Rating of Zhytomyr 2014:

43.1%

Publicity Index

44.5%

City Mayor publicity

45.5%

Executive bodies publicity

39.6%

Publicity of council deputies

Summary:

The Publicity Index of Zhytomyr city council of only 43% classifies it as a city with the low level of publicity and places it to the 18th position in the rating (of the 24 regional centers). The generalized index is a result of compound publicity indices of the acting City Mayor of Zhytomyr (44%), executive bodies (45%), and the council deputies (40 %). Even though publicity level of all the three objects under analysis is almost the same, the performance of the deputy corps only is classified as non-public.

The head official of Zhytomyr city council holds only the 18th position in the Publicity Index rating. Low level of the acting City Mayor of Zhytomyr is explained by many factors such as no open meeting reporting for the activities to the local community, no publicized detailed and clearly arranged reports on the use of financial resources of the municipality, no information on assistants or advisors of the city head, few contact details of the council officials. Normative documents of Zhytomyr city council are publicized on the official website of Zhytomyr city council against the set terms, while in some cases they are not available at all. Also, the fact that there are no program for social and economic development of the city, or any graphic materials of the Master Plan of the city of Zhytomyr makes it more complicated to inform citizens on the contents of conceptual city documents. The Statute of Zhytomyr city Local Community publicized on the website is not valid since it had not undergone the procedure of state registration.

The official website of the council has the search system available but it is inconvenient and non-functioning. The website does not include any tools for citizens to make an appointment with heads of executive bodies, there is no consistent and unified approach to making public information on their activities. These are the obstacles to operational and free access of citizens to information on functioning details of executive bodies. Land auction in the city of Zhytomyr last took place in 2012. At the same time, the regulator policy in the city is implemented pursuant to the law. Announcements on making public draft regulatory acts are posted on time and contain all relevant information. Analysis of regulatory effects of the acts is also regularly publicized on the website of Zhytomyr city council and in the newspaper ‘Misto’ (‘The City’).

The website of Zhytomyr city council does not contain any written reports of all executive bodies, it does not publicize report on implementation of programs for social and economic and cultural development of the city, or interim and final reports on the course of special purpose programs implementation in the current year. Executive bodies did not report on their performance in 2013 directly to the local community. Therefore, Zhytomyr executive bodies have low publicity level and hold the 20th position out of the 24 cities.

Publicity index of the deputy corps of Zhytomyr city council reaches 40 %. Even though the city council uses active electronic voting system, information on registration of deputies at plenary sessions, results of individual voting as to every issue of the agenda are not made public in any way. The level of making public draft resolutions of the council sessions agenda is not satisfactory, either. It restricts participation of local community members in the preparation and adoption of relevant decisions. No audio or video broadcasts of the city council plenary sessions are streamed. The website does not have any audio or video recordings of all city council plenary sessions. The deputies activity as to initiating public hearings for burning issues to local community is quite low. The accountability level of the deputy corps of Zhytomyr city council is also very low. Since there are no written reports available on the council website, it is not possible to monitor the relevance of reporting of deputies to the voters, or to compare effectiveness of different deputies, or to establish the degree of implementation of their election programs.

Transparency?

CITY MAYOR51%

Information on the On City Mayor and His Activities?62%

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в.о. міського голови оприлюднена в друкованому органі ради – газеті «Місто» і доступна на веб-сторінці ради. Також на сайті ради розміщена інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти міської ради, але міського голови (в.о. міського голови) контактні телефони та імейл відсутні. На веб-сторінці ради та дошці оголошень є актуальна інформація про графік прийому громадян в.о. міського голови,  однак процедуру запису на прийом можна бачити тільки на сайті ради, на дошці оголошень вона відсутня.

 

На сайті міської ради є можливість поставити запитання міському голові в електронній формі, і хоча відповідь на вказану особою електронну адресу не надходить, вона є в загальній стрічці відповідей на сайті.

 

За висвітлення діяльності міського голови відповідає Управління по зв’язках з громадськістю. Інформація про діяльність міського голови з’являється оперативно, щоденно. У свою чергу, міський голова особисто регулярно контактує з пресою: проводить брифінги, прес-конференції, прямі ефіри, неформально спілкується з журналістами.

