Rating of Zaporizhzhia 2015:

48%

Publicity Index

48%

City Mayor publicity

56%

Executive bodies publicity

40%

Publicity of council deputies

Summary:

Місто Запоріжжя в черговий раз має низький рівень публічності муніципальної влади. Цьогоріч Індекс становить лише 48 відсотки, що на 4% більше ніж попередній рік. Це зумовлено насамперед не публічністю депутатського корпусу, показник якого становить 40% який майже не змінив свої позиції з попереднім роком. Міський голова Запоріжжя з Індексом у 48% фактично знаходиться у кінці рейтингового списку публічності мерів. Найкращий результат вимірювання отримали виконавчі органи – 56%, оцінка параметрів їхньої діяльності відповідає низькому рівню публічності, але має невеликі покращення порівняно з минулим роком.

Що стосується прозорості виконання своїх повноважень головною посадовою особою місцевого самоврядування, то на офіційному веб-сайті в цьому році вже оприлюднена інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови. Щодо процедури запису на особистий прийом, то інформація та механізм запису відсутній. Протягом 2014 – 2015 року не було застосовано і не передбачено можливості регулярних зустрічей з ініціативними групами громадян. Міський голова зменшив час особистого прийому громадян до 4 год. на місяць. Незважаючи на недоліки на сайті міської ради можливо виокремити декілька плюсів, а саме: з’явився розділ «декларації» в якому можливо зручно знайти декларацію міського голови та інших посадових осіб, та публікація у розділі «Розпорядження міського голови» переважної більшості розпоряджень міського голови.

Значного підвищення прозорості у кадрових питаннях не відбулось, зокрема протоколи засідань комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії, можна отримати лише у відповіді на запит. Можливості зручного пошуку документів за різними критеріями на сайті впровадженні не були.

Міський голова звітує перед радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами, а також про їхню роботу загалом. Поряд з тим, міський голова не має практики звітування про свою роботу на відкритих зустрічах перед громадою.

Діяльність виконавчих органів міської ради також відповідає низькому рівню публічності. Загалом, вони посідають 16 місце в рейтингу з-поміж інших 24 регіонів. Запоріжці мають можливість контактувати із заступниками міського голови. Дані про місце їхньої роботи подані на інформаційних дошках у приміщенні органів влади. Доступна ця інформація й на веб-сторінці міської ради, де також розміщений графік прийому громадян керівниками виконавчих органів. Однак тут майже відсутні біографічні дані про членів виконавчого комітету. Деякі з наявних біографічних даних про членів виконавчого комітету є недостовірними.

Шляхом проведення експерименту вдалося з’ясувати, що громадяни можуть бути присутніми на засіданнях виконкому. Для цього потрібно подати відповідну заяву у письмовій формі та дочекатися її розгляду головуючим на початку засідання. Рішення виконкому оприлюднюються на сайті міської ради, а також в офіційному друкованому органі «Запорізька Січ». Мешканці міста не мають змоги отримати безкоштовні юридичні консультації, установа з надання безоплатної первинної правової допомоги в Запоріжжя не створена.

Виконавчі органи не звітують про свою діяльність перед територіальною громадою, відсутні ці звіти також і на офіційній сторінці ради.

Депутатський корпус Запорізької міської ради поточного скликання не зміг покращити результати попереднього вимірювання та за результатами Індексу визнаний «не публічним» . На сайті Запорізької міської ради інформація про депутатів подана не в повному обсязі: відсутні дані про судимість, партійну приналежність, в окремих випадках біографія не представлена взагалі. На веб-сторінці ради є інформація про графік прийому (дні, години та місце прийому) громадян депутатами. Натомість графіки засідань постійних депутатських комісій не оприлюднені.

Мешканці Запоріжжя не мають можливості проаналізувати результати поіменного голосування своїх представників у раді, такі дані не оприлюднюються на сайті. Попри те, що на місцевому радіо та телебаченні ведеться трансляція пленарних засідань, їх записи також відсутні на сторінці ради. Щодо можливості бути присутніми на сесії міської ради то у порівнянні з минулим роком відбулися позитивні зміни – громадяни можуть бути присутні у спеціально відведених місцях без попереднього запису або повідомлення.

