Рейтинг муніципалітетів 2013

Пропонована таблиця дозволяє побудувати рейтинг муніципалітетів на основі самостійно обраних значень Індексу публічності. В таблиці запропоновано 13 значень Індексу: загальний індекс публічності, публічність міського голови, публічність виконавчих органів і публічність депутатів, а також прозорість, відкритість і підзвітність окремо кожного з суб’єктів місцевого самоврядування – міського голови, виконавчих органів і депутатів.

Натиснувши в заголовку таблиці на обране Вами значення, програма автоматично згенерує для Вас відповідний рейтинг міст. Додатковим натисканням Ви можете обрати спосіб побудови рейтингу – від найвищої до найнижчої позиції або навпаки.

Усі представлені в таблиці муніципалітети мають гіперпосилання, активація яких викличе перехід на окрему сторінку міста, де Ви можете ознайомитися з детальними результатами вимірювання Індексу публічності.

Рейтинг Індекс публічності Міська рада МІСЬКИЙ ГОЛОВА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ДЕПУТАТИ І РАДА
Рейтинг Публічність суб'єкта Прозорість Відкритість Підзвітність Рейтинг Публічність суб'єкта Прозорість Відкритість Підзвітність Рейтинг Публічність суб'єкта Прозорість Відкритість Підзвітність
7 50.51 Чернігів 6 52.43 51.34 51.29 55.58 4 62.95 58.38 77.25 46.92 8 36.43 34.35 54.26 21.89
10 38.54 Черкаси 11 32.55 39.3 41.29 10.96 8 52.3 53.82 62.19 35.1 10 29.9 27.31 57.41 6.42
11 32.22 Ужгород 10 40.93 50.06 41.61 25 11 29.83 26.47 38.44 20.96 11 27.15 26.45 35.93 19.43
9 44 Рівне 9 43.55 58.02 58.55 1.73 7 52.83 58.24 56.44 40.19 9 35.55 36.99 57.22 10.94
8 50.28 Одеса 5 52.53 65.87 55.16 27.31 5 60.98 69.12 60.31 51.35 7 37.65 54.84 32.22 13.02
5 51.05 Миколаїв 8 47.88 66.45 28.87 39.81 6 60.93 62.94 70.31 43.85 6 43.9 57.31 43.52 20.75
3 61.28 Львів 4 65.75 76.86 60.32 53.85 2 72.83 78.09 73.56 64.81 5 45.9 69.57 45.19 5.09
6 50.67 Луганськ 7 52.2 50.58 45.97 62.31 10 50.18 37.5 65.69 42.88 3 49.85 44.84 65.74 42.45
4 54.68 Донецьк 3 67.65 67.33 65.81 70.38 9 51.2 71.62 35.25 49.04 4 47.05 48.71 38.15 53.21
2 64.56 Луцьк 2 72.55 71.4 73.23 73.65 3 67.38 70.59 75.94 50 1 54.9 60.65 61.11 38.49
1 67.65 Івано-Франківськ 1 73.7 78.26 69.68 70.96 1 79.9 76.18 91.88 66.35 2 50.2 56.24 80.37 8.87