 

Проте, на сайті міської ради:

 • відсутня будь – яка інформація про біографічні дані в.о. міського голови;
 • не оприлюднено перелік повноважень міського голови;
 • відсутня інформація про окрему процедуру прийому міським головою ініціативних груп громадян чи інших груп інтересів (громадських об’єднань, профспілок, релігійних організацій тощо);

 

Інформування мешканців Житомира про поточну діяльність в.о. міського голови забезпечується на високому рівні. В.о. міського голови виявляє особисту активність щодо проведення систематичних заходів для ЗМІ, регулярно відвідує резонансні події в житті територіальної громади. Достатньо ефективною виглядає діяльність виконавчих органів ради, до функцій яких належить інформування громади про діяльність міського голови: управління по зв’язках з громадськістю щотижнево розміщує на сайті міськради «План заходів за участю ЗМІ», організовує  щотижневі брифінги, проводить моніторинг інформації у ЗМІ та публікує реакцію на критичні публікації. У той же час, офіційний веб-сайт ради не містить доступно викладеної інформації про повноваження в.о. міського голови та контактів для прямого зв’язку.

Information On the City Mayor Units and HR Policy?70%

На сайті міської ради є зведена контактна інформація з номерами телефонів працівників міської ради та підпорядкованих раді структур. Також у вільному доступі є інформація про порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, є вичерпна інформація про всі вакансії (із зазначенням вимог до кандидатів та необхідних документів для участі у конкурсі) і публікується така інформація, не пізніше як за місяць до проведення конкурсу, на веб сайті міськради та в газеті «Місто». Але не усі розпорядження міського голови про призначення на посади службовців публікуються на сайті. Хоча протоколи засідань конкурсної комісії про результати конкурсів на заміщення вакантних посад є доступними. Також на сайті ради відсутня інформація про радників і помічників міського голови.

Стан забезпечення доступу громадян до інформації про служби міського голови та його кадрову політику має недоліки: офіційний сайт Житомирської міської ради не містить інформації про помічників та радників міського голови, надає обмежений перелік контактів посадових осіб ради. У той же час, із посиланням на чинне законодавство обмежено доступ до інформації про результати конкурсів на заміщення вакантних посад.

Basic Strategic (Conceptual) Documents of Municipality?48%

Концептуальними документами Житомирського муніципалітету є:

 • генеральний план міста;
 • бюджет міста;
 • довготермінова Програма соціально – економічного розвитку міста (на 5 років);
 • короткотермінова Програма соціально – економічного розвитку міста (на 1 рік).

На офіційному веб-сайті Житомирської міськради оприлюднено генеральний план міста (у вигляді анотації та одного загального креслення).  Матеріали генерального плану населеного пункту не містять інформації з обмеженим доступом. Паперова версія цього документу є доступною лише в приймальні Управління містобудування, яке знаходиться не в приміщенні міської ради.

Актуальна редакція бюджету міста (видатки, надходження) розміщена на сайті в окремому розділі. Там же розміщене рішення ради про затвердження міського бюджету на поточний рік (з усіма додатками). А от рішення про затвердження змін до бюджету міста розміщується в розділі «Рішення ради», що ускладнює відслідковування змін до бюджету.

На офіційному веб-сайті не оприлюднено програми соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий (1 рік) та середньостроковий період (5 років).

В місті запроваджена система управління якістю (ISO) з 2009 року, але  сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001:2001 (результат проведення зовнішнього аудиту) не чинний (термін закінчився у 2012 році).

Доступ до інформації про програмні документи Житомирської міської ради ускладнюється недоліками в структуризації даних, оприлюднених на веб-сайті. Із значною частиною програмних рішень можна ознайомитися лише за допомогою пошукових сервісів, що вимагає від користувача знань щодо прийнятних для знаходження документів слів та словосполучень. Особливої гостроти ця проблема набуває у аспекті забезпечення повноти інформації про бюджетні процеси, оскільки відповідні рішення доступні лише в межах пошукової бази нормативних актів. Натомість, на головній сторінці офіційного веб-сайту у розділі «Бюджет» відсутня зведена інформація про внесення змін до міського бюджету.