Більшість депутатів міської ради ведуть особистий прийом виборців у своїх округах, однак не звітують про виконання доручень виборців . Ні в статуті територіальної громади, ні в іншому документі не була врегульована детальна процедура звітування місцевих обранців перед територіальною громадою. В цьому році також не прийнято рішення про строки та графік звітування депутатів. Як наслідок, більшість депутатів не звітують у своєму виборчому окрузі про виконану роботу, також немає звітів і на сторінці ради.

Transparency?

CITY MAYOR59%

Information on the On City Mayor and His Activities?62%

Інформація про міського голову та його діяльність оприлюднюється на сайті Запорізької міської ради (www.meria.zp.ua/test/), проте вона невичерпна. Зокрема, на сайті відсутня інформація про партійність, судимість міського голови, інформація про його повноваження та функції наявна лише у Статуті територіальної громади який оприлюднений на сайті у розділі «Статут міста». Також відсутня інформація про номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти, міського голови. На сайті міської ради відсутня можливість надіслати електронне звернення до Запорізького міського голови.

Процедура запису на прийом до керівника міста хоч і існує, однак безпосередня зустріч із ним фактично неможлива. Найоптимальніший варіант – це прийом в одного із заступників міського голови. Інформація про діяльність головної посадової особи Запоріжжя оприлюднюється на сайті міської ради оприлюднюється не оперативно.

Міський голова Олександр Сін майже не спілкується з власної ініціативи з журналістами, зокрема, не проводить брифінгів, прес-конференцій та круглих столів. Хоча за останній рік в структурі виконавчого комітету офіційного з’явилась прес-служба міського голови, яка з радістю комунікує з громадою та ЗМІ.

Також можна відзначити ще одну позитивну зміну – на сайті міської ради у розділі «Декларації посадових осіб» з’явилась декларація Олександра Сіна з повною та вичерпною інформацією.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?49%

На офіційному веб-сайті не представлена інформація про радників міського голови, як штатних, так і позаштатних, хоча у відповідь на інформаційний запит про численність радників міського голови Запоріжжя повідомили, що їхня кількість складає 2 штатних радника, 2 помічники та 11 позаштатних радників.

На жаль, на офіційному веб-сайті відсутня зведена інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур.

На сайті Запорізької міської влади вчасно публікуються інформація про конкурс на заміщення вакантних посад, але інформація є неповною, перелік вакантних посад невичерпний. На відміну від 2014 року, у 2015 році систематично публікуються розпорядження міського голови про призначення на керівні посади службовців/заміщення вакантних посад у однойменному розділі на сайті.

Проте отримання протоколів засідань конкурсних комісій про результати конкурсів на заміщення вакантних посад, із зазначенням кількості кандидатів, складу конкурсної комісії, залишилось так як і минулому році, лише за інформаційним запитом.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?49%

Станом на жовтень 2015 року, на офіційному веб-сайті міської ради так і не оприлюднений план стратегічного розвитку міста. Генеральний план міста, який оприлюднений на сайті є не повним, містить лише одну графічну частину, відсутні описові частини та основні графічні додаткові матеріали з розрахунками та плануванням. Натомість матеріали Генерального плану (текстові і графічні), розміщенні для публічного ознайомлення в приміщенні Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради та в будівлі комунального підприємства «Управління Капітального Будівництва», є достатньо зручними для користування. Слід зазначити, що відповідно до ЗУ «Про містобудівну документацію», матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом або бути обмеженими в доступі. Проте, у відповідь на запит на отримання публічної інформації стало відомо, що окремим частинам Генерального плану м. Запоріжжя надано гриф «Для службового користування».

Чинний бюджет міста розміщений на сайті в окремому розділі Міське господарство – Бюджет. Тут також розміщенні рішення ради про затвердження змін до міського бюджету з усіма додатками.

Слід відзначити що на сайті протягом 2015 року були оприлюдненні програми соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий (1 рік) та середньостроковий період (5 років), які на час вимірювання індексу у 2014 році, були відсутні.

