Рейтинг муніципалітетів 2014

Пропонована таблиця дозволяє побудувати рейтинг муніципалітетів на основі самостійно обраних значень Індексу публічності. В таблиці запропоновано 13 значень Індексу: загальний індекс публічності, публічність міського голови, публічність виконавчих органів і публічність депутатів, а також прозорість, відкритість і підзвітність окремо кожного з суб’єктів місцевого самоврядування – міського голови, виконавчих органів і депутатів.

Натиснувши в заголовку таблиці на обране Вами значення, програма автоматично згенерує для Вас відповідний рейтинг міст. Додатковим натисканням Ви можете обрати спосіб побудови рейтингу – від найвищої до найнижчої позиції або навпаки.

Усі представлені в таблиці муніципалітети мають гіперпосилання, активація яких викличе перехід на окрему сторінку міста, де Ви можете ознайомитися з детальними результатами вимірювання Індексу публічності.

Рейтинг Індекс публічності Міська рада МІСЬКИЙ ГОЛОВА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ДЕПУТАТИ І РАДА
Рейтинг Публічність суб'єкта Прозорість Відкритість Підзвітність Рейтинг Публічність суб'єкта Прозорість Відкритість Підзвітність Рейтинг Публічність суб'єкта Прозорість Відкритість Підзвітність
5 56.1 Луцьк 5 60 70.6 62.9 37 8 61.8 71.8 77.6 37.9 6 47.2 60.5 41.1 29.8
4 56.8 Суми 6 58.9 68.2 56.2 44.7 6 62.9 78.1 71.4 43.1 5 49 55.1 66.3 20.2
6 54.3 Миколаїв 11 51.8 67.3 51.5 23.7 10 61.2 76.7 68.5 42.4 3 49.6 63.7 50.6 23.8
15 44.4 Запоріжжя 22 41.4 46.4 44.1 28.7 16 52 59.5 63.6 34.9 13 39.4 50.8 53.1 5.3
18 43.1 Житомир 18 44.5 50.8 51.8 24.1 20 45.5 46.9 56.9 35 12 39.6 33.5 68 21.1
13 46.4 Тернопіль 16 48.1 60.8 41.3 32.7 18 49.7 61 61.1 28.3 8 41.6 54.7 46.9 13.2
17 43.5 Полтава 10 52 48.6 39.9 71.6 17 49.8 59.4 63 28.1 21 29.8 33.9 52 0
3 57.6 Київ 4 62.2 77.4 62.9 33.5 3 65.3 71.1 83.5 43.3 7 45.9 61.3 46.5 18.1
16 43.9 Чернігів 20 42.6 57 38.3 21.5 9 61.4 65.1 80.4 40.1 24 27.5 26.8 44.1 11.7
7 53.4 Хмельницький 3 63.3 63.2 68.5 56.6 4 65 69.6 73.9 57.4 19 33.2 47 29.4 12.8
21 41.3 Херсон 13 48.6 57.7 51.4 28.4 22 39.5 35.6 64.7 15.2 15 36.8 30.9 52.4 31.1
14 44.8 Дніпропетровськ 8 54.6 59.7 59.6 39 15 53 55.3 60.8 47.6 23 28.1 33.4 41.4 5.3
12 47.1 Рівне 17 45.8 43.6 53 40.5 13 56.2 54.2 73.4 43.7 14 39 42.7 59.1 12.1
22 41 Луганськ 14 48.3 49.4 48.7 45.4 21 40.4 32.8 55.5 34.6 17 35.4 33.7 39.3 34.3
24 33.8 Донецьк 19 43.1 48 31.8 47.1 24 30.7 57.1 28.5 7.2 22 29.1 43.5 32.6 0
2 63.3 Вінниця 2 66.5 71.6 63.2 60.5 2 68.6 84.1 78 48 2 55.2 66.8 67.2 22.5
10 50.6 Одеса 14 48.3 71.8 40.6 14.8 5 63.3 79.6 66.6 49.4 11 39.8 57.1 32.2 17.3
23 36.8 Черкаси 23 40.9 36.7 60.8 24.2 23 36.8 34.2 61.8 11.2 18 33.3 33.7 65.2 0
9 50.7 Кіровоград 9 54.4 45.9 62.9 59.1 7 62.6 66.2 78.2 46.7 16 35.6 47.3 35.6 15.3
18 43.1 Ужгород 21 41.8 53.4 47.4 14 19 47.1 51.4 66.4 22.7 10 40.1 57.7 45.9 3.2
20 42.4 Харків 24 36.4 36.2 27.2 47.2 11 59.3 57.9 76.7 46.3 20 30.6 43.1 27.8 11.5
1 66.8 Івано-Франківськ 1 67.8 74.1 83.6 37.2 1 77.4 84.3 99.8 50.4 1 55.5 57.8 80.4 25.8
8 53 Чернівці 7 55.9 63.9 55.4 41.5 14 54.1 63.2 71.4 27.6 3 49.6 63 63.3 12.1
11 49.3 Львів 12 50.3 70.7 53.9 9.1 12 56.3 59.6 70.5 41.6 9 41.4 68.1 32.8 3.2

