Rating of Zhytomyr 2016:

49%

Publicity Index

52%

City Mayor publicity

52%

Executive bodies publicity

43%

Publicity of council deputies

Summary:

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Transparency?

CITY MAYOR52%

Information on the On City Mayor and His Activities?46%

(Українська)

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру  міського голови оприлюднена в друкованому органі ради – газеті «Місто» і доступна на веб-сторінці ради. Також на сайті ради розміщена інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міського голови, перелік повноважень міського голови. На веб-сторінці ради та дошці оголошень є актуальна інформація про графік прийому громадян міським головою,  однак процедуру запису на прийом можна бачити тільки на сайті ради, на дошці оголошень вона відсутня. Міський голова не здійснює прийом ініціативних груп громадян, громадських організацій, профспілок, релігійних організацій за окремою процедурою.  За висвітлення діяльності міського голови відповідає Управління по зв’язках з громадськістю.

Рекомендації:

 • Викласти в розділі «Міський голова» інформація щодо судимості або її відсутності, партійна приналежність;
 • Запровадити  окрему процедуру прийому міським головою ініціативних груп громадян, громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій;
Information On the City Mayor Units and HR Policy?71%

(Українська)

На сайті міської ради є зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур. Також у вільному доступі є інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, є вичерпна інформація про всі вакансії (із зазначенням вимог до кандидатів та необхідних документів для участі у конкурсі) і публікується така інформація, не пізніше як за місяць до проведення конкурсу, на веб сайті міськради та в газеті «Місто». Але не усі розпорядження міського голови про призначення на посади службовців публікуються на сайті. Протоколи (в повному обсязі) засідань конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних можна отримати, лише подавши інформаційний запит, у вільному доступі їх немає. Відсутня будь яка інформація про помічників та радників міського голови.

Рекомендації:

 • Розміщувати на веб сайті міськради повні версії протоколів засідань конкурсних комісій.
 • Розмістити на веб сайті міськради інформацію про помічників і радників міського голови.
Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?49%

(Українська)

Концептуальними документами Житомирського муніципалітету є:

 • Генеральний план міста;
 • Бюджет міста;
 • Стратегія розвитку міста;
 • Довготермінова Програма соціально – економічного розвитку міста (на 5 років);
 • Короткотермінова Програма соціально – економічного розвитку міста (на 1 рік).

На офіційному веб-сайті Житомирської міськради оприлюднено генеральний план міста (у вигляді анотації та одного загального креслення).  Матеріали генерального плану населеного пункту не містять інформації з обмеженим доступом. Паперова версія цього документу є доступною лише в приймальні Управління містобудування, яке знаходиться не в приміщенні міської ради. Позитивним є те, що наразі міська влада плануючи внести змін до Генплану Житомира, запровадила процедуру громадського обговорення таких змін у соціальних мережах. Актуальна редакція бюджету міста (видатки, надходження) розміщена на сайті в окремому розділі. Там же розміщене рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками). А от рішення про затвердження змін до бюджету міста розміщується в розділі «Рішення ради», що ускладнює відслідковування змін до бюджету. Функціонує система електронних петицій. На офіційному веб-сайті  оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий (1рік), але програма на середньостроковий період (5 років) відсутня. В місті запроваджена система управління якістю (ISO) з 2009 року, але  сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту) не чинний (термін закінчився у 2012 році). Розпорядженням міського голови від 12.01.2016 року «Про впровадження електронних закупівель» було дано старт закупівлі товарів і послуг через ПРОЗОРО, але наразі відсутній програмний (стратегічний) документ, який визначає пріоритетні напрямки сфери відкритих даних.