Станом на жовтень 2015 року в місті Запоріжжя система управління якістю не була запроваджена (ISO).

Regulatory Documents of Municipality?88%

Чинний Статут територіальної громади міста Запоріжжя (Затверджений рішенням міської ради від 15.02.2006 та зареєстрований Запорізьким міським управлінням юстиції від 27.04.2006) оприлюднений на офіційному веб-сайті в повному обсязі.

Варто відзначити, що протягом 2015 року розпорядження міського голови у переважній більшості вчасно оприлюднюються на офіційній веб-сторінці у розділі “Міський голова – Розпорядження міського голови”.

Протягом 2015 року можливість зручного пошуку документів за різними критеріями на сайті так і не була впроваджена.

Запорізьким міським головою Олександром Сіном прийнято і оприлюднено розпорядження на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації», створено окремий сектор забезпечення доступу до публічної інформації виконавчого комітету Запорізької міської ради. У порівнянні з попереднім роком на сайті з’явилась детальна інформація про цей підрозділ. Також на сайті почали систематично оприлюднювати звіт про запити на публічну інформацію від різних категорій осіб.

EXECUTIVE BODIES56%

Information on Executive Bodies and Their Heads?58%

Інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, розклад роботи виконавчих органів, у тому числі керуючого виконавчим комітетом Запорізької міської ради, розміщена на офіційному сайті запорізької міської ради. Наявна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів не є актуальна, – на сайті оприлюднені дані про осіб, які вже не є членами виконкому. Оприлюднені дані про керівників виконавчих органів (в деяких випадках інформацію неможливо назвати вичерпною, зокрема через відсутність біографічних даних), у тому числі з переліком їх повноважень а також основні функції та напрямки роботи керуючого виконавчим комітетом. Інформація про графік прийому оприлюднена не про усіх суб’єктів виконавчих органів.

З позитивних змін можливо зазначити що на на веб-порталі ради у розділі «Декларації посадових осіб» були оприлюднені вичерпні декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру усіх заступників міського голови, також вони надруковані в повному обсязі у друкованому виданні «Запорізька січ».

На веб-сторінці ради відсутня будь-яка інформації про підприємства, установи та організації, а також заклади соціальної сфери, що належать до сфери управління міської ради.

Information on the City Council Executive Committee?74%

На веб-сторінці ради в розділі «Міська влада – Виконавчий комітет» є інформація про персональний склад виконкому, але відсутня інформація про його повноваження (які питання вирішує орган, яку роботу координує тощо). В багатьох випадках відсутні біографічні данні членів виконавчого комітету (відсутні фото, біографічні відомості, інформація про займані посади). Варто відзначити, що протягом 2015 року у складі виконавчого комітету міської ради відбулись кадрові зміни, які не були відображені на сайті міської ради. У відкритому доступі є вичерпна інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку керуючого виконавчим комітетом. На веб-сайті оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету.

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?59%

Проекти рішень виконавчого комітету наявні у рубриці «Офіційно», а саме в розділі «Проекти рішень виконкому». Щодо самих рішень, то вони вчасно оприлюднюються у рубриці «Офіційно». У друкованому виданні ці нормативно-правові акти публікуються частково.

У 2015 році проекти порядку денного засідань виконкому на сайті почали систематично оприлюднюватися. Щодо інформаційного висвітлення здійснення регуляторної політики міською владою, то вона реалізується на належному рівні. На веб-сайті ради є окрема рубрика «Регуляторна політика». Повідомлення, які містять усю необхідну інформацію, публікуються в розділі «Регуляторна політика». Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно, не пізніше 5 робочих днів з дня публікації повідомлення, оприлюднюються на веб-сайті ради. Щодо самого розділу «Регуляторна політика», то він потребує доопрацювання – різноманітність шрифтів, відсутність підрозділів та рубрик, унеможливлює зручний пошук.

Річний план закупівель і зміни до нього також оприлюднений на веб-сайті ради.