Івано-Франківськ

Рейтинг:1

Індекс публічності:66.8

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:1

Публічність суб'єкта:67.8

Прозорість:74.1

Відкритість:83.6

Підзвітність:37.2

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:1

Публічність суб'єкта:77.4

Прозорість:84.3

Відкритість:99.8

Підзвітність:50.4

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:1

Публічність суб'єкта:55.5

Прозорість:57.8

Відкритість:80.4

Підзвітність:25.8

Вінниця

Рейтинг:2

Індекс публічності:63.3

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:2

Публічність суб'єкта:66.5

Прозорість:71.6

Відкритість:63.2

Підзвітність:60.5

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:2

Публічність суб'єкта:68.6

Прозорість:84.1

Відкритість:78

Підзвітність:48

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:2

Публічність суб'єкта:55.2

Прозорість:66.8

Відкритість:67.2

Підзвітність:22.5

Київ

Рейтинг:3

Індекс публічності:57.6

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:4

Публічність суб'єкта:62.2

Прозорість:77.4

Відкритість:62.9

Підзвітність:33.5

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:3

Публічність суб'єкта:65.3

Прозорість:71.1

Відкритість:83.5

Підзвітність:43.3

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:7

Публічність суб'єкта:45.9

Прозорість:61.3

Відкритість:46.5

Підзвітність:18.1

Суми

Рейтинг:4

Індекс публічності:56.8

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:6

Публічність суб'єкта:58.9

Прозорість:68.2

Відкритість:56.2

Підзвітність:44.7

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:6

Публічність суб'єкта:62.9

Прозорість:78.1

Відкритість:71.4

Підзвітність:43.1

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:5

Публічність суб'єкта:49

Прозорість:55.1

Відкритість:66.3

Підзвітність:20.2

Луцьк

Рейтинг:5

Індекс публічності:56.1

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:5

Публічність суб'єкта:60

Прозорість:70.6

Відкритість:62.9

Підзвітність:37

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:8

Публічність суб'єкта:61.8

Прозорість:71.8

Відкритість:77.6

Підзвітність:37.9

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:6

Публічність суб'єкта:47.2

Прозорість:60.5

Відкритість:41.1

Підзвітність:29.8

Миколаїв

Рейтинг:6

Індекс публічності:54.3

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:11

Публічність суб'єкта:51.8

Прозорість:67.3

Відкритість:51.5

Підзвітність:23.7

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:10

Публічність суб'єкта:61.2

Прозорість:76.7

Відкритість:68.5

Підзвітність:42.4

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:3

Публічність суб'єкта:49.6

Прозорість:63.7

Відкритість:50.6

Підзвітність:23.8

Хмельницький

Рейтинг:7

Індекс публічності:53.4

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:3

Публічність суб'єкта:63.3

Прозорість:63.2

Відкритість:68.5

Підзвітність:56.6

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:4

Публічність суб'єкта:65

Прозорість:69.6

Відкритість:73.9

Підзвітність:57.4

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:19

Публічність суб'єкта:33.2

Прозорість:47

Відкритість:29.4

Підзвітність:12.8

Чернівці

Рейтинг:8

Індекс публічності:53

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:7

Публічність суб'єкта:55.9

Прозорість:63.9

Відкритість:55.4

Підзвітність:41.5

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:14

Публічність суб'єкта:54.1

Прозорість:63.2

Відкритість:71.4

Підзвітність:27.6

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:3

Публічність суб'єкта:49.6

Прозорість:63

Відкритість:63.3

Підзвітність:12.1