Regulatory Documents of Municipality?23%

На веб-сайті оприлюднений  Статут територіальної громади міста Житомира, однак він немає державної реєстрації.

Розпорядження міського голови не вчасно (пізніше 5 робочих днів з дня підписання) оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради. Крім того, оприлюднюються не всі розпорядження. Пошуковик сайту функціонує недосконало, наприклад, задавши назву якогось документу, отримуємо перелік  документів, де у тексті є таке словосполучення, і, щоб віднайти потрібний документ, необхідно переглянути декілька десятків документів.

На сайті наявна інформація про спеціальний структурний підрозділ, який створений міським головою на виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (розпорядження про це опубліковано).

Міській голова та рада забезпечили належний рівень доступу до публічної інформації, здійснивши низку нормативних та організаційно-практичних кроків. Але не всі нормативні документи Житомирської міської ради оприлюднюються із дотриманням строків, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

EXECUTIVE BODIES47%

Information on Executive Bodies and Their Heads?51%

На веб сайті Житомирської міської ради доступна інформація про місцезнаходження, номери засобів зв’язку, розклад роботи виконавчих органів міської ради, але немає адрес електронної пошти. Наявна повна інформація про структуру та персональний склад виконавчих органів ради, наявна інформація про усіх керівників виконавчих органів: прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, але відсутні біографічні дані, їх фото, відсутня адреса електронної пошти. Відсутні біографічні дані (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) заступників міського голови. Хоча є інформації про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку усіх заступників міського голови. Щодо процедури запису на прийом, то на веб-сторінці наявна інформація про графік прийому, але відсутній опис процедури запису на прийом (електронний запис, по телефону, особисте звернення) усіма керівниками виконавчих органів. В газеті «Місто» оприлюднені декларації про майно, доходи і витрати заступників міського голови, що містять також відомості про майно, доходи і видатки фінансового характеру членів сімей заступників. На веб-сторінці ради наявна інформація про повноваження та функції усіх виконавчих органів (департаментів та управлінь), але відсутня інформація про усі підприємства, установи та організації (керівники, контактна інформація, сфера діяльності), що належать до сфери управління міської ради. А також відсутня інформація (керівники, контакти) про установи і заклади соціальної сфери (освітні, медичні заклади, соціальні служби, заклади культури тощо), що належать до сфери управління міської ради.

Рекомендації:  

 • на веб сайті міської ради доповнити комунікативною інформацією розділи про виконавчі органи влади;

на веб-сторінці ради створити інформативний розділ про усі підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління міської ради;

Information on the City Council Executive Committee?71%

На офіційній веб-сторінці і дошках оголошень наявна інформації про місцезнаходження (місце засідань), номери засобів зв’язку та електронної пошти керуючого справами та виконавчого комітету, є інформація про персональний склад виконкому та повноваження, але не оприлюднені біографічні відомості про членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) та не вказано місце роботи та посада усіх членів виконкому. Слід відзначити, що вчасно оприлюднюється актуальна інформація про місце та час засідань виконавчого комітету, але у блоці «Оголошення» в підрубриці «План заходів за участі ЗМІ».

Рекомендації: 

 • на веб-сторінці ради розмістити інформацію про біографічні відомості членів виконкому (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото) та про місце роботи та посаду усіх членів виконкому.

на веб-сайті ради оприлюднювати інформацію про місце та час засідань виконавчого комітету у розділі «Виконавчий комітет».