Разом з тим на офіційному веб-порталі міської ради відсутня інформація про пільги для різних категорій населення. У цьому контексті з’являються лише поодинокі повідомлення у рубриці «Новини». Актуальна програма соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період (2015 рік) у період дослідження на сайті розміщена у повному обсязі з додатками. На веб-сайті так і з’явилась система пошуку інформації.

Municipal Property and Land of Municipality?5%

У місті Запоріжжя за останній рік не відбулось жодного земельного аукціону. Містобудівний кадастр міста у Запоріжжі не створений. В структурі виконавчих органів ради створена служба містобудівного кадастру.

DEPUTIES49%

Information on the City Council Deputies?33%

Фактично всі відомості про депутатський склад Запорізької міської ради знаходяться у розділі «Міська влада»- «Депутати» офіційного веб-порталу ради. Так, профілі приблизно половини від загальної кількості депутатів містять інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, членство в постійній комісії, а також окремі біографічні факти. Декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів на сайті запорізької міської ради не оприлюднені. Інформація про повноваження депутатів міської ради відсутня на офіційному веб-сайті.

Графік прийому громадян оприлюднений разом з інформацією про депутатів Запорізької міської ради, в деяких випадках графік прийому потрібно дізнаватися за зазначеннями телефонами.

Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?76%

Регламент роботи міської ради і положення про роботу постійних комісій розміщені на сайті в розділі «Aрхів документів».

Інформація про засідання постійних депутатських комісій періодично з’являється в рубриці «Новини», проте окремий актуальний графік цих засідань у період проведення моніторингу оприлюднений не був. Також інформація періодично поновлюється у розділі «Міська влада» «Постійні комісії».

На веб-сайті відсутня інформація про повноваження, графік прийому секретаря ради. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради розміщена як на веб-сайті ради «Міська влади»«Секретар міської ради», так і у друкованому виданні «Запорізька Січ», проте у скороченому форматі.

Інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради, не опублікована на сайті Запорізької міської влади. На сайті доступна повна інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти «Управління по забезпеченню роботи ради», яке виконує функції секретаріату ради.

На офіційному веб-сайті у розділі «Міська влада»«Депутатські фракції» доступна повна актуальна інформація про склад депутатських фракцій.

City Council Plenary Sessions?39%

Рішення про скликання сесії ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті в розділі «Новини» майже в усіх випадках вчасно, інколи буває запізнення на 1-2 доби. Проект порядку денного сесії оприлюднюється заздалегідь на веб-сторінці ради. Здебільшого проекти рішень ради оприлюднюються на веб-сторінці, винятком є документи, що стосуються земельних питань. Разом з тим, не завжди дотримуються строки щодо оприлюднення проектів рішень міської ради за 20 днів до засідання, хоча ці строки врегульовані Законом України «Про доступ до публічної інформації».

В Запорізькій міській ради електронна система голосування впроваджена, але вона не висвітлює поіменну реєстрацію та поіменне голосування депутатів ради.

Засідання міської ради відкриті для аудіо і відео фіксації, але на веб-порталі міської ради трансляція не відбувається, також відсутні будь-які гіперпосилання на інші ресурси. Аудіо та відео трансляція проводиться на телеканалі «МТМ» та радіо «СІЧ». Записи попередніх засідань не доступні на сайті міської ради.

Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?60%

Всі рішення міської ради перебувають у вільному доступі в електронній базі нормативних актів Запорізької міської ради. Також в жовтні 2015 почались систематично оприлюднюватись протоколи постійних депутатських комісій, але на жаль в період моніторингу вони були відсутні, та не були враховані в оцінку. Запити депутатів Запорізької міської ради не оприлюднено на офіційному веб-сайті. На веб-сторінці ради опубліковано рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання депутатських повноважень та процедуру їх використання.

План реалізації доручень виборців на ресурсах Запорізької міської влади у 2015 році так як у 2014 відсутній.

Openness?

CITY MAYOR40%

Public Participation?40%

Чинний Статут територіальної громади міста Запоріжжя (Затверджений рішенням міської ради від 15.02.2006 та зареєстрований Запорізьким міським управлінням юстиції від 27.04.2006) оприлюднений на офіційному веб-сайті в повному обсязі.

