініційованих міським головою. Все ще актуальною є необхідність визначення більш чіткої та детальної процедури звітування міського голови перед мешканцями міста та запровадження практики звітування очільника міста перед територіальною громадою на відкритій зустрічі.

 

Рівень публічності органів виконавчої влади Вінницької міської ради в 2016 році знизився на 7% та досяг позначки 69%. На веб-порталі міської ради, як і  раніше, розміщена вичерпна інформація про склад, структуру, повноваження виконавчих органів влади та виконавчого комітету, про встановлені тарифи та пільги для різних категорій населення на різні види послуг. У вільному доступі знаходяться всі рішення та документація виконавчих органів, оголошення про проведення земельних торгів, річні плани закупівель усіх структурних підрозділів ради, виконавчого комітету, комунальних підприємств, закладів культури та охорони здоров’я, освітніх установ міста. Забезпечено доступ до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні міської ради та її виконавчих органів. В Центрі адміністративних послуг «Прозорий офіс» створено всі умови для отримання якісних послуг. Пройшовши процедуру попередньої реєстрації, громадяни мають змогу брати участь у засіданні виконавчого комітету. Серед позитивних зрушень –  впровадження системи електронних петицій, оприлюднення на веб-сайті інформації про фінансові ресурси міської ради, які витрачаються на забезпечення діяльності виконавчих органів, розміщення частини інформації у форматі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Поряд з цим, на веб-сторінці ради відсутній цілий ряд відомостей, які раніше не досліджувалися, але увійшли до цьогорічного моніторингу, зокрема, відсутній перелік наборів даних міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних; фінансова звітність та реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності; відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності; перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в місті, інформація про рекламні засоби міської ради; не оприлюднено протоколи (стенограми) засідань містободівної ради та інформація про порядок оскарження рішень ОМС.  Відомості щодо переліку незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування, перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, маршрути перевезення пасажирського автомобільного транспорту хоч і розміщені на сайті, проте не у форматі відкритих даних. Із запізненням оприлюднюються результати земельних торгів, проект порядку денного засідань виконкому, повідомлення про проведення громадських слухань. Потребує більш повного висвітлення регуляторна політика міської ради.

 

Показник публічності депутатів міської ради в поточному році становить 51%, що на 9% нижче, ніж в попередньому році. Таке падіння зумовлене, передусім, негативними змінами в процесі звітування депутатів міської ради. Зокрема, відсутній графік звітування депутатів в поточному році, не оприлюднено жодного звіту про роботу депутатів та депутатських комісій на веб-сайті рад, жоден депутат не надав інформації до міської ради щодо звітування про виконання доручень виборців протягом останнього року та про звітування перед виборцями відповідного виборчого округу про свою діяльність;  лише одна постійна комісія прозвітували перед радою про результати роботи у поточному році. Як і раніше, не оприлюднено декларації про майно та доходи депутатів міської ради, інформацію про розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання, план реалізації депутатами доручень виборців тощо. Окрім того, погіршилась ситуація з організацією прийому громадян – більшість депутатів, що були перевірені протягом періоду моніторингу взагалі не вели прийом виборців в зазначений час або припиняли його за 1-2 години до зазначеного часу.
Серед позитивних зрушень варто відмітити розміщення на веб-сторінці більш повної інформації про депутатів міської ради та графік прийому громадян, оприлюднення на сайті результатів поіменних голосувань, започаткування практики регулярної відеотрасляції (он лайн трансляції) засідань сесії. Як і раніше, такі документи міської ради як рішення про скликання сесії, проекти порядку денного пленарних засідань та рішень міської ради, протоколи засідань комісій тощо вчасно оприлюднюються на веб-сайті міської ради. Пройшовши процедуру попередньої реєстрації, громадяни мають змогу бути присутніми на сесії міської ради та засіданнях депутатських комісій.

Transparency?

CITY MAYOR73%

Information on the On City Mayor and His Activities?70%

(Українська)

На офіційному веб-сайті Вінницької міської ради в розділі «Міська влада» розміщено майже всі біографічні відомості про Вінницького міського голову – дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, фото, відсутня лише інформація про судимість та партійну приналежність.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови в сканованому вигляді розміщена на веб-порталі міської ради в розділі «Доступ до публічної інформації». В офіційному друкованому органі (газета «Вінницька газета») декларація не оприлюднена.

На офіційній веб-сторінці міської ради наявна вичерпна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти, перелік повноважень міського голови.

Графік прийому громадян міським головою та процедуру запису оприлюднено лише на веб-сайті, тоді як на дошці оголошень подібна інформація відсутня. Окремої процедури прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо) не передбачено, прийом ініціативних груп громадян здійснюється в загальному порядку.

У структурі міської ради створено підрозділ, який відповідає за висвітлення діяльності міського голови – дану функцію покладено на Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради. Очільник міста постійно особисто контактує з журналістами шляхом організації прес-конференцій, брифінгів, інтерв’ю, під час неформальних зустрічей зі ЗМІ в рамках об’їздів, прямих ефірів на місцевих телеканалах тощо (зокрема, з травня по жовтень 2016 року відбулося 88 таких заходів). На офіційному веб-сайті практично щодня подається інформація, що стосується діяльності Вінницького міського голови.

Рекомендації:

 • доповнити біографічні дані міського голови, розмістивши інформацію про судимість та партійну приналежність;
 • оприлюднювати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови в офіційному друкованому органі міської ради;
 • розмістити інформацію про графік прийому громадян міським головою та процедуру запису на прийом на дошці оголошень/інформаційних стендах міської ради;
 • розробити окрему процедуру прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо) та розмістити інформацію про графік прийому та процедуру запису таких груп на веб-сайті та інформаційних стендах міської ради.
Information On the City Mayor Units and HR Policy?80%

(Українська)

На офіційній веб-сторінці (розділ «Міська влада»/«Виконавчі органи ради») наявна вичерпна контактна інформація, що стосується працівників міської ради та підпорядкованих раді підрозділів. По кожному департаменту та відділу розміщено інформацію про керівництво, структуру, завдання та положення відповідного підрозділу, надаються відомості по кожному працівнику: посада, № телефону, електронна пошта, № кабінету, фото.