Resolutions and Documentation of Executive Bodies?44%

Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради оприлюднюються частково, в той же час проекти рішень виконавчого комітету вчасно оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці ради, але не оприлюднюються в газеті «Місто». Також не оприлюднюються проекти порядку денного засідань виконкому. На веб-сайті ради і в друкованих органах оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік. План включає в себе всю необхідну інформацію – визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів публікуються і містять інформацію про зміст проекту, контактні дані розробника, спосіб оприлюднення регуляторного акту, про строк і спосіб розгляду зауважень і пропозицій. Усі проекти регуляторних актів із відповідним аналізом регуляторного впливу вчасно (не пізніше 5 робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення відповідного проекту регуляторного акту) оприлюднюються на веб-сайті Житомирської міської і в газеті «Місто». Рішення про набуття чинності регуляторним актом та його зміст публікуються в газеті «Місто». Річний план закупівель і зміни до нього вчасно (протягом 5 робочих днів з дня його затвердження) оприлюднюється на веб-сайті ради. Але відсутня інформація про всі послуги, що надаються комунальними підприємствами міста та їхню вартість, відсутні формули розрахунку тарифів на комунальні послуги, інформація про пільги для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг. Не оприлюднено програму соціально-економічного розвиту міста Житомира на короткостроковий період (1 рік) з усіма додатками. Також на сайті не оприлюднено перелік  усіх місцевих цільових програм, які фінансуються з місцевого бюджету. На офіційному сайті ради функціонує система пошуку інформації, але  вона є незручною та не функціонуючою (не має можливості контекстного пошуку за словами в тексті, а лише за назвами повідомлень; не вся текстова інформація на сайті індексується в пошуковій системі; не доступний окремий пошук нормативно правових актів або не всі документи індексуються).

Рекомендації:

 • на веб сайті міської ради публікувати усі ухвалені рішення виконавчого комітету;
 • публікувати рішення виконкому в газеті «Місто»;
 • оприлюднювати на веб сайті і в газеті «Місто» порядок денний засідання виконкому;
 • опублікувати на веб сайті перелік послуг, що надаються комунальними підприємствами міста, розрахунок таких послуг;
 • опублікувати інформацію про пільги для мешканців Житомира;
 • опублікувати на веб сайті міськради Програму соціально – економічного розвитку на 2014 рік та місцеві цільові програми.
Municipal Property and Land of Municipality?14%

Останній земельний аукціон відбувся в 2012 році. Тоді інформація про це була поширена і в ЗМІ, і на зовнішніх рекламних носіях (борди), рішення про проведення земельних торгів оприлюднювалось на веб-сайті ради. В міській раді створена служба (уповноважений орган) містобудівного кадастру.

Рекомендації:  

 • запровадити в м. Житомирі практику регулярного проведення земельних торгів, що забезпечить додаткові надходження до міського бюджету. Забезпечити, щоб всі рішеннях про проведення земельних торгів містили інформацію про перелік земельних ділянок; стартову ціну кожного лота; умови користування земельною ділянкою; особу, уповноважену укласти відповідний договір.
 • зробити на сайті міськради окремий розділ «Торги», з підрубриками «Будівлі», «Земельні ділянки», «Публічні закупи»
 • забезпечити, щоб інформацію про результати земельних торгів оприлюднювалася на сайті та у газеті ради «Місто» протягом п’яти робочих днів з дня проведення торгів.

DEPUTIES34%

Information on the City Council Deputies?47%

На веб-сайті Житомирської міської ради частково є інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, електронну пошти депутатів ради, є інформація про графік прийому громадян (дні, години та місце прийому) депутатами міської ради. Також наявна інформація про права та обов’язки депутатів міської ради. Але відсутні біографічні відомості про усіх депутатів  (дата народження, освіта, досвід роботи, сімейний стан, судимість, фото, партійна приналежність). Також не оприлюднені декларації про майно, доходи і видатки фінансового характеру депутатів, що містять також відповідну інформацію про членів їх сімей.

Рекомендації:  

 • розмістити на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради біографічні дані усіх депутатів;
 • розмістити на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради контакти депутатів для зв’язку із виборцями;
 • розмістити на головній сторінці офіційного веб-сайту Житомирської міської ради презентаційний матеріал «Права та обов’язки депутатів».
Structure and Work Organization of the Representative Body of Local Self-Government?59%

Регламент роботи міської ради і Положення про роботу постійних комісій є публічно доступними на веб-сторінці ради. Але Положення про роботу постійних комісій знаходиться у додатках до рішення ради у розділі «Рішення ради», а не в розділі «Постійні комісії». Наявна актуальна інформація про графіки засідань постійних депутатських комісій та інформація про склад постійних депутатських комісій. На веб-сайті ради є інформація  про повноваження, графік прийому секретаря ради, але відсутня інформація про його біографічні дані. Декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря ради (що містить відповідну інформацію про членів сім’ї) розміщена на веб-сайті ради. Є актуальна інформація про склад депутатських фракцій. Але не представлена інформація про перелік та межі мажоритарних округів, в яких обрані депутати міської ради (карта округів).