Кіровоград

Рейтинг:9

Індекс публічності:50.7

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:9

Публічність суб'єкта:54.4

Прозорість:45.9

Відкритість:62.9

Підзвітність:59.1

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:7

Публічність суб'єкта:62.6

Прозорість:66.2

Відкритість:78.2

Підзвітність:46.7

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:16

Публічність суб'єкта:35.6

Прозорість:47.3

Відкритість:35.6

Підзвітність:15.3

Одеса

Рейтинг:10

Індекс публічності:50.6

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:14

Публічність суб'єкта:48.3

Прозорість:71.8

Відкритість:40.6

Підзвітність:14.8

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:5

Публічність суб'єкта:63.3

Прозорість:79.6

Відкритість:66.6

Підзвітність:49.4

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:11

Публічність суб'єкта:39.8

Прозорість:57.1

Відкритість:32.2

Підзвітність:17.3

Львів

Рейтинг:11

Індекс публічності:49.3

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:12

Публічність суб'єкта:50.3

Прозорість:70.7

Відкритість:53.9

Підзвітність:9.1

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:12

Публічність суб'єкта:56.3

Прозорість:59.6

Відкритість:70.5

Підзвітність:41.6

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:9

Публічність суб'єкта:41.4

Прозорість:68.1

Відкритість:32.8

Підзвітність:3.2

Рівне

Рейтинг:12

Індекс публічності:47.1

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:17

Публічність суб'єкта:45.8

Прозорість:43.6

Відкритість:53

Підзвітність:40.5

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:13

Публічність суб'єкта:56.2

Прозорість:54.2

Відкритість:73.4

Підзвітність:43.7

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:14

Публічність суб'єкта:39

Прозорість:42.7

Відкритість:59.1

Підзвітність:12.1

Тернопіль

Рейтинг:13

Індекс публічності:46.4

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:16

Публічність суб'єкта:48.1

Прозорість:60.8

Відкритість:41.3

Підзвітність:32.7

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:18

Публічність суб'єкта:49.7

Прозорість:61

Відкритість:61.1

Підзвітність:28.3

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:8

Публічність суб'єкта:41.6

Прозорість:54.7

Відкритість:46.9

Підзвітність:13.2

Дніпропетровськ

Рейтинг:14

Індекс публічності:44.8

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:8

Публічність суб'єкта:54.6

Прозорість:59.7

Відкритість:59.6

Підзвітність:39

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:15

Публічність суб'єкта:53

Прозорість:55.3

Відкритість:60.8

Підзвітність:47.6

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:23

Публічність суб'єкта:28.1

Прозорість:33.4

Відкритість:41.4

Підзвітність:5.3

Запоріжжя

Рейтинг:15

Індекс публічності:44.4

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:22

Публічність суб'єкта:41.4

Прозорість:46.4

Відкритість:44.1

Підзвітність:28.7

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:16

Публічність суб'єкта:52

Прозорість:59.5

Відкритість:63.6

Підзвітність:34.9

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:13

Публічність суб'єкта:39.4

Прозорість:50.8

Відкритість:53.1

Підзвітність:5.3

Чернігів

Рейтинг:16

Індекс публічності:43.9

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:20

Публічність суб'єкта:42.6

Прозорість:57

Відкритість:38.3

Підзвітність:21.5

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:9

Публічність суб'єкта:61.4

Прозорість:65.1

Відкритість:80.4

Підзвітність:40.1

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:24

Публічність суб'єкта:27.5

Прозорість:26.8

Відкритість:44.1