В розділі «Відділ організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради»/ «Структура відділу» наявний перелік та контакти радників міського голови. Інформація про помічників міського голови (штатних – патронатна служба та позаштатних) на веб-сайті відсутня.

На веб-сторінці є детальна інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. Оголошення про всі наявні конкурси на заміщення вакантних керівних посад, із зазначенням вимог до кандидатів та умов участі у конкурсі, вчасно оприлюднюються усіма можливими способами – в друкованому органі та на офіційній веб-сторінці (в розділах «Актуально» та «Прозоре місто»/ «Кадровий резерв та вакансії». У вільному доступі (на веб-сайті) наявні також розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад. Подавши відповідний запит на інформацію, можна отримати протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії.

Рекомендації:

 • розмістити на офіційному веб-сайті міської ради інформацію про помічників Вінницького міського голови (штатних  – патронатна служба та позаштатних), а саме – контактну інформацію та сфери їх відповідальності;
 • оприлюднювати на веб-порталі протоколи засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад.
Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?65%

(Українська)

На офіційному веб-сайті в розділі «Галузі міста»/«Економіка, бізнес та інвестиції» оприлюднено план стратегічного розвитку міста «Вінниця 2020», документ є достатньо повним, обґрунтованим, дотримано всі формальні вимоги щодо змісту – містить опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста та план реалізації.

На веб-порталі опубліковано генеральний план міста (сторінка «Громадянам»/«Місто Вінниця», проте даний документ не містить всієї необхідної інформації – подається загальне креслення генерального плану, план зонування міста, перелік пам’яток архітектури, каталог вулиць тощо, разом з тим, відсутні ряд графічних матеріалів, передбачених чинним законодавством, описова частина генерального плану також є неповною. На підставі Переліку відомостей, які містять службову інформацію, в системі Держгеокадастру, затвердженого наказом Держгеокадастру від 29.07.2015р. № 212 графічна частина генерального плану (основне креслення, його складові) та текстова частина (пояснювальна записка) містять інформацію з обмеженим доступом.

В приміщенні Вінницької міської ради розміщено лише загальне креслення, доступ до інших матеріалів генерального плану, що оприлюднені на веб-сайті, можна отримати, скориставшись інформаційними терміналами самообслуговування, розміщеними на першому поверсі міської ради.

На веб-порталі в розділі «Прозоре місто»/«Бюджет міста» оприлюднено рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками). Також наявні рішення про затвердження змін до бюджету міста. Проте, актуальна редакція бюджету міста (видатки, надходження) на сайті відсутня.

На офіційному веб-сайті Вінницької міської ради на сторінці «Галузі міста»/«Економіка, бізнес та інвестиції» оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий термін (1 рік). Прогноз соціально-економічного розвиту міста на середньостроковий період (5 років) міською радою не розробляється.

З червня 2006р. у виконавчих органах Вінницької міської ради розпочато запровадження системи управління якістю відповідно до стандарту EN ISO 9001:2000, у травні 2007 року аудиторами BSI Management Systems (Великобританія) був проведений сертифікаційний аудит запровадженої відповідної системи управління якістю. За результатами проведеної роботи, 29.05.2007р. виконавчий комітет отримав сертифікат відповідності повноважень органу місцевого самоврядування міжнародному стандарту ISO 9001:2000. У 2010, 2013 та 2016 роках були проведені ре-сертифікаційні аудити аудиторами BSI Group Polska за результатами яких видані сертифікати відповідності повноважень органу місцевого самоврядування міжнародному стандарту ISO 9001:2008. Останній сертифікат дійсний до 29.07.2019 року.

Для забезпечення прозорості та відкритості закупівель, розширення реальної конкуренції при їх здійсненні, виконавчим комітетом Вінницької міської ради прийнято ряд рішень, які дозволили поступово перейти  до здійснення електронних закупівель в системі ProZorro, а саме:

– у серпні 2015 року  прийнято рішення  щодо запровадження практики процедури електронних закупівель товарів у тестовому режимі;

– у лютому 2016 року, в рамках пілотного проекту, забезпечено приєднання до системи електронних державних закупівель ProZorro  виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств (установ, закладів), за умови закупівлі товарів, робіт і послуг вартістю від 50 тис. грн.  до  меж,  встановлених  абз. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Протягом 2016 року у системі електронних закупівель PROZORRO здійснюють закупівлі 9 виконавчих органів – розпорядників бюджетних коштів міської ради. За підсумками 9 місяців 2016 року розпорядниками  бюджетних коштів міської ради, згідно Закону України «Про державні закупівлі», проведено 50 процедур закупівлі (з урахуванням  частин предмета закупівель (лотів)), в тому числі за видами процедур закупівель:  33- відкриті торги; 7 – запит цінових пропозицій; 10 – у одного учасника.

Подати електронну петицію до міської ради можливо через Єдину систему місцевих петицій e-dem.in.ua, посилання на даний ресурс розміщене на сайті ради.

Оприлюднення відкритих даних виконавчими органами Вінницької міської ради відбувається згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» та розпорядження міського голови від 10.03.2016р. № 84-р «Про створення робочої групи та затвердження плану робіт з оприлюднення наборів даних міської ради у формі відкритих даних». Програмний (стратегічний) документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних в місті на даний момент відсутній.

Рекомендації:

 • доповнити описову частину генерального плану міста, оприлюдненого на веб-порталі міської ради, розмістивши пояснювальну записку та основні положення генерального плану;
 • доповнити графічну частину генерального плану, розміщену на веб-сайті, наступними матеріалами: схема розташування міста в системі розселення, план існуючого використання території, схема існуючих планувальних обмежень, модель перспективного розвитку міста, схема проектних планувальних обмежень, схема вулично-дорожньої мережі міського та зовнішнього транспорту; схема інженерного обладнання території, схема інженерної підготовки та захисту території тощо;
 • розмістити генеральний план міста у приміщенні міської ради у загальнодоступному місці;
 • оприлюднювати на веб-сайті актуальну редакцію бюджету міста;
 • розробити та розмістити на веб-порталі прогноз соціально-економічного розвиту міста на середньостроковий період (5 років);
 • розробити та затвердити програмний (стратегічний) документ, який визначає пріоритетні напрямки розвитку сфери відкритих даних в місті Вінниці.
Regulatory Documents of Municipality?86%

(Українська)

Вінницька міська рада приділяє достатньо уваги своєчасному оприлюдненню нормативних документів муніципалітету, чому сприяє впроваджена система електронного документообігу.