Рекомендації:  

 • положення про роботу постійних комісії розмістити у розділі «Постійні комісії»;
 • розробити інтерактивну карту виборчих округів м. Житомира, із зазначенням їх меж, приймалень депутатів тощо;
 • розмістити на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради біографічні дані секретаря міської ради.
City Council Plenary Sessions?25%

Рішення про скликання сесії Житомирської міської ради вчасно (не пізніш як за 10 днів до її проведення) оприлюднюється на веб-сайті ради та в газеті «Місто». Однак проект порядку денного сесії не оприлюднюється заздалегідь. Всі проекти рішень ради вчасно (щонайменше за 20 днів до засідання) оприлюднюються на веб-сторінці ради. В міській раді діє електронна система голосування. Але інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засідань, результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного не оприлюднюється в жодний спосіб.

Через веб-сайт або інші ЗМІ не ведеться регулярна аудіотрансляція та відеотрансляція (он-лайн трансляція) усіх пленарних засідань міської ради. Також на веб-сайті не доступні аудіо і відео записи усіх пленарних засідань міської ради.

Рекомендації: 

 • оприлюднювати за результатами пленарних засідань ради інформацію про присутність кожного депутата та результати поіменних голосувань;
 • оприлюднювати проекти порядку денного засідань ради не менше, ніж за 10 днів до проведення засідання.
Regulatory Legal Acts and Other Documents by the City Council?10%

На веб-сайті ради невчасно ( пізніше 10 робочих днів після засідання) оприлюднюється частина рішення, прийнятих на пленарних засіданнях міської ради. Не оприлюднюються  протоколи всіх засідань ради, протоколи усіх засідань постійних депутатських комісій, усі запити депутатів міської ради, рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання, план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців.

Рекомендації:  

 • на веб-сайті ради вчасно (не пізніше 10 робочих днів після засідання) оприлюднюється усі рішення, прийняті на пленарних засіданнях міської ради;
 • оприлюднювати протоколи всіх засідань ради;
 • оприлюднювати протоколи усіх засідань постійних депутатських комісій;
 • оприлюднювати усі запити депутатів міської ради;
 • опублікувати рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання;
 • оприлюднити план про реалізацію депутатами міської ради доручень виборців;
 • вести аудіо, відео онлайн трансляцію пленарних засідань ради, розмістити архів таких трансляцій на веб сторінці ради.

Openness?

CITY MAYOR52%

Public Participation?52%

В.о. міського голови Любов Цимбалюк проводить регулярний прийом громадян у визначений час та за визначеною адресою, виділяючи на це щонайменше 4 годин свого часу щомісячно. На практиці громадяни можуть легко та без додаткових перешкод записатися на прийом до міського голови, обов’язково пред’явивши паспорт. Але відсутня процедура запису на прийом телефоном чи в електронному форматі (електронною поштою, на веб сторінці). Час очікування на прийом не перевищує 30 днів і дозволяє мешканцям оперативно комунікувати безпосередньо з міським головою, який особисто проводить прийоми і не делегує цей обов’язок своїм підлеглим. Створені усі умови для доступу до приміщення міської ради (де міський голова проводить прийом громадян) для неповносправних осіб. Міський голова регулярно (щонайменше 1 раз на місяць) проводить виїзні зустрічі (прийоми) громадян. Проте практика проведення окремого систематичного прийому інших категорій осіб/об’єднань, зокрема організацій громадянського суспільства – представників профспілок, громадських організацій, релігійних об’єднань, університетів тощо відсутня. Не використовує Любов Цимбалюк у своїй комунікації з мешканцями сучасні інформаційно-комунікаційні технології, зокрема соціальні мережі (Facebook). Гарною практикою є те, що створена і функціонує «гаряча лінія» для оперативного звернення громадян, в тому числі до міського голови: є цілодобовий короткий номер комунального спрямування, номер, що працює з 8.00 до 20.00 по усіх напрямках, окремий номер по питаннях роботі міського пасажирського транспорту, працює по робочих днях з 9 до 18.00 (з перервою на обід з 13.00 до 14.00), окремий номер з питань охорони здоров’я, працює з 9 по 13. Громадські слухання проводяться лише ті, проведення яких є обов’язковим. Слід відзначити, що на офіційному веб-сайті мешканці можуть ознайомитися з процедурою звернення громадян і через сайт оформити електронне звернення, в тому числі до міського голови. При міському голові створені і функціонують дорадчо-консультативні органи – дві громадські ради: Громадська рада при міському голові та Рада Старійшин. Громадська рада при міському голові створена в 2008 році, до складу входять представники освіти, релігійних конфесій, митці, представники бізнесу. Усього 21 член. В 2010 році на виконання Постанови КМУ до складу Громадської Ради при міському голові увійшли представники громадських організацій міста. Останнє засідання відбулося 27.05.2014 р., де було оцінено самими ж члена Громадської Ради свою роботу як малоефективну, та прийняли рішення до наступного засідання (листопад 2014 р.) подумати над тим, чи взагалі потрібна в такому форматі Громадська Рада. У Раді Старійшин: 12 представників – почесні громадяни міста.