Рекомендації:

 • розробити стратегічний план сталого розвитку міста Житомира, який міститиме опис мети, завдань, напрямів стратегічного розвитку міста Житомира та план реалізації на найближчі 4 роки (тобто, синхронізований в термінах до Державної Стратегії регіонального розвитку);
 • розмістити на сайті міськради генеральний план міста Житомира, який містив би описову частину та основні графічні матеріали;
 • в розділі «Бюджет» розмістити посилання, де б містилися рішення про внесення змін до річного бюджету в хронологічному порядку;
 • оприлюднити на офіційному веб-сайті програму соціально-економічного розвиту міста на середньостроковий період (5 років);
 • Сертифікувати систему управління якістю (провести зовнішній аудит, отримати підтверджуючий сертифікат);
Regulatory Documents of Municipality?45%

(Українська)

На веб-сайті оприлюднений  Статут територіальної громади міста Житомира,  однак він немає державної реєстрації. Розпорядження міського голови не вчасно (пізніше 5 робочих днів з дня підписання) і не всі розпорядження оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради. Пошуковик сайту  функціонує недосконало, наприклад, задавши назву якогось документу, отримуємо перелік  документів, де у тексті є таке словосполучення, і, щоб віднайти потрібний документ, потрібно гортати декілька десятків документів. На сайті наявна інформація про спеціальний структурний підрозділ, який створений міським головою на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (розпорядження про це опубліковано). Відсутня інформація про нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних. Але позитивним є те, що в 2016 році запроваджено процедуру бюджету участі. Рекомендації:

 • Отримати державну реєстрацію Статуту територіальної громади міста Житомира;
 • Публікувати на сайті міськради розпорядження міського голови, не пізніше 5 робочих днів з дати підписання та, публікувати усі розпорядження міського голови;
 • Затвердити та оприлюднити нормативний документ, який регулює порядок доступу до відкритих даних;
 • Модернізувати сайт міської ради.

EXECUTIVE BODIES50%

Information on Executive Bodies and Their Heads?90%

(Українська)

На веб сайті Житомирської міської ради доступна інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, розклад роботи виконавчих органів міської ради, наявна повна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів ради, наявна інформація про усіх керівників виконавчих органів: прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, але відсутні біографічні дані, їх фото. На сайті розміщено не повну інформацію про  біографічні дані (немає інформації про сімейний стан, судимість або її відсутність, фото) заступників міського голови. Хоча є інформації про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку усіх заступників міського голови. Щодо процедури запису на прийом, то на веб-сторінці наявна інформація про графік прийому, але відсутній опис процедури запису на прийом (електронний запис, по телефону, особисте звернення) усіма керівниками виконавчих органів. В газеті «Місто» оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників. На веб-сторінці ради наявна інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь), є інформація про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради.

Рекомендації:

 • на веб сайті міської ради доповнити контактною інформацією розділи про виконавчі органи влади;
Information on the City Council Executive Committee?52%

(Українська)

На офіційній веб-сторінці і дошках оголошень наявна інформації про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти керуючого справами виконавчого комітету, є інформація про персональний склад виконкому та повноваження, але не оприлюднені біографічні відомості членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) та не вказано місце роботи та посада усіх членів виконкому. Слід відзначити, що вчасно оприлюднюється актуальна інформація про дату засідання виконкому та перелік питань, які виносяться на розгляд, але час засідань виконавчого комітету та номер кабінету не оприлюднюється.

Рекомендації:  

 • На веб-сторінці ради розмістити інформацію про біографічні відомості членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) та про місце роботи та посаду усіх членів виконкому;
 • На веб-сайті ради оприлюднювати інформацію про місце та час засідань виконавчого комітету у розділі «Виконавчий комітет».
Resolutions and Documentation of Executive Bodies?61%

(Українська)

Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради оприлюднюються частково, в той же час проекти рішень виконавчого комітету вчасно оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці ради, але не оприлюднюються в газеті «Місто». На веб-сайті ради і в друкованих органах оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. План включає в себе всю необхідну інформацію – визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються і містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій. Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення відповідного проекту регуляторного акту) оприлюднюються на веб-сайті Житомирської міської і в газеті «Місто». Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікуються в газеті «Місто». Річний план закупівель і зміни до нього вчасно (протягом 5 робочих днів з дня його затвердження) оприлюднюється на веб-сайті ради. Є інформація про послуги, що надаються комунальними підприємствами міста та їхню вартість, але відсутні формули розрахунку тарифів на комунальні послуги, частково є інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг. Відсутня інформація про перелік укладених договорів ОМС. Міська рада не здійснює оприлюднення наборів даних на Єдиному державному веб порталі відкритих даних. Також на сайті не оприлюднено перелік  усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету. На офіційному сайті ради функціонує система пошуку інформації, але  вона є незручною та не функціонуючою (не має можливості контекстного пошуку за словами в тексті, а лише за назвами повідомлень; не вся текстова інформація на сайті індексується в пошуковій системі; не доступний окремий пошук нормативно правових актів або не всі документи індексуються).