Чинний Статут територіальної громади міста опубліковано на веб-сайті міської ради в розділі «Місто Вінниця».

Вчасно, не пізніше 5 робочих днів з дня підписання, на офіційній веб-сторінці ради публікуються розпорядження міського голови (розділ «Документи міської ради»). На сайті створена можливість пошуку документів за різними критеріями – дата, назва документу, слова з тексту, вид тощо.

Згідно з розпорядженням міського голови №129-р від 06.05.2011р. відділ звернень апарату міської ради та її виконкому визнано спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналітику та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до міської ради та її виконавчих органів, а також надає консультації під час оформлення таких запитів. На веб-сайті на сторінці «Прозоре місто»/«Доступ до публічної інформації» розміщено вичерпну інформацію про даний структурний підрозділ.

Вінницькою міською радою розроблено і затверджено документ, яким запроваджено і врегульовано процедуру бюджету участі – «Положення про Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці».

Поряд з цим, відсутній локальний нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних міської ради – доступ відбувається згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 835 від 21.10.2015р. «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

Рекомендації:

Розробити та затвердити нормативний документ, який регулюватиме порядок доступу до відкритих даних Вінницької міської ради.

EXECUTIVE BODIES69%

Information on Executive Bodies and Their Heads?83%

(Українська)

На веб-порталі Вінницької міської ради в розділі «Виконавчі органи влади» оприлюднена вичерпна інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, розклад роботи виконавчих органів міської ради, а також відомості про їх структуру та персональний склад.

Розміщена також повна інформація про усіх керівників виконавчих органів (прізвище, ім’я та по-батькові, біографічні дані та фотографія, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти). Наявні дані про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь), графік прийому громадян керівниками виконавчих органів, проте не оприлюднено процедуру запису на прийом.  

Біографічні дані та фотографії заступників міського голови доступні на веб-сторінці міської ради (розділ «Виконавчий комітет»). Також розміщена повна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, графік прийому усіх заступників міського голови.

На офіційному веб-сайті на сторінці «Доступ до публічної інформації» оприлюднено скан-копії декларацій про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників. В офіційному друкованому виданні ради декларації заступників міського голови не розміщено. Окрім того, на веб-сайті оприлюднено декларації про майно, доходи і витрати керівників (директорів та їх заступників) всіх структурних підрозділів Вінницької міської ради.

На веб-порталі надано вичерпну інформацію про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. А також наявна інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

Рекомендації:

– розмістити на веб-сайті інформацію про процедуру запису громадян на прийом до керівників виконавчих органів міської ради;  

– оприлюднити в офіційному друкованому виданні ради декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови.

Information on the City Council Executive Committee?91%

(Українська)

На офіційній веб-сторінці міської ради в розділі «Виконавчий комітет» оприлюднена інформація про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку керуючого справами виконавчого комітету Вінницької міської ради. Хоча електронна адреса на сайті відсутня, створена можливість надіслати електронне звернення безпосередньо до керуючого справами. Також на веб-сайті ради розміщена інформація про персональний склад виконкому, наявні фотографії та біографічні дані приблизно половини членів виконкому (секретаря міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету).  

У вільному доступі на сторінці «Виконавчі органи ради» знаходиться інформація про повноваження виконавчого комітету.

Актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету вчасно оприлюднюється на веб-сторінці міської ради в розділі «Новини»/«План медіа-заходів».

Рекомендації:   

–  доповнити інформацію про членів виконавчого комітету – розмістити фото, біографічні, контактні дані всіх членів виконкому;

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?70%

(Українська)

Всі рішення виконавчого комітету, не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття, оприлюднюються на офіційній веб-сторінці міської ради в розділі «Документи міської ради». На сайті також публікуються проекти всіх рішень виконавчого комітету.

Практично в кожному номері газети «Вінницька газета» оприлюднюються нормативно- правові акти виконавчого комітету ВМР.

Проекти порядку денного засідань виконкому також розміщуються на веб-сторінці ради в розділі «Виконавчий комітет», проте оприлюднення відбувається за добу до засідання виконкому.

Оскільки, відповідно до інформації, наданої міською радою, розробка проектів регуляторних актів виконавчими органами міської ради в 2016 році не планувалась, на веб-сайті та в офіційному друкованому виданні відсутній як план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, так і інші документи регуляторної політики за поточний рік.

На веб-сайті ради в розділі «Прозоре місто»/«Державні закупівлі» оприлюднено річний план закупівель всіх виконавчих органів Вінницької міської ради, виконавчого комітету, комунальних підприємств, закладів охорони здоров’я та культури, освітніх та спортивних закладів міста.

На веб-сторінці міської ради наявна інформація про усі послуги, що надаються комунальними підприємствами, проте інформація про їхню вартість наявна лише в окремих випадках (8 з 34 комунальних підприємств оприлюднили дану інформацію).

В розділі «Галузі міста»/«Праця і соціальний захист» розміщена також інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних видів послуг, в рубриці “Тарифна політика” надані рішення про встановлення тарифів на основні послуги. Цікавою практикою є створення на веб-сайті ради інструменту під назвою «Калькулятор субсидій», за допомогою якого, ввівши необхідні дані, кожен бажаючий в режимі он-лайн може вирахувати приблизний розмір субсидії, на яку він може розраховувати.

На офіційному веб-сайті ради в розділі «Галузі міста»/«Економіка, бізнес та інвестиції» розміщено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (1 рік) з усіма необхідними додатками. Інформацію про місцеві цільові програми, які фінансуються з місцевого бюджету, оприлюднено, проте не в окремому розділі, а на сторінках відповідних департаментів, таким чином, хоча інформація наявна, проте розміщена в форматі, незручному для користувачів.

Перелік договорів, укладених міською радою, оприлюднено у форматі Відкритих даних.

На веб-сторінці міської ради функціонує система пошуку інформації, зокрема контекстний пошук по усій текстовій інформації за ключовими словами, а також пошук в базі даних нормативно-правових актів, що розміщені на сайті.  