В структурі міської ради не створено окремий підрозділ, який відповідає за налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства, але ефективно такі функції виконує Управління по зв’язках з громадськістю.

 

Загалом, не приділяється достатньо увагу популяризації наявних механізмів взаємодії із громадськістю. Але, досвід заходів (зокрема, громадських слухань), які проводяться міської радою,  узагальнюється та належним чином  аналізується.

EXECUTIVE BODIES57%

Public Participation?24%

На практиці існує вільний доступ мешканців міста до приміщень ради (кабінетів управлінь, департаментів). Але вільного доступу громадян до засідань виконкому, сесій міської ради немає, вони можуть бути присутніми лише після отримання дозволу, шляхом подачі письмової заяви та пред’явлення паспорта, що засвідчує особу. Також слід відзначити, що на веб-сайті ради відсутня детальна інформація про порядок проведення громадських слухань – процедуру ініціювання і проведення слухань, врахування їх результатів, відсутня у вільному доступі вичерпна інформація про інші механізми громадської участі (місцева ініціатива, загальні збори громадян). Усі повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднюється не менше ніж за 2 тижні, але не містять вичерпної інформації про предмет обговорення (порядок денний, проекти документів). Також на веб-сайті не доступна  інформація (протокол/стенограма) про результати усіх проведених громадських слухань (щонайменше за останній рік). При виконавчих органах не створені дорадчо-консультативні органи – робочі групи, громадські ради.

 

Рекомендації:  

 • на сайті міськради створити розділ «Громадські обговорення», де розмістити усю інформацію, що стосується участі громадськості у житті ради: Положення про громадські слухання, протоколи громадських слухань або стенограми, інше.
 • передбачити в Регламенті ради можливість присутності громадян на засіданні виконавчого комітету та сесіях міської ради без попереднього запису;
 • запровадити практику публікувати вичерпну інформацію про проведення громадських слухань та результати  на сайті ради та в газеті «Місто»
Access to Public Information?62%

На офіційному веб-сайті ради наявний окремий розділ «Про доступ до публічної інформації», який містить усю необхідну інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання запиту на інформацію, є форми запитів на отримання публічної  інформації різними способами та від різних суб’єктів, оприлюднений порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників інформації. Але немає системи обліку публічної інформації. Запит на інформацію можна подати всіма можливими способами: поштою, електронним листом, факсом, через телефон, але не усно. Також на сайті відсутня спеціальна онлайн-форма для подання запиту на інформацію в онлайн режимі. Система навігації по сайту Житомирської місткої ради не є зручною, особливо для недосвідчених користувачів сайтом є складною та часозатратною. Використання сайту не є комфортним для осіб зі слабким зором, зокрема не існує регулювання контрастності, масштабування шрифтів, звукове супроводження дій користувача, клавіатурний доступ. Виконавчі органи не завжди дотримуються термінів надання відповідей на запити – 5 робочих днів або 20 робочих днів, якщо впродовж 5 днів надійшло повідомлення про продовження термінів розгляду запиту. Однаково  виконавчі органи надають відповіді на запит, подані поштою, електронним листом, факсом, через телефон. У Житомирській міській раді відведене спеціальне місце (окремий кабінет) для роботи з документами, яке знаходиться в кабінеті №109 міської ради. Радою визначений розмір витрат на копіювання та друк відповіді на запит обсягом більше 10 сторінок і становить 1,20 грн, що не перевищує 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати (А4). Виконавчі органи не стягують понаднормовою плати за копіювання, друк відповіді на запит.