Рекомендації:   

 • на веб сайті міської ради публікувати усі ухвалені рішення виконавчого комітету;
 • публікувати рішення виконкому в газеті «Місто»;
 • оприлюднювати на веб сайті і в газеті «Місто» порядок денний засідання виконкому;
 • опублікувати на веб сайті розрахунок формул послуг, що надаються комунальними підприємствами міста;
 • розмістити на офіційному веб сайті міста набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних;
 • оприлюднити на Єдиному державному веб порталі відкритих даних набори даних.
Municipal Property and Land of Municipality?19%

(Українська)

Останній земельний аукціон відбувся в 2012 році. Тоді інформація про це була поширена і в ЗМІ, і на зовнішніх рекламних носіях, рішення про проведення земельних торгів оприлюднювалось на веб-сайті ради. В міській раді створена служба (уповноважений орган) містобудівного кадастру.  Оприлюднено перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані у користування, перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови, перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, маршрути перевезень пасажирського автомобільного транспорту, відомості щодо комплексних (територія всього міста) схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, але не у форматі відкритих даних. Зовсім не оприлюднена інформація про обєкти  комунальної власності, перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду з даними про умови передачі об’єктів в оренду, перелік суб’єктів господарювання. Не оприлюднюється на сайті міськради фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності, не оприлюднено реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади, інформацію про рекламні засоби.  

Рекомендації:   

 • Зробити на сайті міськради окремий розділ «Торги», з підрубриками «Будівлі», «Земельні ділянки», «Публічні закупи»;
 • Оприлюднети перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані у користування, перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови, перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, маршрути перевезень пасажирського автомобільного транспорту, відомості щодо комплексних (територія всього міста) схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами у форматі відкритих даних;
 • Оприлюднити у формі відкритих даних інформацію про обєкти  комунальної власності, перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду з даними про умови передачі об’єктів в оренду, перелік суб’єктів господарювання;
 • Оприлюднити на сайті міськради фінансову звітність суб’єктів господарювання комунальної власності, реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади, інформацію про рекламні засоби.

DEPUTIES55%

Information on the City Council Deputies?32%

(Українська)

На веб-сайті Житомирської міської ради частково є інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради, є інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради. Також наявна інформація про права та обов’язки депутатів міської ради. Але відсутні біографічні відомості про усіх депутатів  (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність). Також не оприлюднені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів, що містять також відповідну інформацію про членів їх сімей.  

Рекомендації:   

 • розмістити на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради біографічні дані усіх депутатів;
 • розмістити на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради контакти депутатів для зв’язку із виборцями;
 • розмістити на головній сторінці офіційного веб-сайту Житомирської міської ради презентаційний матеріал «Права та обов’язки депутатів».
Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?67%

(Українська)

Регламент роботи міської ради і Положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради. Але Положення про роботу постійних комісій знаходиться у додатках до рішення ради у розділі «Рішення ради», а не в розділі «Постійні комісії». Наявна актуальна інформація про графіки засідань постійних депутатських комісій та інформація про склад постійних депутатських комісій. На веб-сайті ради є інформація  про повноваження, графік прийому секретаря ради, є інформація про його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї) розміщена на веб-сайті ради. Є актуальна інформація про склад депутатських фракцій. Але не представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради (карта округів).

Рекомендації:   

 • положення про роботу постійних комісії розмістити у розділі «Постійні комісії»;
 • розробити інтерактивну карту виборчих округів м. Житомира, із зазначенням їх меж, приймалень депутатів тощо;
City Council Plenary Sessions?44%

(Українська)

Рішення про скликання сесії Житомирської міської ради вчасно (не пізніш як за 10 днів до її проведення) оприлюднюється на веб-сайті ради та в газеті «Місто». Однак проект порядку денного сесії не оприлюднюється заздалегідь. Всі проекти рішень ради вчасно (щонайменше за 20 днів до засідання) оприлюднюються на веб-сторінці ради. В міській раді діє електронна система голосування. Але інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань, результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного не оприлюднюється в жодний спосіб. В 2016 році запроваджено відео трансляцію (он-лайн трансляція) пленарних засідань міської ради, але на веб-сайті не доступні аудіо і відео записи усіх пленарних засідань міської ради. Депутатські запити не оприлюднюються на сайті міськради, не оприлюднено рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедур їх використання, немає плану про реалізацію депутатами доручень виборців.