Вінницька міська рада здійснює оприлюднення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, проте перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на веб-сторінці міської ради відсутній (оприлюднено лише перелік департаментів, що розміщують інформацію на єдиному веб-порталі відкритих даних).  

Рекомендації:   

–  підвищити оперативність оприлюднення на веб сайті ради проекту порядку денного засідань виконкому (щонайменше за 5 днів до засідання);

–  удосконалити регуляторну діяльність міської ради;

–   оприлюднити на веб-сайті інформацію про вартість послуг, що надаються всіма комунальними підприємствами міста;

–   інформацію про всі місцеві цільові програми розмістити в окремому розділі сайту;

– оприлюднити на веб-сторінці міської ради перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

Municipal Property and Land of Municipality?57%

(Українська)

У місті Вінниця регулярно відбуваються земельні торги, відповідні рішення оприлюднюються на веб-сайті ради в розділі «Рішення міської ради», оголошення про проведення земельних торгів розміщується на першій сторінці веб-сайту  в розділі «Актуально» та в офіційному друкованому виданні «Вінницька газета».

Усі рішення про проведення земельних торгів містять необхідну інформацію: розмір земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; особу, уповноважену укласти відповідний  договір.

Інформація про результати земельних торгів розміщується в офіційному друкованому виданні, проте оприлюднення відбувається із значним запізненням (понад 7 робочих днів). На веб-сторінці результати проведення земельних торгів розміщені не були.

У Вінниці створений та функціонує містобудівний кадастр міста. Службу містобудівного кадастру утворено у складі Департамент архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради.

У форматі Відкритих даних оприлюднено: перелік земельних ділянок, право на які можливо отримати на конкурентних засадах у поточному році; перелік об’єктів комунальної власності; перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду (чи інше право користування) з даними про умови передачі об’єктів в оренду; перелік суб’єктів господарювання комунальної власності.

Опубліковано, але не у форматі Відкритих даних: перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування; перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту; маршрути перевезення пасажирського автомобільного транспорту.

На веб-сторінці не оприлюднюється: фінансова звітність та реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади; відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності; перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами; інформація про рекламні засоби міської ради.  

Рекомендації:

 • слідкувати за більш оперативним оприлюдненням інформації про результати земельних торгів, що подається в офіційному друкованому виданні міської ради;
 • розмістити інформацію про результати земельних торгів на веб-сторінці міської ради;
 • оприлюднити у форматі Відкритих даних наступну інформацію: перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування; перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту; маршрути перевезення пасажирського автомобільного транспорту; фінансова звітність та реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади; відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності; перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами; інформація про рекламні засоби міської ради.

DEPUTIES75%

Information on the City Council Deputies?64%

(Українська)

На веб-сторінці Вінницької міської ради міської ради в розділі «Міська влада» наявна інформація про місцезнаходження, поштову адресу депутатів міської ради, проте не зазначено номери їх телефонів та адреси електронної пошти.

На сайті міської ради розміщено біографічні дані (із зазначенням дати народження, освіти, досвіду роботи, сімейного стану, судимості, партійної приналежності), фотографії та графік прийому (дні, години та місце прийому) громадян депутатами міської ради.

Відомості про майновий стан (декларації про майно, доходи і витрати) депутатів Вінницької міської ради на веб-сторінці відсутні.

Права та обов’язки депутатів міської ради визначено та оприлюднено в Статуті міста та в Регламенті міської ради.

Рекомендації:

–    доповнити контактні дані депутатів міської ради відомостями про електронну адресу та номери телефонів депутатів;

–    опублікувати на веб-порталі інформацію про майновий стан (декларації про майно, доходи і витрати) депутатів міської ради.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?92%

(Українська)

Регламент роботи Вінницької міської ради та Положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради в розділі «Документи міської ради».

На веб-сайті наявна також актуальна інформація про графіки засідань усіх постійних депутатських комісій (розділ «Міська рада») та про їх склад, проте, відсутні відомості про зміну складу комісій, а також інформація про склад та зміни депутатських фракцій.

На веб-сторінці міської ради оприлюднено інформацію про повноваження, графік прийому секретаря ради та його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї) оприлюднена на веб-сторінці ради в розділі «Доступ до публічної інформації».

Також на веб-порталі представлена інформація про перелік та межі округів, в яких обрані депутати міської ради. Наявна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти, а також про обов’язки та функції секретаріату ради та апарату міської ради та її виконкому.

Рекомендації:   

–     оприлюднити на веб-сайті міської ради інформацію про зміну складу постійних депутатських комісій;

–   розмістити на веб-сторінці відомості про склад депутатських фракцій та його зміни на веб-порталі міської ради.

City Council Plenary Sessions?63%

(Українська)

Рішення про скликання сесії Вінницької міської ради вчасно (не пізніш як за 10 днів до її проведення) оприлюднюється на веб-сайті ради в розділі «Документи міської ради» та в офіційному друкованому виданні міської ради. Проекти порядку денного сесії та пленарних засідань своєчасно оприлюднюються на веб-сторінці.

Всі проекти рішень ради розміщуються на веб-порталі міської ради, більшість з них оприлюднюються вчасно, за 20 днів до сесії, проте окремі проекти рішень надаються із запізненням – за 10-15 днів до засідання.

В міській раді використовується електронна система голосування «Віче».

Інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань не висвітлюється на веб- сторінці ради, проте на сайті можна ознайомитися з результатами поіменного голосування депутатів – дана інформація оприлюднюється безпосередньо в день пленарного засідання.

У міській раді відсутня практика ведення аудіо трансляцій  засідань сесії, натомість місцевий телеканал МКП ІТА «ВІТА» здійснює відео (он-лайн) трансляцію сесій Вінницької міської ради. Записи попередніх сесій на сайті не розміщуються.

Окрім того, на офіційній веб-сторінці відсутня наступна інформація: запитів депутатів, рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання, план про реалізацію депутатами доручень виборців.

Рекомендації:   

 • дотримуватися своєчасністі оприлюднення проектів рішень міської ради (не пізніше, ніж за 20 днів до засідання);   

– висвітлювати на веб-порталі міської ради інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях;

– оприлюднити записи попередніх сесій на веб-сторінці міської ради;

– розмістити на веб-сайті міської ради: запитів депутатів; рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання; план про реалізацію депутатами доручень виборців.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?100%

(Українська)

Всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях Вінницької міської ради, своєчасно оприлюднюються на веб-сторінці міської ради (протягом 1-2 робочих днів після засідання).