Рекомендації:  

 • запровадити систему обліку публічної інформації на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради;
 • передбачити он-лайн форму запиту на публічну інформацію на офіційному веб-сайті міської ради;
 • покращити систему навігації по веб сайту Житомирської міської ради;
 • забезпечити можливість користування сайтом людей зі слабим зором.
Administrative Services?63%

В місті створено та діє Центр надання адміністративних послуг. Але він не має веб-сайту, тому вся інформація і документація доступна в друкованому вигляді в приміщенні ЦНАПу. На інформаційних стендах оприлюднені інформаційні картки про порядок отримання кожної окремої адміністративної послуги. У Центрі проводиться прийом громадян  6 днів на тиждень (з понеділка по п’ятницю (з 8.00 до 20.00) та суботу (з 8.00 до 15.00), без перерви на обід. У ЦНАП організовано електронну чергу, безоплатно поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Існує можливість отримати інформацію про послуги за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку),  облаштовано  інформаційні стенди із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Наявні бланки для заповнення (зразки) з метою отримання адміністративних послуг, також є скриньки для висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг. Однак, у місті не створена установа з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

Рекомендації:  

 • створити веб сайт ЦНАПу;
 • створити установу по наданню безоплатної правової допомоги мешканцям міста.

DEPUTIES68%

Public Participation?68%

Громадяни можуть (але попередньо написавши заяву в каб. №101 міської ради за будь – який час до початку пленарного засідання, яка буде розглянута негайно та, пред’явивши паспорт), бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради. Створені умови доступу для неповносправних осіб до приміщення міської ради, в тому числі тих, де відбуваються пленарні засідання (є зручний пандус). Але немає процедури, яка дозволяє мешканцям безперешкодно виступати  на пленарних засіданнях міської ради. Також відсутня будь – яка інформація про процедуру, яка регулює доступ громадян до засідань депутатських комісій. Однак на практиці громадяни, написавши заяву та пред’явивши паспорт, можуть бути присутнім на засіданнях усіх депутатських комісій. Усі депутати міської ради особисто проводять регулярний прийом виборців у визначений час та відведеному місці. Порядок проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян, порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів врегульовано у Статуті територіальної громади.

Рекомендації: 

розробити та впровадити процедуру доступу громадян на пленарні засідання ради, засідання постійних комісій, отримання права на виступ перед депутатським корпусом.

Accountability?

CITY MAYOR24%

Financial Resources of Municipality?0%

Звіт про виконання бюджету м. Житомира за 2013 рік – затверджений рішенням міської ради, але не  доступний для ознайомлення у розділі «Бюджет» на офіційному веб-сайті. У той же час, наявні квартальні звіти за 2014 рік складно викладені і важко сприймаються пересічним мешканцем.

 

Рекомендації:

 • розміщувати звіти про виконання бюджету у розділі «Бюджет», а не тільки в розділі «Рішення ради»;

розробити та впровадити форму спрощеної версії звіту про виконання бюджету за рік.

Report on the City Mayor’s Performance?27%

Міський голова не регулярно (менше, ніж двічі на рік) інформує населення через ЗМІ, а не на відкритій зустрічі, про  виконання  програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також про виконання місцевих цільових програм. Міський голова щорічно звітує перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради. В друкованих ЗМІ оприлюднюється щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами, однак міський голова не звітував перед радою про роботу виконавчих органів за 2013 рік, і такий звіт  про роботу виконавчих органів в повному обсязі не оприлюднювався на веб-сторінці ради і в газеті «Місто». Окрім того, міський голова прозвітував про свою роботу за 2013 рік не на відкритій зустрічі перед територіальною громадою, а на прес-конференції 11 листопада 2013 р. Детальну процедуру звітування міського голови не врегульовано в Статуті територіальної громади чи в окремому положенні.