Рекомендації:  

 • оприлюднювати за результатами пленарних засідань ради інформацію про присутність кожного депутата та результати поіменних голосувань;
 • оприлюднювати тексти депутатських запитів на сайті міськради;
 • оприлюднити рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедур їх використання;
 • розмістити на веб сторінці ради план про реалізацію депутатами доручень виборців.
Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?100%

(Українська)

На веб-сайті ради невчасно (пізніше 10 робочих днів після засідання) оприлюднюється частина рішень, прийнятих на пленарних засіданнях міської ради. Не оприлюднюються  протоколи всіх засідань ради, протоколи усіх засідань постійних депутатських комісій.

Рекомендації:   

 • на веб-сайті ради вчасно (не пізніше 10 робочих днів після засідання) оприлюднювати усі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради;
 • оприлюднювати  протоколи всіх засідань ради;
 • оприлюднювати протоколи усіх засідань постійних депутатських комісій;

Openness?

CITY MAYOR68%

Public Participation?68%

(Українська)

Міський голова проводить регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою, виділяючи на це щонайменше 4 годин свого часу щомісячно. На практиці громадяни можуть легко та без додаткових перешкод записатися на прийом до міського голови, обов’язково пред’явивши паспорт. Але відсутня процедура запису на прийом телефоном чи в електронному форматі (електронною поштою, на веб сторінці). Час очікування на прийом не перевищує 30 днів і дозволяє мешканцям оперативно комунікувати безпосередньо з міським головою, який особисто проводить прийоми і не делегує цей обов’язок своїм підлеглим. Створені усі умови для доступу до приміщення міської ради (де міський голова проводить прийом громадян) для неповносправних осіб. Проте міський голова не проводить окремий систематичний прийом інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо.  Міський голова використовує у своїй комунікації з мешканцями сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальні мережі (Facebook). Гарною практикою є те, що створена і функціонує «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян, в тому числі до міського голови: є цілодобовий короткий номер комунального спрямування, є номер, що працює з 8.00 до 20.00 по усіх напрямках, є номер по питаннях роботі міського пасажирського транспорту, працює по робочих днях з 9 до 18.00 (з перервою на обід з 13.00 до 14.00), є номер з питань охорони здоров’я, працює з 9 по 13. Громадські слухання проводяться лише ті, проведення яких є обов’язковим. Слід відзначити, що на офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян і через сайт оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови. При міському голові створені і функціонують дорадчо-консультативні органи. В структурі міської ради не створено окремий підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства, але  такі функції ефективно виконує Управління по зв’язках з громадськістю.   

Рекомендації:

 • Збільшити час особистого прийому громадян міським головою до 8 годин в місяць;
 • Запровадити процедуру онлайн запису на прийом до міського голови;

EXECUTIVE BODIES59%

Public Participation?37%

(Українська)

На практиці існує вільний доступ мешканців міста до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів). Але вільного доступу громадян до засідань виконкому, сесій міської ради немає, вони можуть бути присутніми лише після отримання дозволу, шляхом подачі письмової заяви та пред’явлення паспорта, що засвідчує особу. Також слід відзначити, що на веб-сайті ради відсутня детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів, відсутня у вільному доступі вичерпна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян). Усі повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюється не менше ніж за 2 тижні, але не містять вичерпної інформації про предмет обговорення (порядок денний, проекти документів). Не оприлюднено протоколи (стенограми) засідань містобудівної ради. Також на веб-сайті не доступна  інформація (протокол/стенограма) про результати усіх проведених громадських слухань. Не розміщено інформацію про порядок оскарження рішень Житомирської міської ради. При виконавчих органах не створені дорадчо – консультативні органи – робочі групи, громадські ради.   