На сайті розміщено також протоколи всіх засідань комісій.

Openness?

CITY MAYOR79%

Public Participation?79%

(Українська)

Процедура запису на прийом до міського голови залишається достатньо важкою. Спочатку необхідно потрапити на прийом до профільного заступника і тільки у разі, якщо він не зміг вирішити питання, громадянин може записатися на прийом до міського голови. Прийом здійснює особисто міський голова в присутності профільного заступника, який раніше розглядав справу, але не зміг вирішити проблему. Попередній запис громадян на прийом проводиться при наявності документу, який посвідчує особу (паспорт, посвідчення). Громадянину, який записався на прийом до міського голови, напередодні в телефонному режимі повідомляється про час та місце здійснення прийому. В середньому, на прийом до міського голови можна потрапити протягом місяця після запису. Таким чином, прийом громадян міським головою проводиться несистематично та не завжди відповідає графіку, зазначеному на веб-сайті, зокрема, протягом травня-жовтня 2016 року Вінницький міський голова проводив особистий прийом громадян двічі – 16.06.2016р. та 15.09.2016р. по 2 години кожен.

Окремої процедури прийому міським головою інших категорій осіб/об’єднань (підприємства, НУО) не передбачено – прийом здійснюється в загальному порядку.

Періодично (2-3 рази на тиждень) міський голова проводить виїзні зустрічі з громадськістю – здійснює зустрічі з колективами підприємств, установ, навчальних закладів, вітає колективи з професійними святами, бере участь у форумах, конференціях та семінарах тощо.

Для осіб з особливими потребами створені необхідні умови для доступу до приміщення міської ради, в тому числі до приміщення, де здійснює прийом громадян міський голова – вхідні двері відчиняються автоматично, облаштовано зручні пандуси, пристосовані інформаційні термінали, вбиральні. Разом з цим, відсутні необхідні умови (наприклад, звуковий сигнал) для людей з вадами зору.

Вінницький міський голова досить активно використовує у своїй комунікації з мешканцями міста сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Спілкування з громадянами здійснюється через ресурси «Звернення громадян» та «Мапа міста», створені на веб-сайті міської ради.  На офіційному веб-сайті ради в розділі «Додаткова інформація» мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян та надіслати електронне звернення до міського голови, заступників, директорів департаментів, начальників відділів – загалом до 35 працівників міської ради. Надіслати он-лайн звернення до міського голови можливо також через сайт “Моя Вінниця”. Дані інструменти активно використовуються, мешканці оперативно, протягом кількох днів, отримують відповіді на звернення. Окрім того, для формування більш якісного діалогу з громадою, функціонує сторінка міського голови в мережі Facebook, що ведеться особисто очільником міста.

В міській раді функціонує «Гаряча лінія» для оперативного звернення громадян до міської диспетчерської служби «Цілодобова варта», працює он-лайн чат для ще більш оперативного та зручного спілкування з операторами «Гарячої лінії».

Протягом останнього року проведено 3 громадських слухання та 2 консультації з громадськістю, ініційованих Вінницьким міським головою

При міському голові створені і активно функціонують громадські ради (рада підприємців, рада Вінницьких товаровиробників, Вінницька молодіжна рада, координаційна рада ветеранів антитерористичної операції і волонтерів міста Вінниці) та 15 робочих груп різного спрямування.

З інститутами громадянського суспільства співпрацюють більшість департаментів та відділів міської ради. За реалізацію основних заходів “Програми сприяння розвитку інституцій громадянського суспільства на 2015-2017 роки” відповідають КП “Інститут розвитку міст” та департамент правової політики та якості.

Рекомендації:

 • спростити процедуру запису громадян на прийом до міського голови;
 • здійснювати прийом громадян міським головою систематично, відповідно до затвердженого графіку прийому;
 • розробити та оприлюднити окрему процедуру прийому міським головою інших категорій осіб/об’єднань (підприємства, НУО);
 • систематично проводити інші види консультацій з широкою громадськістю, такі як опитування, фокус групи тощо;
 • визначити підрозділ міської ради, який відповідатиме за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства.

EXECUTIVE BODIES74%

Public Participation?49%

(Українська)

У Вінницькій міській раді забезпечено вільний доступ до приміщень, розташованих на першому поверсі (Центр надання адміністративних послуг «Прозорий офіс», відділ звернень, канцелярія тощо), доступ до інших приміщень обмежений шляхом встановлення турнікетів, таким чином громадяни мають змогу потрапити до інших кабінетів лише у супроводі працівника міської ради. При цьому, в міській раді встановлено безкоштовний внутрішній телефон, якщо відвідувач має необхідність пройти до приміщень, що знаходяться вище першого поверху, він повинен зателефонувати у відповідний відділ чи департамент, після чого працівник даного підрозділу здійснить пропуск відвідувача через турнікет.

Відповідно до Регламенту виконавчих органів міської ради, громадяни можуть бути присутніми на засіданнях виконкому, пройшовши процедуру попередньої реєстрації у Відділі звернень міської ради шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі до дня проведення засідання (але не пізніше ніж за 24 години до його проведення). В день засідання виконавчого комітету громадянин повинен прийти до міської ради щонайменше за 5-10 хвилин до початку засідання, зателефонувати на вказаний номер, після чого працівник міської ради здійснює пропуск громадянина через турнікет.

На веб-сторінці міської ради (в Статуті міста та в Положенні про громадські слухання) розміщена детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів тощо. Також у вільному доступі – в Статуті міста та Тимчасовому положенні “Про порядок реалізації права на місцеві ініціативи у м. Вінниці” розміщена інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

Повідомлення про проведення громадських слухань містить всю необхідну інформацію (вказано місце та час проведення громадських слухань, зазначено де саме можна ознайомитися з документами тощо), але оприлюднюється з деякою затримкою – за 9-10 днів до проведення слухання.

На веб-сайті доступна інформація про результати усіх громадських слухань, проведених з 2012 року, проте протоколи чи стенограми проведених слухань не оприлюднюються.