Івано-Франківськ

Рейтинг:1

Індекс публічності:67.65

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:1

Публічність суб'єкта:73.7

Прозорість:78.26

Відкритість:69.68

Підзвітність:70.96

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:1

Публічність суб'єкта:79.9

Прозорість:76.18

Відкритість:91.88

Підзвітність:66.35

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:2

Публічність суб'єкта:50.2

Прозорість:56.24

Відкритість:80.37

Підзвітність:8.87

Луцьк

Рейтинг:2

Індекс публічності:64.56

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:2

Публічність суб'єкта:72.55

Прозорість:71.4

Відкритість:73.23

Підзвітність:73.65

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:3

Публічність суб'єкта:67.38

Прозорість:70.59

Відкритість:75.94

Підзвітність:50

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:1

Публічність суб'єкта:54.9

Прозорість:60.65

Відкритість:61.11

Підзвітність:38.49

Львів

Рейтинг:3

Індекс публічності:61.28

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:4

Публічність суб'єкта:65.75

Прозорість:76.86

Відкритість:60.32

Підзвітність:53.85

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:2

Публічність суб'єкта:72.83

Прозорість:78.09

Відкритість:73.56

Підзвітність:64.81

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:5

Публічність суб'єкта:45.9

Прозорість:69.57

Відкритість:45.19

Підзвітність:5.09

Донецьк

Рейтинг:4

Індекс публічності:54.68

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:3

Публічність суб'єкта:67.65

Прозорість:67.33

Відкритість:65.81

Підзвітність:70.38

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:9

Публічність суб'єкта:51.2

Прозорість:71.62

Відкритість:35.25

Підзвітність:49.04

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:4

Публічність суб'єкта:47.05

Прозорість:48.71

Відкритість:38.15

Підзвітність:53.21

Миколаїв

Рейтинг:5

Індекс публічності:51.05

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:8

Публічність суб'єкта:47.88

Прозорість:66.45

Відкритість:28.87

Підзвітність:39.81

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:6

Публічність суб'єкта:60.93

Прозорість:62.94

Відкритість:70.31

Підзвітність:43.85

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:6

Публічність суб'єкта:43.9

Прозорість:57.31

Відкритість:43.52

Підзвітність:20.75

Луганськ

Рейтинг:6

Індекс публічності:50.67

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:7

Публічність суб'єкта:52.2

Прозорість:50.58

Відкритість:45.97

Підзвітність:62.31

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:10

Публічність суб'єкта:50.18

Прозорість:37.5

Відкритість:65.69

Підзвітність:42.88

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:3

Публічність суб'єкта:49.85

Прозорість:44.84

Відкритість:65.74

Підзвітність:42.45

Чернігів

Рейтинг:7

Індекс публічності:50.51

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:6

Публічність суб'єкта:52.43

Прозорість:51.34

Відкритість:51.29

Підзвітність:55.58

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:4

Публічність суб'єкта:62.95

Прозорість:58.38

Відкритість:77.25

Підзвітність:46.92

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:8

Публічність суб'єкта:36.43

Прозорість:34.35

Відкритість:54.26

Підзвітність:21.89

Одеса

Рейтинг:8

Індекс публічності:50.28

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:5

Публічність суб'єкта:52.53

Прозорість:65.87

Відкритість:55.16

Підзвітність:27.31

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:5

Публічність суб'єкта:60.98

Прозорість:69.12

Відкритість:60.31

Підзвітність:51.35

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:7

Публічність суб'єкта:37.65

Прозорість:54.84

Відкритість:32.22

Підзвітність:13.02

Рівне

Рейтинг:9

Індекс публічності:44

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:9

Публічність суб'єкта:43.55

Прозорість:58.02

Відкритість:58.55

Підзвітність:1.73

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:7

Публічність суб'єкта:52.83

Прозорість:58.24

Відкритість:56.44

Підзвітність:40.19

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:9

Публічність суб'єкта:35.55

Прозорість:36.99

Відкритість:57.22

Підзвітність:10.94

Черкаси

Рейтинг:10

Індекс публічності:38.54

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:11

Публічність суб'єкта:32.55

Прозорість:39.3

Відкритість:41.29

Підзвітність:10.96

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:8

Публічність суб'єкта:52.3

Прозорість:53.82

Відкритість:62.19

Підзвітність:35.1

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:10

Публічність суб'єкта:29.9

Прозорість:27.31

Відкритість:57.41

Підзвітність:6.42

Ужгород

Рейтинг:11

Індекс публічності:32.22

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:10

Публічність суб'єкта:40.93

Прозорість:50.06

Відкритість:41.61

Підзвітність:25

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:11

Публічність суб'єкта:29.83

Прозорість:26.47

Відкритість:38.44

Підзвітність:20.96

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:11

Публічність суб'єкта:27.15

Прозорість:26.45

Відкритість:35.93

Підзвітність:19.43

Резюме

За результатами вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування у 2013 році найвищу оцінку отримали Івано-Франківська, Луцька та Львівська міські ради – 68%, 65% та 61% відповідно. За 100% рейтинговою шкалою, ці міста утворюють групу муніципалітетів, діяльність яких характеризується задовільним рівнем публічності (міста в діапазоні від 61%-80%). Другу групу міст складають муніципалітети з низьким рівнем публічності і сюди входять Донецька (55%), Луганська (51%), Чернігівська (51%), Миколаївська (51%), Одеська (50%) та Рівненська (44%) міські ради. До третьої групи належать муніципалітети з показником меншим за 40%, які класифікуються як непублічні. Це Черкаська (39%) та Ужгородська (32%) міські ради. Показово, що жодна з міських рад, які оцінювалися, цього року не досягнула показника у 81% (і більше) – достатнього, щоб вважатися публічною.

В розрізі окремих суб’єктів місцевого самоврядування, найбільш публічними виявилися виконавчі органи міський рад (середній показник – 58%) та міські голови (середній показник – 55%). Натомість середній рівень публічності депутатів в 11 містах склав 51%.

Серед міських голів четверо характеризуються в цілому задовільним рівнем публічності і займають найвищі позицій в рейтингу. Це Івано-Франківській міський голова Віктор Анушкевичус (74%), Луцький міський голова Микола Романюк (73%), Донецький міський голова Олександр Лук’янченко (68%) і Львівський міський голова Андрій Садовий (66%). Низький рівень публічності в міських голів Одеси (53%), Луганська (52%), Чернігова (52%), Миколаєва (48%), Рівного (44%) та Ужгорода (41%). Діяльність Віктора Білоусова, виконувача обов’язків Черкаського міського голови оцінюється як непублічна (33%).

Виконавчі органи аж шести міських рад займають перші позицій в рейтингу і є задовільно публічними. Сюди належать виконавчі органи міських рад Івано-Франківська (80%), Львова (73%), Луцька (67%), Чернігова (63%), Одеси (61%) і Миколаєва (61%). Низький рівень публічності мають виконавчі органи міських рад Рівного (53%), Черкас (52%), Донецька (51%) і Луганська (50%). Виконавчі органи Ужгородської міської ради розцінюються як непублічні (30%).

Найбільш критичним є рівень публічності депутатів міських рад. Тут виокремлюється дві групи міст. Одна група демонструє низький рівень публічності – це депутати Луцької (55%), Луганської (50%), Івано-Франківської (50%), Донецької (47%), Львівської (46%) та Миколаївської (44%) міських рад. До іншої групи належать міські ради, діяльність депутатів в яких класифікується як непублічна: Одеса (38%), Рівне (36%), Чернігів (36%), Черкаси (30%), Ужгород (27%).