Звітування та інформування міським головою  здійснюється не публічно,  недоліком цієї діяльності є і відсутність заздалегідь оприлюдненого графіку звітування міського голови та інформування населення про результати роботи посадової особи. Це знижує зацікавленість широкої громадськості у звітності міського голови. Недоліком також є відсутність у вільному доступі звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради.

 

Рекомендації: 

 • запровадити процедуру інформування населення про виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку та про виконання цільових програм міським головою на відкритих зустрічах не рідше, ніж двічі на рік;
 • публічно звітувати про роботу виконавчих органів влади та оприлюднювати такі звіти на веб сторінці ради і в газеті «Місто»;
 • врегулювати в Статуті територіальної громади детальну процедуру звітування міського голови;
 • оприлюднювати на веб-сайті міської ради щорічний графік звітування міського голови та інформування населення про результати роботи міського голови;

створити на веб-сайті Житомирської міської ради окрему рубрику «Звітність перед громадою».

EXECUTIVE BODIES35%

Reporting on Performance of the Council Executive Bodies?13%

Усі виконавчі органи (управління) безпосередньо не звітували про свою діяльність перед територіальною громадою за 2013 рік. На веб-сайті Житомирської міської ради відсутні звіти усіх виконавчих органів (управлінь) за останній рік, не оприлюднено звіт про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та проміжні та заключні звіти про хід виконання цільових програм в поточному році. Відповідно до інформації заступника міського голови (№25/И-3809-34 від 29.08.2014 р.) на наш інформаційний запит, виконавчі органи не подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження комунального майна. На веб-сайті ради не оприлюднюються вичерпні звіти (вказаний запитувач, тематика запитів) щодо розгляду запитів на публічну інформацію. Останній такий звіт датований 26 лютого цього року.

Рекомендації:  

 • зобов’язати усі без виключення виконавчі органи Житомирської міської ради оприлюднювати на веб-сайті звіти про результати власної діяльності;
 • забезпечити звітування про проміжні результати виконання місцевих цільових програм; удосконалити звітність за результатами розгляду запитів на отримання публічної інформації.
Financial resources of Municipality?51%

Оприлюднено детальну інформацію (із зазначенням розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, квартальні звіти про виконання місцевого бюджету.  Але не оприлюднено детальну інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг видатків місцевого бюджету, порядок та механізми їх витрачання), які витрачаються на забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, зокрема, на виконавчі органи. В місті не запроваджена практика публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету за попередній рік, таке звітування відбувається в рамках звітування виконавчих органів на пленарному засіданні ради. Звіти виконавчих органів про хід та результати відчуження комунального майна не публікуються на веб-сайті ради.

Рекомендації:

 • систематизувати інформацію в розділі «Бюджет», в цьому розділі має розміщуватися уся актуальна інформація про різні аспекти бюджетного планування і виконання.
 • публікувати звіти про відчуження комунального майна.
Regulatory Policy?100%

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів публікуються на веб-сайті ради і у газеті «Місто».

DEPUTIES21%

Reporting on Performance Results?21%

За інформацією, отриманою через інформаційний  запит, усі постійні депутатські комісії звітували перед радою, але на веб-сторінці ради не оприлюднено звіти про роботу усіх постійних депутатських комісій міської ради. Порядок звітування депутатів перед територіальною громадою не врегульовано у Статуті територіальної громади чи окремому положенні ради. Менше 50% депутатського корпусу прозвітували про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу за 2013 рік. Актуальні звіти про роботу депутатів міської ради розміщені на веб-сайті ради, їх три. Звіти включають в себе інформацію про виконання депутатами доручень виборців. Не усі депутати проінформували міську раду та виконавчі органи про результати звітування.

Три звіти, які є на сайті Житомирської міської ради, є детальним та вичерпними і містять інформацію про діяльність депутата у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.

Рекомендації:

 • оприлюднювати на офіційному сайті Житомирської міської ради письмові звіти постійних комісій та депутатів;
 • оприлюднювати зведений перелік депутатів, які надали чи не надали інформацію про своє звітування перед виборцями.

Leave a Reply