“Харків зайняв 18 місце у рейтингу Індексу публічності 2017”, – Катерина Мінкіна

3 травня 2018 року Громадянська мережа ОПОРА у Харкові презентувала результати п‘ятого вимірювання Індексу публічності органів місцевого самоврядування. Координатор вимірювання Індексу публічності в м. Харкові Катерина Мінкіна розповіла, що дослідження передбачало подання та опрацювання відповідей на інформаційні запити, аналіз контенту офіційних веб-сайтів та друкованих видань муніципалітетів, моніторингові візити та безпосереднє спостереження за роботою органів та посадових осіб місцевого самоврядування, опрацювання місцевих нормативно-правових актів. Вимірювання здійснювала мережа партнерів, створена у 2013 році з ініціативи Громадянської мережі ОПОРА у Львові.

За результатами виміру Індексу публічності місцевого самоврядування у 2017 році загальний показник Харківської міської ради становить 56,4%. Це дозволило зайняти 18-ту сходинку у загальнонаціональному рейтингу з-поміж 24 муніципалітетів. У порівнянні з попереднім роком результат покращився на 3,2%, хоча загалом це не вплинуло на підсумкове становище, оскільки Харків надалі згідно методології залишається у переліку міських рад з низьким рівнем публічності.

Показник публічності сформований на основі оцінки за трьома принципами – прозорість, відкритість та підзвітність різних суб’єктів місцевого самоврядування: міського голови, виконавчих органів та депутатського корпусу. Представники Громадянської мережі ОПОРА окреслили основні перепони на шляху до публічності органів місцевого самоврядування Харкова.

Цього разу, як і в попередні роки, головна проблема полягає у неврегульованості практик звітування посадовців і депутатів органів місцевого самоврядування. Відсутність зрозумілого та уніфікованого порядку звітування депутатів призводить до ігнорування або довільного трактування депутатами відповідної норми закону. Це призводить до відсутності кампанії інформування виборців про звітування, а тексти звітів здебільшого недоступні для ознайомлення або не містять вичерпної інформації про індивідуальну діяльність депутата у раді та її органах. Деякі депутати замінюють особисті звіти фракційним звітуванням. Це безумовно є гарною практикою, але таке звітування не можна вважати повноцінним звітом депутата про свою діяльність перед виборцями. Окрім того, досі в Харківській міській раді не набула поширення практика оприлюднення та представлення звітів депутатських комісій.

Не набагато краща ситуація зі звітуванням про результати діяльності виконавчих органів місцевих рад. В Харківській міській раді не виконується норма закону про регулярне звітування виконавчих органів (управлінь) перед територіальною громадою, а у вільному доступі відсутні тексти звітів усіх виконавчих органів. У 2017 році міський голова теж не вважав за необхідне  презентувати свій звіт перед територіальною громадою у форматі відкритої зустрічі. Звітування Геннадія Кернеса відбулося на черговій сесії міської ради, доступ до якої є обмеженим для членів територіальної громади.

Поряд із звітуванням, помітною проблемою у сфері публічності є обмежений доступ громадян на сесію міської ради. Згідно ст. 8 Регламенту Харківської міської ради на пленарному засіданні можуть бути присутні члени територіальної громади, які попередньо, не пізніше як за 48 годин до початку проведення пленарного засідання сесії міської ради, подали заявки про присутність на сесії. Згідно із законом “Про місцеве самоврядування України” гласність і відкритість діяльності є одним із основних принципів місцевого самоврядування. У ч. 17 ст. 46 цього ж Закону вказується, що сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них. Необхідність подання відповідної заявки за певний час створює перешкоди у вільному доступі харків`ян до сесій міської ради. Регламент роботи ради не визначає процедуру, яка б передбачала можливість мешканцю міста виступити на пленарному засіданні.