Рекомендації:   

 • на сайті міськради створити розділ «Громадські обговорення», де розмістити усю інформацію, що стосується участі громадськості у житті ради: Положення про громадські слухання, протоколи громадських слухань або стенограми;
 • передбачити в Регламенті ради можливість присутності громадян на засіданні виконавчого комітету та сесіях міської ради без попереднього запису;
 • запровадити практику публікування вичерпної інформації про проведення громадських слухань та їх результати  на сайті ради та в газеті «Місто»;
 • розмістити на сайті інформацію про порядок оскарження рішень Житомирської міської ради;
 • оприлюднювати протоколи засідань містобудівної ради.
Access to Public Information?57%

(Українська)

На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить усю необхідну інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію, є форми запитів на отримання публічної  інформації різними способами та від різних суб’єктів, оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації. Але немає системи обліку публічної інформації. Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, але не усно. Також на сайті відсутня спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію в онлайн режимі. Система навігації по сайту Житомирської місткої ради не є зручною, особливо для недосвідчених користувачів сайтом є складною та часозатратною. Використання сайту не є комфортним для осіб зі слабким зором, зокрема не існує регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ. Виконавчі органи не завжди дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо впродовж 5 днів надійшло повідомлення про продовження термінів розгляду запиту. Однаково  виконавчі органи надають відповіді на запит, подані поштою, електронним листом, факсом, через телефон. На сайті немає рубрики найчастіших питань (FAQ). Не функціонує окремий портал відкритих даних, не створено окремий розділ щодо відкритих даних / або банер (переадресація), що веде на окремий портал. У Житомирській міській раді відведене спеціальне місце (окремий кабінет) для роботи з документами, яке знаходиться в кабінеті №109 міської ради. Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і становить 1,20 грн, що не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.  

Рекомендації:   

 • запровадити систему обліку публічної інформації на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради;
 • передбачити он-лайн форму запиту на публічну інформацію на офіційному веб-сайті  міської ради;
 • покращити систему навігації по веб сайту Житомирської міської ради;
 • забезпечити можливість користування сайтом людей зі слабим зором;
 • запровадити роботу окремого порталу відкритих даних, створити окремий розділ щодо відкритих даних або банер (переадресація), що веде на окремий портал;
 • запровадити рубрику найчастіших питань (FAQ).

Administrative Services?81%

(Українська)

В місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг. Але він не має веб-сайту, тому вся інформація і документація доступна в друкованому вигляді в приміщенні ЦНАПу. На інформаційних стендах оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги. У Центрі проводиться прийом громадян  6 днів на тиждень (з понеділка по п’ятницю (з 8.00 до 20.00) та суботу (з 8.00 до 15.00), без перерви на обід. У ЦНАП організовано електронну чергу, безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку),  облаштовано  інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг, також є скриньки для висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг.

Рекомендації:

 • створити окремий сайт ЦНАПу, що дасть можливість мешканцями мати «Окремий кабінет» та отримувати адмінпослуги онлайн.

DEPUTIES50%

Public Participation?50%

(Українська)

Громадяни можуть (але попередньо написавши заяву в каб. №101 міської ради за будь – який час до початку пленарного засідання, яка буде розглянута негайно та, пред’явивши паспорт), бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради. Але немає процедури, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати  на пленарних засіданнях міської ради. Також відсутня будь – яка інформація про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. Однак на практиці громадяни, написавши заяву та пред’явивши паспорт, можуть бути присутнім на засіданнях усіх депутатських комісій. Усі депутати міської ради особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці. Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян, порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів врегульовано у Статуті територіальної громади, але статут немає державної реєстрації.  

Рекомендації:  

 • розробити та впровадити процедуру доступу громадян на пленарні засідання ради, засідання постійних комісій, врегулювати процедуру виступу громадян перед депутатським корпусом.

Accountability?

CITY MAYOR37%

Financial Resources of Municipality?74%

(Українська)

На веб-сайті Житомирської міської ради розміщено, затверджений радою, річний (за 2015 рік) звіт про виконання бюджету. За 2016 рік є звіт про виконання бюджету за 9 місяців, є квартальні звіти про виконання бюджету, які містять вичерпну інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста. Є інформація про перелік і ставки місцевих податків і зборів. Відсутня інформація про використання публічних коштів, яка мала би бути розміщена на єдиному веб порталі використання публічних коштів.

