Сєвєродонецьк увійшов до десятки лідерів рейтингу Індексу публічності органів місцевого самоврядування 2017 року

У 2017 році муніципалітет Сєвєродонецька вперше став об’єктом вимірювання Індексу публічності органів місцевого самоврядування, що проводиться серед обласних центрів України з 2013 року. З результатом 66,9 % Сєвєродонецька міська рада зайняла 10 місце у всеукраїнському рейтингу публічності та увійшла до групи міст із задовільним рівнем публічності (публічними вважаються міста зі показником вище 81%). Раніше у 2013-2014 роках в цьому дослідженні брав участь муніципалітет Луганська (з показниками 51 % у 2013 році та 41 % у 2014 органи місцевого самоврядування Луганська було визначено як такі, що демонструють низький рівень публічності). Публічність Сєвєродонецької міської ради в розрізі суб’єктів дослідження є наступною: публічність міського голови – 66,58 %, виконавчих органів – 66,2 %, депутатів – 67,93 %.

Найбільш непублічною сферою діяльності міського голови є його звітність. Зазвичай мер звітує виключно в письмовій формі, але практика публічного звітування перед депутатами міської ради та мешканцями територіальної громади відсутня. Окрім цього головна посадова особа місцевого самоврядування не звітується також про роботу виконавчих органів”, – говорить координатор вимірювання Максим Данильченко. Міський голова нерегулярно проводить прийом громадян. У зв’язку з частими відряджаннями, виходами на лікарняний та по іншим причинам відсутності на робочому місці бажаючи потрапити до нього змушені чекати 1-1,5 місяця, а не тиждень, як згідно з графіком прийому громадян. У вільному доступі на сайті відсутня вичерпна інформація про самого міського голову, а саме, біографія та перелік його повноважень (є тільки перелік відділів міської ради, які підпорядковуються йому напряму, його контакти та графік прийому). Вся інформація про керівний склад міської ради знаходиться в одному розділі, доречно було б зробити окремий розділ для міського голови, його заступників та секретаря міської ради. Також відсутній перелік радників міського голови.

Серед позитивних моментів можна зазначити такі: наявна вичерпна інформація про графік прийому громадян керівництва міської ради, своєчасно опубліковані розпорядження міського голови, розміщенні протоколи засідань конкурсних комісій із заміщення вакантних посад. Крім того, в 2017 році на сайті з’явилося посилання на «Єдину система електронних петицій», завдяки якій можна створити, переглянути чи підписати петицію до міської ради. На сайті активно висвітлюється дільність міського голови (майже щодня розміщуються новини про його діяльність).

Серед суб’єктів дослідження рівень публічності виконавчих органів є найнижчим. За останні 2 роки жоден з виконавчих органів не звітував публічно”, – констатує Данильченко. Останні звіти, які розміщені на сайті, датуються 2015 роком. Крім того, виконавчі органи не звітують про свою діяльність перед депутатами та територіальною громадою. Не оприлюднюється у форматі відкритих даних інформація, передбачена Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835: перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення реклами у місті; реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності; відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (розміщена інформація тільки для декількох вулиць). На сайті є в наявності лише посилання на Єдиний державний портал відкритих даних (E-Data), при цьому відсутній перелік розпорядників інформації, що значно ускладнює пошук. Не оприлюднено графічної частини генерального плану Сєвєродонецька. Досі не прийнято рішення про утворення наглядових рад при комунальних підприємствах. Будівля муніципалітету не пристосована для відвідування мешканцями міста з інвалідністю, наявний лише пандус на вході до міської ради.

За словами Данильченка, підвищують публічність роботи міської ради такі розділи на веб-сайті: «Громадські слухання», «Звернення громадських організацій», «Вирішуємо разом» (розділ містить запити від громадян), але при цьому вони наповнюються рідко та несвоєчасно. Позитивним моментом є наявність щотижневої звітності відділу зі звернень громадян.

У 2017 році на сайті з’явився реєстр діючих цільових програм, який надає можливість кожному ознайомитися з наявними у місті програмами, змінами до них та із Стратегією розвитку міста на період до 2020 року. Окрім цього, в минулому році з’явився новий розділ «Енергетичний менеджмент», який дозволяє оцінити рівень енергоефективності міста, ознайомитися із загальною характеристикою різних об’єктів комунальної власності. Позитивним є те, що на сайті розміщена вичерпна інформація про виконавчі органи та інформація про керуючого справами виконавчого комітету. Також з 2014 року вільними для відвідання мешканців міста засідання виконавчого комітету. Вчасно публікуються регуляторні акти та проекти рішень і рішення виконавчого комітету, подаються звіти про хід та результати відчуження комунального майна, розміщується перелік місцевих податків і зборів, публікуються рішення про проведення земельних торгів.

Рівень публічності депутатів міської ради має найвищий показник порівняно з іншими суб’єктами дослідження. Як зазначає Максим Данильченко, на сайті розміщена інформація про депутатів міської ради (їх біографічні дані, засоби зв’язку з ними, графік та місце прийому), але відсутні їх декларації про майновий стан, опубліковано лише короткий їх опис за 2015 рік. Варто зазначити, що міська рада досі не прийняла положення про депутатські фонди, не затвердила графік звітувань депутатів. Річну звітність за 2016 рік надали 19 депутатів із 36 (фракція «Самопоміч» – єдина фракція, депутати якої у повному складі надали звіти). В Регламенті міської ради прописана складна процедура виступу громадян на пленарних засіданнях сесії міської ради. Водночас, як свідчить практика, громадяни мають можливість надавати свої пропозиції або питання прямо під час засідань міської ради. Серед позитивних практик варто відзначити вчасне та оперативне розміщення на сайті проектів рішень та рішень ради, наявність описаних межі депутатських округів (на жаль, відсутнє графічне зображення округів). Є практика онлайн трансляції сесій.

З метою підвищення рівня публічності органів місцевого самоврядування міста Сєвєродонецьк, що сприятимуть залученню громади міста до участі у прийнятті рішень,  а також підвищать рівень довіри до місцевої влади, експерти рекомендують розробити чіткі правила та графік звітування усіх суб’єктів міської ради перед мешканцями громади та депутатами; для покращення доступу до публічної інформації – зробити посилання на перелік розпорядників інформації з Єдиного порталу відкритих даних. Також варто забезпечити якісний доступ до приміщень міської ради для людей з інвалідністю; вдосконалити пошукові можливості офіційного сайту ради; оприлюднити у повному обсязі генеральний план міста; зробити доступнішою процедуру виступу громадян на пленарних засіданнях сесії міської ради, створити окремий сервіс («кабінет мешканця»), який дозволятиме громадянам отримувати адміністративні послуги онлайн.

Контактна особа: Максим Данильченко, координатор вимірювання Індексу публічності у Сєвєродонецьку, 0990649654

Довідково: Впродовж лютого-квітня 2018 року в усіх обласних центрах України, а також у містах Краматорськ і Сєвєродонецьк проводилося п’яте вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування. Дослідження передбачало подання та опрацювання відповідей на інформаційні запити, аналіз контенту офіційних веб-сайтів та друкованих видань муніципалітетів, моніторингові візити та безпосереднє спостереження за роботою органів та посадових осіб місцевого самоврядування, опрацювання місцевих нормативно-правових актів. Результатом проведеної кампанії є публікація щорічного всеукраїнського дослідження – «Індекс публічності місцевого самоврядування 2017». Вимірювання здійснювала мережа партнерів, створена у 2013 році з ініціативи Громадянської мережі ОПОРА у Львові. З результатами минулорічних вимірювань можна ознайомитися на сайті www.publicityindex.org