Варто відзначити, що протягом 2015 року розпорядження міського голови у переважній більшості вчасно оприлюднюються на офіційній веб-сторінці у розділі “Міський голова – Розпорядження міського голови”.

Протягом 2015 року можливість зручного пошуку документів за різними критеріями на сайті так і не була впроваджена.

Запорізьким міським головою Олександром Сіном прийнято і оприлюднено розпорядження на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації», створено окремий сектор забезпечення доступу до публічної інформації виконавчого комітету Запорізької міської ради. У порівнянні з попереднім роком на сайті з’явилась детальна інформація про цей підрозділ. Також на сайті почали систематично оприлюднювати звіт про запити на публічну інформацію від різних категорій осіб.

EXECUTIVE BODIES74%

Public Participation?73%

В ході моніторингу було встановлено, що у 2015 році було внесено зміни в регламент міської ради щодо доступу громадян на засідання міськвиконкому та засідань ради, тож мешканці можуть бути присутніми на засіданнях виконавчого комітету Запорізької міської ради.

Щодо приміщень ради (кабінетів управлінь, відділів), то доступ до них обмежений, як і у минулому році. Інформація про порядок проведення громадських слухань (процедура ініціювання, проведення, а також врахування їх результатів) узагальнена в статуті міста, який розміщений на офіційному сайті Запорізької міської ради. Також у статуті територіальної громади м. Запоріжжя зібрано відомості про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян).

При виконавчих органах створені та діють дорадчо-консультативні органи – робочі групи, також діє Громадська рада при виконавчому комітеті. Робочі групи очолюють секретар міської ради та заступники міського голови відповідно до розподілу своїх функціональних повноважень.

Access to Public Information?64%

У розділі «Публічна інформація» знаходяться всі необхідні відомості, що регулюють питання доступу, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію. Також у цьому розділі функціонує система обліку публічної інформації. На веб-сайті у розділі «Публічна інформація» наявні форми запитів на отримання публічної інформації для юридичних та фізичних осіб.

Процесам, що супроводжують подачу запитів на інформацію, можна дати позитивну оцінку, але не найвищу. Так, інформаційний запит можна подати всіма можливими способами, проте спеціальна онлайн-форма для подання запиту на сайті відсутня.

Експеримент показав, що відповіді досить часто є не достатньо повними та обґрунтованими. На веб-сайті ради оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації.

У міській раді є відведені приміщення для роботи з документами: організаційний відділ (офіційно визначений), також є вільні для роботи столи в протокольній частині загального відділу.

Виконавчі органи не стягують понаднормової плати за копіювання, друк відповіді на запит. У порівнянні з минулим роком значних змін у структурі та наповненні офіційного веб-порталу Запорізької міської влади не відбулось, зручним до користування його назвати важко. На сайті відсутні варіації пошуку, також немає змоги змінення шрифту та кольору тексту, що унеможливлює користування сайтом осіб із вадами зору.

Administrative Services?74%

З жовтня 2011 року у місті Запоріжжі діє Центр надання адміністративних послуг. ЦНАП має власний веб-сайт, що містить інформацію про порядок надання адміністративних послуг та послуг, що надаються виконавчими органами. На інформаційних стендах ЦНАП оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги. Центр проводить роботу із громадянами протягом 9 годин на день кожного дня, крім вихідних. Однак пізніше, ніж 17.00 годин прийом не проводиться.

У Центрі проводиться прийом громадян відповідно до норм законодавства, а також організовано електронну чергу. У приміщенні ЦНАП доступні довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації. У приміщенні ЦНАП облаштовані інформаційні стенди із зразками відповідних документів. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг. Протягом 2015 року у ЦНАПі не з’явились скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

У період з останнього моніторингу та станом на жовтень 2015 року, установа з надання безоплатної первинної правової допомоги в Запоріжжі не створена.