Рекомендації:

– Оприлюднити інформацію про використання публічних коштів на єдиному веб порталі використання публічних коштів.

Report on the City Mayor’s Performance?31%

(Українська)

Міський голова не регулярно (менше, ніж двічі на рік) інформує населення через ЗМІ, а не на відкритій зустрічі,  про  виконання  програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм. Міський голова щорічно звітує перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради. В друкованих ЗМІ оприлюднюється щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами, однак міський голова не звітував перед радою про роботу виконавчих органів за 2015 рік, і такий звіт  про роботу виконавчих органів в повному обсязі не оприлюднювався на веб-сторінці ради і в газеті «Місто». Окрім того, міський голова прозвітував про свою роботу за 2016 рік не на відкритій зустрічі перед територіальною громадою, а на прес-конференції. Детальну процедуру звітування міського голови не врегульовано в Статуті територіальної громади чи в окремому положенні.

Рекомендації:  

 • запровадити процедуру інформування населення про виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку та про виконання цільових програм міським головою на відкритих зустрічах і не рідше, ніж двічі на рік;
 • публічно звітувати про роботу виконавчих органів влади та оприлюднювати такі звіти на веб сторінці ради і в газеті «Місто»;
 • врегулювати в Статуті територіальної громади детальну процедуру звітування міського голови; 
 • оприлюднювати на веб-сайті  міської  ради щорічний графік звітування міського голови та інформування населення про результати роботи міського голови;
 • Створити на веб-сайті Житомирської міської ради окрему рубрику «Звітність перед громадою».

EXECUTIVE BODIES44%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?17%

(Українська)

Усі виконавчі органи (управління) безпосередньо не звітували про свою діяльність перед територіальною громадою за 2016 рік. На веб-сайті Житомирської міської ради відсутні звіти усіх виконавчих органів (управлінь) за останній рік, не публікуються проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році, виконавчі органи не подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна. На веб-сайті ради не оприлюднюються вичерпні звіти (вказаний запитувач, тематика запитів) щодо розгляду запитів на публічну інформацію.

Рекомендації:   

 • зобов’язати усі без виключення виконавчі органи Житомирської міської ради оприлюднювати на веб-сайті звіти про результати власної діяльності;
 • забезпечити звітування про проміжні результати виконання місцевих цільових програм;
 • удосконалити звітність за результатами розгляду запитів на отримання публічної інформації.
Financial resources of Municipality?65%

(Українська)

Оприлюднено детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.  Але не оприлюднено детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи. В місті не запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік, таке звітування відбувається в рамках звітування виконавчих органів на пленарному засіданні ради. Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна не публікуються на веб-сайті ради.

Рекомендації:  

 • систематизувати інформацію в розділі «Бюджет» й розміщувати там усю актуальну інформацію про різні аспекти бюджетного планування;
 • публікувати звіти про відчуження комунального майна.
Regulatory Policy?100%

DEPUTIES16%

Reporting on Performance Results?16%

(Українська)

За інформацією, отриманою через інформаційний  запит, усі постійні депутатські комісії звітували перед радою, але на веб-сторінці ради не оприлюднено звіти про роботу усіх постійних депутатських комісій міської ради. Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою не врегульовано у Статуті територіальної громади чи окремому положенні ради. Менше 50% депутатського корпусу прозвітували про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу за 2015 – 2016 роки. Актуальні звіти про роботу депутатів міської ради частково розміщені на веб-сайті ради. Звіти включають в себе інформацію про виконання депутатами доручень виборців. Не усі депутати проінформували міську раду та виконавчі органи про результати звітування. Три звіти, які є на сайті Житомирської міської ради, є детальним та вичерпними і містять інформацію про діяльність депутата у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.

Рекомендації:

 • оприлюднювати на офіційному сайті Житомирської міської ради письмові звіти постійних комісій та депутатів;
 • оприлюднювати зведений перелік депутатів, які надали чи не надали інформацію про своє звітування перед виборцями;
 • оприлюднити на сайті інформацію (звіт) про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян;

Leave a Reply