Міською радою надано інформацію про 20 робочих груп, координаційних рад, спеціальних комісій, що діють при виконавчих органах. При комітеті по фізичній культурі і спорту міської ради створено Громадську раду по розвитку фізичної культури та спорту в м. Вінниці.

На веб-сторінці міської ради не оприлюднено протоколи (стенограми) засідань містобудівної ради. Відсутня також інформація про порядок оскарження рішень Вінницької міської ради.

Рекомендації:   

–   спростити процедуру доступу громадян до засідань виконавчого комітету міської ради;

–   своєчасно розміщувати повідомлення про проведення громадських слухань – не пізніше, ніж за два тижні до їх проведення;

–  оприлюднити протоколи або стенограми громадських слухань, проведених щонайменше протягом останнього року;

– розмістити у вільному доступі протоколи (стенограми) засідань містобудівної ради;

– оприлюднити на веб-сайті інформацію про порядок оскарження рішень Вінницької міської ради.

Access to Public Information?80%

(Українська)

На офіційному веб-сайті Вінницької міської ради створено окремий розділ «Доступ до публічної інформації», який містить усю необхідну інформацію про порядок оформлення та подання запиту на інформацію, порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядника інформації, перелік службової інформації тощо. Проте систему обліку публічної інформації на веб-порталі не створено.

На веб-сторінці розміщені форми запитів на отримання публічної інформації в письмовому вигляді від різних суб’єктів (фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян), проте спеціальної он-лайн форми для подання запиту на інформацію на сайті не створено.

Система навігації по сайту є достатньо зручною, інтерфейс сайту інтуїтивно зрозумілий для користувачів, розділи та рубрики логічно структуровані і впорядковані, сайт не перевантажений текстовою та мультимедійною інформацією. Поряд з цим, веб-сайт не пристосовано для використання людьми з особливими потребами (зокрема, для людей з вадами зору).

Запит на інформацію можна подати всіма кількома способами (поштою, електронною поштою, факсом, особисто), проте лише в письмовій формі, при спробі подати запит на публічну інформацію по телефону, отримано відмову.

Виконавчі органи дотримуються термінів надання відповідей на запити на публічну інформацію (відповіді на всі запити, надіслані в рамках даного дослідження, було отримано протягом 5-ти робочих днів). При цьому, вчасно надаються відповіді на запити, подані різними способами (поштою, електронним листом, факсом).

Відповіді на запити на публічну інформацію, надіслані в рамках даного дослідження, є достатньо розгорнутими, повними та обґрунтованими.

У міській раді відведені спеціальні місця для роботи з документами, запитувач інформації має можливість опрацьовувати інформацію – робити виписки, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь які носії інформації. Міською радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і він не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4), виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.  

На офіційному веб-сайті ради відсутня окрема рубрика найчастіших питань (FAQ), проте в розділі «Звернення громадян» можна ознайомитися з усіма електронними зверненнями, що були надіслані до посадових осіб ради та з відповідями на них.

Окремий портал відкритих даних міської ради не створено, інформація оприлюднюється на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. На головній сторінці сайту розміщено банер (переадресація), що веде на портал відкритих даних. Для оприлюднення наборів даних використовуються відповідні формати CSV та XLSX. При цьому, забезпечено сортування наборів даних за визначеними ознаками (фільтрами), зокрема за предметом, ключовими словами, форматом наборів даних, частотою оновлення, популярністю наборів даних серед користувачів, а також можливість пошуку серед наборів даних.

Рекомендації:   

–  створити на сайті міської ради систему обліку публічної інформації;

– створити на веб-сайті спеціальну он-лайн форму для подання запиту на інформацію;

– забезпечити можливість користування сайтом для людей з особливими потребами (зокрема, з вадами зору);

–   забезпечити можливість подання запиту на публічну інформацію усно та по телефону;

– на офіційному веб-сайті міської ради створити окрему рубрика найчастіших питань (FAQ).

Administrative Services?87%

(Українська)

З 2008 року у Вінниці діє Центр надання адміністративних послуг, що носить назву «Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс», наразі в місті функціонує головне та три територіальні відділення Центру.

ЦНАП має окремий функціонуючий веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, де здійснюється прийом суб’єктів звернень, іншу важливу інформацію щодо діяльності Центру, разом з тим,  відомості про сполучення громадського транспорту, під’їзні шляхи та місця паркування на сайті відсутні.

На веб-сторінці ЦНАП наявна вичерпна інформація про структуру, документи Центру, усі послуги, що надаються виконавчими органами, розміщено інформаційні та технологічні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги. Окрім того, через «Персональний кабінет громадянина» можливо перевірити стан розгляду дозвільної процедури, прослідкувати історію просування черги і навіть дистанційно замовити окремі послуги, надіславши до ЦНАП відповідну заявку та скановані копії документів (оригінали пред’являються безпосередньо при отриманні відповіді).

Інформація про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації на веб-сайті Центру відсутня.

Прийом громадян в центрі адміністративних послуг «Прозорий офіс» відбувається з понеділка по п’ятницю, 8 год. на день (в п’ятницю 7 год.) без перерви на обід, при цьому, прийом до двадцятої години та в суботу не проводиться.

У ЦНАП встановлені інформаційні термінали самообслуговування, організовано електронну чергу, облаштовані скриньки для висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, кожне робоче місце оснащене автоматизованою системою оцінки якості надання послуг, керівництво Центру проводить постійний аналіз отриманих оцінок, зауважень і пропозицій, вживаються відповідні заходи для підвищення якості публічних послуг, що надаються в ЦНАП.

У приміщенні Центру облаштовані інформаційні стенди, проте поширення довідково-інформаційних матеріалів та розміщення інформаційних карток в друкованому форматі не здійснюється, натомість вичерпна інформація подається в інформаційних терміналах самообслуговування. Бланки для заповнення з метою отримання адміністративних послуг можна отримати безкоштовно безпосередньо при отриманні послуги.

Забезпечено можливість отримати інформації про послуги за допомогою засобів телекомунікації – телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку. Для більш оперативного спілкування з працівниками Центру функціонує он-лайн чат Прозорого офісу.

Попередній запис до Центру можливо здійснити за особистим звернення відвідувача до адміністратора (спеціаліста-консультанта), в режимі on-line на сторінці свого персонального кабінету або зателефонувавши адміністратору-консультанту “Прозорого офісу”.