DEPUTIES46%

Public Participation?46%

Громадянин має право бути присутнім на пленарних засіданнях міської ради, для цього він має засвідчити своє бажання шляхом подання заяви. Форми участі присутніх у роботі сесії (запитання, виступи, внесення пропозицій) визначаються регламентом міської ради. У приміщенні міської ради, де відбуваються пленарні засідання, відсутні спеціальні умови для перебування неповносправних осіб. Доступ до самої будівлі ради забезпечений.

Процедура, яка дозволяє мешканцям виступати на пленарних засіданнях міської ради, декларується нормою Статуту територіальної громади міста Запоріжжя, проте чітко не прописана і жодним чином не конкретизована на сайті міської ради. На веб-сайті також відсутня інформація про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. Більшість депутатів особисто проводять прийом виборців. Проте практика показує, що час та місце, зазначені в особистих профілях депутатів на офіційному веб-порталі, не відповідають реальній можливості депутата провести зустріч. Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян врегульовано у Статуті територіальної громади.

Порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів ради врегульовано у Статуті територіальної громади в ст.25 п 2, але досить загально та нечітко.

Accountability?

CITY MAYOR39%

Financial Resources of Municipality?100%

Проміжна описова інформація про виконання бюджету м. Запоріжжя доступна для ознайомлення на офіційному веб-сайті у розділі «Бюджет». Протягом 2015 року був оприлюднений затверджений звіт про виконання бюджету. Позитивною практикою є оприлюднення щоквартальної інформації про виконання міського бюджету

Report on the City Mayor’s Performance?33%

Процедура звітування міського голови про свою роботу, а також про роботу виконавчих органів детально не прописана в Статуті територіальної громади м. Запоріжжя. Не прийнято також інших спеціальних положень, які б визначали процедуру звітування міського голови.

Міській голова Олександр Сін звітує про роботу виконавчих органів перед радою. Документ містить також інформацію про виконання цільових програм. Протягом 2015 практика звітування керівника міста на відкритих зустрічах з громадою, як того вимагає законодавство України не була запроваджена.

Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради був затверджений рішенням Запорізької міської ради від 12.02.2015 №145.

EXECUTIVE BODIES41%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?29%

Протягом 2015 року виконавчі органи не звітували про свою діяльність перед територіальною громадою, хоча цей обов’язок закріплений в Статуті територіальної громади міста. На веб-сайті раді відсутні звіти виконавчих органів.

В офіційному друкованому виданні оприлюднюється лише звіт міського голови про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку. Також оприлюднюються звіти про виконання міського бюджету, проте звіти про хід та виконання місцевих цільових програм окремо не оприлюднюються. Виконавчі органи подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна.

На веб-сайті Запорізької міської влади оприлюднюються описові звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію.

Information on the City Council Executive Committee?43%

Оприлюдненої на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради в розділі «Міське Господарство» – «Бюджет» інформації достатньо, щоб зрозуміти структуру та обсяг видатків місцевого бюджету та кількість фінансових ресурсів, яка витрачається на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування, зокрема на виконавчі органи. За останній рік в місті не була запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік.

Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна не публікуються на веб-сайті ради.

Regulatory Policy?100%

Звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на офіційному веб-сайті Запорізької міської влади у спеціальному тематичному розділі «Регуляторна політика». Але структура розділу «Регуляторна політика» потребує змін, навігація в цьому розділі дуже важка: різні шрифти, текст не розбитий на окремі рубрики.

DEPUTIES16%

Reporting on Performance Results?16%

У офіційній відповіді на інформаційний запит щодо звітування депутатських комісій перед радою розпорядник інформації зазначив, що необхідності у заслуховуванні звітів немає.

Відповідно звіти про роботу постійних депутатських комісій міської ради на офіційному сайті Запорізької міської ради не публікуються.

Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою в окремому місцевому нормативному акті не врегульовано.

Актуальні звіти про роботу депутатів міської ради на сайті не розміщуються, на сайті оприлюднений лише 1 звіт депутата міської ради, але деякі інформаційні описи публікуються в газеті «Запорізька січ», та на офіційному веб-сайті в рубриці «Справи депутатські». Однак цю інформацію неможливо назвати повною та вичерпною.На веб-сайті відсутня інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.

Leave a Reply