З результатами дослідження 2017 року фактично не виявлено проблем, пов’язаних з оприлюдненням та доступом до прийнятих міськими радами та місцевими головами текстів нормативно-правових актів. Харківська міська рада оприлюднила чинний Статути територіальної громади, де в загальному врегульовано процедури використання основних інструментів громадської участі. Позитивні оцінки щодо рівня публічності отримала діяльність ЦНАПу та політика надання адміністративних послуг. Задовільною є ситуація із забезпеченням доступу до публічної інформації, зокрема щодо дотримання термінів надання відповідей на запит. Однак, хоча ХМР і оприлюднює майже всі нормативно-правові акти, вони розміщуються на окремому ресурсі «Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради», для доступу на який потрібна авторизація. Муніципалітет має оновлений офіційний веб-портали який дозволяє більш ефективно та зручно отримувати актуальну інформацію про діяльність місцевої влади. На відміну від більшості муніципалітетів країни, у Харкові наявна версія веб-порталу міста для людей з вадами зору.

Дієвим інструментом залучення громадськості та підвищення прозорості бюджетного процесу є так званий бюджет участі (партисипативний бюджет). Така практика наразі впроваджується у Харківській міській раді.

Для підвищення публічності суб’єктів муніципалітету пропонуються наступні рекомендації:

Міському голові

 • Забезпечити доступ до електронної декларації міського голови на веб-сайті Харківської міської ради
 • Удосконалити висвітлення взаємодії міського голови із представниками ЗМІ: розробити систематизований та спланований графік зустрічей та прес-конференцій, які будуть проводитися відкрито
 • Забезпечити належне функціонування електронного сервісу «Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради»
 • Інформувати громадян про створення громадських рад та робочих груп  при міському голові та висвітлювати їх діяльність
 • Врегулювати в Статуті територіальної громади детальну процедуру звітування міського голови перед громадськістю на відкритій зустрічі

Виконавчим органам

 • Забезпечити доступ до декларацій заступників міського голови через офіційний сайт міста
 • Оприлюднювати на офіційному веб-сайті інформацію про час та місце засідання виконкому
 • Розмістити на сайті міськради розрахунків тарифів на комунальні послуги
 • Забезпечити розміщення відомостей про перелік земельних ділянок, що можуть бути передані у користування чи використані для здійснення забудови
 • Переглянути чинну політику яка стосується оприлюднення відкритих даних, зокрема у питаннях розширення переліку наборів даних для оприлюднення та оприлюднення наборів даних у машиночитному форматі
 • Запровадити практику оприлюднення звітів про виконання місцевих цільових програм
 • Створити на сайті ради окремий розділ «Регуляторна діяльність», де було б розміщено інформацію про планування регуляторної діяльності, оприлюднено проекти регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів

 

Міській раді

 • Запровадити практику звітування депутатських комісій про результати своєї діяльності
 • Прийняти окреме рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання
 • Ініціювати прийняття документу, що регулює процедуру декларування депутатами конфлікту інтересів
 • Розробити та впровадити процедуру безперешкодного доступу громадян на пленарні засідання ради, засідання постійних комісій
 • Врегулювати процедуру звітування депутатів перед своїми виборцями в Статуті територіальної громади або в окремому положенні
 • Запровадити практику оприлюднення на офіційному веб-ресурсі міськради звітів депутатів про свою діяльність

За коментарями звертайтеся:

Катерина Мінкіна, координатор вимірювання Індексу публічності у Харкові, 0665597566

Довідково: Індекс публічності – це загальнонаціональна кампанія моніторингу прозорості, відкритості та підзвітності діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Об’єктом моніторингу є міські ради в обласних центрах України. У 2017 році вимірювання здійснювалося також у тимчасово перенесених обласних центрах Донецької та Луганської областей.

Проект реалізовується уже п’ятий рік поспіль й має на меті оцінити, наскільки публічно приймаються рішення і втілюється в життя політика муніципалітетів, і яким є внесок основних суб’єктів місцевого самоврядування – міського голови, депутатів та виконавчих органів – в цей процес. Система показників Індексу публічності розроблена на основі положень українського законодавства та міжнародних стандартів у сфері публічності муніципальної влади. Результатом проведеної кампанії є публікація щорічного всеукраїнського дослідження – «Індекс публічності місцевого самоврядування 2017». З результатами минулорічних вимірювань можна ознайомитися на сайті www.publicityindex.org.