У місті створено Консультаційно-правовий центр «Вінницька міська юридична клініка», що  надає безоплатну первинну правову допомогу громадянам, при Вінницькому міському управлінню юстиції, функціонує також Громадська приймальня по наданню безкоштовної правової допомоги всім верствам населення. Окрім того, з липня 2015 року розпочав роботу Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який забезпечує надання соціально-незахищеним громадянам за рахунок держави адвокатських послуг у цивільних та адміністративних справах.

Рекомендації:   

 • доповнити інформацію про Центр надання адміністративних послуг, розмістивши на веб-сайті відомості про сполучення громадського транспорту, під’їзні шляхи та місця паркування;
 • розмістити на веб-сайті ЦНАП інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, який розміщений на Урядовому порталі, про функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування суб’єктів звернення через засоби масової інформації
 • внести зміни до графіку прийому громадян: двічі на тиждень продовжити години прийому до 20.00, проводити прийом громадян в суботу;
 • організувати розповсюдження довідково-інформаційних матеріалів, що стосуються надання адміністративних послуг;
 • розмістити на інформаційних стендах зразки необхідних документів, інформаційні та технологічні картки по всіх послугах, що надаються в Центрі.

DEPUTIES60%

Public Participation?60%

(Українська)

Громадяни мають змогу бути присутніми на сесії міської ради та засіданнях депутатських комісій після попередньої реєстрації шляхом подачі письмової заяви до відділу звернень не пізніше, ніж за добу до сесії або засідання (через обмеженість кількості місць), проте інформація про відповідну процедуру, що регулюють участь мешканців міста в засіданнях на веб-сайті відсутня.

Процедура документально не врегульована, але мешканці можуть виступати на засіданнях комісій, при цьому бажано попередньо повідомити по телефону тему, щоб було змога надати детальну інформацію по даному питанню, виступити громадянин може після того, як головуючий надасть йому слово.

Створені умови доступу до приміщень міської ради (в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання) для осіб з особливими потребами – вхідні двері в міську раду відчиняються автоматично, створені зручні пандуси, розміщено спеціальні інформаційні термінали, облаштовані пристосовані вбиральні, наявні ліфти. Разом з тим, наразі не створено необхідних умов (наприклад, подача звукового сигналу) для людей з вадами зору.

На відміну від попереднього періоду, коли практично депутати міської ради проводили регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці, в поточному році, більшість депутатів (біля 70%), що були перевірені протягом періоду моніторингу взагалі не вели прийом виборців в зазначений час (не були присутні ні депутати, ні їх помічники) або припиняли прийом громадян за 1-2 год. до зазначеного часу.

Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади та в Положенні про громадські слухання, обидва документа оприлюднені на сайті ради.

В Статуті міста також врегульовано процедуру подання місцевої ініціативи та проведення загальних зборів громадян.

Окреме положення про порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради відсутнє, в Статуті міста окреслено лише загальні принципи створення та діяльності таких органів, зокрема зазначено, що за розпорядженням міського голови можуть створюватись громадські ради, дорадчі комітети, інші дорадчі органи при міському голові, до яких входять представники інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення, основним завданням дорадчих органів є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, системи господарювання у місті Вінниці.

У поточному році депутатами Вінницької міської ради громадські обговорення, громадські слухання та загальні збори громадян ініційовані не були.

Рекомендації:  

 • створити необхідні умови доступу до міської ради для осіб з вадами зору;
 • оприлюднити на офіційному веб-сайті вичерпну інформацію про процедуру, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати на пленарних засіданнях міської ради, бути присутнім на сесії міської ради;
 • посилити контроль за проведенням депутатами прийому виборців – прийом повинен здійснюватися особисто депутатом та в чітко визначені години;
 • розробити та оприлюднити окреме положення про порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів міської ради;
 • депутатам – активніше залучати мешканців міста до обговорення актуальних питань, зокрема, шляхом ініціювання громадських обговорень

Accountability?

CITY MAYOR69%

Financial Resources of Municipality?100%

(Українська)

На веб-сайті Вінницької міської ради в розділі «Прозоре місто»/«Бюджет міста» доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету за минулий рік, якій містить вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста. На окремих сторінках розміщена інформація щодо загальної та економічної структури видатків міського бюджету, інформація щодо видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, відомості про виконання міського бюджету по доходах та видатках тощо.

На єдиному веб-порталі використання публічних коштів розміщена інформація про використання публічних коштів 13-ти департаментів Вінницької міської ради.

На сайті міської ради в розділі «Бюджет міста»/«Рішення щодо міського бюджету» оприлюднено перелік та ставки місцевих податків і зборів (розміщене відповідне рішення та зміни до нього).

Report on the City Mayor’s Performance?64%

(Українська)

Міський голова звітує про виконання Програми соціального-економічного та культурного розвитку міста двічі на рік,  відповідний звіт виносяться на розгляд виконавчого комітету та міської ради, а також публікується на сайті у вигляді рішення в розділі «Документи міської ради». Практика звітування міського голови про виконання програми соціального-економічного та культурного розвитку міста на відкритій зустрічі з громадянами відсутня.

Під час сесії міської ради 1 раз на рік міський голова інформує населення про виконання місцевих цільових програм. Окрім того, звіти публікуються на веб-сторінці ради в розділі «Документи міської ради».

Про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради у 2015 році перед міською радою звітував директор департаменту економіки та інвестицій (звіт було заслухано 25 березня 2016 року під час 6-ї сесії міської ради 7-го скликання). Відповідний звіт оприлюднено в на веб-сайті міської ради.

Окрім того, міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчих органів, (відповідний звіт оприлюднено на веб-сторінці міської ради).

Загальна інформація про принципи звітування міського голови міститься у Статуті міста, відповідно до якого, підзвітність і підконтрольність міського голови перед територіальною громадою міста Вінниці забезпечується обов’язком звітування міського голови не рідше одного разу на рік перед членами територіальної громади міста на відкритих зустрічах, а також через засоби масової інформації. Звіт міського голови перед громадою повинен включати в себе інформацію про нормотворчу, організаційно-розпорядчу діяльність міського голови у межах його компетенції за звітний період. Разом з тим, інформація про окрему процедуру, яка більш повно та детально визначає порядок та спосіб звітування міського голови на веб-сайті відсутня.