Підзвітність:11.7

Полтава

Рейтинг:17

Індекс публічності:43.5

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:10

Публічність суб'єкта:52

Прозорість:48.6

Відкритість:39.9

Підзвітність:71.6

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:17

Публічність суб'єкта:49.8

Прозорість:59.4

Відкритість:63

Підзвітність:28.1

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:21

Публічність суб'єкта:29.8

Прозорість:33.9

Відкритість:52

Підзвітність:0

Житомир

Рейтинг:18

Індекс публічності:43.1

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:18

Публічність суб'єкта:44.5

Прозорість:50.8

Відкритість:51.8

Підзвітність:24.1

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:20

Публічність суб'єкта:45.5

Прозорість:46.9

Відкритість:56.9

Підзвітність:35

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:12

Публічність суб'єкта:39.6

Прозорість:33.5

Відкритість:68

Підзвітність:21.1

Ужгород

Рейтинг:18

Індекс публічності:43.1

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:21

Публічність суб'єкта:41.8

Прозорість:53.4

Відкритість:47.4

Підзвітність:14

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:19

Публічність суб'єкта:47.1

Прозорість:51.4

Відкритість:66.4

Підзвітність:22.7

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:10

Публічність суб'єкта:40.1

Прозорість:57.7

Відкритість:45.9

Підзвітність:3.2

Харків

Рейтинг:20

Індекс публічності:42.4

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:24

Публічність суб'єкта:36.4

Прозорість:36.2

Відкритість:27.2

Підзвітність:47.2

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:11

Публічність суб'єкта:59.3

Прозорість:57.9

Відкритість:76.7

Підзвітність:46.3

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:20

Публічність суб'єкта:30.6

Прозорість:43.1

Відкритість:27.8

Підзвітність:11.5

Херсон

Рейтинг:21

Індекс публічності:41.3

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:13

Публічність суб'єкта:48.6

Прозорість:57.7

Відкритість:51.4

Підзвітність:28.4

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:22

Публічність суб'єкта:39.5

Прозорість:35.6

Відкритість:64.7

Підзвітність:15.2

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:15

Публічність суб'єкта:36.8

Прозорість:30.9

Відкритість:52.4

Підзвітність:31.1

Луганськ

Рейтинг:22

Індекс публічності:41

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:14

Публічність суб'єкта:48.3

Прозорість:49.4

Відкритість:48.7

Підзвітність:45.4

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:21

Публічність суб'єкта:40.4

Прозорість:32.8

Відкритість:55.5

Підзвітність:34.6

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:17

Публічність суб'єкта:35.4

Прозорість:33.7

Відкритість:39.3

Підзвітність:34.3

Черкаси

Рейтинг:23

Індекс публічності:36.8

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:23

Публічність суб'єкта:40.9

Прозорість:36.7

Відкритість:60.8

Підзвітність:24.2

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:23

Публічність суб'єкта:36.8

Прозорість:34.2

Відкритість:61.8

Підзвітність:11.2

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:18

Публічність суб'єкта:33.3

Прозорість:33.7

Відкритість:65.2

Підзвітність:0

Донецьк

Рейтинг:24

Індекс публічності:33.8

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Рейтинг:19

Публічність суб'єкта:43.1

Прозорість:48

Відкритість:31.8

Підзвітність:47.1

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

Рейтинг:24

Публічність суб'єкта:30.7

Прозорість:57.1

Відкритість:28.5

Підзвітність:7.2

ДЕПУТАТИ І РАДА

Рейтинг:22

Публічність суб'єкта:29.1

Прозорість:43.5

Відкритість:32.6

Підзвітність:0