Вінницький міський голова щорічно звітує про свою роботу на сесії міської ради, при цьому, звіт міського голови в повному обсязі транслюється на місцевому телеканалі та публікується в офіційному друкованому ЗМІ. Так, 25 грудня 2015 року під час сесії Вінницької міської ради міський голова Сергій Моргунов відзвітував перед депутатами та громадою про підсумки 2015 року та озвучив пріоритетні завдання і проекти, які будуть реалізовуватися у місті протягом наступного року. Також міський голова звітував про свою діяльність в 2015 році під час прямих ефірів на телеканалах МКП ІТА «ВІТА» та ФНТУ ВРД «ВІНТЕРА». Поряд з цим, практика звітування міського голови про свою діяльність під час відкритої зустрічі з громадою у Вінниці відсутня.

Рекомендації:   

 • оприлюднити (а в разі відсутності, розробити) окрему процедуру, яка визначає порядок та спосіб звітування міського голови перед громадою;
 • запровадити практику звітування міського голови про свою роботу та про результати виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на відкритій зустрічі перед територіальною громадою не рідше одного разу на рік.

EXECUTIVE BODIES59%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?31%

(Українська)

Усі виконавчі органи Вінницької міської ради звітують про свою діяльність безпосередньо перед міським головою, під час сесії міської ради та на засіданнях виконкому, інформація про звітування оприлюднюється в офіційному друкованому виданні у повідомленні про сесію міської ради, під час якої буде представлено звіт, а також в порядку денному засідання виконкому. Поряд з цим, практика звітування виконавчих органів безпосередньо перед територіальною громадою не запроваджена.

На веб-сторінці міської ради відсутні звіти про діяльність виконавчих органів за останній рік.

На веб-порталі міської ради в розділі «Галузі міста»/«Економіка, бізнес та інвестиції» розміщено звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку.

Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна (звіт про хід виконання програми приватизації майна комунальної власності м. Вінниці на відповідний період).

В розділі «Документи міської ради» розміщено проміжні та заключні звіти про хід та виконання місцевих цільових програм у вигляді відповідних рішень міської ради.

На веб-сайті ради та на сторінках видання «Вінницька газета» оприлюднюються звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію, проте вони є надто узагальненими та не містять вичерпної інформації про запити (запитувач, тематика запитів тощо).

Рекомендації:   

–  запровадити практику звітування виконавчих органів про свою діяльність перед територіальною громадою;

–       розмістити звіти всіх виконавчих органів за останній рік на сторінках відповідних органів;

– інформацію про місце та час звітування виконавчих органів міської ради заздалегідь (не менше як за 5 днів) розповсюджувати усіма доступними способами (веб-сайт ради, ЗМІ, дошки оголошень комунальних підприємств тощо);

–      розмістити проміжні та заключні звіти про хід та виконання всіх місцевих цільових програм на окремій сторінці веб-сайту;

–      розмістити на веб-сторінці міської ради вичерпні звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію із зазначенням запитувачів інформації, тематики запитів тощо.

Financial resources of Municipality?85%

(Українська)

На веб-сторінці Вінницької міської ради в розділі «Прозоре місто»/«Бюджет міста» оприлюднено детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про обсяг та структуру (загальну та економічну) видатків місцевого бюджету. Опубліковано також квартальні звіти про виконання місцевого бюджету за поточний рік.  

В розділі «Відкритий бюджет» можна ознайомитися з інформацією про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи, проте відсутня інформація про порядок та механізми їх витрачання.

В місті запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік, при цьому повідомлення про проведення публічного представлення даної інформації публікується в офіційному друкованому виданні ради та на веб-сторінці ради.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна публікуються на веб-сайті міської ради – в розділі «Документи міської ради».

Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності у вільному доступі відсутня.

Рекомендації:   

–  розмістити інформацію про порядок та механізми витрачання фінансових ресурсів на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, виконавчих органів;

– оприлюднити на веб-сайті та в друкованому виданні фінансову звітність суб’єктів господарювання комунальної власності.

Regulatory Policy?100%

(Українська)

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика» та в офіційному друкованому виданні ради.

DEPUTIES2%

Reporting on Performance Results?2%

(Українська)

На момент моніторингу лише одна депутатська комісія прозвітувала перед міською радою про результати своєї діяльності – 26 серпня 2016 року на засіданні 10 сесії міської ради 7-го скликання було заслухано звіт постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, про що прийнято рішення міської ради від 26.08.2016р. № 382. Інформація про звітування депутатських комісій на веб-порталі міської ради відсутня.

Статутом міста та Регламентом Вінницької міської ради визначено загальний принцип звітування депутатів міської ради – кожен депутат (та фракція політичної партії у міській раді)  зобов’язаний періодично, не рідше ніж 1 раз на рік звітувати про свою діяльність перед виборцями відповідного округу. Разом з тим, детальну процедуру та чіткі строки звітування депутатів міської ради перед громадою не прописано.

У розпорядженні міської ради та у вільному доступі відсутні: графік проведення звітування депутатів перед виборцями за свою роботу протягом останнього року; інформація щодо депутатів, які прозвітували про виконання доручень виборців протягом останнього року; інформація щодо звітувань депутатів перед виборцями за свою роботу протягом останнього року; актуальні звіти про роботу депутатів; результати обговорення їхніх звітів, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів; інформація (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Рекомендації:   

 • розробити та оприлюднити детальну процедуру звітування депутатів міської ради перед виборцями;
 • визначити чіткі строки звітування депутатів;
 • затвердити та розмістити на веб-сайті графік звітування всіх депутатів міської ради перед громадою;
 • забезпечити звітування депутатів міської ради про виконання доручень виборців та  звітування депутатів перед виборцями за свою роботу протягом останнього року;
 • розмістити на веб-сайті та в друкованому виданні актуальні звіти про роботу депутатів, при цьому звіти мають містити вичерпну інформацію про діяльність депутатів у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.
 • запровадити практику інформування ради та її виконавчих органів про результати звітування депутатів перед громадою;
 • розмістити на офіційній веб-сторінці інформацію про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Leave a Reply